Eredienste

09:00 Oggenddiens

11:00 English Service

18:00 Aanddiens

Kontak Ons

Kerkkantoor Tel: 051-5224911

Bankbesonderhede

Absa

Brandwag

Rek no.1570580066

Verwysing: Naam/ Dankoffer/ Feesbydrae

Advertensie

Algemene inligting

Welkom by Universitas Geloofsentrum

Geloofsentrum Universitas is ’n sentrum waar gelowiges bymekaarkom, maar ook die geestelike tuiste vir almal in die gemeenskap.  Terselfdertyd is dié Geloofsentrum weer die punt vanwaar ons na die bedieningsveld in die gemeenskap en die wêreld uitgestuur word.

Ons visie is om as Geloofsentrum op vier terreine ’n wesenlike bydrae te lewer, nl. aanbidding, heling, groei en diens.

Die hele  bediening van die Geloofsentrum is dus gerig op hierdie vier funksies waar:

  • ons elke week ons verlossing in Jesus Christus vier en God met passie aanbid (Aanbidding),
  • emosioneel, geestelik en fisiek uitgedaagde mense by die groot Geneesheer heling kan vind (Heling),
  • ons toegerus word om geestelik te groei (Groei) en ons mekaar,
  • die gemeenskap en die wêreld dien (Diens).

Die vertrekpunt van die Geloofsentrum is dat elkeen wat hom of haar by ons tuis voel, op die een of ander manier by een of meer van hierdie visieterreine betrokke sal raak. Aan hierdie terreine word deur die loop van die jaar deur verskeie projekte waarby jy kan inskakel, aandag geskenk.  Ons het dus nie klein, geslote “kommissies” wat sake beplan en dit alleen probeer uitvoer nie. Daar is wel vir elk van hierdie vier terreine gestruktureerde werkgroepe, bestaande uit vrywillige geloofswerkers. Hierdie werkgroepe besin voortdurend oor behoeftes en beplan en organiseer al die tersaaklike aktiwiteite. Daarna word dit aan almal deurgegee, met die uitnodiging om daarby betrokke te raak.

Die werkgroepe maak egter staat op die betrokkenheid van elkeen. Hou die afkondigings dop vir geleenthede om betrokke te raak en wees deel daarvan!

Menu