Eredienste

09:00 Oggenddiens

17:00 English

Kontak Ons

Kantoor: 
051-522 4911 • 051-522 8125

Sel: +27 81 828 9536
E-pos: elmien@geloofsentrum.co.za

WELKOM BY GELOOFSENTRUM UNIVERSITAS

Die Geloofsentrum Universitas is ’n Christelike sentrum waar gelowiges bymekaarkom en ’n geestelike tuiste vind. Ons visie is om vanuit vier terreine, nl. aanbidding, heling, groei en diens ons roeping uit te leef.
Ons kom weekliks bymekaar om ons verlossing in Jesus Christus te vier en God passievol te aanbid.
Emosioneel, geestelik en fisiek uitgedaagde mense vind hier versorging en heling.
Ons en ons kinders word hier toegerus om geestelik te groei.
Ons dien die gemeenskap en die wêreld.

Die vertrekpunt van die Geloofsentrum is dat elkeen wat hom of haar by ons tuis voel, op die een of ander manier by een of meer van hierdie visieterreine betrokke sal raak. Aan hierdie terreine word deur die loop van die jaar deur verskeie projekte waarby jy kan inskakel, aandag geskenk. Ons het dus nie klein, geslote “kommissies” wat sake beplan en dit alleen probeer uitvoer nie. Daar is wel vir elk van hierdie vier terreine gestruktureerde werkgroepe, bestaande uit vrywillige geloofswerkers. Hierdie werkgroepe besin voortdurend oor behoeftes en beplan en organiseer al die tersaaklike aktiwiteite. Daarna word dit aan almal deurgegee, met die uitnodiging om daarby betrokke te raak. Die werkgroepe maak egter staat op die betrokkenheid van elkeen. Hou die afkondigings dop vir geleenthede om betrokke te raak en wees deel daarvan!

Ons identiteit

Ons is ‘n geloofsgemeenskap wat biddend daarna streef om die Woord van God volgens Skrifbeginsels eietyds en suiwer aan gelowiges met verskillende spiritualiteitsbehoeftes te bedien. So kom die Koninkryk deur Woord en Heilige Gees vir almal.

tuis

Nuutste Artikels • Recent Posts

Bankbesonderhede • Banking Details

Absa • Brandwag • Rek no.1570580066
Verwysing • Reference: Naam/ Dankoffer/ Feesbydrae

Menu Menu