Ons het almal prentjies van Kersfees.  Prentjies wat van kleintyd af versamel is in boeke, tydskrifte, advertensies en Kinderbybels.  Die prentjies is deel van die sprokie van Kersfees.  Dit versier persente en kerskaartjies en help om die storie van Kersfees te vertel.  Opvallend in baie prentjies, as jy verby die kleure en agtergronde kyk, is dat dit nie altyd 100% ooreenstem met die geboorteverhaal soos ons dit in die Bybel lees nie.  Neem nou byvoorbeeld die sterrekykers vanmôre.  Dit is soos die meeste van die prentjies oor Kersfees en die sterrekykers maar lyk.  Dit is ook soos die meeste van ons die storie van die sterrekykers onthou.  Die drie manne wat hulle persente uitgehaal het by die krip van die baba Jesus. En ek wil vanmôre so ’n bietjie stilstaan by hierdie prentjie van Kersfees.  En miskien verander die Woord ons prentjies oor die sterrekykers!  

Ek het Sondagaand gepreek oor hoe die geboorte Goddelik beplan is.  Elke stukkie detail in hierdie verhaal is baie sorgvuldig uitgewerk en geïmplimenteer.  En Matteus wil juis kom vertel dat al die gebeure rondom die geboorte van Jesus nie deur die toedoen van mense was nie.  Mense het dit nie uitgewerk nie, dit wat gebeur het, het God so beplan en laat gebeur!  Daar is Goddelike beplanning gedoen in die hele geboorteverhaal! 

Vir my opvallend was die Goddelike beplanning wat in die bydra van die sterrekykers lê.   Dit is ook nie toevallig dat daar in hierdie verhaal sterrekykers van alle mense is nie.  En hoekom het God nou juis hierdie manne ingeskryf in die geboorteverhaal van die Koning van alle konings?  Dit is die vraag oor die prentjie van Kersfees vanmôre! 

Gebed

Skriflesing 

Hulle het die lig gesien!  Trouens, dit was die sterrekykers se lewe om liggies te soek!  Hulle het die sterrekonstellasies met ’n fyn oog te dopgehou, veranderinge neergeskryf en daardeur allerhande magiese voorspellings aan sterre gekoppel.  Hulle was, volgens die Grieks, magoi, astroloë wat uit die ooste, waarskynlik iewers in Iran vandaan gekom het.  Ons weet eintlik baie min van hulle, maar die belangrikste stukkie inligting van hierdie manne was dat hulle heidene was, met ’n klomp slegte heidense gebruike.  Presies hoeveel sterrekykers daar was, weet ons ook nie.  Deur die jare is die prentjies geteken met 3 sterrekykers, maar dit is bloot net afgelei omdat daar drie persente was.  Volgens hulle geloof het die verskyning van enige besondere ster of ’n konstellasie die geboorte van ’n groot koning aangekondig.  En so volg hulle die ster tot by die huis van Maria.  Hulle kom nie by die stal aan soos die prentjies wys nie.  Want waarskynlik kom hulle daar aan toe die baba Jesus al ’n hele paar maande oud was.  Daarom laat Herodes, nadat hy met hulle gepraat het en die ouderdom bereken het, alle babas tot 2 jaar doodmaak. 

Nou in hoeverre hulle die beloftes van die Ou Testament oor die Messias verstaan het, weet ons nie.   Wat ons wel weet is dat hulle heel waarskynlik kontak gehad het met Jode in die Babiloniese ballingskap.  Daar was ook redelik algemene verkeer tussen die ooste (Babilonië) en Jerusalem, so hulle moes darem iewers ’n sekere kennis van die “Koning van die Jode” gehad het.  Maar Matteus wil baie duidelik vir ons sê: Hierdie sterrewiggelaars was heidene.  En dit is heidene wat in die huis van die Kindjie en sy moeder staan. 

En vriende dan gebeur daar ’n wonderlike ding.  Daar by die Kindjie sien hulle die lig!  En dit bly een van die grootste wonders in hierdie hele verhaal.  ’n Wonder wat Goddelik beplan is!  Die wonder dat hierdie heidense sterrekykers op ’n manier die lig gesien het!  Die heidene sien in hierdie kindjie die Messais en bring aan Hom hulde, terwyl die leiers van die volk hulle nie eers aan Hom steur nie!  Hoe en in watter mate hulle geloof was, weet ons nie, maar hulle het ’n Goddelike ontmoeting gehad!  Hulle het God gesien!  En op ’n manier, deur die misterieuse werking van God in hulle lewens, moes hulle gekliek het, maar hierdie baba is nie ’n gewone koning nie!  En vriende, hierdie Goddelike ingryping in die lewe van hierdie heidene, was deel van God se plan van die begin af, God se prentjie van Kersfees om die evangelie na alle mense, na die hele wêreld toe te neem.  Hierdie Baba het gekom om die wêreld te red, heidene, tollenaars, sondaars en towenaars. 

U sien, Kersfees gaan oor mense wat iets kliek.  Mense wat gekliek het dat hierdie baba op die verskillende prentjies van Kersfees, die Seun van God is!  Wat gekliek het hierdie baba is die Koning van die konings, en wat Hom vereer as Verlosser!  Kersfees gaan oor die lig van die geloof wat God kom aansit in die donker harte van verlore mense.  Mense soos hierdie towenaars, maar ook mense soos ek en jy wat in die baba Jesus, God sien! 

SKYFIE – Daar was ’n tyd waarin die 3-D prente vreeslik gewild was.  Jy het dit in al wat ’n tydskrif is gekry.  Aanvanklik maak die prentjie natuurlik glad nie sin nie.  Dit lyk net na ’n klomp strepies en kolletjies en patrone.  En dan het jy gekyk en gekyk en skielik, uit die diepte van die bladsy het die prentjie verskyn.  Dit is die “aha”- oomblik!  Die oomblik wat jy dit kliek en die prentjie sin maak.  En weet u, dit is eintlik ook maar hoe ons geloofslewe baie keer werk. 

Baie keer maak die lewe nie vir ons sin nie.  Ons kyk en probeer verstaan, maar partykeer bly ons lewensprentjies ook maar net vir ons ’n klomp strepe en kolle wat nie sin maak nie.  Baie mense worstel selfs vir maande of jare sonder om te kliek en te verstaan wat en waarom goed gebeur.  Maar weet u, God sit altyd die lig in die donker aan!  Ons lewensreis is gevul met momente waar ons iets kliek van God se genade en sy liefde vir ons.   Momente waar die geloofsligte aangaan en ons so ’n stukkie van God se liefdeshart raaksien.  Weet jy, die  sterrekykers herinner my dat God met elke lewe ’n plan het en dat Hy op Goddelike maniere mense laat kliek en prentjies laat sin maak.  Kersfees in ons jaar en tyd herinner ons dat Hy vandag nog die lig in elke situasie en elke omstandigheid kom aansit sodat ons Hom kan herken vir wie Hy werklik is!  Dit is vanmôre ook in jou en my lewe Kersfees wanneer ons kliek dat Hy die Immanuel Baba is.  God oral, altyd met ons, in ons en onder ons!

Slot:

Die ander werklikheid van kersfees is dat die lig vir miljoene mense nog nie aangegaan het  nie.  Dit is hulle wat hulle verwonder aan die liggies en stories en persente van Kersfees, maar wat nog in die donker rond tas en nie verstaan nie.  Eintlik is dit die mense waaroor Kersfees moet gaan.  Hulle wat niksvermoedend, net soos die sterrekykers, hulle verwonder aan die sterre en liggies, maar wat dalk iewers hierdie Kersfeestyd ook ’n aha – oomblik gaan kry.  ’n Oomblik langs die krip waar die lig aangaan en hulle die Baba van Kersfees ontmoet! 

Hierdie verhaal van die heidense sterrekykers, het my laat dink dat Kersfees eintlik ’n baie selfsugtige tyd van die jaar kan wees.  Ons reserveer dit vir familie en vriende en hou vreemdes op ’n afstand.  Dit gaan oor ons plesier, ons persente, ons rus en ons vrede.  Dit gaan selfs in die kerk oor ons Jesus!  Maar miskien herinner die sterrekykers ons dat ons nie in hierdie Kersfees mag vergeet van die heidene in die veld nie.  Hulle wat nog die ware betekenis van hierdie prentjie moet kliek.  Dit is vir hulle wat ons moet bid dat dit werklik Kersfees sal wees.  Amen