Votum:

Ek wil vanmôre se diens begin deur vir jou te vra: Wat kort jy?

Maak gou jou lysie… dit kan enige iets wees

So, met jou lysie op jou skoot of in jou gedagtes, hoor die woorde van Psalm 23 wat jy so goed ken. Ons hou van die Psalm, ons kan hom opsê. Die Here is my Herder, ek kom niks kort nie. O genade! Wat maak ons nou met Ps 23?

Want as die Here regtig ons Herder is, sal ons niks kort nie. So die probleem is dat die Here nie altyd regtig ons Herder is nie. Ons loop nie altyd soos skape agter Hom aan nie. Nee, ons word verlei deur die wêreld en dan roep ons dikwels net na Hom net wanneer ons iets nodig het. Ons word verlei om te dink ons het meer as net vir God nodig.

Jy sien, dit is net as jy besef wie jou Herder is dat jy ook besef, jy kort niks anders nie. Mag hierdie jaar ons nader bring aan die Herder en maak dat ons soos skape eenvoudig naby God sal bly en getrou agter Hom aanloop. Dan sal dit nog ‘n jaar wees waarin ons niks sal kort nie.

Gebed: Wees U ons Herder. As U nie die Herder is nie, word U die Herder. Seën U Woord in die ore en gee groei in die harte sodat ons lewens in U lig en voetspore kan wees. Amen

Oor die volgende paar weke gaan ons saam dink en gesels oor bemoediging. Dit is deel van die Geloofsentrum se visie om ‘n sentrum vir heling te wees. En daarom is die vraag:

Maar ek wil vanmôre begin by jou eie bemoediging en God se rol daarin om jou te versorg en te bemoedig. Want voor jy ander kan bemoedig het jy eers bemoediging nodig. So kom ons begin hierdie reis van heling en bemoediging met Paulus se 2de brief aan die Korintiërs. Ek gaan, as die Here wil, volgende week ook oor hierdie gedeelte preek.

Skriflesing: 2 Korintiërs 1:1-11

Skyfie van ouma – Ek reken die tyd is ryp dat ons fokus skuif van die fisiese effek van virusse na die geestelike en emosionele impak wat isolasie op ons het. Want jy sien, die geestelike impak is baie meer as net die kerk se deure wat toegesluit bly. Skyfie af – En ons is half non-chalant oor die kerk en eredienste wat nie voortgaan nie. Want dit is lekker en gerieflik by die huis, (mense raak nou sommer in hulle eie bed aan die slaap as ek preek – hoor ek!). En ek besef ook, daar is ander dinge waaroor julle bekommerd is. Dit is my werk om hieroor bekommerd te wees.. Julle werke en gesinne en eie gesondheid is tereg julle prioriteit. Maar vriende, ek reken die impak van hierdie onseker tyd – geestelik en emosioneel – is baie groter as wat ons nou besef.

Want jy sien, hoewel isolasie ons fisiese gesondheid kan red is isolasie besig om ons emosionele en veral geestelike gesondheid aan te val.

Een van die gevolge van isolasie is dat ons toenemend sit in ‘n samelewing waar mense hulleself van ander onttrek. Neem eenvoudig vanmôre. Elkeen van ons is in sy eie hoekie en huisie. Isolasie dra by tot jou geestelike en emosionele moegheid. Want jy sien, die eenvoudige rede is dat die Here ons nie vir isolasie gemaak het nie. Inteendeel, toe Hy die mens geskape het, het Hy gesê alles is goed behalwe een ding, dit is nie goed dat die mens alleen is nie! Dit is nie gesond dat die mens alleen is nie! Daarom is die Here se plan vir bemoediging, vir geestelike groei, vir emosionele gesondheid een waarin Hy sy mense bymekaar sit!

Dit nie goed dat ons as ‘n geloofsfamilie nie bymekaar is nie. Ons is nie gemaak om geestelik te isoleer nie! En daarom het die Here dit op ons harte gedruk om vir die volgende paar weke oor bemoediging te praat. Want jy sien, elkeen van ons het een of ander vorm van bemoediging vandag nodig. Ek is nie seker watter bemoediging jy nodig het nie, maar die Here weet, ons het nodig om bemoedig te word anders gaan ons dit nie maak hierdie jaar nie!

En ek wil vanmôre begin met God se plan van bemoediging. Goddelike bemoediging is anders as die bemoediging van inspirerende facebook inskrywings of whatsapp boodskappe. Want as jy Goddelike bemoediging wil ontvang, moet jy inskakel by God se plan en God se visie en God se manier van bemoedig.

En God wil dit vir jou gee deur jou vanmôre te wys wie Hy is!

In vers 3 lees ons dat bemoediging een van die uitstaande kenmerke van God is. Ons weet Hy is groot en almagtig en alomteenwoordig, maar God is in sy wese bemoediging. In vers 3 word God se wese met 2 woorde uitgedruk, naamlik barmhartigheid en bemoediging.

Lofwaardig is God… die Vader van barmhartigheid en die God van alle bemoediging. (v3).

Die Here is barmhartigheid en bemoediging. Dit is wie Hy is!

Barmhartig

Hy is barmhartig. Barmhartig beteken “to show mercy and concern, with the implication of sensitivity and compassion.” God kyk met mercy and concern na jou. Dit is wie Hy is. Hy is nie ongeërg oor die situasie waarin jy is nie. Dit waaroor jy bekommerd is, is nie vir Hom onbelangrik of belaglik nie. Inteendeel, Hy is sensitief vir jou bekommerde hart en het medelye compassion vir jou geestelike en emosionele worstelinge en swaarkry.

Daarom mag jy nooit sê, die Here gee nie om wat van my word nie. Of die Here wil my nie help nie, of die Here sien my nie raak nie. Dit is soos jy voel, maar nooit wie God is of kan wees nie! Want dit is teen God se wese om nie om te gee nie. Hy is barmhartig!

Bemoedig

Die tweede eienskap van God is dat Hy die God van alle bemoediging is. Vers 4 sê: “Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings…” Die griekse woord vir bemoedig is paraklesis. Nou jy het dit al gehoor. Dit beteken eenvoudig om by iemand te wees, of langs iemand te staan, of saam met iemand te loop. Paraklesis is to encourage either by verbal or non-verbal means.

So vriende, wanneer die Here jou bemoedig, beteken dit letterlik dat Hy langs jou kom staan! En somtyds praat die Here en gee Hy vir jou Woord en ander kere is sy teenwoordigheid eenvoudig oorweldigend genoeg, sonder om ‘n Woord te sê of Woord te kry! Verbaal en nie-verbaal.

Toe die Here Jesus in Johannes 14 belowe dat die Vader die Heilige Gees sal stuur, sê Jesus in vers Joh.14:16: “En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ’n ander Bemoediger Parakleet  gee sodat Hy vir ewig by julle kan wees.”

So die Heilige Gees is uit die hemel gestuur om jou te kom bemoedig! Die Heilige Gees is gestuur met die opdrag: Gaan wees by My mense in hulle moeilikheid! Show mercy and concern, encourage with sensitivity and compassion, either by verbal or non-verbal means.

Want dit sal hulle bemoedig!

Liewe kind van die Here, dit is die bemoediging wat jy nodig het! En as jy vanmôre die naam van die Here Jesus kan bely, as jy verklaar, Jesus is my Here, dan kan jy weet, die Parakleet, die Bemoediger, die Heilige Gees is gereed om jou te help en om saam met jou te loop!

Slot

Daarom pleit ek vanmôre by jou, gaan drink by die Fontein. Want jy sien, Goddelike bemoediging begin wanneer jy die Herder by jou sien. Jy sal Goddelik bemoedig word wanneer jy vir ‘n slag wegkyk van dit wat rondom jou gebeur en opkyk om God te sien. Hy is die Herder, die Vader van barmhartigheid (mercy and concern), die God wat bemoedig met woorde en somtyds Hom laat ervaar sonder woorde. Laat Hom toe om jou Herder wees, gaan sit by Hom, volg Hom en Hy sal jou bring, elke keer, by waters waar daar rus is, want… Hy bemoedig oorvloed!

Gebed terwyl Ps 23 speel

Here, aan die begin van jaar weet ons ons het U  bemoediging nodig. U sien en ken elke hart wat inluister. U weet wie het watter bemoediging nodig. Kom, barmhartige en bemoedigende God, seën en bemoedig U kinders met Woord en ‘n ervaring van U grootheid en teenwoordigheid. Dankie dat U ons elkeen liefhet en ons oorvloedig wil bemoedig. Ons kies vanmôre om by die Fontein te drink en die Herder te volg. Ons bely vanmôre die Here is my Herder, daarom kort ek niks. Amen

Seën

Heilige Gees se seën van bemoediging kom oor jou.