André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za

So ’n paar Sondae gelede het die Here met ons gepraat oor ons harte.  Oor die feit dat ons ons harte moet bewaak, die mooie moet koester wat die Here in ons harte gebêre het en nie moet toelaat dit dit sommerso gesteel word nie.  Ek wil vanmôre so ’n bietjie verder gaan met die hart tema en stilstaan by ’n baie spesifieke hartsiekte.  ‘n Hartsiekte wat dikwels ons harte verlam en ons geestelik ongesond maak.

En om hierdie hartsiekte te identifiseer vanmôre is nie noodwendig die maklikste en lekkerste ervaring nie.  Dit kan jou dalk ontstel, want niemand van ons verwag dat daar met ons hart fout sal wees nie.  Die meeste van ons sal reken dat ons harte in ’n mate tog geestelik gesond is.  Wel, ons lees Bybel en kom kerk toe en probeer darem die meeste van die kere leef soos die Here verwag.  Maar vanmôre kom doen die Heilige Gees ’n hartsonar, ‘n angiogram. Hy wil diep in jou hart kom kyk.  Want jy sien daar is ’n baie spesifieke siekte wat in ons hart se are kom vassit, amper soos cholestrol – en dit is sonde.  En as daar nie iets aan die sonde in ons are gedoen word nie, is dit lewensgevaarlik omdat die genesende bloed van Jesus nie tot by ons harte kan kom nie. 

En Johannes het geweet dat sonde vernietigende gevolge kan hê.  Dit kan die are so blokkeer dat dit jou doodmaak.  Hy het geweet as die sonde ons are bly toepak, gaan dit lei tot ’n hartaanval en uiteindelik die dood.  Daarom sê Johannes in 1 Johannes 1 dat ons van die sonde ontslae moet raak deur dit te bely sodat Jesus dan die sonde kan kom wegneem en ons gesond kan lewe.

Nou dit is ’n bekende gedagte vanmôre.  Daar is niemand wat nie vanmôre sal saamstem dat Jesus die Een is wat die blokkasies wat sonde in ons lewensare maak, kan kom wegneem nie.  Hy is immers die Een wat aan die kruis gesterf het vir ons sonde.  Ek glo ook nie daar is een persoon vanmôre wat sal beweer dat daar nie in sy/haar lewe, in hulle are ook sonde is nie.  Dink maar net terug aan die week wat verby is en jy sal die sonde aanpaksels in jou hartare raaksien.  Sonde aanpaksels in jou gedagtes, in jou optrede, in jou woorde, in jou verhoudinge.

Maar vanmôre, as die Heilige Gees ’n angiogram op ons doen, wil Hy ons waarsku teen ’n baie diep gewortelde sonde probleem in ons lewe.  En die probleem hou ten nouste verband met ons teksvers.  1 Johannes 1:9: “Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

Jy sien, baie van ons, het ’n baie mooi en goed uitgewerkte sonde en belydenis sisteem.  En dit is waarteen die Heilige Gees ons wil waarsku, teen ons sonde en belydenis sisteem.  En hierdie sonde en belydenis sisteem werk min of meer so.

Ek maak droog, ek erken dit, God vergewe my, ek beweeg aan. 

In praktyk lyk dit so.  Voor ek in die aand op die bed neerval, oorval die skuldgevoel ons gewoonlik.  Dan kom ons agter dat ons in hierdie dag miskien nie opgetree het soos wat ons graag wou nie.  Of dat ons goed gedoen het wat in die oë van die Here eenvoudig nie reg was nie.  Goed wat nie in die lig was nie, soos 1 Johannes 1 sê.  En dan kom hierdie versie gelukkig tot ons redding!  As ons ons sondes bely, vergewe Hy en reinig van alle ongeregtigheid.  So kom ons elke dag met ons emmertjie vol sonde by God aan, maak dit voor Hom leeg, voel beter daaroor net om môre dieselfde emmertjie sonde na God toe terug te bring.  Here vergewe al my menigvuldige sondes, in Jesus Naam Amen.  Dan voel ek beter, kan rustig gaan slaap!

Ek maak droog, ek erken dit, God vergewe my, ek beweeg aan.

Vriende, dit raak erger!  Ons het hierdie sonde belydenis-sisteem ook in die kerk ingebou.  Kom ons los die Rooms Katolieke en hulle bieg hokkies vir ’n oomblik.  Hoeveel Sondae het ek, nadat ek die wet voorgelees het, hierdie versie gelees sonder dat iemand oor die implikasie daarvan dink.  Ek het hierdie sisteem in eredienste aan die gang gehou!

Ons het droog gemaak, ons erken dit, ons sing ’n liedjie, God vergewe ons, kom ons beweeg aan!  

Vriende, dit raak nog erger!  Hierdie sonde belydenis-sisteem gaan selfs ’n gevaarlike treetjie verder!  Hoeveel keer het dit al gebeur dat jy voor ’n keuse staan om ’n ding te doen wat jy in jou hart weet nie 100% reg is nie?  Dit wat jy gaan doen is nie in die lig nie?  Hoeveel keer het jy dan al vir jouself gesê: ag ek gaan maar deurdruk.  Hoekom, want jy het ’n goeie sisteem, die Here sal my tog daarvoor vergewe.

En jy sien, so pak die sonde in ons are aan.  Hierdie sonde belydenis-sisteem is diep gewortel in ons verstaan van belydenis en vergifnis.  Vergifnis is te dikwels vir ons bloot net ’n gewetensaak.  Iets wat ek doen, wat ek vir die Here sê en wat my moet laat beter voel oor wat ek gedoen het.  Dit maak my gewete vry maar dit bring nie noodwendig verandering in my lewe of genesing in die lewe van mense rondom my nie.

Want dink gou vir ’n oomblik.  As jy vir God om vergifnis vra vir iets wat jy teenoor iemand anders gedoen of gesê het, hoe laat dit daardie persoon beter voel?  As jy net vir God in die stilte van jou binnekamer om vergifnis vra, hoe herstel dit enige iets?  Hoe maak dit verhoudinge heel of hoe maak dit dit beter?

En jy sien, die Here Jesus leer ons op verskeie plekke in die Woord van ’n sosiale kant of ’n openbare kant van vergifnis.  Vergifnis is nie net ’n saak van gebed tussen my en die Here in my binnekamer nie!  Dit het ‘n openbare kant, ’n verantwoordelike kant.  ’n Kant waar ek verder gaan en regmaak wat ek verkeerd gedoen het.

Daar is baie voorbeelde in die Woord waar mense aangemoedig word om openlik hulle sonde ook teenoor mekaar te bely.  ’n Mooi voorbeeld van die openbare kant van sonde en belydenis en vergifnis kry ons by die kort mannetjie Saggeus in Lukas 19.  Nadat die Here Jesus sy lewe omgekeer het doen Saggeus die merkwaardige ding om terug te gaan na die mense wie se geld hy gesteel het.  Saggeus besluit om dit viervoudig terug te betaal.  Hy kom toe terug na Jesus toe en wat sê Jesus vir hom?  Jesus sê nie vir hom: ag ou Saggeus dit was nou nie nodig dat jy alles wat jy verkeerd gedoen het gaan splash het nie my ou maat.  Dit is mos net ’n saak tussen My en jou.  Jy hoef jouself nie so bloot te gestel het nie.  Nee! Toe Saggeus by Jesus kom sê Jesus (19:9):  “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom!”  Saggeus verstaan hoe vergifnis werk!  Sy hart het genesing gevind!

Jakobus 5:15-16: “En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak.  As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word.  Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.”  Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar sodat julle gesond kan word!

Hoekom is dit nodig om ons sondes ook teenoor mekaar te bely?  Want jy sien, dan sal jy volgende keer twee keer dink voor jy dit weer doen!  En so keer jy die sonde aanpaksels in jou hartare!  Dit vat iets van jou, dit vra moed en oortuiging en geloofsvolwassenheid om vir iemand te gaan sê: Hoor hier, die Here het my vergewe, maar ek kom sê vir jou ek is jammer oor wat ek vir jou gesê het, of ek is jammer oor wat ek gedoen het, of ek is jammer oor hoe ek opgetree het.  Jou huwelik sal anders wees as jy dit regkry om openlik jammer te sê.  Verhoudinge tussen ouers en kinders sal anders wees as ouers ook vir kinders kan jammer sê.  En dit is waar die genesing kom!  Dit is wanneer harte gesond word!  Genesing kom wanneer die Here se vergifnis gestalte kry in mense se lewens en verhoudinge.  Genesing kom wanneer ons die vergifnis wat ons ontvang ’n treetjie verder vat.  Maar dit is ook die hartpilletjie wat verdere sonde aanpaksels teenwerk.  Want ek belowe jou, jy sal volgende keer twee keer dink voor jy weer iemand seermaak, voor jy weer ’n ongeduldige woord sê, voor jy weer beskinder, voor jy weer skel en verskree as dit jou geloofsgewoonte is om ook die persoon teenoor wie jy oortree te gaan verskoning vra.  Want vir niemand sal dit lekker weer om dag na dag vir dieselfde persoon jammer te sê vir dieselfde goed wat ons keer op keer doen nie.  Ek glo dit is ook nie vir God lekker as ons dit met Hom doen nie.

Slot:

Gesonde harte is harte wat vergifnis ontvang maar ook harte wat groot genoeg is om jammer te gaan sê.  Belydenis en vergifnis is nie net ’n gewetensaak nie, dit is hartsaak.  Dit beïnvloed jou hele lewe.  Belydenis en vergifnis is ook nie net ’n saak tussen my en die Here nie, dit het ’n openbare kant, ’n kant waarin ons volwasse genoeg is om jammer te gaan sê.  Ja, dit is ’n kant wat nie vir ons maklik is om te doen nie.  Want dit is makliker om dit net vir Jesus te sê, ons is gewoond daaraan.  Maar dit was ook nie vir Jesus maklik om aan die kruis te sterf vir jou sonde nie.  Sonde en die belydenis en vergifnis daarvan is nie altyd ’n gerieflike en ‘n maklike saak nie.

Nagmaal vanmôre herinner ons aan die prys wat Jesus betaal het om die sonde uit ons lewensare te kom was.  Maar hierdie tekens vanmôre plaas op jou ’n verantwoordelikheid.  Die verantwoordelikheid om nie net te eet en te drink sonder die wil en die begeerte en die gehoorsamheid om hierdie vergifnis ’n treetjie verder te gaan vat nie.  Die Here stuur jou na jou man of vrou, na jou kinders, na jou familie, na jou kollegas, na jou vriende om genesend te gaan leef.  Dit is moeilik ja, maar dit sal jou hart gesond hou.  Amen