SKRIFLESING: Joh 14:12-17                  Ds Retief Botha   20180514

Ons is besig met die Pinksterreeks oor “Oneindig meer”. En hier ontdek ons weer dat die Here deur Sy Heilige Gees in staat is om in ons lewens “oneindig meer te doen as wat ons bid of dink…” (Ef 3:20). Maw: meer as waaroor ons kan droom!!

Die “oneindig meer” het ons gesien as die Griekse uitdrukking van oorvloed soos by ’n hypermark.
En dit bring ons by die punt dat ons moet besluit of ons by die stad se spaza-shops langs die strate wil koop en of ons by die hypermark van die Heilige Gees wil koop.

Nou kom ons by die tekste van die Evangelie van Johannes waar hy eintlik 60 jaar na die Pinkstergebeure terugkyk na Jesus se uitsprake en beloftes rakende die Heilige Gees.

In totaal is daar 5 sulke uitsprake van Jesus en ons gaan by vier van hulle stilstaan in die volgende 4 dae.

Die eerste kry ons in Joh 14.

Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. (:16)

Hierdie belofte is deel van die eerste van die Here Jesus se afskeidsgesprekke met sy dissipels.
En uiteraard was dit vir hulle ’n ontstellende en verwarrende tyd.
Maar Jesus gebruik juis hierdie afskeidsgesprekke om hulle voor te berei vir wat sou kom.
Hy wil hulle bemoedig.
Hy wil vir hulle vertroos met die gedagte dat hulle nie heeltemal alleen sou wees nie.
Hulle hoef nie troosteloos en paniekerig op hul eensaam-en-verlate mishopie te gaan sit nie.

Waarom nie?

Want Jesus beloof vir hulle die Heilige Gees.
Maar hy gebruik ’n baie besonderse woord vir die Heilige Gees, nl die Parakletos.
(En dit is, met respek gesê, geen amfibiese dier nie!)

Ek vra jou geduld om bietjie by die besondere naam en betekenis stil te staan

Ons ken al die Afrikaanse vertaling van Voorspraak, maar self dit is nie ’n goed-genoeg vertaling nie.
Ook die ou vertaling van Trooster is nie voldoende nie.

Waarom nie?
Omdat die parakletos (Παράκλητον) ‘n persoon was in die Joodse kultuur wat geroep en aangestel is vir ‘n spesifieke rol. En ons kultuur het nie so ‘n person nie.
Daarom sou ons miskien ’n paar begrippe moet gebruik om hierdie rol te omskryf.
Miskien Trooster,
of Bemoediger,
of Voorspraak,
of Advokaat,
of Helper,
of Brugbouer
… of Mentor.

Miskien is die beste om te praat van ’n persoon wat ingeroep is om bystand te verleen.

Die parakletos is dan ingeroep waar daar nood en probleme in ’n gesin was.
Dit kan wees dat die gesinnetjie se broodwinner (die pa) gesterf het en dat die gesinnetjie nou totaal verslae en in die nood was. Hule het nie finansieel raad nie. Hule weet nie wat om juridies te doen nie. Hulle is totaal ontredder.

Dan is ’n Parakletos aangewys. “Gaan help daardie gesinnetjie. Gee raad. Bemoedig. Troos. Help hul met die pad vorentoe. Help hulle om oor hierdie uitdaging te kom.”

Dit was veral ook nodig in baie situasie van armoede.
Ons moet die duidelike skeiding ook van daardie tyd tussen ryk en arm nie onderskat nie.
Soos in ons dag, was die gevolg van armoede ook ’n gebrek aan geleerdheid, ’n gebrek aan kennis van die juridiese moontlikhede. Die armes is dan ook dikwels daarom uitgebuit.

En dan is dit wanneer ’n weldoener of parakletos ingeroep is om met raad en daad vir hulle by te staan.

En so kom Jesus en beloof Hy vir sy dissipels – en vir die kerk – ’n Parakletos wat ingeroep word om te kom help.
Op elke terrein waar die nood is.

Jesus was tot op daardie stadium hul Helper. Maar Hy gaan nou kruis toe en graf toe en Hy gaan met sy hemelvaart oorvaar na die geestelike dimensie waar Hy vir hul onsigbaar sou wees.

En daarom het hul die ander Parakleet nodig.
Ons gaan nou-nou kyk waar Hy oral vir hulle moes help.

Jesus sê verder pertinent dat die Parakleet “vir ewig by hulle sal wees.”
Dit is ongelooflik belangrik.
As die Parakleet vir ons ’n waardevolle helper is, is dit nie net ’n gawe vir ons by ons wedergeboorte nie, maar vir altyd en in elke omstandigheid.
Jy is NOOIT sonder ’n helper nie.
Moenie paniekaanvalle kry nie.
Moenie met angs wakker word en jou al in die rondte bekommer oor dieselfde
bekommernisse nie. Die Heilige Gees is daar by jou.

Dit is die kerkvader Wycliff wat die Parakleet vertaal het met Comforter, en daar het ons ook ons vertaling van Trooster gekry.
In ons taal is ’n trooster egter een wat net in rousituasies by ons is. Hy troos. En dit is ’n belangrike rol van die Gees.

Wycliff se “comforter” kom egter van die Latynse militêre term “fortis” wat dapper beteken.
Maw, die Gees is die motiveerder wat daar by die moedeloos leërmag kom om hulle te motiveer om dapper te wees vir die geveg.
En dit maak die hele verskil in die veldslag.
Hulle skep nuwe moed met die Heilige Gees wat hulle nie net motiveer nie, maar hulle ook bemagtig met krag en deursettingsvermoë.

As jy daar op jou moedeloos hopie sit en wanhoop en “panic”.
Vra die Heilige Gees om jou te kom help.
Kry sy raad en kry sy motivering en kry Sy krag.
Staan dan op en gaan doen dan wat nodig is.

As ons nou vra wat is die konkrete situasies wat die eerste kerk se uitdagings was, dan gee die konteks dit vir ons.
In die onmiddelik voorafgaande verse word die uitdagings gelys:

• “As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer.” (:15)
Om die Here se opdragte uit te voer is nie altyd so maklik nie.
Gehoorsaamheid is moeilik.
Dit vra soms opofferings, dit vra iets van jouself.
Jy kan dit net regkry as jy die Parakletos inroep:
“O Parakletos, hierdie troepie is bang en het nie veglus nie.”

• “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”. (:13 en 14)
Om ’n aktiewe gebedslewe te hê is een van die moeilikste stukkies gehoorsaamheid.
Want ons raak moedeloos en sukkel om die Here genoeg te vertrou.
“O Parakletos, bind my opnuut in in ’n hegte gebedsgemeenskap met U en met die Vader en die Seun. Laat my gebed getuig van die vertroue wat net U ook vir my kan gee.”

• “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.” (:12)
Dit klink te goed om waar te wees. Sou ons nou groter wonderwerke en genesings kon doen as Jesus?
Inderdaad staan ons op verlengstuk van Jesus se bediening.
Ons sit mos Jesus se bediening voort.
Hier moet ons egter waarskynlik dink daaraan dat Jesus tydens sy aardse bediening die Evangelie hoofsaaklik in Israelse gebied versprei het.

Dit is ons, sy dissipels, wat hierdie Goeie Nuus oor die grense heen na al die heidennasies moet dra. Ons doen, geografies gesien, groter dinge as Jesus.
En ons bly daarmee besig.
“O Parakletos, gee vir ons ’n visie om U Goeie Nuus oor die grense heen te dra.
Bring hoop waar ons grense oorsteek.
Ook die grense van ons eie kleingeloof.
Die grense van vooroordeel.
Die grense van moedeloosheid omdat ons dink dat ons te klein is om ’n verskil te maak.

Dit is die

Dit is die ander Parakletos wat Jesus vir ons elkeen gestuur het.
En dit is groots!

Jy het Iemand wat ingeroep is en elke oomblik gereed staan om bystand te verleen.
Dit is oneindig meer as wat ons kan bid of dink of droom.

Amen