Picture1André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Ons hoor baie keer dat ons geloof getoets word.  En ek moet vir julle sê dat dit nog altyd vir my ’n baie moeilike ding was om te verstaan.  Kyk, daar is ’n verskil tussen versoeking en beproewing.  Die Woord sê dat God ons nie in versoeking kan bring nie, want versoeking is iets wat jou laat sondig en God kan jou tog nie wil laat sonde doen nie.  Maar beproewing is iets anders.  Beproewinge is die swaarkry of die hartseer waardeur ons moet gaan.  Dit is die moeilike situasies of onverstaanbare plekke waarin ons beland.

En jy sien, beproewings het in ons elkeen se lewe ander betekenis en kry net ander name.  Jy sou dalk vanaand baie maklik ’n naam kon of twee kon gee aan jou beproewing, jou stukkie hartseer of jou bekommernis of frustrasie.  Maar die feit is, beproewing is deel van die lewe.  Ons is nie gevrywaar van moeilike tye nie.  Petrus sê ons moet ook nie verbaas wees as dit oor ons pad kom nie.  1 Petrus 4:12: ‘Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie.”

Maar dit lyk vir my of beproewing in ’n kind van die Here Jesus se lewe tog ‘n dieper of dan groter betekenis kan kry.  Dit is nie net ’n slegte tyd waardeur jy moet kom nie, dit het geestelike betekenis.  Jakobus sien geestelike betekenis in beproewinge as hy sê: ‘My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. (Jakobus 1:3,5)

Daarom word beproewing-tyd in ons lewens, dikwels in die Bybel geloofstoetse genoem.  Dit is die tye wanneer ons geloof getoets word.  Waarin ons getoets word of ons met geloof of ongeloof gaan reageer.  Dit is die tye wat ons geestelik laat groei en waarin ons geloof versterk word sodat ons verder saam met God op reis kan wees.

Petrus praat van beproewinge in hoofstuk 1.  Maar dan bemoedig hy eers die gelowiges in ’n tyd van beproewing deur in vers 3 te vertel dat hulle’n lewende hoop het en dit is ’n hoop ver groter as net hierdie lewe.  En niemand kan hierdie hoop van jou wegvat nie (v5).  En hy sluit die gedeelte af in vers 9 ook om te sê, omdat julle glo al sien julle nie nou nie, moet julle onthou, daar is groter hoop en dieper blydskap omdat julle deel is van God se ewige koninkryk.   

Maar terwyl ons nog nie in die volle heerlikheid deel van ’n lewe saam met God in die hemel nie, sê Petrus gaan ons hier allerhande beproewinge ervaar as kinders van die Here.

En dan gebruik hy ’n beeld om die beproewinge te verduidelik.  Nou dit is ’n beeld wat ons baie goed ken en wat ons al baie raak gelees het.  Op ander plekke in die Bybel word hierdie beeld van goud of silwer wat gesuiwer of gelouter word ook gebruik.

Maar om die omvang van hierdie beeld te verstaan het ek vir Andreas, ’n goudsmit of ’n juwelier gevra om vir my te verduidelik presies hoe goud of silwer gesuiwer word.

Jy gooi al die goud/silwer stukkies bymekaar en maak die hele konkoksie warm.  Dan gooi jy allerhande chemikalië daarby en jy sit dit op ’n vlam.  Soos wat die spulletjie nou warm word en smelt dryf die onsuiwerhede na die kant toe sodat jy dan sit met die suiwer aan die een kant en die onsuiwer aan die ander kant.  Maar daar is ’n groot geheim in hierdie hele suiweringsproses.  En die geheim is wanneer om op te hou.  As jy die vlam te lank onder die bakkie hou gebeur dit dat die minerale in die goud oorverhit en dan word die goud rooi en beteken dit eintlik niks.  So die kritiese oomblik in die suiwering van goud of silwer is wanneer om op te hou.  En jy moet jou oog stip op hierdie goud/silwer hou sodat jy dit op die regte tyd kan afhaal.  En jy hou op, jy vat die vlam weg, die oomblik as jy jou beeld in die goud of silwer sien. As dit soos ’n spieël lyk.

En is dit nie ’n wonderlike beeld wat God vir ons gee oor beproewings in ons lewe nie!  Wanneer ek en jy in een of ander beproewing beland en dit word warm in of onder ons is daar ’n paar goed wat ons vanuit hierdie beeld moet onthou:

  1. God hou ons vas. Jy bly in Sy hand.  Niks sal jou uit Sy hand ruk nie!  “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.  Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou” (Jes. 41:10).
  2. Hy haal nooit sy oog van jou af nie. As die beste Goudsmit wat daar kan wees sal die Here in die tyd van jou swaarkry, in die tyd van vuur en beproewing jou nooit alleen los nie.  Inteendeel, Hy haal nie vir ’n oomblik sy oog van jou af nie.  Hy hou jou en jou omstandighede met ’n fyn oog dop omdat Hy jou liefhet en nie sal toelaat dat jy vergaan nie.  Ons lees in Ps 32:8: “Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg.  Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.”
  3. Hy haal jou op die regte tyd af! Miskien wonder jy ook wanneer God die beproewing gaan wegneem. Ek dink die meeste van ons sal sê dat God dit nie vinnig genoeg doen nie.  Hy vat gewoonlik te lank.  Volgens ons oordeel kon Hy al lankal dit weggevat of reggemaak het.  Maar Hy weet wanneer om jou van die vuur af te haal.  En daardie punt verskil van persoon tot persoon en situasie tot situasie.  Hy weet wanneer is jou beproewing op so ’n punt dat jy daaruit geleer het, of jou geloof versterk of gesuiwer is.  Want onthou daar is groter, dieper betekenis as net dat jy swaarkry.  Beproewing bring God se beeld in jou duideliker na vore.  Dit suiwer ons sodat God sy beeld in ons kan sien.

En jy sien, dit is die waarde van geloof wat gesuiwer word.  Beproewing suiwer ons van ’n klomp goed.  Dit suiwer ons van ons eie belange, van ons eie ego’s, van ons sekuriteite, van ons sonde, sodat God se beeld in ons duideliker kan word.  Daarom dat Paulus kan sê: “Swaarkry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie.”

Kind van die Here Jesus, in jou beproewing, in die beproewings waardeur jy nog sal gaan, onthou hierdie beeld van die silwer wat gesuiwer word.  Onthou jy is in Sy hand en dat Hy jou nooit sal los nie.  Onthou, Hy sal nooit sy oog van jou afhaal nie en Hy sien raak waardeur jy gaan en waarmee jy worstel.  Onthou, Hy sal nie toelaat dat jy jou geloof verloor of bo jou vermoë beproef word nie.  Hy sal jou op die regte tyd afhaal.  Vertrou Hom daarvoor!  Beproewinge is die tye waarin ons geestelik groei, waarin ons gesuiwer word.  Dit is die tye wanneer die Goudsmit daaraan werk om Sy beeld in my duideliker te laat word.  Amen.