‘n Mens kan nie vir jouself indink dat die tydperk wat tussen paas Vrydag en paas Sondag verloop het maar net 48 uur was nie. En in hierdie 48 uur is ‘n hele nuwe wereld in wese geskep. In hierdie 48 uur, kry ons ‘n beweging van :

• Jesus se dood na sy opstanding
• ‘n toestand van vrees na vreugde
• ‘n toestand van verloreneheid na een van verlossing
• in metaforiese taal wat vir ons vandag ken, kan ‘n mens amper se : Dit was ‘n beweging van die klein letter c na die groot letter C. En in die geval staan klein letter c vir corona en die groot letter C vir Christus.
• die klein letter c in ons tyd het simbolies die betekenis begin aanneem van die dood en die groot letter C van Christus – die naam van die opgestane Here.
• In 48 uur het die wereld van ‘n toetstand van dood beweeg na ‘n toestand van lewe.

Van dood na lewe. En weet u wat is die een element wat die verskil bring. WATER. Water bring ‘n verskil tussen ‘n toestand van dood en een van lewe. Of anders gestel kan ons se nuwe lewe.

1. Natuurlike lewe

In die eerste plek kan ons dit in die natuurlike lewe sien dat water lewe bring. Dit kan ons op baie gebiede sien en ons kan ook baie gebiede sien dat ‘n gebrek aan water die dood bring.

• Allereers kan ons na die skepping van die wereld kyk. Ek gaan nie in detail in die Big bang teorie in nie, maar alles was eers een groot massa. Een vuurwarm massa. Toe die massa begin afkoel het hulle van mekaar afgebreek en sonnestelsels begin. Die laaste skakel in hierdie hele skeppingsproses was toe die aarde afkoel en water begin vorm. Hierdie water het gelei tot die daarstel van lewende organismes, natuur, diere en uit eindelik die mens.
• Op geen ander plek sien ons hierdie rol in die Bybel beter as in Psalm 64 en 65. In Psalm 63:2 kla David dat hy dors na die Here soos ‘n dor en droe land. En dan gaan hy mooi verder in Psalm 65 en beskryf sin vir sin presies wat gebeur het met die skepping van die wereld. Gaan lees dit gerus. Eers was daar net die berge – die droe land. Toe stuur die Here die water. Toe het die land welig begin groei en daarna het die diere en die mens floreer.
• Vrydag ‘n week terug toe sit ek een aand by my eiland in my kombuis en drink koffie. Daar was ‘n poinzettia boom wat iemand vir my vir kersfees persent gegee het. Tot my ontsteltenis sien ek dat die boom dood is. Al sy blare hang. Ek gee toe vir hom water. Saterdagoggend gee weer water. Geen verandering. Saterdagaand gee weer water. Geen verandering. Sondagaand 48 uur later toe staan die blare van die poinzetia boom regop. Water die verskil tusssen ‘n dooie plant en ‘n plant met ‘n nuwe lewe.
• Vrydag was Paas vrydag. In die gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat die soldaar Jesus met die spies in die sy gesteek het. Wat het uitgekom. Bloed en water. En dit was nie net simbolies nie. Dit was ‘n refleksie van die realiteit. Die bloed het met sy sterwe opgebreek in die water wat die draer van die bloed is en die bloedplasma en uitgevloei. Sonder water kon Hy nie lewe nie. Dis hoekom hy net voordat Hy gester het, gese het “Ek is dors”

Verskil in natuurlike lewe tussen oenskynlike dood en ‘n nuwe lewe is water.

2. Geestelike lewe

Maar dit is presies dieselfde in ons geestelike lewe. Die verskil tussen dood en ‘n nuwe lewe is water. U sien die twee elemente wat uit Jesus se liggaan gegaan het, bloed en water stel vir ons simbolies die gebeure op Paas vrydag en paas sondag voor. Die bloed stel vir ons die regverdigmaking of verlossing voor. Jesus het gesterf dat ons losgemaak kan word van die bande van die dood of die sonde wat ons bind.

Maar daardie bloed of verlossing maak ons nog nie nuwe mense nie. Ons het die water nodig. En dit is wat met opstanding gebeur het. Jesus het tot ‘n nuwe lewe opgestaan. En dit was alleen nodig deur die simboliese water van die lewe. Luister na die volgende tekste:

Johannes 3:5: Jesus het geantwoord: “Dit verseker Ek jou: As iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie

Johannes 4:10-14 : Jesus het haar geantwoord: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ‘n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het.” Die vrou sê toe vir Hom: “Meneer, jy het nie eens ‘n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee

Johannes 7:38: Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.

Sonder die water wat die vergifnis van sonde voorstel kan daar nie ‘n nuwe lewe wees nie. Vir ons is Jesus se opstanding uit die dood gelykstaande aan ons opstanding tot ‘n nuwe lewe. Daarom het Pilatus nadat hy Jesus oorgegee het sy hande gewas en gese dat Hy onskuldig is. Hande was as teken van sonde afwas.

Toe Jesus tussen die dissipels verskyn het was Hy ‘n nuwe mens met ‘n nuwe lewe. Daarom het Hy vir hulle gese dat hulle nie aan Hom moes vat nie.

In die geestelike lewe is die verskil tussen dood en ‘n nuwe lewe water. Daarom het die Here vir ons die simbool van die doop gegee om ons daaraan te herinner. Water is vergifnis.

Slot

In 48 uur het Jesus se lewe verander van dood na lewe. Van die kruis tot die opstanding. Van die klein c na die groot C. Niks het verander nie. Daardie belofte is vandag nog geldig vir ons. Daarom kan ons in enige fase van geestelike dood wees.
• Ons kan depressief weees
• Ons kan geskei wees
• Ons kan retrench word
• Ons kan sukkel met verhoudings
• Ons kan bang wees vir die toekoms
Watter vorm van dood daar ookal is. Al was ons moet doen, is as ons ons hande was vir allerhande kieme dan moet ons onsself daaraan herinner dat soos ons hande nou skoon word, so maak die Here ons onmiddellik skoon van enige sonde. En soos wat my vuil modderhandjies verander in mooi wit skoon handjies, so verander my gees ook in ‘n nuwe lewe.

Wat kies u? Die dood of die nuwe lewe. Die antwoord is eenvoudig. Die water. Die vergifnis van Jesus.

Amen