Picture1André Oosthuizen   andrej@webafrica.org.za

Ons het verlede week uit Op 13 die ontstellende nuusberig ontvang dat daar ’n onheilige drie eenheid is wat sy aanslag op gelowiges toespit.  Ons het gehoor dat hy wil verlei en vernietig en selfs gelowiges wil dood maak.  Dit was die nuushooftrekke van Op 13.

Maar soos enige goeie nuusbulitin is daar nie net slegte nuus nie.  Dit is asof die ontstellende nuus van alles wat gebeur as die einde naby is, kort-kort in Openbaring onderbreek word met ’n uittrekseltjie goeie nuus.  So asof die Here vir Johannes en ook vir ons wil sê, moenie moed verloor nie, daar is goeie nuus ook! 

Dis mos soos ons ook maar vandag aan die gang bly né.  Daar is soveel slegte nuus wat ons moeg en moedeloos en negatief kan maak, maar as ons net iewers ’n bietjie goeie nuus kry, gee dit sommer vir ons weer hoop en lus om ’n entjie verder te gaan.  En Openbaring 14 is goeie nuus vir gelowiges.  Dit gaan in wese oor ’n loflied wat ’n klomp mense in die hemel sing.  En die mense wat hierdie lied sing is mense wat die draak en die diere (satan) nie kon oorwin nie.  Dit is die mense by wie die lewe (in hoofletters) nie weggeneem kon word nie.  Dit is die oorwinnaars waarvan Paulus in Romeine praat.

Hierdie mense sing ’n oorwinningslied.  En die lied word gesing vir God en vir die vier lewende wesens, dit is die skepping en die ouderlinge wat simbolies is van die kerk.  So die belangrike ding van hierdie lied is dat God dit hoor, die hele skepping hoor die lied en die kerk hoor die lied.

Nou een van die vrae van hierdie gedeelte is natuurlik wie is die mense wat die satan nie kan oorwin nie.  En wie is die mense wat deel van God se koor kan wees en as oorwinnaars uit die stryd tree?  Vers 1 gee die antwoord:

Vers 1: Die mense wat oorwin is die mense wat die merk van die Lam op hulle voorkoppe het.  Interessant die satan merk ook sy kinders, hy merk hulle ook op die voorkop, maar met die getal 666 soos ons verlede week in 13:16 gelees het.  So alle mense dra ’n merk, of die merk van satan of God se merk op jou voorkop.

“Toe het ek die Lam op Sionsberg sien staan en by Hom 144 000 mense met sy Naam en sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe.”

En ek glo vanaand jy dra die merk van die Lam op jou voorkop.  Die merk is aan mense gegee vir wie die Here Jesus liefhet, die merk word gedra deur die mense wat Hom aanvaar het, en die mense wat met geloof en getrouheid teenoor Hom lewe.  En die mense wat heirdie merk het, is die mense wat in die koor kan sing oor hulle eie verlossing.  Hulle sing vir God, hulle sing sodat die wêreld dit kan hoor en hulle sing sodat die kerk dit kan hoor dat Jesus die Verlosser is.

Kom ek maak net ’n opmerking oor die grootte van hierdie koor.  Daar is 144 000 koorlede.  Met ander woorde 144 000 mense wat in Jesus glo, sy Naam op hulle voorkoppe dra, wat hulle tot Hom bekeer het.

Nou as jy nou dink hoeveel mense al voor ons Christene was en gesterf het, dan is daar nie meer plek vir ons in die hemel nie!  Jy het nie die “cut” gemaak nie.  Maar die 144 000 is ’n simboliese getal.  Dit kom ook in Op 7 voor.  12 x 12.  Dit is die 12 stamme van Israel, maw die kerk, en 4 x 3.  Vier is die windrigtings maw oor die hele aarde en drie is die getal van God en 1000 is weer volmaakte getal.  Maw die 144 000 is al die mense van oor die hele wêreld wat in God glo en wat Hom aangeneem het!  En dit is net hulle wat die lied ken en kan saamsing.

Vers 3: “Niemand anders as net hierdie 144 000 mense, wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie.”  Almal kan dit nie leer en saamsing nie, want almal het nog nie die merk van die Lam nie.

Nou is die vraag natuurlik, hoe klink hierdie lied?  En wat is die inhoud en lerieke van hierdie lied?  En gelukkig vir ons, staan daar in hierdie gedeelte hoe die lied klink.  Jy sien, ons hoor nou alreeds hoe die lied klink want ons moet hierdie lied begin saamsing.  Al is ons nie in die hemel nie, is ons deel van die koor wat die merk dra!  En hierdie lied moet nie net in die hemel gesing word nie, maar ook op die aarde sodat mense tot bekering kan kom.  Deel kan word van die koor wat aan God die lof en eer bring.    Sodat die koor wat vir God sing groter kan word!

Die lied wat jy moet leer het 4 versies.  Die versies van hierdie lied gaan oor hoe die lewe lyk van mense wat aan God behoort.  Of kom ek stel dit anders, hoe die lewenslied klink van kinders van die Here, mense wat Hom aangeneem het en sy merk dra.

 

Die eerste vers: Getrou tot die dood!

Vers 4: “Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie; hulle het kuis gebly.”  Maw ouens die mense wat deel is van hierdie koor sing oor die feit dat Christene nie soos die wêreld geword het nie!  Hulle het hulle nie deur die wêreld en sy verleidelikhede laat insluk en besoedel nie.  Soos ’n meisie wat haar vir haar man kuis hou of afsonder, so is kinders van die Here getrou aan Jesus!  Hulle lewe afgesonder vir Hom.  Hulle val nie vir die versoekinge van die wêreld nie omdat hulle aan Jesus getrou wil bly!  Hulle beskou hulleself as die bruid van Jesus.  Het jy al gedink daaraan dat jy Jesus se bruid is?  En as jy Jesus se bruid is sal jy mos nie jou bruidsklere wil vuil maak met die gemors van die wêreld nie.  sal jy met die troue wil aankom met vuil klere?  Nee!  Daarom hierdie eerste vers wat die koor sing: ons het ons nie besoedel met die wêreld nie.

Tweede vers: Volgelinge tot die dood!

Vers 4: “Hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan.”  Kinders van die Here loop net agter een Iemand aan.  Kinders van die Here luister net na een Iemand.  Kinders van die Here volg net een Waarheid.  Prakties beteken dit, hulle loop net daar waar Jesus sou loop, hulle sê net dit wat JEsus sou sê, hulle doen net dit wat Jesus sou doen.  Wat Jesus ookal sê (in sy Woord) dit bepaal hulle lewe, dit doen hulle selfs al is dit onpopulêr en stroom op, al is dit gevaarlik, hulle volg vir Jesus tot die dood toe!

Derde vers: Vrygekoop!

Vers 4: “Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam.”  Dit is amper soos ’n refrein van ’n liedjie wat hom reg deur Openbaring herhaal.  Die derde versie gaan nie soseer oor wat ons moet doen of hoe ons moet lewe nie, maar kom bevestig dit wat God gedoen het!  Dit is asof die lied onderbreek word om ons net weer te wys hoe lief God ons het, voordat ons aangaan om vir Hom te sing en te lewe.

Ons is onder die mense losgekoop.  Bertie het vanmôre gepreek oor geloofswaarhede wat ons nie meer raak nie.  Ons besef nie die impak daarvan nie.  Dit raak geyk vir ons.  Het jy al daaraan gedink dat die Here Jesus letterlik, uit al die miljoene mense wat in die dood en verlorenheid vasgevang is, vir jou losgekoop as Sy kind!  Jy behoort nou aan Jesus!  Hy het ’n duur prys vir jou betaal en daarom is jy vir Hom kosbaar.  Jy is letterlik gekies en daar is betaal sodat jy in Sy koor kan sing!  Jy is nie deel van die koor omdat jy so mooi kan sing nie, nie omdat jy altyd op die noot sing nie, maar omdat Jesus jou gekies het en lief het.

 

Vierde vers: Goeie getuies tot die dood!

Vers 5: “Uit hulle mond het daar nooit ’n leuen gekom nie.  Hulle is onberispelik.”

Die mense wat hierdie lied sing, is mense wat regtig probeer om so te lewe dat Jesus daarmee tevrede is.  Is dit jou geloofsvisie ook om te probeer lewe dat Jesus tevrede sal wees met wat jy doen, wat jy sê en hoe jy optree.  Dit is waaroor hierdie versie gaan.  Oor mense wat in die lig probeer lewe soos Jesus in die lig is!   En dit maak van mense goeie getuies vir Jesus.

Dit is die lied wat gesing word waarvan Johannes ons vertel.  Getrou aan Jesus, volg Hom orals, vrygekoop en goeie getuies.  Dit is die lied wat nie net in die hemel gesing word nie, maar wat ons nou alreeds moet begin saamsing met die hemelkoor omdat ons as koorlid gemerk is.

Slot:

Ek moet vanaand bely dat my lewenslied nie altyd ’n geestlike treffer is nie.  Ek sukkel om uit volle bors al vier die versies saam te sing.  Miskien sukkel jy ook soos ek maar somtyds om nie jou bruidsklere vuil te maak met die goed wat jy doen en sê en dink nie.  Miskien loop jy ook maklik agter die leuens van valse geluk en vertroue wat die wêreld so goedkoop verkoop.  Maar weet jy wat?  Jy is gemerk!  Jy dra die merk van die bloed van Jesus waarmee Hy jou gekoop het.  En as jy die Here Jesus aangeneem het, is jy deel van sy koor!  Vanaand hoor jy weer hoe die lewenslied moet klink wat jy moet aanleer en begin saamsing met hulle wat in die hemel is.

Sing vir God, sing dat die wêreld kan hoor, sing dat die kerk, mede boeties en sussies, God se lied kan hoor.  Mag jou en my lewe ’n lied wees wat God verheerlik.  Amen