Votum: Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom?
My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, waarin ons vas glo en waarvan ons bely:
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader;
van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.
Ek glo in die Heilige Gees;
ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk,’
die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en in ‘n ewige lewe.
Gebed
Ek wil vanmôre oor vrees en vrede praat. Zilke het Goeie Vrydag ook hierdie tema aangespreek en Japie het gepreek oor die nuwe lewe, maar Jesus leer geweldig baie oor ‘n nuwe lewe van vrede in die Woord.
Skriflesing: Matteus 14: 24-33, Lukas 24:36-49, Johannes 20:19-22

Niks is ooit net sleg nie.
Ek reken dit is die eerste keer wat ons Paasfees gevier het sonder geïrriteerde vakansiegangers, lang rye by winkels en opgestapelde sterftes op ons land se paaie. Daar het meer mense op die pad doodgegaan as sterftes met die virus.
Ons leer ook ongelooflik baie in hierdie tyd van onsself en van die wêreld. Ek lees iemand skryf die week:
Nothing should go back to normal.
Normal wasn’t working.
If we go back to the way things were, we will have lost the lesson.

Ek dink ons moet erken, normal wasn’t working! Ten minste soos ons dit verstaan het. Ons het ‘n klomp goed verkeerd gehad het in die lewe:
• ‘n gebrek aan tyd is toe nie die rede waarom ons nie oefen nie
• vrede is toe nie … om weke lank niks te doen nie!
• geluk is ook nie om weg te kom van mense en iewers op ‘n eiland alleen te gaan bly nie.
Ons het gejaag na ‘n vrede wat ons nie gelukkig sou maak nie. En so kom ons agter dat vrede nie iets is wat jy kry in afsondering buite die wêreld nie, maar in jou eie hart, terwyl jy rondhardloop en leef en werk en swaarkry in die wêreld.
Die sleutel tot ware vrede kry ons by ‘n lockdown. Jesus se lockdown! Weggebêre in ‘n gat, verseël met ‘n groot klip en bewaak deur wagte. Op Goeie Vrydag toegesluit! Die disspels was daardie Sondagaand na die kruisiging ook in lockdown. Hulle sluit sommer hulleself toe, want
• hulle is bang vir die Jode wat hulle kan vang en dood maak.
• hulle is waarskynlik bekommerd oor wat van hulle gaan word
• en onseker oor hoe die toekoms gaan lyk sonder Jesus.

En daar in die dissipels se lockdown is dit natuurlik ‘n ideale broeiplek vir angs en vrees en selfs paniek. As jy jou vrees wil aanblaas moet jy die hele tyd in jou huisie vir mekaar sit en vertel hoe groot is die krisis. En as jy totaal paniekerig wil raak moet jy facebook slaafs dophou en kort-kort nuwe nuusflitse kry van die infeksies en die dodetal. Dan belowe ek jou, is dit nie lank nie, of jy en almal rondom jou is doodbang!

In daardie huisie het die dissipels toegesluit gesit en mekaar bang gepraat. Hulle was bang op die boot in die storm ook. So bang dat hulle spoke gesien het! Want vrees laat jou snaakse dinge dink, snaakse dinge sien, snaakse dinge doen en in snaakse dinge glo.

Natuurlik het ons ook vandag rede om bang te wees. Baie mense is vasgerol in grafte van pessimisme en moedeloosheid. Besighede bevind hulle in ekonomiese grafte, en ons sien daagliks die statistieke styg van fisiese grafte. Ons sit al vir weke, soos die dissipels, toegesluit in ons huise en vasgevang in ‘n storm waarin ons eenvoudig vasklou en probeer oorleef tot die wind gaan lê. Waar sal ons hulp vandaan kom?

Skielik staan Jesus by hulle – in die storm en in die huis!

Want jy sien liewe kind van die Here Jesus, jy kan nie vir God toegesluit of uitgesluit in hierdie wêreld nie! Nie ‘n graf of ‘n klip of ‘n deur kan Jesus uit hou nie! Hy is in elke huis en elke hoekie van hierdie wêreld! In elke storm en elke stukkie donker sal jy vir God kry!
• Die volk het Hom gekry in ‘n wolk bedags en in die vuur snags.
• Elia het Hom gekry op die berg
• Jona onder die bos
• Job op die ashoop
• en die dissipels… in die huis en op die water!
En toe die Here Jesus tussen hulle staan, sê Hy vir hulle: Vrede vir julle! In die storm het Hy gesê: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.”

Jy sien liewe kind van die Here Jesus, God se vrede is ‘n innerlike stilte midde-in die storm. Dit is ‘n innerlike stilte omdat jy God by jou raaksien. Dit is ‘n stilte wat kom wanneer God deur die mure van jou vrees en bekommernis en twyfel breek en langs jou kom staan. En die oomblik as jy God by jou sien, bevry Hy jou van angs. Want dit is Hy wat die wind en golwe bestraf, wat gevanges vrylaat, wat siekes genees, wat dooies opwek en wat moedeloses krag gee.

Daar is baie voorbeelde in die Bybel hoe God mense deur storms en fisiese en emosionele lockdowns gelei het. Ons is nie die eerstes nie. En terwyl ek die week voorberei, was dit vir my opvallend dat die Here die proses van vrees na vrede fasiliteer in 3 fases. Gaan toets dit gerus in die Woord.
• Hy stel Homself bekend in die storm of krisis.
• Hy konfronteer die vrees.
• Hy gee die krag om op te staan.

Kom ons neem net die storm op die see en die dissipels in lockdown as ‘n voorbeeld hoe God sy kinders lei van vrees na vrede.

1. Dit is Ek!
Op die see kom Hy aangestap en sê, “dit is Ek”. “Ek is” is by julle! In lockdown stel Hy Homself bekend deur vir die dissipels sy hande en voete te wys, Kyk dit is Ek! Jy sien, as God Homself in storms bekendstel, liewe kind van die Here Jesus, dan doen Hy dit om mense gerus te stel met die wete dat Hy in beheer is. Hy neem beheer oor die situasie wat op daardie stadium buite beheer voel. Jy moet God net raaksien!

Hopelessness is a way of seeing, not a state of being.

Liewe kind van die Here Jesus, as jy God het, het jy nog niks verloor nie! Jy het net nodig om Hom langs jou raak te sien! Die oomblik as ek en jy ons oë na God draai, as ons Hom raaksien kom daar onmiddellike vrede. Hy is by jou! Hy kom deur heinings en deure en die mure van jou vrees. Hy staan langs jou, Hy is in beheer van jou lewe! Hy is in beheer van jou huis, Hy is in beheer van jou besigheid, Hy is in beheer van ons land. Hy behoort ook in beheer te wees van jou finansies. As Hy nie daar inspraak het nie, moet jy baie vinnig vir God in beheer van jou geld sit!

Hopelessness is a way of seeing, not a state of being. Wees gerus sê die Here, dit is Ek. Hier is Ek! Moenie bang wees nie! Ek is langs jou!

2. Waarom twyfel jy?

Die tweede ding wat Jesus doen in die proses van vrees na vrede is om die mense te konfronteer met hulle eie vrese.

Toe Petrus op die water loop en uiteindelik begin sink, vra Jesus vir hom “waarom het jy begin twyfel?” Jesus vra vir die dissipels in lockdown: “Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte?” (Lukas 24:38). Jy sien, Jesus konfronteer die vrees sodat ons van die vrees bevry kan word. Jy kan eers van vrees bevry word as jy jou vrese konfronteer!

Het jy al gaan stil sit en vir jouself gevra:
• waarvoor is jy eintlik bang?
• waarom twyfel jy of die Here jou gaan help?
• Hoekom wonder jy of God vir jou gaan sorg?
• Het jy enige rede om te glo Hy gaan jou ook hierdie keer nie help nie?

Jy sien, ons laat dikwels toe dat hierdie emosies van twyfel en vrees oor ons spoel en ons oorweldig sonder om na te dink of dit hoegenaamd geldig is. Om van vrees bevry te word moet jy jou vrees konfronteer. Gaan maak ‘n lysie, noem dit op die naam en gee dit vir God aan! En jy sal verbaas wees hoe min jy regtig het om oor bang te wees.

3. Staan regop! (Have courage)

As jy die Here sien en Hy jou van vrese bevry, dan skuif God die gordyne, die deur na die lewe vir jou oop.
Toe die Here Jesus vir die dissipels in die boot sê, moenie bang wees nie, was dit nie net ‘n gevoel by hulle wat moet oorgaan nie. Dit was ‘n opdrag. Letterlik staan daar, “have courage”. Ek het ‘n paar weke terug gesê aan die begin van die storm, dit is nou die tyd om op te staan en met ons kop omhoog te leef. Dit is ons roeping, want ons sien God raak, ons weet Hy is groter as ons vrees en daarom kan ons met “courage” met geloof en vertroue lewe.
Slot:
Liewe kind van die Here Jesus, soos met die dissipels in lockdown, blaas Hy vanmôre oor jou! Hy blaas Sy vrede en teenwoordigheid oor jou uit.
• Maak oop jou oë en jy sal vir God by jou sien. In beheer van jou lewe en oor ons land.
• Erken jou vrees en gee dit op die naam vir God aan. Glo my, Hy sal jou daarvan bevry!
• Staan dan in die geloof regop, met jou kop omhoog, hou moed, skuif oop jou gordyne en maak oop die deur en gaan leef met moed en krag en vertroue.

Want God het nog nooit sy kinders in storms of lockdowns alleen of in die steek gelaat nie. Inteendeel, Hy lei elke keer van vrees tot vrede.

Gebed:
Here, ek herken U stem. Ek erken U is die Almagtige.
Here, ek erken ook vanmôre my vrese. Dit kom uit in die manier hoe ek praat en dink en veral in hierdie tyd na die lewe kyk. Somtyds raak ek moedeloos en pessimisties. Ek raak bekommerd oor my werk, my gesin, oor die honger mense en dié wat verlore gaan. Hier is my vrese Here. Party is geldig en ander nie. Here, U het my nog nooit in die steek gelaat nie, nog nooit. Trouens, deur die geskiedenis van hierdie wêreld met vele storms en lockdowns het U nog nooit U kinders in die steek gelaat nie. O Heilige Gees, laat ons Jesus by ons sien. Laat ons Jesus se vrede ervaar, laat ons met geloof kyk, opstaan en leef.

Liewe kind van die Here Jesus, die Heilige Gees blaas oor jou daar waar jy sit. Sy genade en liefde en teenwoordigheid, die vrede van God sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus ons Here. Amen