André Oosthuizen

Carl Jung die bekende sielkundige het in die 18de eeu gesê: “Die sentrale neurose van ons tyd is leegheid; ’n gebrek aan singewing.”

Jy sien, ons almal wil graag hê dat ons lewens sinvol moet wees.  En hoewel mense ’n sinvolle lewe kan meet aan materiële instrumente, word die sinvolheid van die lewe eintlik gemeet aan die mate waarin jou lewe ’n impak gehad het op ander.   

En weet jy, toe die Here jou gemaak het het Hy beplan hoe jy ’n impak gaan maak in sy koninkryk.  Dit is wat dissipelskap beteken. Hy het jou gemaak om ’n verskil te maak.  En elkeen se impak verskil.  Soos Nehemia.  Hy het op ’n spesifieke tyd ’n baie spesifieke roeping gekry wat sy lewe vervul het. Daardie bouprojek het op daardie stadium vir hom sin en betekenis gegee.  Dit was die impak wat hy moes maak op daardie stadium van sy lewe.  En so het God vir elkeen van sy kinders ’n bouprojek.  ’n Stukkie bouwerk wat Hy eenkant sit net vir jou.

Elkeen het ’n bouprojek.  Ef 4:16 sê elkeen is ’n bouer.  “Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ’n eenheid.  Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Jy sien, die gevoel van betekenisloosheid kom wanneer jy nie weet waar en wat jy moet bou nie!  En Nehemia het my gehelp met ’n persoonlike bouprojek.  En jy kan nie vanmôre hier uitstap sonder ’n baie duideliker prentjie van waar God wil hê jy moet bou nie.  Want hierdie prentjie of bouplan sal sin en betekenis in jou lewe gee.

Skriflesing: Nehemia 3 (Op die oog af lyk dit na ’n vreemde en vervelige gedeelte om saam te lees.  En ons gaan gedeeltes hieruit lees.)

Is dit nie mooi dat elkeen wat gebou het, by die naam genoem word nie?  Want elkeen se stukkie bouwerk was belangrik om die projek te voltooi.  En almal het help bou!
Ironies dat selfs die mense wat salfmengers was, hulle sagte handjies aan ’n troffel gewaag het!  Pa’s en dogters het gebou.  Mense wat niks van bouwerk geweet het nie, maar het gebou.  Miskien hier en daar ’n bietjie krom en skeef, maar hulle het gebou!

Hulle het nie die verskonings gebruik wat ons dikwels gebruik naamlik, ons is nie goed genoeg nie, ons weet nie van bou nie, ons kan dit nie doen nie.  Daar is ander mense wat beter is.  Nee, hulle het eenvoudig aangemeld!  Want as jy bereid en gewillig is, dan sal God jou bekwaam maak!   Hy sal jou leer en wys hoe om te bou!  Al wat jy moet doen is om te sê: Here, hier is ek, ek wil help bou!  En dan sal die Gees jou bekwaam maak om jou stukkie te bou in God se koninkryk!

En vriende, die geestelike huis waaraan jy moet help bou het drie vlakke. En jy moet op al drie verdiepings bou:

  1. Jou eie huis
  2. God se huis.  Die kerk en Geloofsentrum hier
  3. Die huise in die wêreld waar jy instap.
  1. Bou eers jou eie huis

Uit Nehemia is dit duidelik dat hulle eers hul eie huise in orde gekry het voor hulle op ander plekke begin help het.  Want ons lees in hoofstuk 3 op verskeie plekke dat hulle help bou het voor hulle eie huis.  Vers 28: “… elkeen die gedeelte regoor sy huis.”  Dit maak sin né!  Om voor jou eie huis te bou.  Want dit is die naaste plek om te begin werk.  Bouwerk begin by en voor jou eie huis!

So dan moet jy die vraag antwoord vanmôre: Sal jou naam op die lys van bouers wees wat voor jou eie huis gebou het?

Jy sien, die eerste vlak waar jy moet bou is in jou huis, jou huwelik en jou kinders, jou kleinkinders.  En jy moet self die detail van hierdie bouwerk gaan uitsorteer.  Maar dit is die eerste verdieping se bouwerk.  En met hierdie bouwerk sal jy vreugde en lewensvervulling vind.

  1. Bou die huis van God

In Haggai 1:9 lees ons dat die Here vreeslik ontsteld is, want Hy sien hoe sy kinders hard werk en bou om hulle eie huise mooi te maak, dit terwyl die huis van die Here in puin lê!

So jy sien, daar is ‘n 2de verdieping van hierdie geestelike huis waaraan jy moet help bou.  En dit is die huis van die Here, die kerk van die Here Jesus.  Jy kan nie net jou eie huis bou nie, jy moet die kerk ook help bou!  Dit was die motivering vir Nehemia se bouwerk.  Kom ons trek terug en maak ons eie huise reg, maar dan moet ons begin bou aan die tempel van God!  En vriende, baie mense gee vandag eenvoudig nie om vir die kerk, die huis van die Here nie.  Mense sê selfs dat die kerk en kerk toe gaan oorbodig is.  So, dit is belangriker om te bou aan die gerief van jou eie huis as die huis van die Here.  Die huis van die Here kan maar verval, solank as wat my huis net mooi en gerieflik is!

Jy is nie net ’n bouer by jou eie huis nie, jy is deel van hierdie Geloofsentrum omdat die Here hier vir jou ’n stukkie bouwerk uithou.  En as jy dit nie hier doen nie, is daar ’n gat in die muur van die huis van die Here.  Want aan elkeen is ’n stukkie gegee om te bou.

En ons het al die bouers hier nodig.  En ons bouplan vir hierdie verdieping van jou geestelike huis is dat dit ’n sentrum van aanbidding, heling, groei en diens moet wees.  En die detail van hierdie plan is dat ons besig is om ’n klomp goed te verander sodat elkeen betrokke kan wees.  Ons verander sodat ons dit maklik kan maak vir jou om iewers ’n stukkie te help bou.  Ons hou min vergaderings en gee bouprojekte vir die gemeente om by betrokke te raak.  Julle sal die terugvoer sien in die blaadjie van projekte waarby mense betrokke geraak het.  Dankie daarvoor.  Daar is vanmôre lyste opgeplak van ons Lentebraai, waar jy kan help bou aan die koninkryk deur ’n slaai te maak of ’n brood te koop of vleis te help braai.  Jy sal vervulling daardeur kry.  Jy sal voel jy beteken iets.  Wees net bereid om te help!

Interessant, ons lees in 3:5 van mense wat nie swaar werk wou doen nie.  “Die volgende stuk is herstel deur die mense van Tekoa, maar hulle vooraanstaande mense was nie gewillig om swaar werk te doen vir hulle Here nie.”  Daar is seker ook sulke bouers!  Bouers wat nie hou van troffels en sement nie.  Wat nie hou daarvan om hulle hande vuil te maak en swaar werk vir die Here te doen nie.  Maar dan is daar ’n ander manier om te help bou.  Nehemia 7:70: “Party familiehoofde het bydraes gegee vir die werk… Van die familiehoofde het vir die werksfonds honderd ag en sestig kilogram goud en een en ’n kwart ton silwer bygedra.”  Dié wat nie die harde werk wou doen nie het bygedra dat die werk gedoen kan word.  Dit is hoekom ons koevertjies het en dankoffers ontvang.  Want deur by te dra is jy ’n bouer!

So dan moet jy die vraag antwoord vanmôre, sal jou naam op die lys van bouers wees wat aan die huis van die Here, die kerk help bou het?

  1.  ‘n Bouer in die gemeenskap

Die derde verdieping is die bouwerk in die gemeenskap.  Jy is ’n bouer in jou vriendekring, jy is ’n koninkryksbouer by jou werk.  Maar wanneer jy bou aan jou eie huis en help bou aan die huis van God, sal hierdie derde verdieping spontaan verrys daar waar jy loop en praat en leef.

Slot:

Almal soek na sin en betekenis in die lewe.  Maar jy kry dit nie op winkelrakke of in Google se soekenjin nie.  Om aan die koninkryk van God te help bou bring die grootste vreugde en lewensvervulling wat daar is.  En jy is deel van God se bouspan.  Gekies, geroep, bekwaam gemaak.  Gaan bou in jou eie huis en help bou aan God se huis.  Dan sal God se koninkryk stukkie vir stukkie herstel en mooier word.  En soos ons verlede week gehoor het, moenie moedeloos raak as jy sukkel met jou bouwerk nie.  Byt vas, hou aan, want die groot Argitek sal sorg dat jou bouwerk slaag. En wanneer jou naam op die lys van bouers verskyn, sal jou lewe sin en betekenis hê.  Amen