Eredienste

09:00 Oggenddiens

11:00 English Service

18:00 Aanddiens

Kontak Ons

Kerkkantoor Tel: 051-5224911

Bankbesonderhede

Absa

Brandwag

Rek no.1570580066

Verwysing: Naam/ Dankoffer/ Feesbydrae

Advertensie

2017 Kalender

Menu