Afkondigings:
Goeie môre kinders van die Here.
Hoe wonderlik dat ek en jy in die teenwoordigheid van die Here kan leef! Want God se tempel is nie ‘n plek wat oop en toegesluit kan word nie, God se tempel is by die mense. En daar waar jy sit vanmôre is heilige grond want God is daar by jou. Ons word vanmôre saamgebind deur die liefde van die Here Jesus al is ons uitmekaar. Daarom groet ek jou in die Naam van God die Vader, Jesus Christus ons Here en die Heilige Gees ons Geneser.
Ek dink dit is nou die tyd in ons land waar Christene moet bewys dat die kerk nie gaan oor geboue en strukture nie. Kerk is wie ons is en die Here se koninkryk kom daar waar ons leef.
Die werk van die Geloofsentrum gaan onverpoosd voort:
• Eredienste word op Sondae 9 uur en Goeie Vrydag uitgesaai. Dankie aan ‘n span mense wat dit moontlik maak! Dankie dat jou dankoffers hierdie fasiliteit moontlik gemaak het.
• Jeugprogramme gaan dmv Whatsapp uitstuur word en ons fokus in hierdie tyd op gesinne. So gebruik die materiaal wat ons stuur en gebruik die tyd saam met mekaar.
• Projekte gaan voort, in hierdie 3 maande fokus ons op kinders en hulpbehoewendes (video is voor die tyd gespeel).
• Dankoffers en kollektes is nodig om die werk gedoen te kry. Ons mis nie net die mense nie, ons mis natuurlik ook die kollektes. Gebruik EFT of Snapscan.
• Leraars is beskikbaar en die kantoor is oop!
• Pas jouself op, bemoedig ander mense en bring hoop. Daar is steeds geleenthede waar jy kerk kan wees vir iemand. Ek dink aan mense wat dalk nie inkopies kan gaan doen nie, veral ons bejaardes.

Skriflesing: Lukas 21:5-19, 25-28
Daar is ongekende vrees en paniek in die wêreld. Grense sluit, mense koop winkels leeg en magtige ekonomië steier.
‘n Virus het die koninkryke van die wêreld tot stilstand gebring! Die mensdom, wat so roem op sy mensgemaakte goed, sit weerloos en paniekerig in kwarentyn. Want wie sou kon dink dat ‘n virus ‘n vliegtuig tot stilstand kan bring of ‘n boot in ‘n hawe laat strand? En binne weke het die wêreld se betowering verdof en skielik maak niks hiervan eintlik meer saak nie.
So staan daar mense saam met Jesus destyds voor die pragtige tempel in Jerusalem. Hulle bewonder dit wat die mense gemaak het. Die indrukwekkende bouwerk, die pragtige klippe, die gewyde geskenke waarmee dit alles versier is. Kyk Here wat het ons alles reg gekry!
# “Alles wat julle sien (sê Jesus) – daar sal ‘n tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word.” (v6)
Jy sien, vir 3 jaar lank is die Here Jesus besig om sy dissipels te leer dat die lewe uit meer bestaan as bewondering oor dit wat alles hier gebeur. Hy probeer hulle leer om verder en buite die grense van hierdie bestaan te kyk.
• Soek eerder die koninkryk van God.
• Maak vir julle skatte bymekaar waar mot en roes dit nie kan verniel nie.
• Onthou julle is burgers van ‘n ander, ‘n hemelse koninkryk.
Maar hulle sukkel daarmee. Hulle vergeet kort-kort van God se koninkryk en word ingetrek en opgeslurp deur die wêreld se burgerskap met sy blink liggies en bekommernis. Miljoene mense word vandag skielik gekonfronteer met die vreemde gedagte dat niks vir altyd gaan hou nie. Alles sal afgebreek word.
En hierdie opmerking van Jesus lei tot die vraag: Here, hoe lank nog? “Wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken?” Here, hoeveel tyd het ons nog oor voordat alles afgebreek sal word?
En dan antwoord die Here Jesus hulle in vers 10. Julle sal weet wanneer die einde naby is, want daar sal baie duidelike tekens wees. # “Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal groot aardbewings wees; hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom.” Vers 25: “Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs … Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is…”
Hierdie epidemie is die teken dat die nuwe koninkryk baie, baie naby is! Nader as wat jy mag dink! Vir ongelowiges is dit ‘n lewensbelangrike waarskuwing! Vir gelowiges is dit ‘n herinnering, ‘n reminder, dat die nuwe koninkryk van God oppad is!
Daarom vriende moet ons wyer en dieper kyk na dit wat besig is om te gebeur. Ons moenie net vaskyk teen die klippe en oorvol hospitale en geslote deure en kantore nie. Daar is ‘n ander werklikheid wat besig is om uit te speel! Jesus het dit gesê! En hierdie tyd van kwarentyn ‘n ongelooflike geleentheid vir kinders van die Here. Ons het gesê, in ons gemeente is dit ‘n tyd van geestelike verdieping. Dit is Sabbatstyd! Liewe kinders van die Here, die Here is ons genadig, ons het ‘n paar weke gekry waarin ons roetines verander word, waarin ons letterlik en figuurlik kan asem skep om weer perspektief te kry. Hierdie epidemie is genadetyd vir die mense van hierdie wêreld!
• Dit is ‘n tyd van perspektief op God en die ware koninkryk.
• Dit is ook ‘n tyd waarin jy en jou gesin voorraad behoort op te neem. Nie van toiletpapier en skoonmaakmiddels nie, maar voorraad van julle geestelike spense.
Dit is ‘n tyd waarin die Here sy kinders bemoedig. Hy wil jou geestelike spens volmaak sodat jy sal oorleef, sal kan leef! Ons lees hierdie bemoedigende woorde van die Here Jesus in vers 28: # “As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby.”
Mense sal beswyk aan vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, maar die geloofshouding wat ek en jy in hierdie dag moet inneem is een van krag en moed en geloof. Want ons kan verder kyk. Ons kan God raaksien. Staan regop met jou kop omhoog liewe kind van die Here Jesus.
• trots is op wie jy is – kind van die Here!
• seker van waarheen jy oppad is – ‘n hemelse burgerskap
• getroos deur aan wie hulle behoort.
• bewaar van die dood, want jy is ingeënt teen die vernietigende siekte van sonde en die dood! Jy het die ewige genesing van die Here Jesus ontvang en die vitamiene van die Heilige Gees om jou daagliks met moed en krag te lei!
Staan regop en lig jou kop op!
Slot
Toe die jonge Joshua bang en paniekerig wonder wat hy met die uitdaging van ‘n beloofde land moet doen, gee die Here vir hom dieselfde opdrag: “Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.” (Joshua 1:9)
Dit maak nie saak in watter nood of bekommernis jy jouself bevind nie. Geloof en genesing begin by jou ingesteldheid. Burgers van die hemelse koninkryk, lig jou kop op, wees sterk en vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want die Here ons God is by jou oral waar jy gaan.”
Gebed:
Here Jesus ons is oppad na Goeie Vrydag, oppad na die kruis. U verlossing is nie net ‘n geestelike verlossing van sonde en die dood gebring nie. U gaan ons ook verlos van hierdie wêreld met sy siekte en epidemies, met sy moord en verkragting, met sy onreg en korrupsie. U maak ons burgers van ‘n ander koninkryk en hierdie tekens wat ons vandag rondom ons sien en aan ons lyf ervaar is ‘n waarskuwing vir die wêreld en ‘n aanmoediging vir U kinders.
Help ons om regop te staan, want U is die Koning! Ons wil U vasberade in die geloof volg. U gaan ons voor. Seën U kerk en seën U kinders in hierdie tyd. Amen