Inleiding

# Leonard Cohan, is die bekende sanger wat julle sal herken as die ou met die baie lae sangstem. Hy het graag geskryf en gesing oor die lewe, oor godsdiens en verhoudinge tussen mense. Maar jy moenie te lank na hom luister nie, want jy sal huilerig begin raak!

Die Cohens was blykbaar Ortodokse Jode, en daarom is een van sy bekendste liedere die Halleluja, wat onder andere vertel van Dawid wat vir Saul musiek moes maak en Simson wie se kroon deur Dellilla afgehaal is met die afsny van sy hare. En in die Halleluja vertel hy van die lewe wat verstaanbaar en onverstaanbaar, goed en sleg, mooi en lelik is.

Luister net na ‘n gedeelte van die lied: Anton en Vrinne #3 Tyd: 19:14-22:00

#

… love is not a victory march

It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

 

There’s a blaze of light in every word

It doesn’t matter which you heard

The holy or the broken Hallelujah

 

And even though it all went wrong

I’ll stand before the Lord of song

With nothing on my tongue but Hallelujah

 

So lees ons in Lukas 1 die lied wat Sagaria geskryf het. Net soos Elisabet en Maria word hy met die Heilige Gees vervul en loop hierdie Gees-inspirasie uit op ‘n profetiese lied. ‘n Lied waarin hy halleluja sing … oor God!

#En hierdie lied bestaan uit 2 dele: ‘n lofprysingsdeel (68-75) en ‘n profetiese deel (76-79). Ons sou kon sê die twee dele van hierdie lied is die heilige halleluja en die gebroke halleluja!

Kom ons lees Sagaria se profetiese lied oor Kersfees.

Skriflesing: Lukas 1:67-79

#Loflied van Sagaria

67 Sagaria, sy pa, is hierna met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê: 68 “Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want Hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 69 ‘n Kragtige verlossing het Hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg, 70 soos Hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het – 71 verlossing van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat. 72 Dit het Hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou, 73 die eed wat Hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons, 74 gered uit die hand van ons vyande, Hom sonder vrees sou dien, 75 en al ons dae voor Hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. 76 En jy, kindjie, profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak, 77 om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word deur die vergewing van hulle sondes, 78 danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom, 79 om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas.”

 

Jy sien, liewe kind van die Here, die lewe bestaan uit heilige halleluja’s en gebroke halleluja’s. Deel van ons loop in hierdie wêreld is treë van blydskap en vreugde en treë van onsekerheid, van hartseer en verlies. Die lewe is ‘n koor van holy hallelujahs en broken hallelujahs. En jy weet dit. Jy het dit in jou lewe al menigde keer beleef en ervaar. Mooiweer en sonskyn, en onweer en storms. Die vreugde van ‘n Somerkersfees en die teleurstelling van geslote strande. Dit is die lewe! Selfs Kersfees 2020 is ‘n koor van heilige en gebroke halleluja’s.

En dit sing Sagaria in sy lied.    #

  1. Heilige Halleluja

Ons hoor die heilige halleluja wanneer Sagaria sing oor God en die koms van Jesus as Verlosser.

#Halleluja! God het na ons omgesien! (v68)

Halleluja! Hy het kragtige verlossing vir ons bewerk! (v69)

Halleluja! God ontferm Hom oor ons! (v72)

Die engele sit ‘n rukkie later hulle heilige halleluja by die koor as hulle in die stal in Bethlehem sing (2:10-12):

en vrede op aarde vir die mense

in wie God ‘n welbahae het!” (Lukas 2:14)

 

Kersfees is ‘n heilige halleluja! Dis ‘n halleluja oor God! Dit is ‘n heilige halleluja oor die Redder wat na die wêreld gestuur is om elkeen wat in Hom glo te laat lewe. Kersfees is ‘n heilige halleluja oor die Immanuel wat naby aan ons gekom het! Dit is ‘n fees waarin ons halleluja sê oor Jesus!

En watter voorreg het ek en jy om nog ‘n jaar ‘n Kersfees-halleluja oor Jesus te kan sing! #

  1. Gebroke Halleluja’s

Maar Kersfees is ook ‘n koor van gebroke hallelluja’s. ‘n Halleluja wat ons sing oor die gebrokenheid van die wêreld. ‘n Halleluja wat ons sing in die gebrokenheid van hierdie wêreld waarin ons moet loop en leef. ‘n Gebroke halleluja oor ons eie gebrokenheid. Daarom sing Sagaria ‘n gebroke halleluja in die tweede deel van sy lied.

#Lukas 1:78-79.

78 “…danksy ons God se innige ontferming,

waardeur die môreson uit die hoogte

oor ons sal opkom,

79 om te skyn oor diegene

wat hulle in die duisternis

en in die skadu van die dood bevind,

en om ons voete op die pad

van vrede te plaas.”

 

Sagaria sing oor die môreson wat uit die hoogte oor hulle sal opkom wat in die donker is. Hy sing oor die son wat weer sal skyn oor hulle wat hulself in die skadu van die dood bevind. Want…

#Live is not always a victory march, it’s often a cold and a broken Hallelujah.

Jy sien, liewe kind van die Here Jesus, Kersfees bring die twee halleluja’s bymekaar. Kersfees bring die holy halleluja en die broken hallelujah in een lied bymekaar, of in een lewe bymekaar! Want die Lig van Kersfees kom na die donker van die wêreld. Die lig van Kersfees skyn altyd helder in die duisternis sê Johannes 1.

So bring Kersfees ook in jou lewe die heilige halleluja en die gebroke halleluja bymekaar.

Kersfees bring die heilige halleluja en die soekende, gebroke halleluja bymekaar. Want dit is presies wat Jesus kom doen het! Dit is die ware betekenis van Kersfees! Hy word mens, kom woon saam met gebroke mense, leef en huil en sukkel saam met ons om ons te wys en te leer om halleluja te sing in die sonskyn en halleluja te sing in die skaduwees van die lewe.

Slot:

Jy sien, die lewe saam met God is een groot #halleluja.

Somtyds sing jy halleluja terwyl jy lig loop in helder sonskyn en ander kere moet jy halleluja sing in die skaduwees. Party sit vandag in die sonlig en ander in die skaduwee. Maar Kersfees is God se halleluja toe Hy die Immanuel stuur het na die gebroke, sukkelende mense wat hierdie wêreld.  Kersfees is God se halleluja, want terwyl jy lag en loop, of lê en huil sal jy altyd die Immanuel kry, God by jou, saam met jou, langs jou, in jou, voor jou. Hy sal vir jou sorg en na jou kyk, moenie daaroor twyfel of bang wees nie. God sal altyd met jou saamloop tot die dag wanneer Hy finaal al die gebroke halleluja’s sal verander in ewige heilige halleluja’s.

In die lig en in die skaduwee, God is genoeg rede om vandag halleluja te kan sê. So, ek reken, Kersfees 2020 is dalk die jaar waarin ons voor God staan met niks anders op ons lippe as halleluja nie. Mag jy ‘n halleluja-Kersfees hê. Amen