Prediker: André Oosthuizen

Nehemia 8

Ek onthou as kind wou ek baie graag ’n lilo by die see gehad het. Dit het altyd vir my so lekker gelyk om agter die branders op hierdie lilo te lê en dryf.  Min wetend dat ’n lilo by die see eintlik ’n baie gevaarlike ding is.  Want die oomblik as jou voete van die grond af is, kom jy nie agter hoe ver jy rond dryf nie.  En dit het al gebeur dat ouens, voor hulle hulle kon kry, baie ver weggedryf het van die punt waar hulle aanvanklik was.

Nou sonde werk soos ’n lilo by die see.  Want sonde het die manier om jou van God te laat wegdryf, sonder dat jy dit selfs aanvanklik agterkom.    

Nou, Nehemia het dit reg gekry om die muur te herstel ten spyte van teenstand en moeilikheid.  (Ons het gehoor ons moet vasbyt en ons moet op 3 vlakke bou).  Maar dit was fase 1 van die bouproses.  Fase 2 was die begin van ‘n geestelike revolusie onder die volk!  Want soos die stad se mure vervalle was, so was die volk geestelik vervalle!  Hulle het van God af weggedryf!

En dan lei Esra die geestelike revolusie toe hy die volk van die lilo afgooi en die wetboek onder hulle voete sit.  Want jy sien vriende, dit is net as jy op vaste grond staan dat jy agterkom hoe sterk die strome is wat jou wil wegsleur.  En dit is so mooi (v2), die hele volk kom van heinde en verre, gaan sit en luister hoe Esra eenvoudig weer uit die wetboek begin lees.  Die revolusie begin by die wetboek!

“Die hele volk het soos een man bymekaargekom op die plein voor die Waterpoort en vir Esra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Moses waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te  bring.  Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan.  Hy het daaruit voorgelees van ligdag af tot die middel van die dag ten aanhore van mans, vrouens en elkeen wat kon verstaan.  Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek… Die Leviete het uit die boek, uit die wet van God,  voorgelees en dit uitgelê.  Hulle het die betekenis weergegee sodat die mense kon verstaan wat gelees word.” (v2-5,9)

En die geestelike verandering in hulle lewe begin, die oomblik toe hulle weer met hulle voete op die wetboek staan en kon hulle sien hoe ver hulle weggedryf het.  Op hierdie gebeure volg daar 2 goed:

 1. Hulle vier die huttefees

Nou hoekom is dit veelseggend? Vir die eerste keer sedert Josua hulle die beloofde land ingelei het, hou hulle die huttefees.  So hulle het vergeet of nagelaat om hierdie fees te hou! Nou die huttefees was ’n fees waarin hulle vir hulle skuilings gebou het, soos hulle in die woestyn moes doen, as herinnering hoe die Here hulle verlos het en uit Egipte gelei het.  Met ander woorde vriende, geestelike verandering kan net kom wanneer jy weer opnuut jou verlossing vier.  Wanneer jy onthou God is jou Redder!  Jy kan nie verander as jy nie besef en dankbaar daarvoor is dat God jou verander het nie!  En mense wat stelselmatig wegdryf se dankbaarheid vir hulle verlossing neem ook stelselmatig af. Hulle ontdek die hart van hulle geloof, die redding wat God bring.

 1. ’n Dag van verootmoediging

En toe roep hulle ’n vasdag uit.  En hulle doen belydenis, vra verskoning dat hulle weggedryf het.

9:2 “[hulle het toe] hulle plekke ingeneem en belydenis gedoen van hulle sonde en van die oortredings van hulle voorvaders.  Hulle het op hulle plekke bly staan en het ’n kwart dag lank voorgelees uit die wetboek van die Here hulle God.  Nog ’n kwart dag lank het hulle belydenis gedoen en voor die Here hulle God gebuig.”

Liewe kind van die Here Jesus, Esra kom staan vanmôre voor jou en my met die wetboek.  Want jy sien, die golwe van die wêreld sus baie Christene op lilo’s aan die slaap.  En die waarheid is, baie dryf maar so weg saam met die stroom.  Ons het ’n geestelike revolusie nodig.  En dit begin wanneer pa’s en ma’s, mans en vroue, kinders en werkers eenvoudig weer die wetboek begin lees. Can a nation change in a day? Ek weet nie, maar ek weet ’n volk kan verander stukkie vir stukkie wanneer hy met sy voete op die wetboek staan en leef en loop.  Dan verander mense.  Dan verander ’n land.

Ek wil soos Esra vanmôre ’n stukkie uit die wetboek vir jou voorlees.  Dit lei jou geestelike verander in vanmôre as die Woord jou voete op vaste grond kom sit.  Miskien het jy ook ’n entjie al weggedryf.

Ek is die Here jou God wat jou bevry het.  So begin die Here.  Hy begin elke keer by jou verlossing voor Hy vir jou kom sê wat Hy van jou verwag.

Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou verlos het, daarom …

 1. Jy mag naas Hom geen ander gode hê nie.  Hy is die enigste Here.
 2. En jy moet Hom alleen aanbid.  Geld is nie jou baas nie, jou werk is nie jou baas nie, jy is nie jou eie baas nie, God is jou Here en jou God!  En jy moet jou lewe inrig rondom Hom.
 3. En omdat Hy jou Here is, praat jy altyd met eerbied van Hom.  Jy sê nie “oh my God” of “o God” of Jissus as stopwoorde nie.  Want dit is jou God se naam.  Jy durf dit ook nie in geselskap waar ander dit doen nie.
 4. Omdat jy verlos is, is jy ook verlos van die verstrikking van die wêreld.  Jy het ’n ander lewensritme.  6 dae werk een dag rus.  Dit is God se ritme, daarom is dit ook jou ritme.  Jou lewensritme is nie werk werk werk nie, want dan sal jy vinnig wegdryf.  Jy moet in jou week se ritme tyd hê om te rus.  En hierdie rus is ook ’n geestelike en emosionele rus.  Daarom is daar in jou ritme tyd vir kerk toe kom, jou voete op vaste grond kom sit en geestelik en emosioneel gevoed en versterk word.
 5. Omdat jy respek het vir God, het jy ook respek vir die ander mense wat God gemaak het.  Veral vir gesag.  God is ’n God van orde.  Hy het gesag daar gesit sodat ons vreedsaam en ordelik saam met mekaar kan lewe.  Jy respekteer dus jou ouers, jy respekteer die onderwysers by jou skool, jy respekteer gesag by jou werk.  Jy respekteer gesagsdraers in jou dorp en jou land, solank as wat hulle ordelik en respekvol teenoor God en sy wetboek optree. Want dit is die grond waarop hulle ook behoort te staan.
 6. Jy het respek vir ander mense se lewe.  Jy maak hulle nie dood nie.  Jy maak hulle nie seer met jou woorde of jou geskinder nie.  Jy breek nie mense af met wat jy voor of agter hulle rug sê nie.
 7. Jy het respek vir die huwelik soos God dit ingestel het tussen ’n man en ‘n vrou.  Jy skei nie sommer net nie.  Jy byt vas, omdat God nie doodloopstrate ken nie.
 8. Jy het respek vir ander mense se goed.  Jy vat nie wat nie aan jou behoort nie.  En jy pas dit wat God vir jou gegee het goed op.
 9. Jy praat altyd die waarheid.  Jy vertel nie leuens nie.  En jy praat die waarheid in liefde.  Somtyds het jy nodig om iemand met die waarheid tereg te wys.  Jy versuim nie om dit te doen nie.
 10. Jy is tevrede met wat jy het.  As jy kos en klere en ’n dak oor jou kop het is jy daarmee tevrede en sê jy dankie.  Moenie jaloers wees op ander wat meer het as jy nie.  Dan sal jy dankbaar wees teenoor die Here vir dit wat jy gekry het.

Dit is die wetboek waarop jy moet bou.  Lees dit, leer dit, leef dit!  Vasbyt, want in elke omstandigheid sal die Here jou moed en krag gee.  En hou aan bou, in jou huis, hier by die kerk, want so herstel ons die koninkryk van God stukkie vir stukkie, meer tot sy eer.

Ek gee geleentheid vir jou om te reageer op die Woord wat tot jou gekom het.