SKRIFLESING:
Joh 14:21-26 en 16:12-3
Ds Retief Boha 20180516
Ek hoor die mooi verhaaltjie van ’n kleindogter wat vir haar oupa sê:
“Oupa, dit lyk vir my of ons in hierdie familie nogal ernstig is oor die Here Jesus. Is dit so?”
En Oupa antwoord: “Ja verseker my kind!”
Sy vra: “Hoekom is dit so, Oupa?”
Oupa tel haar op en druk haar styf teen hom vas en sê: “Dit is sodat ek jou ’n drukkie kan gee, vir jou kan kielie en sodat ek elke dag vir jou kan vertel dat ons vir jou lief is en so baie bly is dat Jesus jou vir ons gegee het.”
Haar reaksie was: “Dit is nogal cool!”
En ek het gewonder waarom sou ’n oupa nou elke dag vir ’n kleinkind wil sê: “Ons is lief vir jou?”

Die opvoedkunde leer ons die noodsaak en die waarde van herhaling.
Hoe meer jy dieselfde ding hoor, hoe meer word dit jou eie – geïnternaliseer!
Daardie herhaling, glo ek, het die waarde dat dit nie net vir Oupa kosbaar is om sy liefde oor en oor te verklaar nie, maar om ook die wonderlike sekerheid, selfvertroue en troos vir hierdie kleinkind te kan gee.
(Miskien sal dit nou nie goed werk as ons vir almal wat ons teëkom drukkies en ’n kielie gee nie. Netnou trek hulle vir ons hemde aan met sulke lang moue en sluit ons toe in kamers met rubber-mure!)
Om te leer, om te herhaal en herinner te word aan God en mekaar se liefde bly egter vir ons baie belangrik.

Die gedeelte vertel vir ons dat die Heilige Gees ons leer en herinner aan baie dinge …
Daar is ’n chemiese faktor wat ons bloed verander as ons bloed in aanraking kom met gewone lug. Dit is die bloedstollingsfaktor in ons bloed. Dit is ’n substansie wat ons bloed transformeer om bv te keer dat ons ons nie dood bloei as ons ’n wond opdoen nie. Dit vorm ’n roof.
En nou weet ons dat die Heilige Gees in ons lewens so ‘n G-faktor, ’n Gees-faktor is.
En so kom transformeer die G-faktor ook ons lewens. Dit is die Gees-faktor.

En hoe meer ons verstaan wat die Gees alles doen, hoe meer verander dit ons ook.
En nou het Jesus geweet dat hierdie dissipels ’n paar wonde gaan opdoen in die afsienbare toekoms. En hy gee die Gees-faktor om hulle te beskerm.
Hy gaan kruis en graf toe.
Hulle gaan onder groot druk kom.

Daarom berei Hy hulle voor in hierdie afskeidsgesprekke.
En Hy vertel vir hulle van die Parakleet wat sal kom om hulle in die komende tye te begelei:
En dan vertel Hy hulle van twee dinge wat die Heilige Gees (Parakleet) sal doen:
“Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly;
en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” (:25,26)
In hierdie vers vind ons die uitvoerigste beskrywing van die Heilige Gees se wese en Sy werk.
Soos Jesus die Leermeester, die (Grieks) Didaskalos, was tydens sy aardse bediening, so is die Heilige Gees die Didaskalos in hierdie volgende bedeling waarvan ons nou deel is.
In vers 17 is Jesus genoem die Gees van die waarheid.
Dit word weer herhaal in 16:13.

As die Gees ons leer as didaskalos, dan is Hy ’n waarheids-leraar.
Sy karakter is waarheid – Hy is eg. Hy is waarlik die Gees van God.
En dit is die eerste wat ons moet aanvaar en glo.
Glo dat die Gees die waaragtige derde Persoon in die Drie-eenheid is.

En dit is die vierde G waarna ek gisteraand verwys het.
Gehoorsaam, Gebed. Getuig. Glo.
Maar die Gees se karakter en oorsprong is nie net waar nie.
Ook sy leer-inhoud is waar.
Hy het ’n betroubare sillabus.
Hy leer ons die Waarheid oor God en die Koninkryk van God.
En waarvan het Jesus sy dissipels alles geleer?
Hy het hulle geleer van
• God die Vader, sy liefde en genade en verlossingsplan
• Van Homself, wie Hy is en waar Hy vandaan kom en warheen Hy op pad is
• God die Heilige Gees – waarop ons nou inzoom in Pinkstertyd.
Maar ook meer as net oor God self:
• Van geloof wat ons aan God bind
• Van God se mense en hul nood
• Van volgelingskap en gehoorsaamheid
• Liefde en sorg vir ander mense
• Van die roeping van sy volgelinge in hierdie leef-wêreld.
Verder leer Jesus hulle oor die toekoms…
• Die eindtyd en die wederkoms en die voleinding.
Jesus het vir sy volgelinge alles vertel wat binne hul begripsvermoë moontlik was om te verstaan.

Die een belangrike ding wat die Heilige Gees nou verder moes doen, was om Jesus se lering oor te dra na die volgende geslagte. Ons praat van Jesus se kerk wat in die volgende geslagte moes weet wat Jesus geleer het.
En hoe het Hy dit gedoen?
Hy het al die herinneringe oor Jesus en Sy leringe laat opteken.
Dit was ’n lang en interessante proses, met kontroles en sifting en vanuit verskillende bronne.
Dit het gebeur tot by die punt waar die Kerk uiteindelik kon sê hierdie Bybel is die Woord van God.
En dit bevat genoeg om God te leer ken en Sy wil te verstaan.
Net bloot die opskrifstelling van hierdie Johannes-Evangelie is getuienis van die werk van die Parakleet.

Natuurlik is die Gees nie beperk tot net dit wat Jesus geleer het nie.
Jesus het God se wil in die heel konkrete konteks van sy tyd uitgelê.
Polities was hulle onder die regering van die Romeinse keiser.
Ons leef in die spanningsveld tussen ou apartheidsdenke en huidige radikalisme.
Ons kom vandag lering kort in hierdie konteks en in die konteks van groot politieke rolspelers soos Trump en Poetin.
En nader aan huis situasies van staatskaping en korrupsie.
Kerklik het hul geleef in die spanningsveld van Joodse wettisisme en Romeinse keiserverering.
Ons leef in die spanningsveld van godsdienstige fanitisisme en hoopgewende opregtheid.
En ons sou wil weet: “O Gees van God, leer ons hoe om in hierdie situasies op te tree.
Gee vir ons wysheid en insig. Leer ons, O Gees van God.”

Let op Jesus se woorde later in sy derde afskeidsrede:
“Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei.”
Jesus kon dus nie vir sy dissipels die volle sillabus voorskryf nie.
Hulle was nog nie daarvoor gereed nie. Dit klink amper soos ’n eerstejaar op universiteit.
Daar moes nog modules oorstaaan wat die Gees eers later vir hulle moes leer.
As hul geloof en begripsvermoë gegroei het.
Sien, in Jesus se tyd was daar ook droogtes, en armes.
Maar daar was nie aardverwarming en armoede en besoedeling op die skaal wat ons dit vandag ken nie.
Daar was ook wysheid en kommunikasie, maar nooit was daar ’n kennisontploffing en sosiale media wat lewens so radikaal raak soos in ons dag nie.
aarom in hierdie tyd:
“O Gees van God, Parakleet, leer ons om fyn waar te neem.
Leer ons om kreatief oplossings te soek.
Leer ons om met al ons baie kennis helder te dink. Leer ons om ons nuwe situasies nuut te kan interpreteer.Leer ons om die Skrif se beginsels hermeneuties helder toe te pas op ons nuwe situasies.”

Sien, die Gees is nie beperk tot die woorde van Jesus alleen nie.
In ons huidige konteks moet ons leer om so fyn na die Gees te luister dat ons nuwe kontekste ons nie sonder antwoorde laat nie.
Soek die Here se teenwoordigheid.
Moet nooit twyfel daaraan dat die Gees van God by jou/naby jou is nie.
Dit is die Parakletos en die Didaskalos wat in jou hart en in jou denke aan die werk is.
Amen
Prediker: Ds Retief Botha. Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.