picture1André Oosthuizen : andrej@webafrica.org.za

Eksodus vertel van die uittog uit Egipte tot by Sinai die plek waar hulle die wet gekry het.  En dan speel die hele boek Levitikus af by Sinai.  Daar kry hulle die wette hoe hulle moet lewe, wat hulle mag doen en nie mag doen nie, hoe hulle die samelewing moet organiseer en moreel lewe.

Nou Numeri 1-10 is hulle nog steeds by Sinaï.  Hier kry hulle die reëlings rondom die trek na die beloofde land.  ’n Tog wat mos net ’n paar dae kon wees en wat uiteindelik 40 jaar geword het.  Met ander woorde die volk maak nou gereed om te trek.  Die Here het die kampordes gegee, wie loop waar, wie slaan waar tent op, wie is verantwoordelik vir wat.  Agter hulle lê Egipte, voor hulle lê – die woestyn.

Nou sien ek al in my geestesoog hoe hulle die aand voor hulle vertrek die onbekende in na hulle kindertjies kyk en wonder, hoe gaan ons vir hulle sorg?  Waar gaan ons vir hulle kos en water kry?  Watter toekoms is daar vir hulle in die woestyn?  Jy sien, ’n woestyn is nie ’n lekker plek nie.  Dit is ’n plek van onsekerheid, van bekommernis, van gevaar.  Dit is ’n plek waar jy leer van afhanklikheid.  Afhanklik van mekaar, afhanklik van kos en water, afhanklik van God.

Ons ken die woestyn.  Jy was al daar.  Nie ’n lekker plek nie.  Die plek waar jy wonder waarnatoe die volgende tree.  Die plek waar jy bekommerd is oor môre se kos en water.  Die plek waar jy bang en onseker is.  Die plek waar jy wonder oor jou kinders en hulle toekoms in die woestyn.  Ja, die woestyn leer jou van afhanklik wees.  Afhanklik van mekaar, maar belangriker nog, afhanklik van God.

En dan roep die Here die priesters bymekaar.  Amper soos wat ons bid voor ons ry.  En die Here beveel die priesters om die Israeliete te seën voor hulle loop.  Seën beteken dat daar woorde oor jou uitgespreek word sodat jy Goddelike guns kan ontvang.  Hierdie seën, gaan oor God en dit wat Hy onverdiend vir jou aanbied en oor jou uitstort.  Seën beteken nie die woestyn verdwyn nie!  Seën beteken God se guns in die woestyn!

Skriflesing: Numeri 6:22-27

Die seën wat oor die volk uitgespreek is, is ’n drievoudige seën:

Die Here sal jou seën en jou beskerm

Vir mense wat waarskynlik bang en onseker was, was die bevestiging van God se beskerming vir hulle ’n seën.  ’n Seën om te weet, Hy sal saam met ons trek.  ’n Seën om te weet Hy sal ons van alle kante bewaar.  ’n Seën om te weet die Here sal ons beskerm waar ons ookal gaan, nou en vir altyd.

Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees 

Die Ou Vertaling sê: “Die Here sal sy aangesig oor jou verhef.” Dit beteken dat God met groot belangstelling na jou kyk.  Met ander woorde, dit is amper soos ’n afrigter wat sy span dophou.  Dit is nie net ’n klomp ouens wat rondhardloop nie.  Hy kyk met aandag na elkeen.  Hy kyk belangstellend.  Hy sien elkeen raak.  Maar die Here sien jou nie net raak nie.  Hy kyk met aandag na jou!  Hy kyk belangstellend na jou.  Daarom weet Hy altyd hoe jy voel en weet Hy altyd wat jy nodig het en gee Hy altyd vir jou meer as wat jy verdien – genade. Genade dat Sy oog op jou gerig is.

Die Here sal julle gebede verhoor en vir jou vrede gee

Die genade word verder bevestig met die derde seën.  Ons vertaling sê: die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.  Letterlik staan daar: die Here draai sy aangesig na jou toe en sal vir jou vrede gee.

’n Woestyn kan ’n eensame plek wees.  ’n Plek waar jy alleen voel en dink niemand sien jou raak nie of niemand hoor jou nie.  Maar dan kom gee God sy guns wanneer Hy jou seën deur sy gesig na jou toe te draai.  Dit is soos wanneer ons na iemand luister wat met ons praat, dan kyk ons mos vir daardie persoon.  Want die oomblik as jy weet die persoon kyk vir jou, weet jy hy/sy luister.  Wanneer jy tot God roep, draai Hy sy gesig na jou toe en seën Hy jou met sy aandag.  Hy seën jou met sy oor wat luister.  En die vrede wat jy dan ontvang, liewe vriende, is juis hierdie wete dat God sy gesig na my draai en sy oog op my hou.

Hierdie seën is Goddelike guns.  En die priesters moes die seën uitroep om die volk aan God te herinner.  Jy sien vriende, daar lê besondere betekenis in die uitroep van God se seën oor mense.

In Openbaring 1:5,6 staan daar: “Uit liefde vir ons het Hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader.”

Ek en jy is God se aangestelde priesters, ook met die verantwoordelikheid om te seën met God se teenwoordigheid.   Ons seën nie mekaar met aardse goed en welvaard en voorspoed nie.  Ons seën nie mekaar om daardeur woestyne vry te spring nie.  Ons seën mekaar met die belofte van God se teenwoordigheid, want dit is vir ons genoeg!

Maar hierdie seën wat ons uitroep is meer as net ’n gebed vir mekaar in ons binnekamer.  Dit is ’n openbare getuienis en ’n bevestiging van God se guns en teenwoordigheid.  Dit is iets wat ons hardop moet doen.

Ek lees ’n baie interessante verhaal van ’n pa en ma wat die geloofsgewoonte in hulle huis gehad het om elke aand hulle kinders te seën met hierdie woorde van Numeri 6.  Hulle het hulle kinders op hulle skoot getel en die seën van Numeri 6 uitgespreek.

Die Here sal jou seën en jou beskerm

Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees

Die Here draai sy aangesig na jou toe en sal vir jou vrede gee

Elke aand, en so het die kinders tieners geword.  En die pa en ma het gewonder of hierdie gebruik nog moet voortgaan, want tieners… nou ja is en bly tieners.  Maar so het hulle besluit om maar deur te druk en het baie aande maar stilletjies in die kamer ingesluip om hierdie seën oor hulle kinders uit te spreek.  So gaan die dogter universiteit toe.  En nadat hulle hartseer afskeid geneem het hoor hulle iemand uit die koshuiskamer roep: Pa, ma, julle kan nog nie ry nie!  Julle het my nog nie geseën nie!  En daar kom die dogter af en in ’n besige parkeerarea vat die pa en ma en dogter hande en hulle roep die Here se teenwoordigheid oor hulle dogter daar uit:

Die Here sal jou seën en jou beskerm

Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees

Die Here draai sy aangesig na jou toe en sal vir jou vrede gee

En die vreemde stukkie woestyn daardie dag is gevul met God se teenwoordigheid.  Die wete van sy oog en sy oor wat na haar gedraai is.

 

Slot:

“So moet die priesters my Naam oor die Israeliete uitroep”. Watter naam wil jy oor jou kinders uitgeroep hê?  Salomons? Nike?  Rheebok?  Springbok?  Of wil jy die Naam van die Here oor jou kinders uitroep!

Jou gesin is ’n kerk in die kleine.  En deel van julle kerkie behoort geestelike gewoontes te wees om julle aan God se guns te herinner.  Een daarvan is dat julle bid om die seën van die Here voor julle eet.  Maar juis omdat ons en ons kinders in die woestyn loop moet ons ook die Naam van die Here uitroep oor mekaar en oor ons kinders en kleinkinders.  Ek dink dit is ’n volgende geloofsgewoonte wat ons moet doen.  Daarom het ek hierdie week gedink in my eie huis, as priesters van ons huis moet ons die geestelike gewoonte hê om die Here se seën oor ons kinders uit te roep voor ons in die oggend uit die huis gaan.

Die Here sal jou seën en jou beskerm

Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees

Die Here draai sy aangesig na jou toe en sal vir jou vrede gee

En so glo ek sal ons kinders elke dag in die stukkie woestyn waardeur hulle moet wandel, loop met die wete dat God se oog en sy oor na hulle gedraai is.

Mag jy vanmôre geseënd wees met God se guns.  Hy sal jou beskerm waar jy ookal gaan.  Hy sien jou raak en wanneer jy na Hom roep sal Hy altyd sy oog en sy oor na jou toe draai.

Die Here sal jou seën en jou beskerm

Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees

Die Here draai sy aangesig na jou toe en sal vir jou vrede gee

Amen