Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za

Picture1So lees ek nou die dag saam met my kinders Psalm 23 uit die kinderbybel.  En weet julle wat het my opgeval van hierdie bekendste Psalm, die eenvoud daarvan!  En ek het Ps 23 gelees en Dawid daar tussen sy skapies sien sit terwyl hy dit skryf.  Ek wil vanaand Ps 23 saam met julle lees en in ons saam-lees bid ek dat die Here uit die eenvoud van hierdie psalm met jou sal praat.

Jy sien, partykeer is iets so eenvoudig dat ons die ware betekenis daarvan miskyk.  Kom ons lees dit saam.

Skriflesing: Psalm 23

Die Here is my herder

Jy sien ouens, as die Here jou herder is, dan beteken dit mos dat ek en jy skape is.  Nou in ons verwysing vandag is dit nie altyd so nice om vir iemand te sê jy is ‘n ou skaap nie!  Want ‘n skaap is mos ‘n swak en dom ding.  Kyk sommer na die name van sportspanne.  Amper elke sportspan wat ek ken het kragname.  Dit is leeus, of olifante of haaie of luiperds of pumas of cheetahs.  Ek het nog nooit in my lewe ‘n sportspan gesien wat hulleself met trots, “Die blou Skape” noem nie.  Want die wêreld waarin ons leef is ‘n plek van krag en van mag en sterkte.  Ons leef in ‘n genadelose wêreld waar swakheid nie eintlik ‘n plek het nie.  Waar swakkes uitgeskuif word en sterkes verhef word.

En tog, op ‘n vreemde manier, troos dit ons om te weet dat ons die Here se skape is.  Want jy sien, as jy die Herder se skapie is, beteken dit dat jy totaal en al van Hom afhanklik is.  Jy kan nie vir jouself sorg nie, jy kan jouself nie beskerm nie, jy kan self nie die pad kry nie, jy het ‘n Herder nodig om jou te lei.  Om swak en afhanklik te wees van God in alles wat jy is en alles wat jy wil doen, is nie sleg nie, inteendeel dit is die beste plek om te wees.  Want die Een wat jou versorg, die Herder van jou lewe, is die Koning van die wêreld!  Jy kan maar sy skapie wees, want Hy kan en wil vir jou sorg.

Ek kom niks kort nie

Is dit regtig so dat jy niks kort nie?  Kom ek draai die vraag om vanaand.  Wat kort jy om gelukkig te wees?  Wat moet in jou lewe gebeur of in jou huis of in jou bankrekening gebeur om jou lewe gelukkig te maak?  Jy sien, dit is een van die leuens van die wêreld waarin ons lewe om ons te laat glo dat ons verskriklik baie dinge kort.  Elke advertensie, elke nuwe ding wat bemark word wil ons laat dink en laat glo dat ons ‘n klomp goed kort.  As daar ‘n nuwe iphone op die mark is, kort ons dit, of ‘n nuwe tablet, of ‘n nuwe huis, ‘n nuwe vakansieplek.  En so kort ons gedurig goed en kan nooit net tevrede wees met wat ons het nie!  En ‘n klomp mense is ongelukkig omdat hulle glo hulle kort ‘n klomp goed voordat hulle gelukkig kan wees.  En nou kom Dawid en hoor ‘n bietjie mooi, hy sê dit vanuit ‘n ander perspektief, hy sê, as die Here jou herder is, sê die Here vir jou, jy kom ek niks kort nie. Jy het wat jy nodig het, want jy het vir My om vir jou te sorg!

Dit is wat ‘n goeie herder doen.  Hy sorg dat al sy skapies kry wat hulle nodig het.  Ouens, as jy mooi daaroor gaan nadink, en jy is eerlik met jouself glo ek elkeen van ons sal vanaand kan sê: Ek het alles wat ek nodig het.  As jy vir een oomblik die leuen van die wêreld vergeet dat jy ‘n klomp goed kort en vir ‘n slag kyk wat jy alles het, sal jy ook vanaand kan sê: Die Here sorg vir my, Hy sorg BAIE goed vir my, so goed dat ek eintlik niks kort nie.  Kyk bietjie na jou eie lewe, wat jy het en jy sal sien hoe die Herder oorvloedig voorsien in wat jy nodig het.  Ja, Hy gee nie altyd wat jy wil hê nie, maar Hy gee altyd wat jy nodig het en Hy sal altyd sorg dat jy niks kort nie.

En ouens, miskien moet ons meer gereeld mekaar herinner daaraan om elke dag dankie te sê dat ons niks kort nie.  En as jy dalk ‘n lysie dinge bymekaar gemaak het wat jy kort om gelukkig te wees is dit dalk tyd om die lysie om te draai en raak te sien hoe die Here vir jou sorg.  Jy hoef nie te wag vir iets voor jy gelukkig kan wees nie, jy is gelukkig omdat die Here jou herder is.  Die Here is my herder, daarom kort ek niks nie.

Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is.” (v2)

Skape het rus en vrede nodig.  Hulle het ‘n plek nodig waar hulle kan uitspan, waar hulle kan uitrus, waar hulle krag kan kry om verder agter die Herder aan te loop.  Dit is ‘n herder se werk om sy skape by water en groen weivelde te kry sodat hulle genoeg kan eet en drink om te bly lewe.  Nou die probleem met hierdie versie is jou en my definisie van groen weivelde en plekke van rus en die Herder s’n nie altyd dieselfde is nie.  As ons dink aan groen weivelde en waters van rus en vrede dan dink ons aan vakansie, ‘n lewe iewers op ‘n eiland sonder probleme, gevaar, siekte, rekenings, krisisse en bekommernisse.  Maar ek dink die Here dink anders oor groen weivelde.  Partykeer is die groenste weiveld om op ‘n siekbed te lê, of in ‘n krisis te wees.  Partykeer is die groenste weiveld om hulpeloos en swak en radeloos en hartseer en bekommerd en moeg na die Here te roep.  Want dit is die tye en die plekke waar die Here ons op ‘n besondere manier voed en krag gee.

Hoeveel keer, as jy in ‘n krisis was en terugkyk kon jy sê: My wêreld hierdie krisis het my nou regtig nader aan die Here gebring!  Dis groen weivelde!  Dis die tye waarin die Here op ‘n besondere manier versorg selfs al is jy nie op daardie oomblik daarvan bewus nie.  Groen weivelde is nie altyd net die lekker en maklike tye in jou lewe nie.  Elke krisis, elke bekommernis, elke stukkie hartseer en moedeloosheid het die potensiaal om ‘n groen weiveld te wees.  Want dit is die tye wat jy leer om jou hande in die Herder se hand te sit en te sê: Here dit gaan sleg en moeilik, maar ek hou nou aan U vas, want U is al wat ek het.  Here ek kan U nie los nie, U kan en wil my ook nie los nie, want U is my herder.  En ouens, hier belowe die Herder om jou elke keer by rus en vrede te bring.  Om jou te voed en nuwe krag te gee om aan te hou loop,

Selfs al gaan die pad deur donker dieptes sal ek nie bang wees nie” (v4).  Partykeer is die regte pad na die weivelde deur die donker.  Ja jy weet mos, ons is nie gevrywaar van donker en dieptes nie.  Ons het nie die waarborg van ‘n lewe sonder gevare, sonder hartseer en sonder teleurstellings nie.  Partykeer gaan ons deur donker dieptes, maar dis al manier hoe ons by die groen weivelde van God se sorg kan uitkom.  Donker dieptes is tye waarin ons geestelik gevorm en gevoed kan word.  Donker dieptes is waar jy die stem van die Herder beter en duideliker en intiemer kan hoor.  Maar die donker dieptes eindig altyd by ‘n groen weiveld en waters van rus.

Slot:

Psalm 23 het my geleer dat ek ‘n skaap is, nie ‘n leeu of ‘n buffel of ‘n renoster wat op sy eie regkom en vir homself kan sorg nie, maar ‘n skapie wat van ‘n Herder afhanklik is.  Ek is ‘n skaap Here, maar wees U die Herder van my lewe!

Ek het Iemand sterker nodig.  Ek het Iemand groter nodig.  Ek het Iemand nodig wie se hand my hand sal vashou as ek bang raak.  Ek het Iemand nodig wat my sal optel as ek val.  Ek het Iemand nodig wat my sal inhardloop as ek wegdwaal.  Wees U my Herder, want ek wil net U skapie wees.

En dan antwoord die Here: Ek sal jou Herder wees.  Ek sal jou hele lewe lank sorg dat jy niks kort kom nie.  Ek sal vir jou nuwe krag gee en jou elke keer bring op ‘n plek van rus en vrede.  Want in My hande is jy altyd veilig.  Mag jy ook vanaand getroos en versterk word met die eenvoudige woord: Die Here is my Herder.  Amen!