Aanbidding • Worship

Gelowiges word vanuit die sentrale weeklikse eredienste bedien. Dit is ook die sentrale punt van feesviering, versorging, bemagtiging en mobilisering.

Die volgende werk alles mee tot sinvolle en ryke aanbidding:

 

 

Die musiekbediening vorm ’n inherente deel van ons aanbidding: Twee musici, nl. die musiekleier en die orrelis, het ’n unieke musiekbediening gevestig. Die stylvolle orkes en ’n besondere orrel dra op ’n paslike en inspirerende wyse tot die aanbidding by.

Die musiekleier is Anton Esterhuyse (Sel 072 226 4755)

Die orrelis is Elza Vosloo (Sel 082 200 4411)

 

 

 

Op Donderdagoggende vergader al die predikers en die musiekleier om die liturgieë van die komende Sondag te beplan. Ander betrokkenes soos die klankbedieners, orrelis, die voorsangers, persone verantwoordelik vir die ontwerp van die dataprojeksies en simboliekuitbeelding, asook gasvryheidspanne word hierna as deel van die aanbiddingspan betrek.

 

 

Innipot is die koffiewinkel en kuierplek, veral ná eredienste. Dit word ook in die week gebruik vir kleingroepe en kuiergeleenthede.

 

 

 

The English ministry with a service every Sunday during the academic periodes of the university.  We focus on ministry to the student community in the vicinity. 

There are also pastoral care and cell groups during the week.

Renaldo Meyer (Cell 084751 0011) is the ministry leader of the Centre of Faith.

 

Die Gebedsbediening bid saam op Dinsdae om 13:00 in die pastorale spreekkamer en Sondagoggende ‘n uur voor die eredienste.

Musikante, voorsangers, gasvryheidsbedienaars, koffie- en teeskinkers, insameling van dankoffers meld aan by die bedieningsleiers of met die geelkaarte in die kerkbank.

 

 

Menu Menu