picture1Ek lees die afgelope week of wat deur Jakobus.  En die aksent wat Jakobus bring tot ons geloof en verhouding met die Here Jesus is werklik die praktiese kant van geloof.  Met ander woorde, jou verhouding met die Here Jesus is nie net iets vir ’n Sondag erediens nie. Dit is nie net iets tussen jou en Hom nie.  Dit is nie net iets wat in jou hart aangaan en waarvan niemand anders behoort te weet nie.   Jou verhouding met die Here Jesus bepaal jou hele lewe.  Die manier hoe jy lewe.  Die manier hoe jy praat.  Ek gaan ’n paar tekste daaroor lees en dan preek oor wat Jakobus leer oor die manier hoe jy dink en beplan.  En wil ek vanmôre’n paar gedagtes uit Jakobus vir jou voorhou as ’n herinnering, maar ook as ’n maatstaf en miskien weer as ’n stukkie motivering van hoe ons as kinders van die Here Jesus moet lewe.  Watter impak moet jou geloof en jou verhoudinge met die Here Jesus hê op die manier hoe jy lewe? 

Geloof wat iets beteken en iets doen.

Jakobus 1:22: Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself.  2:14: Wat help dit as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie?  Sê nou daar kom ’n broer of ’n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?  So gaan dit ook met die geloof: as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood.  (Bid dikwels terwyl ons tafels kreun onder al die kos: wees met hulle wat minder bevoorreg is, Amen!)

Geloof word gehoor in dit wat jy sê en die manier hoe jy praat

Jakobus 3:5: So is die tong ook maar ’n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag.  Die tong is ook ’n vuur, ’n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet.  Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is.  Uit dieselfde mond kom lof en vloek.  So moet dit nie wees nie.  ’n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie.

Jakobus 4:11: Moenie van mekaar kwaad praat nie.  Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet.

Jakobus 5:12: As julle ja sê, moet dit ja wees, as julle nee sê moet dit nee wees.

Gebed is die fondament van ’n gelowige lewe.

Jakobus 5:13: As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid.  As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing.  As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder die aanroeping van die naam van die Here.  Die gebed van ’n gelowige het ’n kragtige uitwerking.

Liewe kind van die Here Jesus, jy en ek word Sondag na Sondag, vir jare lank al toegerus om as ’n geestelike leier te gaan bedien.  Jy is ‘n geestelike leier in jou huis, jy is ‘n geestelike leier by jou werk, jy behoort ‘n geestelike leier tussen jou vriende te wees.  William Barclay skryf: “’n Geestelike leier is nie iemand wat van ander mense kinders van God maak nie; dis iemand wat leef soos ’n kind van God.”  En Jakobus herinner ons om te leef soos ’n kind van God.  Dan sal jou geloof gesien en gehoor en ervaar word.

FLAM 112b (Ek roem u Naam)

Gebed

Skriflesing

As kinders het ons mos altyd die speletjie gehad; speel-speel.  Ek sien dit is ’n speletjie wat die tyd oorleef het.  My kinders speel-speel nogsteeds hulle is ’n dokter of speel-speel hulle is ’n fisio of ‘n juffrou.  Nogal snaaks – nou dat ek daaroor dink- hulle speel-speel nie hulle is ’n dominee nie.  Miskien omdat dit nie speletjies is om ’n dominee te wees nieJ!

Maar kom ons speel-speel vanmôre ons lewe is so dat ons alles kry wat ons wil hê.  Speel-speel jou lewe is totaal en al in jou eie hande.  Jy is volledig in beheer van wat met jou gebeur en gaan gebeur.  Die lewe is eenvoudig, dit wat jy wil hê kry jy.  Dit wat jy beplan gebeur net so.  Dit waaroor jy droom realiseer.  Sal dit nou nie lekker wees nie!?  Dit is tog wat ons almal wil hê.  ’n Lewe sonder enige onsekerheid.  ’n Lewe wat ek self bepaal en waaroor ek beheer het.

Dit was die lewensingesteldheid van die mense aan wie Jakobus hier skryf.  Hulle het hulle lewe ingerig asof hulle self hulle eie lot bepaal.  Die lewe was tereg vir hulle eenvoudig, dit wat jy wil hê kry jy en dit wat jy beplan gebeur.  Maar vir hulle was dit meer as net ’n ingesteldheid, hulle het daarmee begin spog dat hulle hulle eie lewe beheer.  Vandag of môre sal ons soontoe gaan, ’n jaar daar bly, baie geld maak en terugkom.  En hulle selfversekerdheid wys Jakobus uit met die gebruik van die woordjie “en” in vers 13.  Luister mooi… “Kom nou julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en ’n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.”  Jy sien, die probleem is nie die sake doen en die geld maak nie.  Die probleem is… waar is God in al hierdie beplanning?  Watter rol speel God in hulle lewe?  Watter afhanklikheid van God word hierin weerspieel?  Wie is in beheer van julle lewe?  En daarom waarsku Jakobus; julle is te seker van julle self!  Die letterlike vertaling stel dit sterker.  Julle is arrogant!  Julle rig julle lewe in volgens julle eie begeertes!  Julle hou nie rekening met God in dit wat julle doen en in dit wat julle beplan nie!  Julle is arrogant omdat julle nie in afhanklikheid van God lewe nie! Julle dink julle het God nie nodig nie!

Maar as jy so lewe is dit soos die speletjie wat die kinders speel.  Speel-speel, speel alles af buite die realiteit van die lewe.  Want die werklikheid waarbinne ons lewe vriende, is nie een waar alles altyd verloop soos wat ons dink dit moet verloop nie.  Die werklikheid is dat jy nie altyd alles kry wat jy wil hê nie!  Die werklikheid is dat dit wat jy beplan dikwels nie gebeur soos jy gedink het nie!  Die werklikheid is dat daar somtyds goed met jou gebeur wat jy nie voorsien het nie of waarvan jy nie hou nie!  Daar gebeur goed wat eenvoudig buite my beheer is.  Daar is onsekerheid in môre.  Die Here Jesus het self gesê in Matteus 6.  Die lewe werk so dat jy nie weet wat môre inhou nie.  Môre kan sy kwota moeilikheid en bekommernis inhou.  Maar op ’n vreemde manier kom leer Jakobus vir ons dat die sleutel tot ’n afhanklike lewe juis daarin lê dat die lewe nie altyd werk soos ons dink of beplan nie.

Dit is juis die onsekerheid of die onbekende waarmee ons elke dag lewe wat ons na God laat hunker.  Dit is die onsekerheid wat ons afhanklik van God maak. Dit is die onbekende wat ons na God laat soek.  Hoe vreemd dit ookal mag klink, ons moet die onsekerheid en onbekende van die lewe erken en waardeer.  Want in die onsekerheid van môre sal ons die sekerheid van God se teenwoordigheid vind.  En dit is ’n lewe totaal en al afhanklik van God!

Daarom leer Jakobus die gelowiges om minder selfversekerd te praat en meer Godversekerd te leef en te beplan.  Minder arrogant en meer afhanklik van God.  Hy leer ons om eerder te sê: “as die Here wil”.

Nou die woorde “as die Here wil” is aan ons baie goed bekend.  Inteendeel, ons gebruik dit nogal baie gereeld.  Ons sal dit in briewe en eposse afkort: ek sien jou DV môre.  Deo Volente – “as die Here wil”.  Maar vriende, dit is nie net ’n uitdrukking nie.  Dit is nie net woorde nie, dit is ’n lewensingesteldheid!

’n Lewensingesteldheid waarin ek besef, die lewe gaan nie net oor my en my begeertes wat vervul moet word nie. Die sekerheid lê nie in myself nie, maar in God!  God is in beheer van my lewe!  Spreuke 16:9 sê: “ ‘n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop.”  Ja, “as die Here wil”, leer ons dat ons kan besluit en beplan waarheen ons gaan, maar ons weet ook dat God my reisplanne kan wysig.  Paulus het ondervind dat God sy beplanning en reisplanne kan verander.  Ons lees in Handelinge 16:6 dat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig.  Hy het sy reis beplan, maar die Here het die reisplan verander.

Jy sien, “as die Here wil”, laat in my lewe die ruimte en bring die begrip dat goed partykeer nie uitwerk soos ek beplan het nie, of nie uitwerk soos ek gedink het nie.  Natuurlik neem dit nie my verantwoordelikheid weg om te dink en te beplan nie, maar dit stel eenvoudig my lewe en my planne ondergeskik aan God.  Dit is die gesindheid dat as dinge dan nie uitwerk soos ek dink dit moet uitwerk nie, gooi ek nie daaroor ’n tantrum nie, het God my nie verlaat nie, maar rus ek in die wete dat God se wil sal geskied en dat ek in afhanklikheid van Hom lewe.

Slot:

“As die Here wil”… moet nie net woorde wees nie, dit moet ons lewe bepaal.  “As die Here wil” moet reflekteer in jou beplanning en in jou drome en in jou gesprekke.  “As die Here wil” bring afhanklikheid van God en haal arrogansie uit ons lewens.  “As die Here wil” is die realistiese filter tussen vandag en die planne vir môre.  “As die Here wil” maak dat ek teleurstellings en veranderde reisplanne op ’n gelowige manier hanteer.  Daarom leer die Here Jesus ons bid, Laat U wil geskied.  Amen