Teks:   ‘n Preek oor 1 Pet 3:13-22

Meer volledige tema “As die lewe moeilik raak!”

                        ’n kruis, ‘n Wow!  ‘n Hoekom? ’n Kruis!

Ons is besig met die reeks oor “my lewe as ’n museum”.

In daardie museum word daar baie van jou lewe uitgestal.

Dit is sigbaar vir almal.   Daar is skilderye en uitstallings van al jou mooi prestasies en goue oomblikke, en …. helaas…  ook van jou teleurstellings, mislukkings en verleenthede.

Die museum vertel hopelik ook van jou blydskap, gebedslewe en dankbaarheid (verlede Sondag se tema).

Dit is ’n uitstalling met ’n kruis, ’n Wow! ’n Hoekom? En ‘n Kruis.

 

Die lewe het ’n geneigdheid om soms sy stert op jou te draai.

En dit verpletter jou. En dan wil jy sommer boedel oorgee of die reg in jou eie hande neem.

Dit verpletter jou as jy ervaar dat jy verstoot word of as daar teen jou gediskrimineer word.

Partykeer is jy maar self die oorsaak daarvan.

Jy doen iets dom-onnosel en jy moet die gevolge daarvan dra.

Partykeer is jy heel onskuldig.  Of jy het niks kwaads gedoen nie.

Jou werk kan jou finansieel nie meer bekostig nie.

Die maatskappy waar jou spaargeldjies belê is, gaan onder.

Of jy staan uit beginsel op vir jou oortuigings – en jy is net nie meer baie populêr nie!

 

Nou, as jy self die oorsaak is van jou ellende, dan moet jy vir die Here ’n  klomp genade vra en vra dat die Here vir jou sal help om met toewyding en kreatiwiteit die uitdagings te bowe te kom.  Staan dan op in die krag van die Heilige Gees.

Dit is die kruis wat ons soms moet dra.  Dit het baie verskillende vorme.  En is soms baie swaar.

Petrus skryf  vir mense wat niks verkeerds gedoen het nie, en wat ook niks kwaads bedoel het nie.

Inteendeel.  Hy skryf vir gelowige mense.  Hy noem hulle “vreemdelinge” in die wêreld(1:1).

Hulle is “vreemddelinge wat ervaar dat daar teen hulle gediskrimineer word juis omdat hulle doen wat reg en mooi en goed is!

Hulle dra die kruis van Christus en hulle leef radikaal soos Christus dit wil hê.

 

Kom ons kyk mooi wat was hulle situasie?

Hulle was jong gelowiges wat daar in Klein-Asië gewoon het en hulle het hul Christelike model van leef baie ernstig opgeneem.

En mense het begin vrae vra.  Hulle het nuuskierig en JALOERS begin vrae vra.

Waarom leef hierdie mense so? So besonders?

Waarom is hulle so verstommend anders?

Wow!   Ons wil ook deel wees van so ’n gemeenskap!

 

Michael Frost noem dit in Engels:  “Questionable lives!”

In negatiewe sin sal ons sê dat ’n mens se karakter of optrede word bevraagteken – as jy nie reg optree nie.

Hier is dit die vraagtekens wat mense uit jaloerse nuuskerigheid vra oor mense wie se leefstyl verrassend anders en mooi was.

In die harde leefwêreld onder die Romeinse heerskappy was hulle dus die mense met die asemrowendste leefwyse.  Hulle was verstommend anders.

Hierdie leefwyse het trouens die hele Romeinse Ryk uiteindelik omgekeer.

Maar dit was nie aan die begin maklik nie.

Trouens, Keiser Julius Ceasar (331-363 nC) was die laaste nie-Christelike keiser wat hom  beywer het vir die ou Romeinse godsdienste en waardes.  En hy het gevrees dat die Christene die Ryk sou oorneem – juis omdat hulle soveel aandag getrek het met hul leefstyl.

En hy het die lewe is suur gemaak vir die gelowiges in hul huiskerkies.

 

Julius Ceasar het sy ryk gewaarsku oor hierdie gevaar.

Die heidense priesters is aangemoedig om hierdie “Galileërs” te oortref in filantropiese projekte.

So het hy selfs ’n voedingsprojek vir die hongeres en ’n huisvestings-program vir hawelose reisigers ingestel.

Maar hierdie sosiale programme het misluk.

Hoekom?  Omdat dit nie op ware liefde gebou was nie.

Daar was nie die liefde van Christus en die vervulling met die Heilige Gees nie.

 

Dit bring ons by die vraag:  Wat doen ons in ons wêreld as dit moeilik raak?

Hoe moet ons dit hanteer as almal rondom ons negatief en depressief raak oor allerhande uitdagende situasies?

Dan het ons drie dinge om te doen:

  1. Bly leef ’n verrassende lewe van liefde
  2. Gee ’n duidelike antwoord/verduideliking waarom jy so leef.
  3. Hou die oog op Jesus aan die kruis.

Ja, ons evangelisasie-poginges sal geen vrugte dra as ons nie verrassend en radikaal leef nie.

Om net die verwagte te doen, van bv kerk toe te gaan, sal geen vraagtekens wakker maak nie.

Dit is eers wanneer ons die onverwagse en verrassende begin doen, dat dit aandag sal trek.

Gaan leef ’n “questionable life”!

 

Die tweede, as mense dan begin uitvra oor hierdie vreemdheid, dan moet jy gereed wees met jou verduideliking.

“Wees altyd gereed om ‘n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ‘n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.”

 

Letterlik staan daar in die Grieks dat ons ‘n “apologie”  sal gee met ’n duidelike “woord”.

Nou, die “apologie” is nie verskoning vra nie.  Dit is om die waarheidsvraag te beantwoord.

Dit is om die waarheid te verdedig met ’n duidelike verduideliking.

Ons gaan in volgende maand ’n toerustingsgeleentheid aanbied met die oog op persoonlike werk.  Hoe verduidelik jy die Evangelie vir ’n nuuskierige onverloste mens?

Hoe lei jy iemand daartoe om ’n beslissing vir Jesus te maak?

Ja, inderdaad het ons ’n boodskap van hoop.  Die hoop is geleë in Jesus Christus.

En ons skuld hierdie boodskap van hoop vir almal in ons omgewing.

Ook die baie studente wat rondom ons woon.

 

3.  Die laaste wat ons moet doen as dit moeilik raak, is om die oog op die kruis te hou.

Daar is ’n baie interessante refrein in 1 Petrus:

Telkens wanneer Petrus gehandel het oor ’n heel praktiese saak in die lewe van die gelowiges, kom hy terug na Jesus toe:

Hy praat oor hul swaarkry, en dan sê hy:

“Hom het julle lief, al het julle Hom nie gesien nie.” (1:8)

 

“Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die Lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is.”  (1:19)

 

“Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is.”  (2:4)

 

Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.” (2:21)

 

“Ook Christus het een maal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring, Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is.”  (3:18)

 

Petrus wil vir ons leer: Moet nooit die gekruisigde Jesus uit die oog verloor nie.

In elke lewensomstandigheid is dit nodig dat jy die kruis sal raaksien en dat jy in jou reaksie sal optree vanuit die skaduwee van die kruis.

In elke lewensomstandigheid is dit nodig dat jy die kruis sal raaksien en dat jy in jou reaksie sal optree vanuit die lig wat van die kruis af skyn.

 

Die kruis van Jesus maak dat jy

…. bemoedig word vir jou eie kruis.

… geduldig raak met jou eie kruis.

…  dat jy besef, jou optrede kan maak dat mense vrae vra – nie net oor jou mooi lewe nie, maar oor die kruis van Jesus.

… dat jy ’n rede het om voor te lewe.

… ’n antwoord het aan mense wat vrae vra oor jou verrassende leefstyl.

… want die kruis van Jesus is die simbool van die hoop waarmee jy leef.

Die kruis van Jesus is die antwoord op die behoefte aan hoop vir mense die wêreld oor.

Amen