Bank-besonderhede

 

Dankoffers

Die gemeente besef dat die kerk van die Here finansies nodig het om die Woord effektief te versprei.  Die mooi Bybelse gedagte dat elkeen sy dankoffer na die plek van aanbidding moet bring, is in ons gemeente in gebruik.  Debietorders verseker egter ‘n meer konstante bydrae deurdat  versuim in besige programme uitgeskakel word.

U het dus ‘n keuse tussen die volgende hoe u u dankoffer wil gee:

 

Naas die gewone dankoffers het ons gereeld projekte waarby gemeentelede geleentheid kry om finansieel betrokke te raak.

Menu Menu