Gebed: Martin Luther het op ‘n keer gesê: Ek het vandag so vreeslik baie werk dat ek die eerste drie uur van die dag sal moet bid. Om in hierdie lewe sinvol en vreugdevol elke dag ons dagtaak te verrig het ons nodig om in die teenwoordigheid van die Here te wees en saam te bid.

O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U. Ons het so vreeslik baie werk en so vreeslik baie uitdaging dat ons nie anders kan as om na U teenwoordigheid te vlug vanmôre nie. Seën ons, voed ons, vul ons, bemoedig ons, bemagtig ons deur die krag van u Woord en die werking van u Gees. Amen

Verlede week het ons gehoor dat die Here ‘n God van bemoediging is. Die wese van God is een waarin Hy met sensitiwiteit en compassion na ons kyk. En die Heilige Gees is gestuur om saam met jou te loop (die Parakleet), met jou te praat en somtyds jou te bemoedig deur ‘n belewenis van Sy teenwoordigheid.

Maar daar is ‘n tweede manier hoe God bemoedig en hierin betrek Hy ons. En dit is waarby ons

vanmôre wil uitkom.

Skriflesing:  2 Korintiërs 1:3-11

In ons woonbuurt is daar hierdie groot watertoring of reservoir waarin water vanaf Maselspoort gepomp word. Van hierdie watertoring af loop die water dan met gravitasie deur ‘n netwerk pype na al die huise rondom hom.

Ek het ‘n diagram van ‘n soortgelyke waternetwerk gekry wat ek vanmôre as ‘n voorbeeld wil gebruik van bemoediging.  Die water loop van die bron (animation 1) na die reservoir (animation 2) na die huise (animation 3).

  1. Kom ons maak vanmôre die reservoir die kerk

Full screen: Kom ons sê die (animation 1) bron van die lewende water is God en (animation 2) die reservoir is die kerk en (animation 3) die huise is ons en ons gesinne. Om die water vanaf die bron (God) na die reservoir (die kerk) te kry is ‘n (animation 4) booster pomp in die lyn nodig. Kom ons sê die booster pomp is die (animation 5) Heilige Gees. Full screen af: Want jy sien, Hy is die booster wat God (die lewende water) by die kerk kry! Hy vul die kerk met die Woord, met Homself en met die gawes, Hy wil die kerk vul met die dinamika van Sy kragtige werking!

Maar die kerk is nie ‘n opgaardam wat die water vir homself hou nie! Nee, die kerk moet die water by die mense kry. En die kerk doen dit met eredienste en uitsaaidienste en uitreike en projekte en noem maar op… sodat God by die mense kan kom.

Ons gaan net hierna vergadering hou oor die Geloofsentrum-reservoir. En ons moet vir onnself die vraag vra:

Dis die prentjie as ons die kerk die reservoir maak.

  1. Jy is die reservoir!

Maar jy kan hierdie prentjie baie meer persoonlik maak Full screen: as jy (animation 1) jouself die reservoir maak.

Jy kry water by (animation 2) die bron, by God, maar dan moet (animation 3,4) die booster pomp in jou lewe aangeskakel wees. Full screen af: As jy nie oop is vir die werking van die Gees nie, as jy nie die werk van die Heilige Gees in jou lewe toelaat nie, gaan jy nooit vol word van God nie! Jy gaan nooit die volle krag en werking van God in jou lewe ervaar nie! Ja, jy sal dalk tevrede wees as die water dripsgewys by jou uitkom. Jy lees so dan en wan Bybel, word Sondae miskien so entjie gevul, maar sonder die Gees sal jy nie die krag en die drukking en die werking van God in jou lewe ten volle ervaar nie. Dit is waarom Paulus sê, laat die Gees julle vervul! Laat die Gees die Booster wees!

En vriende, somtyds is (animation 5) die pyp tussen die bron en die reservoir so vol sonde aangepak dat jy ook nie die water ontvang nie. Dit is dan wanneer die Heilige Gees jou van sonde moet oortuig en van sonde moet bevry sodat die pyp, die kanaal tussen jou en God skoongemaak kan word vir die lewende water om na jou reservoir gepomp te word!

Ek hoor baie keer mense sê, ek is leeg. As jy leeg is vanmôre, is dit nie omdat daar nie water is nie. God is die Bron, die Fontein van lewende water! Gaan kyk na die pyp en gaan vra na die Booster! (Ek het ‘n reeks daaroor gehou.)

En wat Paulus in 2 Kor. 1 sê, is dat die lewende water, God en sy bemoediging, sy liefde, sy omgee, behoort met gravitasie uit jou reservoir (animation 6) na ander huise te loop. Soos en waar jy loop en werk en beweeg en kuier en speel, moet die lewende water na ander reservoirs loop. Want ek en jy is die netwerk van God se bemoediging na die wêreld!

In vers 4 sê Paulus: “Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, (Hoekom, sodat ons dit kan opgaar? Nee!) sodat ons hulle wat in allerhande verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word…” Met ander woorde, God bemoedig jou, Hy maak jou vol, sodat jy dan weer ander kan gaan bemoedig, ander kan gaan volmaak met God se bemoediging!

Dit is hoe God se netwerk van bemoediging werk! Jy word bemoedig sodat jy kan gaan bemoedig. Daarom is die liefde en ondersteuning van gelowiges onder mekaar een van die kragtigste instrumente wat die Heilige Gees gebruik om mense op hulle voete te hou.

Ek en jy is die pype of die kanale in God se netwerk wat die lewende water by mense moet uitkry.Die vraag is:

Hoe gaan ons dit doen of regkry? En dit is ‘n praktiese vraag.  

Ons leef in nuwe, veranderende en uitdagende tye, ook vir die kerk, vir gelowiges en vir ons eie gemeente. En ek kan vanmôre met eerlikheid sê, die dominees gaan nie hierdie netwerk van bemoediging alleen kan bedien nie. In die verlede het gemeentes so gedink. Die dominees moet die water by die huise kry. Of die kerkraad moet die water by die huise kry. Ten minste by ons, in ons veranderde omgewing werk dit nie meer so nie. Want jy sien, die eenvoudige rede is, dit is nie hoe God se bemoedigingsnetwerk werk nie! God se bemoedigingsnetwerk sluit almal in! En jy moet verstaan dat jy deel is van die netwerk! Jy word bemoedig, vol gemaak, maar jy is nie ‘n opgaardam nie! God bemoedig jou sodat jy weer ander kan bemoedig. En as ons elkeen deel is van hierdie bemoedigingsnetwerk loop die water tot op plekke waar ons nie eers gedink het plekke kan wees nie!

Partykeer is jy die een wat leeg is en het jy nodig dat ander jou moet vol maak. En ander kere loop jy oor om dan weer iemand anders te bemoedig of vol te maak. Dit is hoe God se bemoedigingsnetwerk werk!

En as jy ‘n bemoediger in God se netwerk wil wees, as jy wil inskakel by God se plan, moet daar drie goed in jou lewe gebeur:

  1. Jy moet werk aan jou gesindheid (attitude)!

Jy kan nie ander bemoedig as dit lyk en klink of jy self nie hoop het nie! Vaderland mense, ons praat en ons leef asof God nie by ons is nie! Jy sal nooit iemand bemoedig as jy die hele tyd negatief en pessimisties en swartgallig oor alles is nie! As jy negatiewe energie uitstraal sal jy ander eerder leeg maak as wat jy hulle vol maak! Let op na jou gesindheid, die attitude, die geloofsenergie waarmee jy leef en praat. Vra vir jouself die vraag, by jou huis of by jou werk:

Want party mense tap jou energie meer as wat hulle jou energeer! Wees jy die een wat ander vol maak en let op wat loop uit! Gee die water, nie die modder nie!

  1. Klein dade van bemoediging

Bemoediging is maklik en prakties. Daar is honderde maniere om iemand beter te laat voel. Jy moet dit net wil doen. Jy moet net daarop ingestel wees. Jy stuur ‘n boodskap of tel ‘n telefoon op. Die Here het vir jou persoonlike verhale van bemoediging gegee. Tye waarin Hy jou gelei en gehelp het. Gebruik hierdie stories om ander te bemoedig wat in soortgelyke situasies beland.

  1. Kom uit jou hoekie

As jy die een is wat bemoediging vandag nodig het, as jy dalk leeg geloop het, moet jy toelaat dat ander in die netwerk jou kan bemoedig.

Jy moet uit jou hoekie uit kom! Jy moet ophou wegkruip! Want niemand sal raai of ruik as jy bemoediging nodig het nie! Jy het die verantwoordelikheid as kind van die Here om in te skakel by God se bemoedigingsnetwerk! En dit is so eenvoudig soos om jou mond oop te maak en te sê: ek het bemoediging nodig! Dit is nie ‘n skande om te sê ek is leeg en kry swaar nie. Steek jou trots in jou sak. Bel iemand, aan sien iemand, drink tee saam met iemand, braai saam met iemand. Bel een van die leraars, ons doen dit met graagte en liefde.

Ek wil dit baie reguit stel vanmôre, en ek sê dit in liefde. As jy bly wegkruip draai jy die stopkraan van God se bemoediging toe, want God gebruik mense om sy bemoediging te bedien.

Slot:

Jy is deel van God se bemoedigingspan, of jy nou 10 jaar oud is of 80 jaar oud is. Jy is deel van die span wat bemoedig waar jy ookal is en teenoor wie ookal jou pad kruis. En jy is bekwaam genoeg om ‘n bemoediger te wees. Want as jy in ‘n verhouding met die Here Jesus lewe, het jy alles wat jy nodig het om ‘n bemoediger te wees. Al wat die Here by jou soek is bereidwilligheid. Wees deel van die mense wat nie net opgaardamme wil wees nie, nie net wil hê en ontvang nie, maar wat daarna oplet om die water wat jy ontvang ook met ander te deel.

En die wonder is dat die Heilige Gees, verder die booster pomp sal wees, wat jou poging en bereidwilligheid sal gebruik en sal boost om ander vol te maak. Kom ons wees ‘n Geloofsentrum wat mekaar bemoedig.

“Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerhande verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word…”

Gebed

Ek wil vir jou bid. Want jy sien, gebed is een van die kragtigste maniere van bemoediging. Vers 11 “daartoe werk julle mee deur vir ons te bid.  So sal die gebede van baie ’n seën van God vir ons bring, en dan sal baie Hom vir ons dank.”  Jou gebede vir mense, bring God se seën, God se troos en bemoediging oor daardie mense. Jou gebed, laat die water loop tot by daardie huis en hart! Kom ons bid saam.