Picture1Prediker: Ds André Oosthuizen E-pos andrej@webafrica.org.za

Hierdie week was ’n moeiliker week vir ons gesin.  En ek deel dit graag met julle, nie omdat dit oor ons gaan nie, maar eenvoudig as een van baie getuienisse vanmôre hoe die Here mense in moeilikheid help.

Dit is AJ Oosthuizen (FOTO).  Perfek geskape, maar in plaas daarvan dat hy in sy ma se arms wakker geword het, lê hy toe vir ’n week met pype en masjiene wat kort-kort snaakse deuntjies maak wat ons nie verstaan nie.  En skielik word ons toe gekonfroneer met die vraag oor die lewe en die dood.  Die opgewondenheid van ’n nuwe boetie het vinnig in ’n worsteling verander.  Pappa vra Elré, hoekom het Jesus hom dan siek gemaak as ons gebid het vir ’n gesonde boetie?  Jy sien, moeilikheid bring sy eie vrae en worstelinge.

Dit was nou maar ons moeilikheid hierdie week.  Maar so het jy ook maar van tyd tot tyd jou eie moeilikheid wat jy moet hanteer.  Moeilikheid wat jou in die nagte laat rondrol.  Moeilikheid wat jou moedeloos en magteloos laat.  Moeilikheid wat jou selfs op breekpunt het. Jou moeilikheid het vanmôre net ’n ander naam.  Dalk is jou moeilikheid jou gesondheid, of die gesondheid van iemand naby aan jou.  Dalk is jou moeilikheid iewers vasgevang in verhoudings, of is jou moeilikheid op ’n bankstaat.  Moeilikheid is nie vir ons vreemd nie, inteendeel dit is deel van die lewe.  Ons verwag dat dit een of ander tyd moet opduik, maar wanneer moeilikheid sy kop uitsteek, is ons elke keer ontnugter en ontsteld.

Paulus skryf oor moeilikheid in 2 Kor 1.  En ek wil daarby vanmôre vir ’n paar oomblikke stilstaan.  Want ek glo die Here gee in hierdie gedeelte vir ons perspektief op moeilikheid.

Skriflesing: 2 Korintiërs 1:1-11

Dit is ’n wonderlike gedeelte van bemoediging vir mense in moeilikheid.  Luister net weer na vers 3,4: “Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee.  In elke moeilikheid bemoedig Hy ons.”

In elke moeilikheid bemoedig Hy ons!  Nou die woordjie bemoedig kom in hierdie paar verse 11 keer voor.  Die griekse woord vir bemoedig is paraklesis.  En dit beteken eenvoudig om by iemand te wees, of langs iemand te staan, of langs iemand te loop.

So vriende, wanneer die Here Hom oor ons ontferm en ons in elke moeilikheid bemoedig, beteken dit letterlik dat die Here langs jou kom staan!  God bemoedig ons nie van ’n afstand af nie. Hy stuur nie goeie wense of beterskap-kaartjies uit die hemel nie, nee, Hy kom staan saam met jou in jou moeilikheid, Hy loop langs jou in jou moeilikheid, Hy help dra aan jou moeilikheid!

Toe die Here Jesus in Johannes 14 belowe dat die Vader die Heilige Gees sal stuur, sê Jesus in vers Joh.14:16: “En Ek sal die Vader vra en Hy sal vir julle ’n ander Parakleet gee sodat Hy vir ewig by julle kan wees.”  Vriende, paraklesis is God se bemoediging.  Parakleet is die Een wat bemoedig!  Met ander woorde, die Heilige Gees is gestuur uit die hemel om mense te help, om mense te troos en om mense te bemoedig!  Die Heilige Gees is gestuur met die opdrag: Gaan wees by die mense in hulle moeilikheid!  Gaan staan hulle by!  Gaan loop saam met hulle!  Gaan troos hulle!  Gaan bemoedig hulle!  Gaan gee vir hulle krag!  Help hulle om op te staan en aan te gaan!  God se bemoediging kom intiem, persoonlik deur die Heilige Gees, die Parakleet binne-in jou.  En as jy die naam van die Here Jesus vanmôre kan bely, as jy kan sê, Jesus is my Here, dan kan jy weet, die Parakleet, die Heilige Gees loop saam met jou!  In jou moeilikheid sal Hy jou vashou, Hy sal vir jou kalmte gee, Hy sal Hom oor jou ontferm.

Liewe kind van die Here, al is dit al wat jy vanmôre hoor, hoor dan net, die Here weet van jou moeilikheid!  Hy sien dit raak.  Hy sien jou onrus raak.  Hy sien jou worsteling raak.  Hy sien raak dat jy swaarkry.  En juis daarom het Hy spesiaal Iemand gestuur om jou te bemoedig.  Om vanmôre diep in jou hart te fluister, jy is nie alleen nie!  Ek ontferm My oor jou!  Ek sal jou beskerm en bemoedig.  Ek staan langs jou, meer as dit, Ek is binne-in jou, saam in jou moeilikheid.  Die Here Jesus het die Heilige Gees, die Parakleet spesiaal gestuur om by jou te wees!

Ja, partykeer voel die moeilikheid te groot.  Partykeer vat dit baie lank voor die Here die moeilikheid wegvat.  En ons weet die Here is daar.  Ons weet ons sal nie bo ons kragte beproef word nie, maar somtyds is ons kragte eenvoudig te min en ons beentjies te swak om ons moeilikheid te dra.  Paulus het dit ook ervaar.  Trouens hy sê dit in vers 8: “Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe, laat vaar het.”  Somtyds maak ons moeilikheid ons totaal en al dood!  Dit neem ons harte en gedates en lewens oor.  Ons kom op ’n punt, amper soos Paulus, waar ons so moedeloos raak dat ons ook selfs die hoop om te bly lewe laat vaar.  Maar weet jy, vreemd genoeg is dit een van die beste plekke om te wees.  Want as die lewe jou op jou knieë het kom jy weer tot die besef ek kan nie, MAAR God kan!  Paulus sê dit in vers 9: die swaar het ver bo ons kragte gegaan…(hoekom?)  “sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God…”

Wanneer jou moeilikheid jou op jou knieë het, wanneer jou krag en raad en planne op is, juis dan word die krag van die Parakleet sigbaar in mense se lewens.  Dit is wanneer jou tenkie leeg is, wanneer jou antwoorde opraak, wanneer jou probeerslae finaal misluk het wat die krag van die Parakleet jou omvou en bemoedig.

Ja, God bemoedig deur die Gees, maar tweedens bemoedig Hy ons ook letterlik deur die Woord en die talle beloftes van God se sorg en seën wat ons in die Woord kry.  Die Woord is die instrument waarmee die Gees ons bemoedig!  En vriende, dit is juis in ons moeilikheid dat ons aan die Woord en die beloftes van die Here moet vashou.  Ons het nodig om ’n geloofsgeheue of ‘n databasis van God se beloftes te bou sodat die Gees van God ons daaruit kan bemoedig.  Hoe meer jy die beloftes in die Woord lees en onthou, hoe groter sal die bemoediging van die Gees wees.

Daar is ’n laaste dimensie aan God se bemoediging.  God bemoedig deur die Gees en die Woord, maar die interessante is dat God se bemoediging nie by jou eindig nie.  God bemoedig jou nie net sodat jy beter kan voel nie.  Daar is ’n groter rede vir jou bemoediging.  Hy bemoedig jou om ook ’n bemoediging vir ander te gaan wees.  In vers 4 sê Paulus: “In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. DAAROM kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer.”  Die daarom kan ook vertaal word met sodat!  Jy word bemoedig, sodat jy weer ander kan gaan bemoedig!

Weet jy, die ondersteuning en bemoediging van mede boeties en sussies is een van die kragtigste instumente wat die Heilige Gees gebruik om mense te bemoedig.  In hierdie lewe met al sy onregverdigheid, al sy swaarkry en bekommernis en moeilikheid, gee God mense vir mekaar om Sy bemoediging uit te deel.

Ek lees wat William Barclay skryf aan die begin van die vorige eeu: “Een van die hoogste verantwoordelikhede van ’n Christen is om ander te bemoedig… dit is maklik om mense se ideale uit te lag; dit is maklik om koue water op hulle geesdrif te gooi; ja, dit is maklik om mense te ontmoedig.  Daarom is die wêreld vol moedelose mense.  Mense wat ander bemoedig en aanmoedig is daarom lewensnoodsaaklik – en dit is Christene se plig om sulke mense te wees.  ’n Enkele woord van lof of dank of waardering of humor het al talle mense op hulle voete gehou wanneer hulle knieë wou knak.  Geseënd is hulle wat sulke woorde uitdeel.”  William Barclay (1907-1978).

So gee die Here ons vir mekaar om sy bemoediging verder uit te deel.  Wanneer ons vir mekaar omgee, wanneer ons na mekaar uitreik, wanneer ons vir mekaar ’n sms stuur of ’n telefoon optel, wanneer ons vir mekaar ’n drukkie gee, of wanneer ons iemand net weer aan Jesus herinner is die Heilige Gees besig om mense te bemoedig.

God troos en bemoedig deur die Heilige Gees.  En die Heilige Gees gebruik die Woord en boeties en sussies om mekaar te bemoedig.  Daarom word jy bemoedig om te bemoedig.

Slot:

Ek sluit af.  Weet jy, elkeen van ons kan deel wees van God se bemoediging-span.  Want die grootste bemoediging wat jy vir iemand kan gee is om vir hulle te bid.  Vers 11 “daartoe werk julle mee deur vir ons te bid.  So sal die gebede van baie ’n seën van God vir ons bring, en dan sal baie Hom vir ons dank.”  Jou gebede vir mense in moeilikheid, bring God se seën, God se troos en bemoediging oor daardie mense.  Jou gebed, laat die Heilige Gees se seën van bemoediging oor mense kom.   Wanneer jy bid, is jy deel van God se bemoediging-span.

Mag jy ervaar hoe die Here jou bemoedig in elke moeilikheid.  Hy het Hom oor jou ontferm, want Hy het die Heilige Gees, die Parakleet spesiaal gestuur om in moeilikheid by jou te wees.  Vertrou op Hom en Hy sal in elke omstandigheid vir jou moed gee.  Mag jy die bemoedig wat jy ontvang gebruik om te gaan bemoedig.  Bemoedig om te bemoedig.  Amen