Ek is die afgelope week of wat so bewus van mense se swaarkry. En hierdie swaarkry is op baie verskillende vlakke. Emosioneel, fisies, finansieël en selfs geestelik. Mense kry swaar. En miskien sit jy vanmôre hier met jou eie stukkie swaarkry. Swaarkry waarvan ander bewus is of swaarkry wat jy wegsteek. Almal kry van tyd tot tyd swaar. Dis soos die lewe werk.
Maar die lewensvraag is, wat maak jy met jou swaarkry? En ek dink daar is net 2 opsies (Skyfie): jy kan opgee of oorgee. Opgee beteken jy gooi handdoek in. Oorgee beteken jy kry iemand om jou te help.
Rachel Platten sing ‘n lied Fight song wat my gehelp met hierdie stryd tussen opgee en oorgee.
Like a small boat
On the ocean
Sending big waves
Into motion
Like how a single word
Can make a heart open
I might only have one match
But I can make an explosion
And all those things I didn’t say
Wrecking balls inside my brain
I will scream them loud tonight
Can you hear my voice this time?
This is my fight song
Take back my life song
Prove I’m alright song
My power’s turned on
Starting right now I’ll be strong
I’ll play my fight song
And I don’t really care if nobody else believes
‘Cause I’ve still got a lot of fight left in me

Jy sien, somtyds voel dit of ons soos hierdie klein bootjie is op ‘n oseaan van swaarkry. En dit is dan wanneer dit makliker lyk om op te gee. Om in jou bootjie te gaan sit en jouself jammer te kry en op so ‘n manier te probeer ontvlug van die werklikheid. Jy gee op! Jy gee op op jouself, jy gee op op God. Jy gee moed op! En dit is nie ‘n lekker plek om te wees nie. Maar dit is die plek waar baie mense hulle vandag bevind.
Die alternatief op opgee is om oor te gee! En dit lyk vir my, die oomblik as jy kan oorgee, kry jy moed om jou eie fight song te begin sing, moed om op te staan en die lewe aan te vat. En ons gaan vanmôre een van Dawid se fight songs lees. Want jy sien, Dawid het oorlog verstaan. Die oorlog wat elke dag in en rondom jou woed:
• Hy het benoudheid geken, want hy moes stoksiel alleen voor ‘n reus gaan staan.
• Hy het hartseer geken, want hy moes 2 van sy eie kinders begrawe.
• Hy het familie-moeilikheid geken, want hy moes vlug vir sy eie seun Absalom.
• Hy het skuldgevoel geken, want hy het owerspel gepleeg en Batseba se man laat vermoor.
Dawid het storms en oorloë geken. Maar Dawid het nooit opgegee nie! Hy het oorgegee, want sy fondament was reg. Sy lewe was op Rots gebou! Daarom kon Dawid sy eie fight song sing in 2 Samuel 22.
Skriflesing: 2 Samuel 22
In Dawid se fight song leer ons hoe om oorloë en storms beter te hanteer. Die eerste ding wat ons leer is om in die regte rigting te roep.
1. Roep in die regte rigting
Vers 7: “In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. Ek roep na Hom om hulp.” Nou dit klink na ‘n logiese ding vir gelowiges om na God te roep. Dit is so logies, maar om na God te roep is dikwels vir ons die laaste alternatief!
Ek bedoel, hoeveel keer sal ek en jy eers alles self probeer voor ons na die Here roep? Ons hardloop dikwels eerste na die internet en facebook om hulp! Ons sal eers alle moontlikhede bedink en beproef voordat ons die Bybel vat en op ons knieë dit deur worstel. Ons sal eers ons eie swaarde slyp en self probeeer veg totdat ons moeg en moedeloos en uitgeput voor God gaan neerval. En dikwels los die Here ons, dat ons nou maar self probeer. En jy sien, Dawid se fight song leer ons om te roep na God. Om te roep, al lyk dit net of die storm opsteek. Roep! Begin betyds roep! Moenie wag dat die golwe jou bootjie vol water maak voor jy begin roep nie. Roep, voor jy begin veg! En…
2. As jy roep sal God luister
Dit is so mooi in vers 7:
“In sy paleis hoor Hy my geroep.
Ek roep na Hom om hulp,
en Hy luister na my.
Kind van die Here, as jy na die Here roep sal Hy altyd luister. Daar is tientalle beloftes in die Here se Woord dat Hy dié wat na Hom roep nooit sal wegwys nie. Sy oor is nie te doof om te hoor nie. As jy roep sal God luister.
3. Jou roep bring die hemel in beweging
En as God luister, reageer Hy. In vers 8-16 beskryf Dawid God se mag en krag wat Hy in werking stel wanneer Hy op jou roep reageer.
• As God reageer, skud Hy die aarde! (v8).
• As God op jou roep reageer kom Hy af met Goddelike glorie om by jou te staan (v 10,11)
• En as God reageer jaag Hy jou vyande uitmekaar (v15)
Jou roep, liewe kind van die Here Jesus, bring die hemel in beweging! Hy sal die wêreld vir jou omkeer! En God sal altyd sy hand na jou uitsteek as jy na Hom roep. “Van bo af het Hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig.” (v17). Hy sal jou altyd uit tel.
En die koor van Dawid se fight song lees ons in vers 29,30: “U, Here, gee lig as dit donker is om my. Met u hulp loop ek ‘n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie.”
Hoekom doen die Here dit? Hoekom is Hy bereid om jou te help? Hoekom gee die Here vanmôre vir jou die belofte dat Hy die aarde sal skud en die wêreld vir jou sal omkeer as jy na Hom roep?
Psalm 18 gee 2 redes waarom God dit doen.
• Die Here het jou lief
Is dit vir jou lekker om te sien jou kinders kry swaar? Dit is ook nie vir die Here lekker nie.
Sal jy eenvoudig passief toekyk as jou kinders swaarkry? Dit is hoekom die Here die aarde skud vir jou. En wat maak dat jy alles vir jou kinders sal gee en opoffer? Jou liefde! Die Here het jou lief. Daarom luister en reageer Hy as jy roep.
• Jou gesindheid teenoor God
Maar die Here keer die wêreld om vir dié wat aan Hom oorgegee lewe. Liewe vriende, Sy sorg kom nie onvoorwaardelik nie. Jy het die verantwoordelikheid om te bly doen dit wat reg is en dan sal God vir jou sorg.
Vers 21-25 praat van die voorskrifte van God en die gehoorsaamheid aan Hom. Kind van die Here Jesus, die toets in elke storm of oorlog is gehoorsaamheid. Gaan ek na die Bevelvoerder se stem luister? Gaan ek gehoorsaam bly aan God? Gaan ek aanhou reg doen? Hy sal jou help as jy bly doen wat reg is, as jy jou hou aan sy voorskrifte, as jy jou deur Sy bepalings laat lei, as jy opreg voor Hom leef, as jy op jou hoede is teen enige ongeregtigheid. Wanneer jy in gehoorsaamheid jouself oorgee, sal God sorg. Jy sien, die Here se sorg loop altyd saam met jou gehoorsaamheid.
Slot
Liewe kind van die Here Jesus, fight songs is in die hart van gelowiges, want ons het die skat van geloof wat ons vertel: ons het ‘n God wat vir ons veg! En as God vir jou veg, skud Hy die aarde en steek Hy sy hand na jou uit. En Hy sal jou altyd uit die waters lig, want daar is geen storm of oorlog te groot vir Hom nie!
En dit is waarvoor die Here my vanmôre na julle toe gestuur het. Om vir jou te kom sê; moenie opgee nie. Ek ken nie jou omstandighede nie. Ek weet nie hoe lyk jou storm of in watter oorlog jy vasgevang is nie. Maar wat ek weet is dat jy moet oorgee aan God en nooit nooit kan opgee nie. Jy kan nie opgee as God aan jou kant is nie!
• Moenie opgee op jouself nie!
• Moenie opgee in jou huwelik nie!
• Moenie opgee by jou werk of in jou besigheid nie.
• Moenie opgee vir jou kinders nie.
• Moenie op God opgee nie!
Liewe kind van die Here Jesus, opgee is nie deel van ons geloofswoordeskat nie, maar oorgee is! Jou krag lê in jou God wat vir jou veg! Hy omgord jou met krag vir die stryd. Oorgee, nooit opgee nie! Amen