Picture1Prediker: André Oosthuizen  – andrej@webafrica.org.za

Ek lees ’n interessante artikel oor die gemiddelde aantal jare wat mense vandag by een werk bly.  Die gemiddeld vir enige werker vandag is 4.4 jaar by dieselfde besigheid of organisasie. 91% van die sogenaamde millennials (gebore tussen 1977-1997) bly minder as 3 jaar by ’n werk voordat hulle iets anders gaan doen of van werk verwissel.  Dit beteken iemand in my ouderdomsgroep sal tussen 15-20 keer van werk verwissel in sy leeftyd!

Daar is natuurlik baie redes waarom mense so gereeld van werk verwissel, maar interessant genoeg is een van die groot dryfvere vir hierdie wisseling, swak verhoudinge.  Mense sien eenvoudig nie kans om met ander mense se moeilikheid opgeskeep te sit nie.  Dit is baie makliker vir mense om eerder van werk te verwissel as om te sukkel met ’n moeilike werkgewer of ’n irriterende kollega.  Dit sê nogal iets van ons tyd né!  Dit sê iets van die oppervlakkigheid van verhoudinge.  So dit is makliker om van plek te verander as om uit te hou in die omstandighede waarin jy is.

Die gelowiges in Korinte het ook gewonder of hulle nie maar eerder van werk moet verander of miskien in ’n ander plek moet gaan bly nie.  Daarom Paulus se opdrag in vers 17, 20 en 24: “elkeen moet bly in die omstandighede wat die Here vir hom gegee het”, vers 20: “In die samelewing moet elkeen bly in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het, en feitlik dieselfde woorde in vers 24: “elkeen moet God dien in die omstandighede waarin hy was toe God hom geroep het.”

Jy sien, daar was ’n baie goeie rede waarom die Christene in Korinte dit oorweeg het om van werk en omstandighede te verander.  Korinte was nou nie ’n stad waarin Christene baie tuis gevoel het nie.  Die stad Korinte was op ’n besige hawe en handelsroete geleë.  Nou weet ons daar is ’n paar interessante karakters wat naby ’n hawe parkeer.  Korinte was ’n plek van morele verval, ons lees van prostitusie, van manlike prostitute, ’n samelewing waar afgode vrylik aanbid is, dronkenskap en veelwyfery, diefstal en uitspattigheid was algemeen.  Dit klink soos ’n gewone universiteitssemester in Universitas!

Nou Paulus het in hierdie stad vir ongeveer 18 maande gebly.  Hy het in die sinagoge begin preek, maar toe hy daar uitgeskop is het hy in die huis reg langs die sinagoge begin kerk hou.  ’n Interessante ding is dat die hoof van die sinagoge Crispus en sy familie toe later ook Christene geword het.  En in die 18 maande wat Paulus daar gewerk het het hy ’n kerk geplant!  Daar was gelowiges wat gereeld bymekaar gekom het.  Gelowiges wat binne hierdie stad hulle moes differensieer van ander mense wat die Here Jesus nie geken het nie.  Paulus is later uit Korinte weg en kry toe in Efese die nuus dat alles nie lekker is daar in sy Korinte gemeente nie.

Wat gebeur het is dat die Christene toe uiteindelik deur die wêreld ingesluk is.  Hulle het byvoorbeeld dronk geraak met die nagmaalwyn, een van die Christene het onsedelik saam met sy eie ma gebly, hulle het afgode begin aanbid, en het deel geword van die prostitusie probleem van Korinte.  Met die gevolg dat huwelike gereeld op die rotse geloop het en die gelowiges se onderlinge verhoudinge was so swak dat hulle nie meer probleme onderling kon oplos nie, maar mekaar gereeld eerder hof toe gevat het.  En dan spreek Paulus hierdie goed aan in sy brief aan hulle in 1 Korintiërs.

En uit Paulus se waarskuwing oor die invloed van die wêreld en daarmee saam sy aanmoediging om getrou te bly en heilig te lewe, wonder die Christene in Korinte of hulle nie eerder na ander omstandighede moet trek nie.  Moet ons deel wees van hierdie korrupte samelewing?  Moet ons nie eerder as Christene padgee en ons nie meng met die ongelowiges in die stad nie?  Jy sien, dit is ook dikwels ons worsteling.  Bly ons waar ons is in ’n stad en land waarin morele verval aan die orde is, werk ons waar ons nou werk tussen mense wat korrup en oneerlik is en nie die basiese waardes en normes respekteer nie.  Kuier ons saam met mense wat die Here nie ken of in ’n verhouding met Hom lewe nie of verbreek ek die bande en gaan soek ander weivelde?  Onttrek ons van die wêreld wat ons wil besoedel en beïnvloed of bly ons waar ons is?

En dit is moeilike vrae, maar dan antwoord Paulus hulle reeds in 5:10 as hy sê: “om hulle te vermy (onsedelikes, geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld) sou julle uit die wêreld moes padgee).  Nee sê Paulus, julle roeping is in die wêreld!

Julle moet nie nou probeer om die wêreld te vermy nie, inteendeel, dit is nou die tyd om op te staan en in die wêreld te begin leef volgens God se gebooie (vers 19)!  Daarom die opdrag: bly in die omstandighede wat die Here vir jou gegee het, waarin die Here jou geroep het.

Jy sien vriende, die groot uitdaging vir die Christene in Korinte asook vir ons vandag is tweeledig – SKYFIE: eerstens die uitdaging hoe om die kerk in die wêreld te hou – want dis ons getuienis of evangelisasie.  En tweedens die uitdaging hoe om die wêreld uit die kerk te hou -dis ons heiligheid of die heiligheid van die kerk.   Heiligheid wat beteken ons is afgesonder, eenkant gesit, leef anders as die wêreld.  En in hierdie opdrag om in die wêreld te wees, deel van die wêreld en tog die wêreld uit te hou, dit is ons roeping vandag as Christene.

Die impak word gemaak wanneer Christene heilig lewe in ’n onheilige wêreld!  En hoe meer ons in die wêreld leef, hoe groter sal ons invloed wees.  Daarom stuur Paulus hulle terug na hulle omstandighede.  Slawe gaan wees slawe, maar gehoorsame slawe, gaan lewe anders, gaan werk anders, volgens die waardes en gebooie van die Here.  Want so sal julle ’n impak maak vir die evangelie.

Weghardloop uit die wêreld is nie ons opdrag nie trouens dit wil vir my lyk of Paulus sê, byt bietjie vas waar jy is, want daar waar jy leef en werk kan jou heilige lewe ‘n getuienis vir die wêreld wees.

Vriende, daar was vir my een gedagte uit hierdie gedeelte wat my persoonlik diep getref het.  Iets waaroor ek moes gaan nadink en nog verder oor moet dink.  SKYFIE- Dit is dikwels baie moeiliker om anders te leef tussen dieselfde (bekende) mense as om dieselfde te bly tussen ander (onbekende) mense.

Jy sien, die Here wil ons verander.  Hy wil ons daagliks verander om meer en meer te word soos Jesus.  Om meer soos Jesus op te tree, om meer soos Jesus te werk, om meer soos Jesus lief te wees, om meer soos Jesus te praat, om meer soos Jesus om te gee.  En weet jy, om anders tussen bekende mense te gaan lewe is vir Christene ’n groter uitdaging.  Dit is tereg makliker om van werk te verander en daar oor te begin tussen mense wat jou nie ken nie.  Maar om so te lewe tussen die mense wat jou ken dat hulle die verandering in jou lewe kan raaksien en waardeer, dit is ons uitdaging!

Daarom moet jy saam met my luister en saam met my bid wanneer die Here jou terug stuur na die omstandighede waarin jy is.  Ja, ek weet baie mense werk onder moeilike omstandighede.  Ek weet baie mense bly onder moeilike omstandighede.  Ek weet baie mense is in moeilike vriendekringe, maar die Here stuur jou vanmôre terug na daardie bekende mense en omstandighede om ’n dissipel te gaan wees tussen die mense wat jou ken.

Mense wat jou nukke en grille ken, mense wat dalk al onder jou kort humeur en ongeduld gereeld deurgeloop het.  Die Here stuur jou terug na die mense wat jou gereeld met die tong slaan en seermaak en nie altyd mooi en goed en opbouendende dinge vir jou sê nie.  Die Here stuur jou soontoe om daar anders te gaan lewe.

Ja, die Here stuur ons soms na vreemde en onbekende plekke , maar partykeer is die grootste impak daar waar jy nou is.  Daarom glo ek roep die Here jou vanmôre om te bly in die omstandighede waarin jy is.  Om nie net op te gee, af te skryf en aan te skuif nie, maar om vas te byt, om heilig en gehoorsaam te bly lewe al is dit vir jou moeilik.  Ek en jy lewe tog nie vir onsself nie, maar vir Hom wat ons gestuur het.

Jy word terug gestuur na jou huweliksmaat om nuut en heilig te lewe en met liefde op te tree teenoor die een wat die Here vir jou gegee het.  Dan sal jou lewe impak maak op jou huwelik.  Die Here stuur jou terug na jou kinders, om op hulle lewe ’n geestelike impak te gaan maak – dit is nog nie te laat nie.  Die Here stuur jou na jou huidige vriendekring, ja kuier saam met hulle, maar wees heilig in jou praatjies, in jou grappies, in jou drinkgewoontes, soos God heilig is – en jou lewe sal ’n getuienis wees.  Die Here stuur jou môre terug werk toe, tussen die bekende mense in, hulle waarvan jy hou en dié wat jou irriteer en wat jy eerder vermy.  Gaan lewe daar met liefde en geduld, gaan werk aan die verhoudinge en jou veranderde gesindheid sal ’n impak maak.  Mense sal Jesus se werk in jou lewe raaksien!

Slot:

Ek bid dat die Here die kerk in die wêreld sal hou, maar die wêreld uit die kerk.  Ek bid dat die Here jou in die wêreld sal gebruik, maar die wêreld uit jou sal hou.  In die wêreld, ja dit is jou getuienis, uit die wêreld, dit maak jou anders, heilig soos God heilig is.  Elkeen moet God dien in sy eie omstandighede. Daarom lê die grootste sendingveld nie noodwendig op ander, nuwe of vreemde plekke nie, maar in jou huidige omstandighede tussen die mense wat jou ken!

Die Here stuur jou vanmôre terug om daar ’n impak te gaan maak.  Amen