Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za

Picture1So sit ons Dinsdagoggend in ons gewone personeelvergadering.  Oom Manie praat oor beroepe en roeping.    Wat is die verskil tussen ’n beroep en ’n roeping?  Is dit net dominees en sendelinge wat ’n roeping het terwyl alle ander mense maar net gewone werke het?  En die gedagte kan my hierdie week nie los nie.

Wat gee vir ’n mens satisfaksie en tevredenheid in jou werk?  Ek bedoel, sit daar meer in werk, dit waaraan ons ’n groot gedeelte van ons lewe wy, as net om aan die einde van die maand ’n salaris te kry of 21 dae verlof sodat jy weer van werk kan vergeet?

En toe kry ek hierdie video’tjie op Youtube onder die opskrif “Work satisfaction”.  ’n Simpel video van twee gewone werkersklas ouens, maar wat tog toe iets verklap van ons werke vandag.

Jy sien, ons leef in ’n samelewing waar mense al hoe meer robotte word en soos robotte hanteer word.  Eintlik word daar al hoe meer van mense verwag om soos robotte te wees.  Robotte wat werk toe gaan, doen wat daar van jou verwag word, sorg dat jy ander tevrede stel, kry ’n tjekkie aan die einde van die maand, wag tot dit weer naweek of vakansie is, Maandag val ons weer in. 

Daarom was dit nie vir my snaaks toe ek die nuutste statistiek vanuit Amerika lees dat daar ’n skerp afname in werkstevredenheid is.  Net 45% van mense vind vandag vreugde in hulle werk.  Met ander woorde meer as die helfte is ongelukkig en ontevrede in hulle werk.  En ek glo dit, want baie mense voel vandag vasgevang in werke en werksomgewings wat nie altyd lekker of maklik is nie.  Maar ons moet werk, want wie nie werk nie, kan nie eet nie.  Dit is hoekom jy swot, om te gaan werk!  En ek wonder by myself, wat is die alternatief, wat is die secret ingredient wat sal maak dat ons satisfaksie, tevredenheid en vreugde vind in ons werk?  Wanneer sal werk vir jou nie net werk wees nie?

En jy sien, die secret ingredient is wanneer jy die roep in jou beroep raaksien.

Ouens, al is dit al wat jy hoor voor jy weer aan jou meisie dink, jy moet hoor vanaand dat daar in elke liewe beroep ’n roep is.  Jy moet hoor vanaand dat jy in wese vir die Here werk.  Paulus sê in Kolossense 3:23, jou en my ingesteldheid moet wees dat ons vir die Here werk en nie vir mense nie.  Jy sien, gelowige kinders van die Here vind sin en betekenis en selfs vreugde en nuwe perspektief op hulle werke wanneer ons insien en verstaan dat daar ’n roep in beroep is.  Wanneer jy snap dat die roep in jou beroep die deeltjie is wat God vir jou vra om vir Hom te doen binne die werkkring waarin Hy jou sit.  Dieselfde Paulus skryf in Ef 1:18 oor roeping as hy sê: “ek bid dat God julle geestesoë so sal verhelder dat julle sal sien watter hoop sy roeping inhou.”  Met ander woorde ouens, wanneer die Here jou oë oopmaak om te sien dat daar ’n roep in jou beroep is, kry jy nuwe hoop en perspektief.  Jy sal anders werk, anders oor werk dink, anders oor jou bydra dink, anders dink oor jou impak of jou deeltjie in God se koninkryk as jou oë oopgaan om te sien daar is ’n roeping in wat jy doen!  Of jy nou ’n dominee, of ’n dokter of ’n onderwyser, of ’n ingeneur of ‘n werktuigkundige of ’n mamma of ’n ouma of ’n admindame of ’n ouditeur is, dit waarmee jy jou daagliks by die werk besig hou kan vir God en sy koninkryk iets beteken!  Die Here het jou daar gesit om vir Hom te werk!  En ouens gelukkig gebruik die Here nie net dominees om vir Hom te werk nie, Hy gebruik elke liewe kind van Hom daar waar Hy jou gesit het.  En jy moet insien en bid dat die Here jou oë sal oopmaak om raak te sien wat jy daar in jou werkkring vir Hom kan beteken.

En ek het probeer dink en soek na voorbeelde van gewone mense, met gewone werke in die Bybel wat doodgewone daaglikse goed gedoen het, maar tog ’n verskil gemaak het in die Here Jesus se koninkryk.  Ek het gedink aan die Rigters, aan Ragab die prostituut wie se rooi tou die verspieders gered het, aan die dissipels wat maar vissermanne was, ag daars baie voorbeelde.  En iewers onthou ek toe van vroue in die Nuwe Testament wat vir Jesus iets beteken het.  Ek maak my Bybel oop by Lukas en begin rondblaai en kom by die gedeelte in Lukas 8.  Langs die kant van hierdie paragraaf het ek jare gelede geskryf: “Jesus se backup team!”

Skriflesing: Lukas 8:1-8

Dit is ’n interessante gedeelte né!  Een wat ons baie maklik kan mislees.

Nou in daardie tyd was dit nie vreemd of ongewoon vir vroue om ’n rabbi met geld en kos te versorg nie.  Inteendeel, die rabbi’s het maar elkeen daar by sy tempel so ’n spannetjie van die vrouediens gehad wat vir hulle gesorg en versorg het.  Jesus was natuurlik ook ’n leermeerster wat versorg moes word.  En ons vergeet dit.  Jesus was God en mens.  Hy het honger geword, sy klere het ook seker gate ingekry en die knope moes vasgewerk word.  Daar moes oor kos en spyskaarte gedink en inkopies gedoen word.  En hier was ’n groepie vroue wie se lewensroeping dit was om vir Jesus te sorg!  En dink net hoe anders sou Jesus se bediening gewees het as hierdie vroue nie daar was nie!  Hoeveel tyd sou Hy nie moes spandeer net om Homself en die dissipels elke dag te versorg en aan die gang te hou nie.  En ouens, alhoewel hulle nie die voorblad gehaal het met dit wat hulle gedoen het nie, net maar ’n kantaantekening hier in Lukas, het hulle ’n verskriklike belangrike rol gespeel in die werk en lewe van Jesus.  Sonder hulle sou Jesus se bediening nie gewees het wat dit was nie!

En uit hierdie backup spannetjie van Jesus en hulle toewyding leer ons verrassende goed oor werkstevredenheid, oor die roep in jou beroep.  Ek wil net 3 goed vanaand noem waaroor jy verder moet gaan dink en bid.

  1. Werk vanuit ’n persoonlike ontmoeting/verhouding met Jesus 

Ons lees net die name van drie vroue (Maria Magdalena, Johanna en Susanna), maar ons lees ook in vers 3 dat daar baie ander was wat Jesus versorg het.  Interessant van die name wat genoem word, is dat hulle lewens op ’n manier self deur die Here Jesus aangeraak is.  Hulle het ’n persoonlike ontmoeting met Jesus gehad!  Jesus het op ’n manier hulle lewens geïmpakteer en verander.  Van hierdie vroue is liggaamlik genees, ander, soos Maria Magdalena, is geestelik genees en bevry.  En jy sien ouens, jy sal nie die roep in jou beroep raaksien as jy nie ’n persoonlike ontmoeting of ’n persoonlike verhouding met die Here Jesus het nie.  Die oomblik as die Here Jesus jou hart en jou lewe aanraak, raak Hy ook jou werk aan.  Dan lewe en werk jy tot sy eer!  En miskien is dit een van die hoofredes waarom ons die roep in beroep verloor.  Omdat ons ons lewens in kompartemente sit.  Kerk en werk – en nie leef vanuit die oortuiging dat kerk en werk, alles wat ek doen vir die Here gedoen word nie.

  1. Om vir Jesus te werk vra opoffering

Soos ek aan die begin gesê het, was dit nie snaaks in daardie tyd vir Rabbi’s om so ’n span mense te hê wat hulle versorg nie.  Maar wat snaaks was van hierdie vroue is die feit dat hulle alles gelos het om hierdie takie uit te voer.  Dit was vreemd en selfs sosiaal onaanvaarbaar en ’n skande as ’n vrou alles sou los en agter die Rabbi aanloop.  Maar hierdie groepie vroue het selfs die vernedering van spot en skande verduur ter wille van hulle oortuiging om vir Jesus te werk.

En ’n tweede stukkie opoffering was dat hulle met hulle eie geld vir Jesus gesorg het.  Met ander woorde ouens, vir hulle om vir Jesus te werk het nie net finansiële opoffering gevra nie, maar ook sosiale opofferings en persoonlike opofferings.

Jy sien, dit lyk vir my as jy vir Jesus werk sal jy ook bereid moet wees om sekere opofferings te maak.  As jy die roep in jou beroep terugsit gaan dit opoffering vra.  Dit gaan selfs vir jou kos!  Hetsy ’n finansiële opoffering, ’n opoffering van jou tyd, miskien jou etenstyd om met iemand te gesels, miskien moet jy gemak of gerief opoffer.  Miskien gaan dit vra dat jy sosiale opofferings maak as jy vir Jesus werk.  Miskien gaan jy gewildheid moet opoffer of nie so hard saamkuier om bevordering te kry nie.  Miskien gaan jy sekere geleenthede moet laat verbygaan omdat dit nie eerlik of wettig is nie.  Feit is, die roep kos jou iets!  En jy moet die koste bereken wanneer jy kies om vir Jesus te werk.

  1. Die roep in beroep is vir almal bedoel

Al die kinders van die Here het dieselfde opdrag gekry en dit is om sout en lig te wees daar waar jy uitgestrooi word.  Die Here het vir jou gawes en talente en belangstellings en beroepe gegee.  Hy het ons op verskillende plekke uitgestrooi om vir Hom te werk.  Nie een werk is belangriker vir Jesus as die ander nie.  Elkeen van ons vanaand werk vir die Here!  Party, soos ek, staan voor mense en praat, ander praat alleen agter ’n toe deur met iemand.  Party sien hoe ander vir Jesus werk, ander werk – soos hierdie vroue – as ’n backup span vir Jesus.  Maar elkeen se deeltjie is belangrik en nodig vir Jesus en sy koninkryk.

Slot:

Miskien het jy nodig om te gaan dink oor jou werk, of die werk waarvoor jy swot om te gaan doen.  Hoe gaan jy werk as jy eendag werk?  Miskien het jy net vanaand nodig om te hoor dat jou werk ook vir die Here belangrik is.  Geen werk is vir die Here te klein of onbenullig nie. Hy sien raak wat jy vir Hom doen en jou deeltjie in sy koninkryk is vir Hom belangrik.  Miskien jy die een wat vanaand moet bid dat die Here weer die roep sal terugsit in jou beroep sodat jy met nuwe ywer en Goddelike entoesiasme vir Hom kan werk.

Iets merkwaardigs van hierdie vroue is dat hulle enduit getrou was in hulle werk vir Jesus.  Ons kry later hierdie groepie vroue aan die voet van die kruis en nog later as getuies dat Jesus opgestaan het.  Hulle het Jesus enduit gedien en versorg!

Jy staan amptelik in Jesus se diens daar waar jy werk.  Mag jy weer die roep in jou beroep raaksien en waardeer. Dit gee dieper sin en betekenis aan wat jy doen.  Die roep in jou beroep is die motivering waarom jy opofferings maak en dikwels selfs swaarkry.  Maar onthou, wat jy doen doen jy nie vir mense nie, maar vir die Here. So gebruik die Here elkeen se beroep om ander na Hom te roep.