Baie welkom by ’n erediens!

By ’n erediens bring ons aan die Here die eer, ons bemoedig mekaar en ons word bemoedig.

’n Erediens, ook in hierdie nuwe formaat, is ’n geloofsdissipline wat die Heilige Gees vir ons gee (in aansluiting by verlede week) om ons aan Hom vas te bind en ons geloof te versterk.

So, die Heilige Gees wil vanoggend vir jou help om

Ek weet nie hoe jou leefwêreld vandag lyk nie.

Maar dit mag waarskynlik baie anders wees as hoe jy dit verwag het…

…… dit mag vir jou selfs vreemd en chaoties voel – jy mag selfs bang wees.

Daarom groet die Here jou met Jes 43:1-3 en seëngroet…

 GEBED  

Here, God, ons aanbid U vandag as die wonderlike God wat leef en by ons is, veral ons as U kinders.

Ons eer U vir U betrokkenheid by ons. U liefde omvou ons!

Ons kan U liefde nie mis kyk as ons weer terugkyk en die kruis op Golgota raaksien nie.

Help vir ons om ver terug te kyk en duidelik te sien.

Help ons om ook die triomf van die oop graf raak te sien.

 En help ons om opnuut U Heilige Gees in ons te waardeer … en vanuit Sy krag en liefde en selfbeheersing te leef.

Maak ons vandag wawyd oop vir U Woord en U Heilige Gees se werking in ons.

 Sodat ons ook op een of ander manier U lewende getuies in ons konteks kan wees.

      Ons weet U is besig om ons te verander om al meer u beeld te vertoon.

 Ons bid vandag vir u kerk die wêreld oor.

Ons bid vir Geloofsentrum Universitas.

Dankie vir elkeen wat hier leiding neem en van hier uit bedien. 

         Dankie dat U ons innooi na U vandag.

                                                       Amen

Inleiding:

Liewe kind van die Here,

Ons is almal bewus van hierdie nuwe, vreemde – en uitdagende – wêreld waarin ons onsself skielik bevind.

Toe ons gaan slaap, was ons nog in ons ou wêreld en toe ons die volgende oggend wakker word, was niks mos meer dieselfde nie.

En ons leefwêreld gaan ook nooit weer heeltemal dieselfde wees nie.

En die kinders is die helfte van die skool-tyd tuis.

(En ons koolstof voetspoor is sommer bietjie dunner.)

Dit is ’n vreemde wêreld!  Uitdagend! Onseker!

Die boek Daniël vertel die verhaal van geloofsmense in vreemde en uitdagende tye.

Kom ek vertel eers meer oor die boek self.

Dit is vir ons so belangrik dat ons meer van die agtergrond van ’n Bybel-teks moet weet om die boodskap beter te verstaan.

 

Dit is die eerste konteks wat ons moet raaksien

Dit was vir die Jode ’n vreemde tyd van verwarring, ontworteling en ontnugtering weg van alles wat bekend en kosbaar was in Palestina.  Hulle soek na sekerheid in hul chaos.

Hul soek na God in hul wanhoop.

Daniël se verhale help hulle om God weer raak te sien.

 

Dit is die konteks van gelowiges in die later jare terug in Palestina. (4de tot die 2de eeu vC.)

Die Grieks-Masedoniese Ryk vervang die Perse as die maghebbers van die Midde-Ooste.

En dan is dit Antiochus IV Epifanus wat die Griekse god, Zeus, tot god van sy hele ryk verklaar. Jerusalem word verwoes, die tempel gestroop en die Zeus-aanbidding afdwing.

Kan jy jou hierdie gelowiges se ontreddering in hul vreemde wêreld voorstel?

 

Maar dan hul onthou hulle weer Daniël se verhale, vertel dit oor – EN stel dit op skrif.

Dit bemoedig hulle om God weer in hul wanhoop en vreemde wêreld raak te sien.

 

 

Skriflesing: Daniël 3

Dit is ’n verhaal met baie detail  – wat ook graag herhaal word om te sê:

       “Wees getroos!  God weet ook van al jou detail!”

Lees.

Tema:  “Waarvoor kniel jy?   En waarvoor staan jy?”

 

Die debat rakende BLM (Black Lives Matter) het nogal baie reaksie ontlok.

Dit is ’n debat wat reg deur gemeenskappe skeur en wat baie kante het.

Mense (en sportmanne en -vroue) neem sterk standpunte in en demonstreer dit fisies.

Hulle wil daarvoor – of daarteen –  ’n sterk sein uitstuur.

En ek het begin wonder waarvoor is ons nog bereid om sterk standpunt in te neem?

As dit dan die beste manier is om ’n standpunt te propageer, dan behoort ons seker meer optogte te hou.

Wanneer laas was jy deel van ’n protes-optog?

Miskien het ons meer bravade en waagmoed nodig om op te staan vir wat reg  en op te staan vir wat verkeerd is.

 

Miskien wil hierdie teks jou inspireer tot groter waagmoed en dapperheid vir sake wat regtig saak maak:

Wat is jou standpunte

oor lewe – die belangrikheid van ALLE lewe (ja),

oor aardverwarming,

oor korrupsie

oor geweld teen vroue en kinders (en mans!)

oor eiendomsreg

oor dienslewering

oor gelyke geleenthede

… armoede en verwaarlosing

Staan daarvoor op…!!!

 

Maar as hierdie alles sake van geloofsoortuiging is, dan is die vraag ten diepste ook na jou geloof in God.

En dan word jou optrede ten diepste bepaal deur die die geloof in die God voor wie jy kniel.

Die sleutel tot ’n dapper getuienis na buite, word bepaal deur jou kniel voor ’n God wat regtig lewe.

Jou staan vir ’n saak word bepaal deur jou kniel voor ’n lewende God.

 

Maar dit is nie so maklik en sonder uitdagings nie….

Daniël se drie vriende kon daarvan getuig:  Sadrag, Mesag en Abednego.

Die koning droom in Dan 2 oor ’n groot beeld waarvan die uitleg sê dat hy die hoof van goud is.

En die arme koning Nebukadnesar is so daardeur beïndruk dat hy sommer ’n yslike beeld maak – waarskynlik van homself.

Bykans so groot soos die Statue of Liberty in New York.

En almal moet daarvoor buig.

Maar die drie Joodse jongmanne buig NIE!

Want hul ken die eerste en die tweede gebod van Jahwe:

“Net een lewende God!”  en “Net voor Hom word gebuig!”

Die koning is ’n vurige man.  Hy hou summier ’n ondervraging.

Maar die drie manne staan by hul oortuiging.

Hulle word gedreig…. die vuuroond!

Hulle word selfs ’n tweede kans aangebied om te heroorweeg.

Die koning daag hulle uit:  “En watter god sal julle uit my mag kan red?”

Sien, die koning sien homself as ’n god wat met ander gode kan kompeteer.

Net God Jahwe is egter waarlik God.

Hy is Redder-God.  En dit is waarvan Daniël 3 ons vertel.

My broer en suster:  Hoor jy God se versekering van 2 weke gelede?:

“Ek is die Here, die God van alle mense.

Is iets vir my onmoontlik?”

(Jeremia 32:27)

Dit is dieselfde saak wat in die drie manne se harte leef.

Hierdie 3 jong manne het in hierdie gebeure baie van God geleer:

Genoeg om hul te motiveer om uitdagend te kniel waar en wanneer hulle moes kniel …

……  En om te staan waar en wanneer hulle moes staan.

En in die volgende paar minute sou hul Godsbeeld verder groei en versterk word.

Hulle staan VAS!

Hulle is bereid om radikaal ’n prys te betaal.

En die koning word baie kwaad.

En hy stel die oond se hittemeter op – tot by “Roast”!

En die sterk manne van die koning bind hulle vas.

En die sterk manne smyt hul in die vuur.

En die sterk manne self maak dit nie!

…. en die koning staan selfvoldaan terug … dit sal hul les wees…!

… en ’n les vir enige dwarstrekker in die hele Persiese Ryk!

Maar dan versteen hy!

En hy probeer nader loop om beter te sien … maar dit is te warm!

En hy strompel terug en ek sien hom tel op sy vingers:  een… twee… drie…. ?

Maar hier is dan ’n Ekstra Persoon in die vuur!

En hulle loop ongesteurd en onverskroei daar binne rond!

En nooit kry ons later die geleentheid om met Sadrag, Mesag en Abednego te praat en uit te vra oor hul ervaring of om hul getuienis daaroor te hoor nie.

 

Maar kom ek vertel eers vir jou mooi wat die koning sien!

Hy sê hy sien ’n vierde figuur wat “lyk soos ’n hemelwese”.

Later vertel hy vir die hele Persiese Ryk dat God “sy engel” gestuur het om hulle te red.

Wie was hierdie vierde persoon in die vuuroond?

Ek het ’n goeie vermoede (saam met die Amerikaanse prediker Bill Bouknight)

dat dit niemand anders was nie as Jesus Christus!

Ja, ek weet ek lees nou bietjie die NT hier in die OT in.

Maar dit is wie God van ewigheid af was:  Vader, Seun en Heilige Gees.

Jesus was altyd daar… as Redder!

En dit is presies hoe God in die Drie-eenheid later Jesus verder aan ons sou openbaar:

“En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Mat 28:20)                                                                                                                             

En skielik het ons beeld van God ook nou helderder geword …..

Dit is die Here se grootste motivering vandag vir jou en my in ons nuwe, uitdagende en ontstellende wêreld:

Hy is Immanuel!  Reddend teenwoordig binne-in jou vuuroond!

Hy roep jou om te kniel – maar net voor Hom!

Hy roep jou om op te staan vir wat belangrik is!

Om te protesteer vir elke saak wat vir die Here belangrik is.

Daarom: Protesteer!! – veral vir lewe!

Ja, ook oor plaasmoorde, en geweld, en die lewe van die bultrugwalvis, en die lewe van die renoster en die nood van armes, en ….. ja, ook vir BLM!

Maar staan ook op vir Lewe (met ’n hoofletter) – die ewige lewe!

Staan vir die Evangelie van Lewe!

En staan op vir die verkondiging van hierdie wonderlike Evangelie.

 

En dit, my broer en suster, is net moontlik as jy weet dat die Here by jou is.

En as dit die Gees van God is wat jou vul met (2 Tim 1:7) krag en liefde en selfbeheersing.

 

Ek wil afsluit:

Ons het hier gehoor hoe die drie manne sê dat “selfs al sou ons God ons nie red nie, moet u weet dat ons nie voor u beeld gaan buig nie.”

God bewaar ons nie altyd uit al die verskillende vuuroonde en uitdagings nie.

Partykeer land ons soms wel in ‘n vuuroond, maar die belangrike wat ’n gelowige vandag moet weet is dat  …..   al land jy in die vuuroond, dan is God daar by jou.

Het jy al gehoor hoe ‘n silwersmid werk?

Die silwersmid vat daardie silwer-erts en dan verhit hy die onsuiwer erts met vuur.

Maar nie te veel vuur om die silwer te beskadig nie.

Net genoeg vuur dat die onsuiwerhede na bo begin dryf  – om dan afgeskep te word.

 

En raai hoe weet die silwersmid wanneer is die silwer genoeg gelouter?

Wanneer is die silwer regtig eers suiwer?

Dit is wanneer hy sy eie beeld in die silwer kan sien weerkaats.

Ons pas dit toe:

Eers wanneer Jesus sy beeld in ons lewens sien weerkaats, dan is ons gelouter.

Maleagi 3:3 verwys na God wat ons soms soos met vuur louter en suiwer.

Vertrou die Here dat die vuuroond (al is dit hoe moeilik) jou mooier en suiwerder sal maak….

Dat dit deel kan wees van jou proses van heiligmaking…

So, moenie ten alle koste en teen jou oortuiging in die vuuroond probeer ontvlug nie.

 

Luister na hierdie mooi opmerking oor die teks:

“Jesus will not always keep you out of a fiery furnace, but He will always meet you right in the middle of it.”

Jesus sal jou nie altyd uit die brandende vuuroond hou nie, maar Hy sal jou altyd reg in die middel van die vuuroond ontmoet.

“Jesus will not always keep you out of a fiery furnace, but He will always meet you right in the middle of it.”

Amen

Gebed:

 Here, dankie vir U Woord wat spreek wanneer ons dit nodig het.

Here, en as ons dit nie vandag intens nodig het nie, dan versterk dit ons geloof en gee vir ons perspektief wat ons môre nodig gaan hê.

 

En, dit het ons ook al uitgevind, Here, ons het U as Immanuel elke dag nodig.

      Ons het U teenwoordigheid nodig in die vuuroond.

           En in die stormwaters.

             In ons krisisse en in ons wanhoops-dorslandtrekke.

                Ons wil veral vandag voor U buig / voor U kniel.

                       Want U is die enigste God wat leef en wat regtig kan red.

            Maar, Here, dan wil ons ook opstaan en vir U en U saak bly staan.

                       Ons wil protesteer as U eer aangetas word.

           Ons wil toi-toi as U reg en sorg nie by hierdie wêreld en sy mense uitkom nie.

                            Maak ons dapper, waagmoedig en vasberade.

                                               Lei ons ook daarin, o Heilige Gees.

                                                                       Amen

Kan ek jou uitdaag om

Na die seën van die Here luister ons na ’n Unimus keurspel oor die die Here se sorg vir ons.

Seën