dankfeesSKRIFLESING:  Mat 22:15 ev 

Tema: “Gee dan aan God wat aan God behoort.”

Hierdie tyd van die jaar word daar weer belastingopgawes by SARS ingedien.

Dit maak my skoon siek.   Siek, nie oor die rompslomp daarvan alleen nie, maar siek omdat ek voel dat die belastinggaarder te veel vat en dat die regering se uitsette te min is.

(En miskien, ja, so ’n bietjie siek omdat ek miskien nog bietjie suinig ook is!)

En nou voel dit vir ons of hierdie teksgedeelte darem vir ons oor ons belasting moet vertel – en ons hoop dat Jesus sal sê ons hoef nie alles te betaal wat die keiser vra nie.

En ons weet ook alreeds dat die teks praat oor dit wat ons in ons maandelikse dankoffer gee en dit wat ons vir die Tiendemaand gee.

Die verrassende is dat die saak waaroor dit hier gaan nie in die eerste plek oor belasting of oor tiendes is nie!  Ons sal later daarheen terugkom.

 

Kom ons vat die teks se spoor…

Die Fariseërs is nie baie lief vir Jesus nie.

Trouens, hulle het net een agenda:

Om van Jesus ontslae te raak!  Hy s vir hulle ’n helse irritasie!

Daarom gaan sit hulle en hulle dink hul slinksste plan uit.

Wat is dit?

’n Lekker valstrik om Jesus te vang:

Die vraag wat vir Jesus gevra moet word, is:

“Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal, of is dit nie?”

Dit is briljant!

Jesus het, reken hulle, net een van twee antwoorde: Ja of Nee!

As hy sê “Ja”, dan het Hy die Jode – wat niks gehou het van hierdie Romeinse heersers nie – se lojaliteit vir altyd verloor.”

As Jesus aan die ander kant sou së: “Nee”, dan is die regering op Hom!

Dan laat die Romeine Hom summier in hegtenis neem vir dwarsboming van die gereg.

En nou moet ons verstaan dat die “Herodiane” waarvan hier sprake is was ondersteuners van die regering.

Daarom is dit ook veelseggend dat die Fariseërs reël dat ’n klomp Herodiane sommer saam met hierdie valstrik toer na Jesus toe.

En so ’n entjie agter hulle sommer die polisie ook. Dit is nou regtig ’n valstrik – wat ons sou noem ’n “Catch 22”!

Hierdie valstrik gaan Jesus nie ontsnap nie.  Hy is nie Houdini nie!

En so kom die “Catch 22”-kommando by Jesus aan, een groot bondel vyande van mekaar, maar nou, vir die oomblik, saamgesnoer deur hul gesamentlike vyand, Jesus.

Hul invalshoek is belangrik:  Hulle smeer Jesus heuning om die mond!

“Ons weet U is een wat eerlik die waarheid praat.  En ons weet U trek nie party mense voor nie.”

Ek dink die heuning was eintlik bedoel om Jesus  groter vrymoedigheid te gee.

Sodat Hy met groter waagmoed in die valstrik moes inloop.

Maar dit is die een ding wat die afvaardiging gou uitvind:

Jesus praat nie net van die waarheid nie.  Hy is die waarheid!

           God weet…

Hy weet wat hulle motiewe is.

Hy weet ook wat in hulle harte aangaan.

Hy ken hul agterbaksheid en hulle korrupsie.

En dit is die een ding wat mens bly verstom: Hoe totaal korrup en sondig mense is.

Want sien ons het ’n leermeester wat van die wêreld is – die leermeester van die duisternis.  En Satan programmeer ons van kleins af vir sy agenda:

Om God en mense seer te maak.

En Jesus weet dit!

Hy weet van ons bybedoelings, materialisme, ons ondankbaarheid, ons selfsug.

Hy weet wie ons is. Ons kan dit nie vir Hom wegsteek nie.

Maar Hy weet ook wie ons deur Sy genade en die werk van die Heilige Gees kan word.

En dit is Sy groot plan.

Daar is ’n tweede ding wat die “Catch 22”-kommando – en ons-  by Jesus leer.

Ons leer dat God gee…

“Moet ons belasting aan die Keiser betaal of nie?”

Jesus vra vir hulle ’n muntstuk.

Maar nie enige muntstuk nie, die muntstuk waarmee die belasting betaal word.

Dit is die dinarius.  Dit is nie die alledaagse bronsmuntstukke nie.  Nee, dit is die dinarius, die silwer muntstuk met die Romeinse keiser se afbeelding daarop – die muntstuk waarmee sy belasting betaal moes word. Al sedert 211 vC in gebruik.

“Nou wie se kop is hier afgebeeld?”

Ja, die keiser s’n.  Hy moet sy deel kry!

Want, leer Romeine 13 later vir ons, die owerheid is dienaars of instrumente van God

-en daarom sal daar altyd belasting wees.

Bygesê: soms is hulle goeie instrumente van God, soms minder goeie instrumente.

Maar belasting, sal daar altyd belasting wees.

“Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort…”

Die tweede deel van die antwoord is die belangrikste:

       “…maar gee ook aan God wat aan God behoort.”

Ons begin by die geld, want dit was Jesus se bruikbare metafoor:

Wie het ’n R1-stuk in sy beursie?

Wat staan daar op die voorkant?  Op die agterkant is die landswapen.

Ja!  Saam met die R1 staan daar is Latyn “Soli deo gloria”.

“Aan God die eer.”

Dit is WOW!

Ons is al 20 jaar lank ’n sekulêre demokrasie, maar steeds staan daar op die basiese Rand-muntstuk:  “Aan God die eer.”

Dit sê eintlik (en steeds) dat hierdie land en sy ekonomie aan God behoort.

Dit is een van die wonderlikste gawes wat die Here gee!

’n Land tot eer van God!

Of mintens moet ons sorg dat dit weer ’n land sal word, minstens in jou klein hoekie daarvan, tot eer van God!!

 

Gee vir God dit wat syne is.

Dit beteken dat daar dinge is wat aan God behoort, wat Hy net vir ’n rukkie vir ons leen.

Eintlik is alles wat ons het, God s’n.  Geleen!

Daar is niks wat ons het, wat ons nie ontvang het nie.

En dit is nie net geld nie.

Dit is gesondheid.

Dit is gawes.

Dit is liefde.

Dit is ons werk.

Dit is passie.

Dit is familie.

Dit is jou huis.

Dit is die blomme om jou huis.

Dit is die lewe.

Dit is die ewige lewe.

Dink maar aan alles wat vir jou kosbaar is….    Dit is God se geskenke aan jou!

En dit is die wonderlikste wat ons vandag op Dankfees moet raaksien:

God gee!

Dit is God se geliefkoosde tydverdryf … Hy gee.  Hy deel uit.  Hy seën!

Ons sien dit eintlik die mooiste in Kersfees.

“So lief het God die wêreld gehad ….”

Wanneer ons vir God uit dankbaarheid teruggee, dan erken ons Hom as die eienaar van alle wat ons is en alles wat ons het.

Ons eer Hom as die bron van waaruit ons leef – as ons vir Hom teruggee.

So dien ons vir God.  So aanbid ons vir God.

Die implikasies hiervan is egter dat ek ook van God kan steel!

As my lewe nie ’n offer aan God word, waarvan ek  iets teruggee nie, dan steel ek van God.

En eintlik gaan dit daaroor dat ons ALLES aan God moet teruggee

–  nie net ’n stukkie daarvan nie.

JA, jy kan in elke aspek van jou lewe van God steel:

Bv.  As die Here vir jou ’n gawe gegee het om in jou werk ’n goeie sekretaresse te wees, maar jy doen jou werk net vir jouself, en net vir jou eie inkomste, en jy dien nie die gemeenskap met toewyding nie, dan steel jy van God.

As jy nie jou werk doen om God te verheerlik en jou medemens te dien nie, dan steel jy van God.

Nou verstaan jy dat dit nie in die gedeelte gaan oor jou dankoffer nie.

Dit gaan oor jou hele-hele lewe.

Want jou hele-hele lewe is ’n geskenk uit die hand van die gee-ende God.

Dankbaarheid is dan om vir God terug te gee wat Hy vir ons gee.

Dit is die derde ding wat ons van God ontdek:

Hy weet.

Hy gee.

         God verwag…!

 

Ek sluit af.

En vandag oefen ons ons dankbaarheidsreaksie in hier by die Dankfees!

Ons gee ons lewe hier – vir ’n uurtjie.

Maar omdat ons dit hier ingeoefen het, gaan ons daarmee voort as ons van hier af verder stap.

Net so bid ons vir ’n uurtjie hier …. en as ons hier uitstap….

En ons sing God se lof met ’n paar lofliedere hier ….

En ons gee ons dankoffertjie …..

En ons gee ons liefde ….

Want ons het geleer om aan God te gee wat aan God behoort!

Want ons het geleer om mooi te kyk wat op ons muntstukke staan!

Ons het bo alles geleer om raak te sien dat God die gee-God is!

 

Dankfeesgebed: “Here, daar is oomblikke wat soos geskenke na ons toe kom, oomblikke wanneer U teenwoordigheid voelbaar is met verwondering. U vingerafdrukke is ook nou oral om ons sien. Vandag is so ‘n dag! Ons kyk vandag terug oor ons 2016-voetspore.  Dankie dat U vir ons goed is…. Dankie dat U mooi na ons kyk!  En veral dankie dat U ook vir my lief is, al is my hart en hande soms vuil. Maak hierdie ‘n dag waarop U weer my hart en hande was – en my hart en hande en hart leeg maak van alles wat dit so swaar maak! Ek hef my hart en hande dankbaar-prysend na U op! Amen”