Debietorder-vorm

Ek magtig u om my rekening by bogenoemde bank te debiteer met die bedrag nodig vir die oorplasing van die dankoffer soos met u ooreengekom. Alle sodanige onttrekkings uit my bankrekening deur u word behandel asof deur my persoonlik onderteken is. Ek verstaan dat die onttrekkings hiermee gemagtig word deur u rekenaar verwerk sal word deur middel van ‘n stelsel bekend as ACB-Magneetbanddiens en ek verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my bankstaat gedruk sal wees. Ek stem toe om enige bankkoste m.b.t. hierdie debietorderopdrag te betaal.

 

Kliek hier om die debietordervorm af te laai

Menu Menu