Debietorder-vorm

Debietorder-vorm

STUUR

Ek magtig u om my rekening by bogenoemde bank te debiteer met die bedrag nodig vir die oorplasing van die dankoffer soos met u ooreengekom. Alle sodanige onttrekkings uit my bankrekening deur u word behandel asof deur my persoonlik onderteken is. Ek verstaan dat die onttrekkings hierdeur gemagtig, word deur u rekenaar verwerk by wyse van ‘n stelsel bekend as ACB-Magneetbanddiens en ek verstaan ook dat die besonderhede van elke onttrekking op my bankstaat gedruk sal wees. Ek stem toe om enige bankkoste m.b.t. hierdie debietorderopdrag te betaal.

Kliek hier om die debietordervorm af te laai

Menu Menu