bcamshot1SKRIFLESING: LUKAS 4 : 14 EV

EK WIL VANDAG VIR JULLE VAN ’N KAMERA EN SY WERKING VERTEL – EN DIT DAN VERGELYK MET JESUS SE PASSIEVOLLE BEDIENING.

TEMA:  “DIE BESTE PREEK OOIT!”

 JESUS SE BEDIENING SKOP DAAR IN GALILEA AF.

MET DIE INTREEPREEK IN GALILEA WORD JESUS SE BEDOELING MET SY BEDIENING DUIDELIK GESTEL – AMPER SOOS MET DIE BELEIDSTELLING VAN ’N NUWE SKOOLHOOF MET SY EERSTE SAALPERIODE   …..

MET DIE EERSTE DEEL VAN DIE INTREEPREEK HET DIE GEMEENTE NIE PROBLEME NIE, TROUENS ONS LEES DAT HULLE HOM EINTLIK TOEJUIG…

VERS 22 PRAAT VAN “INSTEMMING” EN “VERWONDERING OOR DIE AANGENAME WOORDE UIT SY MOND.”

LATER – BY DIE TWEEDE DEEL VAN DIE BOODSKAP, SOU DIE INTREEPREEK EGTER HEELTEMAL SKEEF LOOP.

WANT DIE LUISTERAARS HOU NIE BAIE VAN AL DIE ASPEKTE DAARVAN NIE.

DIE ENTOESIASME VERANDER IN DIE GROOTSTE SKOK EN AFKEUR, TOT SO ’N MATE DAT HULLE GEREED IS OM MOORD TE PLEEG.

VERS 28 PRAAT VAN “WOEDEND”, “UITGEJAAG” EN “OP DIE RAND VAN DIE BERG GEBRING OM HOM VAN DIE KRANS AF TE GOOI”

NIE ’N GOEIE AFLOOP VIR SY INTREEPREEK NIE.

EN TOG: DIE BESTE PREEK OOIT!

HOEKOM Sê EK SO?

LEES TEKS

EK HET VIR KERSFEES BY MY KINDERS ’N GROOT GESKENK GEKRY: ’N KAMERA WAARMEE EN MOOIER PRENTJIES KAN MAAK…..

EN NOU MOET EK AL SY VERSTELLINGS MOOI LEER KEN.

IN ENIGE KAMERA IS DAAR DRIE DINGE WAT VERSTEL MOET WORD:

AS JY DUS HIERDIE KAMERA STEL DAT HY

DAN SAL JY ’N PRAGTIGE FOTO KRY.

EN NOU VRA JY: WAT HET DIT TE MAKE MET JESUS SE BEDIENING?

ALLES!

DIT IS EINTLIK ’N MOOI METAFOOR OM IETS VAN JESUS SE BEDIENING TE VERSTAAN.

DIE EERSTE WAT ONS VAN JESUS LEER, IS DAT HY OP MENSE GEFOKUS HET.

EN AS ONS NOU SY EERSTE PREEK LEES, DAN PREEK HY UIT DIE PROFEET JESAJA

HY PREEK UIT JESAJA 58 EN 61:

’N TEKS WAT PRAAT VAN EVANGELIE / GOEIE NUUS.

OORSPRONKLIK WAS HIERDIE ’N PROFETIESE WOORD VIR MENSE WAT MOEDELOOS UIT DIE BALLINGSKAP TERUGGEKEER HET.

MAAR JESUS PAS DIE GEDEELTE OP HOMSELF TOE: “VANDAG IS HIERDIE SKRIFWOORD VERVUL MET MY STAAN VOOR JULLE.”

JESUS SE BEDIENING WAS DIE BEDIENING AAN MENSE.

MENSE IS SY EERSTE PRIORITEIT.

DIT IS SY FOKUS.

KOM EK BEGIN DEUR VIR JOU TE VRA: “WAT HET JESUS OP AARDE KOM DOEN?”

NOU SOU EK HIER ONDER AL JULLE GEREFORMEERDES WAT DEUR AL DIE KATEGESES GEKOM HET KON RONDVRA.

DIE KANS IS GOED DAT EK BY DIE MEESTE DIE ANTWOORD SAL KRY (ONGEVEER) VAN

“hy het vir my sondes aan die kruis kom sterf om so vir my die ewige lewe te verseker”.

IN SEKERE SIN KLINK EN IS DIT SEKER REG OOK…..

MAAR DIT IS BESLIS NIE WAT JESUS HIER Sê NIE !!!

JESUS PRAAT ’N TOTAAL ANDER TAAL!

MAAR VIR WIE IS HIERDIE GOEIE NUUS?

ONS SAL Sê: “VIR DIE SONDAARS!”

JESUS Sê: “NEE, VIR DIE ARMES

GEVANGENES,

BLINDES EN

DIE ONDERDRUKTES.

“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig.

Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en

herstel van gesig vir blindes,

om onderdruktes in vryheid uit te stuur,

om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

NIE VIR DIE SONDAARS NIE, JESUS?

NEE! VIR DIé WAT HERSTEL, VRYHEID, GESONDHEID EN BEMOEDIGING NODIG HET!

ELKEEN WAT SPESIALE AANDAG NODIG HET.

EN AS EK DIT MOET TOEPAS OP ONS SAMELEWING DAN SAL ONS KINDERS (HIERDIE TJOKKIES) OOK DEEL WEES VAN DIE MENSE WAT SPESIALE AANDAG NODIG HET.

WANT JESUS FOKUS OP MENSE – VERAL DIE MENSE MET BAIE BEHOEFTES.

MAAR BAIE BESLIS ALLE MENSE.

OOK DIE MENSE AAN DIE OORKANT VAN DIE GRENSE.

EN WAT TOE DIE JODE HEELTEMAL ONKANT VANG, WAS DIE TWEE VOORBEELDE

DIE SKOK WAS TOE JESUS Sê: “MY BEDIENING IS NIE NET VIR DIE JODE NIE.

MY BEDIENING IS WYD,

MY SPEELVELD IS DIE WêRELD MET AL SY VOLKE.

“ONTHOU JULLE DIE WEDUWEE VAN SARFAT IN SIDON (NOORD VAN ISRAEL) /   DIE MELAATSE NAAMAN VIR SIRIë – NOG VERDER NOORD?

SIEN, GOD IS NIE NET EEN GROEPIE SE GOD NIE!

EK HET ALLE MENSE LIEF.

EK HOU HULLE IN DIE OOG.

DAAR IS MENSE IN SA WAT DAARVAN SOU HOU AS GOD NET GOD VIR DIE EIE GROEPIE WAS.

MET DIE METAFOOR VAN DIE KAMERA WONDER EK HOE LANK JESUS NA MENSE KYK?

SY BEDIENING HIER OP AARDE WAS HEELTYD VIR MENSE.

HY HET HULLE HEELTYD IN DIE OOG GEHOU – OMDAT HY SO LIEF IS VIR HULLE.

TOTDAT HY SY LAASTE ASEM UITGEBLAAS HET, HET HY NA MENSE GEKYK EN VIR MENSE GESORG.

DIT IS DAAR AAN DIE KRUIS DAT HY NOG VIR JOHANNES Sê: “DAAR IS JOU MOEDER” EN VIR SY MOEDER: “DAAR IS U SEUN!”

MENSE WAS JESUS SE VOLTYDSE BEDIENING.

SY OOG WAS ALTYD OP HULLE.

EN DIT IS JUIS IN DIE OMGEE VIR MENSE DAT JESUS SE ISO-VERSTELLING SIGBAAR RAAK.

HY IS SENSITIEF VIR DIE NOOD VAN ELKEEN.

EN HY HET NOG ELKEEN SE NOOD GEKEN OOK.

SY HART HET SO WARM GEKLOP / HY WAS SO SENSITIEF VIR MENSE EN HUL      NOOD, DAT HY BEREID WAS OM KRUIS TOE TE GAAN.

DAAROM MOET ONS NOOIT DINK DAT ONS NOOD BY JESUS VERBYGAAN NIE.

SY “ISO-VERSTELLING” IS OP MAKSIMUM GESTEL.

DIT IS WAAROM HY OOK DIE VORIGE WEEK ONS DORSTIGE LAND BEGIN ReëN GEE HET.

SY ISO SLUIT IN DIE GENADE WAARMEE HY NA MENSE KYK.

HIER WORD ’N INTERESSANTE TERM GEBRUIK:

“OM DIE GENADEJAAR VAN DIE HERE AAN TE KONDIG.”

DIT WORD OOK SOMS GENOEM DIE JUBELJAAR / HERSTELJAAR:

VOLGENS LEV 25 MOES DAAR ’N HERSTEL-JAAR WEES ELKE 50 STE JAAR.

ALLE GROND EN BESITINGS WAT OOR DIE AFGELOPE 50 VERKOOP OF VERPAND IS OM SKULD TE BETAAL, MOET AAN DIE EIENAAR OF SY FAMILIE TERUGGEGEE WORD.

ELKE MENSE WAT SLAAF GEWORD HET OOR SKULD, MOES SY VRYHEID TERUGKRY.

KAN JY JOU VOORSTEL HOE MENSE UITGESIEN HET NA HIERDIE GENADE / HERSTEL ….. JA, HULLE HET DAAROOR GEJUBEL.

SO BRING JESUS SE KOMS EN SY BEDIENING HERSTEL / NUWE HOOP / BLYDSKAP.

SIEN, GOD IS BESORG OOR SY MENSE, HUL VRYHEID EN HUL VERSORGING

EN ONS….. ? ONS MOET SY AGENTE DAARVOOR WEES!

ONS MOET DIT HELP REALISEER!

’N ANDER VERRASSENDE MOMENT:

NIE IETS WAT JESUS Sê NIE, MAAR IETS WAT HY JUIS NIE Sê NIE.

IN JES 61 STAAN DAAR “DIE TYD VAN DIE GENADEJAAR EN

DIE DAG WAAROP DIE HERE DIE VYANDE STRAF…”

JESUS PREEK NET TOT BY GENADEJAAR…….

EN DIE JODE WAT HIERDIE TEKS GOED GEKEN HET, WAT HIERDIE KLOMP ROMEINE WIL VERMOOR, WAG VIR DIE STRAF EN DIE OORDEEL ……

MAAR HULLE WAG TEVERGEEFS.

DIT IS JESUS SE INTREEPREEK.

DIT IS DIE MOOISTE PREEK WAT OOIT GEPREEK IS.

 

   EK WIL AFSLUIT,

MISKIEN ROEP JESUS SE BEDIENING ONS OM OOK SOOS HY TE BEGIN LYK.

 

DWS AS ONS EIE VERSTELLINGS REG IS, SAL ONS DIE MOOISTE PRENTJIES MAAK.

TROUENS, DAN GAAN MENSE ONS AFNEEM EN Sê:

“MAAR HIERDIE MENS LYK DAN NET SOOS JESUS!”

MENSE IS VIR HIERDIE MENS BELANGRIK.   HY/SY FOKUS OP MENSE.

HIERDIE MENS MAAK TYD VIR MENSE.

HIERDIE MENSE SE HART IS SENSITIEF INGESTEL OP DIE HARTSEER EN NOOD VAN ANDER.

DIT ROEP ONS OM

MAAK AS GESIN SAAM TYD VIR BYBEL LEES EN BID.

DAN SAL ONS OOK IETS VAN GENADE LEER VERSTAAN.

MAAR DAN SAL ONS OOK GENADIG BEGIN LEEF.

KRY JOU GEESTELIKE VERSTELLINGS REG.

GAAN LEES WEER AS GESIN (OF ENKELING) MôRE HIERDIE MOOISTE PREEK OOIT.

AMEN