Om ‘n profeet te wees is nie altyd lekker nie. Want jy sien, die Here gee vir profete boodskappe wat mense somtyds ontstel. Want voor God straf, waarsku Hy eers. So gee die Here vir Joël ‘n visioen van ‘n ramp wat op die horison is. Miljoene sprinkane gaan op die land toesak en alles wat groen is binne oomblikke in ‘n woestyn sal verander.
‘n Vreesaanjaende visioen! Nou ons ken nie die omvang van die skade wat miljoene sprinkane in ‘n swerm kan aanrig nie. Ons sien sprinkane een een in ons tuin, maar ‘n swerm sprinkane wat op ‘n stuk land toesak, kan ‘n hele oes binne minute vernietig. Dit is hoekom dit een van die 10 plae was! Hulle sê, een swerm sprinkane kan maklik 80 ton kos ‘n dag eet!
Die ramp, so profeteer Joël, gaan so groot wees dat die kerk gaan toemaak. Priesters gaan by toe deure staan en huil en daar gaan nie meer offers vir die Here gebring kan word nie, want daar is niks op die land om te bring nie! Mense gaan honger en moedeloos in sak en as sit na hierdie ramp. En Joël moet die boodskap gaan oordra – die sprinkane is oppad!
Skriflesing: Joël 1:14-2:3
Mense vra gewoonlik in tye van rampe, droogtes en corona-epidemies: wie se skuld is dit? Ons sien dit is die dialoog wat besig is om te ontwikkel in die wêreld rondom die virus. Mense soek die skuldiges. Want om een of ander rede dink ons ons sal beter voel as ons iemand die skuld kan gee vir die krisis waarin ons ons bevind.
Selfs God word hierby ingetrek. Stuur God die rampe, of stuur die duiwel die rampe of veroorsaak ons ons eie rampe? Toe die toring van Siloam in Lukas 13 skielik inmekaar stort en 18 mense doodval, vra ‘n groep mense vir Jesus, wie se skuld is hierdie ramp? Watter sonde het daardie 18 dooies gedoen om so ‘n ramp te verdien? En dan antwoord Jesus hulle:
“… dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê Ek vir julle, (en hier is die sleutel tot ons verstaan van krisis tye) maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom (Lukas 13:1-5).
Presies soos in die tyd van Joël leer Jesus dat rampe, of dit nou sprinkane of vloede of tsunami’s of epidemies is, plaas nie ander mense se lewens onder vergrootglas sit nie, maar jou eie! Dit vra nie na die sonde van ander nie, maar roep jou tot inkeer en omkeer. En dit is wat Joël profeteer. Draai terug na die Here toe!
Joël sê (2:12): “Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur! Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe: Hy is genadig en barmhartig; Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of Hy nie die straf sal herroep nie; of Hy nie weer voorspoed sal gee nie sodat daar weer graan en drankoffers sal wees vir die Here julle God! Blaas die ramshoring in Sion bepaal ‘n dag om te vas, roep die gemeente bymekaar. Roep die volk op, reinig die gemeente…”
As ons die vergrootglas in hierdie tyd op ons eie lewe laat val, is die vraag dan: hoe reageer jy op hierdie ramp?
Kom ek begin om te vertel hoe die volk in Joël gereageer het. Hulle het op 2 maniere sy waarskuwing reageer. En julle sal my nou nie glo nie, maar gaan kyk in Joël 1:5.
Die een groep het op die ramp reageer deur die drankwinkels leeg te koop. Tops en Liquor City het uit voorraad gehardloop soos mense die krisis probeer weg drink het! Hulle het hulle nie gesteur aan die Here se waarskuwing nie.
Die ander groep het die vergootglas op hulle lewe gesit, reageer, nader aan die Here gekom en is deur die Here geseën.
En jy sien liewe kind van die Here Jesus, uit die geskiedenis kan ons leer dat selfs gelowiges in hierdie corona-ramp ook op twee uiteenlopende maniere gaan reageer.
1. Party gaan eenvoudig na hierdie lockdown onveranderd voortgaan asof niks gebeur het nie.
Hulle sal terugkyk op 2020 en verlore tyd en geleenthede sal teen hulle getuig.
• Tyd wat nie gebruik is om nader aan die Here te kom, meer tyd saam met die Hom te spandeer en nuwe geloofsgewoontes aan te leer nie.
• Tyd wat nie gebruik is om gereinig te word van dit wat jou gees besoedel nie.
• Tyd wat nie gebruik is om ‘n vergrootglas te sit op dit wat vir jou belangrik is, of dit wat vir jou belangrik behoort te wees nie.
• Tyd wat nie gebruik is om die vergrootglas te sit op jou manier van werk en besigheid doen nie.
• Hierdie mense sal eenvoudig voortgaan soos voor die ramp en bly kla oor die wyn wat hulle nie meer gekry het nie.
Joël profeteer oor wat van hulle gaan word. Hulle sal eindig in die woestyn, daar waar die sprinkane alles opgeëet het. Moedeloos en verwaarloos en verlore.
2. Die ander gaan reageer in hierdie tyd en verander
Want jy sien, ‘n krisis of ‘n ramp hou die potensiaal van groot persoonlike verandering in. Verandering in mense se lewens kom wanneer jy jou hart toets, voor die Here huil en treur oor die verlore tyd, verspeelde geleenthede en die verkeerde paaie wat jy bewandel het.
Verandering kom wanneer jy jou toevlug neem tot die Here Jesus.
• Verandering kom wanneer jy nuwe perspektief kry op die lewe, op dit wat belangrik en onbenullig is.
• Verandering kom wanneer jy met nuwe toewyding die Here soek en jou huis verander om die Here beter te dien.
• Verandering kom wanneer jy jou hart skeur en besef daar was goed in jou lewe wat jy toegelaat het om soos onkruid te groei wat jy moet uitroei.
• Verandering kom wanneer die vergrootglas op jou verhoudinge val en jy besef, ek moet anders liefhê.
• Verandering kom wanneer jy jou hart ondersoek en besluit om die Here meer plek en ruimte te gee in jou besigheid of by die werk.
• Verandering kom wanneer jy nader aan die Here kom en Hy vir jou ‘n groter en ruimer hart gee vir hulle wat swaarkry.
Joël profeteer oor wat met mense gaan gebeur wat nader aan die Here kom. Die Here gaan hulle seën! Gaan lees weer Joël 2 en jy sal sien hoe die Here 1) materiële en 2) geestelike herstel beloof aan hulle wat na Hom draai.
• Joël 2:25 sê: “Ek sal julle vergoed vir die tyd van die sprinkaanswerm…” Die Here sal die verlore tyd terug gee. Hy sal vir jou nuwe geleenthede gee liewe kind van die Here Jesus! Dis ‘n belofte aan hulle wat by die Here bly!
• Julle sal oorgenoeg hê om te eet sê 2:26. Liewe kind van die Here, Hy sal sorg dat jy kry wat jy nodig het om van te lewe. Hy sal materiële herstel bring en sorg vir jou en jou huis se daaglikse brood. Bly by Hom, vertrou op Hom, Hy sal sorg!
Maar die grootste belofte van seën is dat die mense wat na God draai, is die geestelike seën wanneer mense na God draai.
Joël sien in 2:28,29 dat die Heilige Gees op al die mense kom. En jare later op Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestort. Joël het die geestelike herstel gesien van ‘n nuwe bedeling wat gaan aanbreek wanneer die Gees sy kinders sal lei om onder die kragveld van die Gees nuut te dink, nuut te droom, nuwe planne te maak en nuut te leef! Die Gees sal ons die innerlike krag gee om kreatief voor die aangesig van God te leef!
Slot
Liewe kind van die Here Jesus, ek kan nie net vanmôre vir jou sê: byt vas, als sal beter word nie. Ek kan dit nie sê sonder die aanmoediging en die waarskuwing om terug te draai na die Here nie. Om ons harte te skeur en opnuut vir God te kies, dit bring hoop en nuwe lewe!
Daarom pleit ek vanmôre by jou. Moenie dat hierdie ramp jou onveranderd laat nie. Verander jou lewe, verander jou huis, verander hoe dinge by die kantoor werk. Wees dapper, lei jou vrou en jou kinders en jou personeel nader aan die Here, bid vir en bid voor mense. Kies die Here en Hy sal jou herstel na hierdie ramp. Hy sal jou materieël en geestelik versorg.
Want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. So het die Here beloof.
Stilgebed waarin ons die vergrootglas op ons eie lewe draai.
• Wat leer jy by God in hierdie tyd?
Here, ons is in ‘n krisis. Die sprinkane is besig om die bietjie groen op te vreet. Mense is siek, hulle is bekommerd, hulle sit sonder kos of werk. Maar vanmôre draai U vir ‘n oomblik die vergrootglas, Heilige Gees, weg van ander en vierkantig op onsself.
Here, sommige mense gaan onveranderd hier uitstap. Gee tog, dat dit nie iemand sal wees wat na hierdie aanmoediging en waarskuwing vanmôre geluister het nie. Ek bid vir my eie hart. Ek pleit om vergiffenis vir verlore tyd, verlore geleenthede en verkeerde paaie en keuses wat ek gemaak het. Ek is jammer Here, dat ek U somtyds ver gehou het, uitgesluit het en van ‘n afstand gedien het. Ek kom nader vanmôre, nee, U trek my nader. Dankie dat U genadig, lankmoedig en vol liefde is. Dankie dat U die tyd van die sprinkaanswerm vir ons sal terug gee. Ons staan op daardie belofte. Die belofte dat U verlore kanse en verlore geleenthede in nuwe vorms en maniere aan ons sal gee. Dankie vir die belofte dat U ons fisies sal bly versorg met ons daaglikse brood.
Dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat ons onder die kragveld van die Gees kan lewe. Here, dit gee vir ons ander oë om te kyk, moed en kreatiewe denke om sout en lig te wees wanneer die sprinkane wegtrek en die wêreld spoed vang.
Dankie dat U ons seën:
Die Here is ons toevlug en ons veilige vesting. Die Here die Almagtige is by jou, Hy is jou beskutting. Amen
Mooi week!