Picture1André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Wanneer is die einde wêreld en hoe gaan ons weet as die einde naby is?  Dit is nie net ’n vraag wat ons vandag vra nie, maar ’n vraag wat lank terug aan die Here Jesus self gevra is.  En toe gee Jesus hierdie antwoord in Lukas 21 wat ooreenstem met ons gedeelte vanaand uit Openbaring 6.  Lees Lukas  21:5-19

In Openbaring 5 sien Johannes in die regterhand van God ’n boekrol wat aan die voor en agterkant vol geskryf is.  In hierdie boekrol is die gebeure van die einde van die wêreld opgeskryf.  So ouens, hierdie boekrol het die antwoord wat met die wêreld gaan gebeur net voor Jesus weer kom.  Baie belangrik van hierdie boekrol is dat dit in God se regterhand is, met ander woorde, Hy hou dit vas, God het self beheer oor dit wat met die wêreld gaan gebeur!  En dit moet jy onthou vanaand wanneer jy goed gaan hoor wat jou dalk gaan ontstel.  In alles wat gebeur en nog gaan gebeur tot Jesus weer kom is God in beheer!  Dit is sy plan met die wêreld. 

Wat staan in hierdie boekrol?  Dit is wat ons wil weet en wat Johannes wou weet.  Maar dan kry Johannes slegte nuus.  Dit is geklassifiseerde inligting!  Hierdie boekrol is verseël met 7 seëls en konfidensieël staan op die lêer geskryf.  So, nie sommer enige ou kan hierdie boek vat en lees nie!  Daarom begin Johannes huil in 5:4, want daar was niemand in die hemel of op die aarde wat waardig was om hierdie boek te vat, die seëls oop te breek en daaruit te lees nie (v3).  Toe hoor Johannes ’n stem uit die hemel en Jesus vat die boek, want Hy is waardig om die boek uit die regterhand van God op die troon te vat en dit vir ons voor te lees.

En een vir een word die 7 seëls oopgemaak.  En soos die een seël na die ander oopgemaak word, ontvou en ontknoop die storie oor die einde van die wêreld.  Die 7 seëls word gevolg deur die 7 trompette en die 7 bakke later in Openbaring, wat almal vertel dat die einde baie naby is.  En ek hoop jy is gereed om vanaand te hoor wat die boek sê gaan gebeur wanneer die einde baie naby is!

Skriflesing: Openbaring 6

Die eerste 4 seëls wat oopgemaak word gaan oor 4 perde wat oor die aarde losgelaat word om verwoesting te saai.  Nou hierdie 4 perde laat God toe om op aarde te hardloop.  Die Here gee as’t ware vir hulle vir oulaas ’n kans voordat Hy die wêreld gaan kom nuut maak.  En die kans word nie gegee sodat mense moet seerkry of swaarkry nie, ja die wat in sonde volhard gaan die gevolge moet dra, maar die Here gee ’n kans vir mense om tot inkeer te kom!  Die Here gee nog ’n kans vir mense om hulle tot Hom te bekeer.  Dis asof God wil sê, as julle die perde sien hardloop in julle dorp of in julle landjie wat wil seermaak en verwoes moet julle weet, die einde is naby, bekeer julle!  Los die sonde en kom na My toe!

Wat doen die 4 perde?

Vers 2: “Ek het gesien: daar was ’n wit perd.  Sy ruiter het ’n pyl en boog gehad…”

Hierdie wit perd is ’n bietjie verwarrend.  Want ons sing mos ook van die ruiter op die wit perd as verwysing na Jesus wat weer gaan kom, soos ons later in Openbaring lees.  Maar as deel van hierdie span van 4 goddelose perde, is die wit perd en sy ruiter nie die Here Jesus nie!  Die wit perd is mense wat voorgee om Jesus te wees.  Dit is die valse profete.  Dit is hulle wat die kinders van die Here wil verlei.  Wat wil die ruiter op hierdie wit perd doen?  Hy wil mense verlei tot sonde en opsweep tot oorlog.  Hierdie skuilie ruiter wil deur slinkse propaganda –dit is die simboliek van die pyl en boog – mense teen mekaar opsweep, vir mekaar kwaad maak, mekaar laat vernietig.   Dit is sy agenda.

En ouens, hierdie skuilie ruiter op sy wit perd verbloem homself baie goed.  Deur slinkse propaganda wil hy hê mense moet begin wonder oor reg en verkeer.  Hy wil hê verkeerd moenie meer verkeerd wees nie.  Hy wil hê mense moet wonder of sonde nog sonde is.  En as mense hieroor begin wonder, as reg nie meer reg is en verkeerd nie meer verkeerd nie, gebeur dit vinnig dat mense hulleself mekaar vernietig.

Hierdie ruiter op die wit perd verlei mense om selfsugtig te wees en in die proses mense rondom hulle te vernietig.  Onder die vaandel van ’n klomp mooi ideale en ambisies maak hy mense geldgierig, verlei hy deur materialisme.  Jy sien, daar is honderde maniere hoe die wit perd mense wil verlei tot sonde en oorlog teen mekaar.

Toe gaan die staldeure vir ’n tweede keer oop en ’n tweede perd met ’n ruiter storm die wêreld in.  Hierdie perd is vuurrooi en bring oorlog.  Hy is die rooi perd van moord en geweld.  Vers 4: “Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor.  ’n Groot swaard is aan hom gegee.”  Jy sien, hierdie perde volg op mekaar.  Want die eerste perd verlei mense, wil hê dat daar spanning tussen mense moet kom en wat is die gevolg daarvan?  Oorlog!   Daar gaan amper nie ’n dag verby waarin ons nie die verwoesting en hartseer sien wat hierdie perd aanrig  nie.  Oorlog in huwelike, in gesinne, tussen ouers en kinders.  Oorlog tussen swart en wit.  Oorlog teen onskuldige mense wat daagliks vermoor word.  Hierdie rooi perd is besig om volspoed te begin hardloop hoe nader ons aan die einde kom!

Baie sorgvuldig breek die Lam die 3de seël oop.  “Ek het gesien, daar was ’n swart perd.  Sy ruiter het ’n skaal in sy hand gehad.”  Na die verleiding en propaganda kom oorlog, en gewoonlik op oorlog volg hongersnood.  Die swart perd en sy ruiter gallop met ’n helse dreuning oor die wêreld en laat mense letterlik vergaan van die honger.  Jy sien, die skaal in sy hand is betekenisvol.  ’n Skaal weeg iets.  Party het baie en ander het min of selfs niks.  Met ander woorde, wat doen hierdie perd en sy ruiter?  Hy gallop oor die wêreld en maak die gaping tussen dié wat het en dié wat nie het nie, al hoe groter!  Die rykes word al hoe ryker en die armes al hoe armer!

’n Ander naam vir die swart perd is inflasie!  Vers 6 sê dit net in ander woorde: “Net een skeppie koring vir ’n dagloon en net drie skeppies gars vir ’n dagloon.”  Een skeppie koring kan nie meer vir jou sorg soos dit verlede jaar gesorg het nie.  Jy betaal nou meer vir minder!  En terwyl die armes sukkel om te oorleef van ’n skeppie koring of mieliemeel verlustig die rykes hulle in die olyfolie en die wyn (vers 6).  Dit is die werk van vernietiging wat die swart perd bring!  Nie soseer net die gaping tussen ryk en arm nie, maar ook die selfsug dat dié wat het nie wil deel met dié wat nie het nie!

Toe word die 4de seël oopgemaak wat God se boekrol in plek gehou het.  “Ek het gesien: daar was ’n vaal perd.  Sy ruiter se naam was Die Dood en die doderyk het agter hom aan gegaan.  Aan hulle is mag oor ’n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde.”

Op die propaganda en verleiding volg oorlog, op die oorlog hongersnood, op die hongersnood natuurlik pes, siekte en die dood.  Dat die swart perd en sy ruiter oor ons landjie te gallop met pes en honger en die dood, is nie te betwyfel nie.  In SA gaan 23 000 mense elke dag dood!  46-48 mense word elke dag in ons land vermoor!  5479 mense gaan elke dag aan vigs in SA dood.  Elke 3 sekondes gaan daar ’n kind jonger as 5 in Afrika aan vigs dood.  Elke 3 sekondes!  Die swart perd van die dood hardloop amper volspoed – die einde is baie naby.

Dit is die 4 perde wat oor die aarde losgelaat is, wat hardloop en verwoesting saai.  Maar weet jy wat is ontstellend van hierdie 4 perde en hulle ruiters?  Daar is ontstellende ooreenkomste tussen die 4 perde en die sonde wat in ons eie harte en begeertes skuil en plek soek om uit te kom.  Die verleiding om net jou eie belang en eer te soek, om onsself koning te maak, dit is die propaganda van ons tyd en die selfsug wat die wit perd bring.  Om oorlog te maak teen die mense wat ons liefhet, en makliker nog, om oorlog te maak teen hulle wat ons irriteer en nie kan verdra nie, om kwaad te wees, in kwaai vriendskap te lewe, selfs met ons houding en tong te vernietig en te verwoes is die werk van die rooi perd.  Ons begeerte na meer en meer en dikwels dit ten koste van ander wat swaarkry en wat ons liefs miskyk is die hart van die swart perd.  En op die ou einde vernietig ons nie net onsself nie, maar ook die mense rondom ons – die vaal perd.

En ouens, miskien roep hierdie gedeelte ons elkeen op om raak te sien hoe hierdie perde ook ons eie lewe en begeertes en gedagtes wil infiltreer.  En as jy dit vrye teuels gee gaan dit jou vernietig!

Die alternatief is dat jy aan die woord van God en die getuienis van Jesus vashou.  Maar hierdie keuse het ’n prys!  Toe die 5de seël oopgemaak word sien ons die martelare wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het.  Dit is die mense wat teen die wêreld gekies het.  Dit is die mense wat nie wou toelaat dat hulle lewe bydra tot die chaos wat die perde aanrig nie.  En lyk vir my ouens, ons moet ons maar regmaak vir swaarkry as ons vir Jesus kies.  Ter will van Jesus sal ons swaarkry en swaarder kry hoe nader ons aan die einde kom.  Ons sien dit rondom ons.  Swaarkry en selfs martelaarskap is ’n gegewe.  Die oorspronklike betekenis van martelaar is marturion wat getuie beteken.  So deur jou keuse en gevolglik jou swaarkry as gevolg van jou keuse word jy ’n getuie.  En as gevolg van jou getuienis sal jy swaarkry!  Want jy kies dan vir God en teen die wêreld!  Jy kies vir God en teen jouself en jou eie selfsug.  Jy kies vir liefde bo haat, vir vergiffenis bo vergelding, vir omgee bo jou eie versorging en gemak.  Jy kies reg bo verkeerd, jy kies goed bo sleg.  En hierdie keuse maak jou ongewild, maar jy kies dit omdat jy Jesus kies!

Slot:

Openbaring wil troos en nie bangmaak nie.  In Op 3:10 sê Jesus: “..Ek sal julle vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom…”  Kinders van die Here, wanneer ons die verwoesting sien wat die perde aanrig, moet ons onthou dat die einde naby is.  Hierdie wêreld is besig om verby te gaan.  Ons gaan nie vir ewig hier bly nie, God gaan ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde maak waar ons vir ewig gaan bly.  En terwyl ons wag vir die nuwe begin moet ons onthou God is in beheer, so in beheer dat Hy mos vanaand vir ons gesê dit alles gaan gebeur voordat Hy kom.  Dit vang Hom nie onkant nie!

Ons het vanmôre met die nagmaal fees gevier!  Ja, hoe vreemd dit ook al mag klink, ons vier fees in hierdie donker en deurmekaar wêreld omdat Jesus ons lig is en die oorwinning reeds behaal het!  Terwyl die perde, soos vers 11 sê vir ’n klein rukkie hardloop, word ons beskerm deur die bloed van die Lam, vir ewig!  En niks of niemand sal ons uit Sy hand kan ruk nie!

Mag ek en jy dan elke dag so naby Jesus lewe dat ons die chaos wat die perde aanrig sal aanhelp nie, maar sal keer en weerstaan.  Mag ek en jy so lewe dat elke keuse, elke optrede ’n getuienis sal wees vir die wêreld, maar ook somtyds teen die wêreld.  En in dit alles sal God ons bewaar en vir ons die krag gee totdat ons saam met Hom op die troon sit.  Want ons Koningskinders, meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefhet.  Amen