Die Woord praat vanTwin Towersdag met ons oor ons treurende God.

Ons sal nooit klaar gehuil kry hier op aarde nie.

Ons sal nooit gewoond raak aan trane nie.

Die indrukwekkende twee identiese monumente waar die Twin Towers in New York gestaan het, het hierdie aangrypende tema van trane wat onophoudelik in die bodemlose put afstort. (Dit is my interpretasie van die simboliek.)

Dit vertel van die trauma van daardie tragedie op duisende mense se lewens. Waaroor hulle nie klaar getreur kry nie.

 Tema: Die God met die opstandingskrag besig om te huil?

–            Kyk verder as jou trane.

–            Doen meer as te huil.

Jesus se bediening het alles te make met die bediening van sy dissipels …  ons!

Die wyse waarop Jesus bedien, beïnvloed dus ook jou bediening.

Die manier waarop Jesus emosionaal reageer behoort ook jou en my reaksies te word.

Die krag waarmee Jesus bedien, behoort die verskil ook in ons leefwêreld te maak.

Hierdie teks is een van die vreemdste tekste in die Bybel.

Dit het so ’n paar vrae by my wakker gemaak:

Miskien moet ons die tema-stelling ook mooi duideliker stel.

Is dit Jesus wat huil, of is dit God die Vader wat huil?

In Johannes-evangelie is daar ’n baie nou band tussen Jesus en die Vader.

So sal Jesus bv by herhaling sê dat Hy maar net gekom het om die werk van die Vader te doen.

In Joh 5:19 sê Hy ook: “Die Seun kan niks uit sy eie doen nie.  Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen.  Wat die Vader ookal doen, doen die Seun ook net so.”

 

Twee dinge:  Jesus se Godheid bestaan nie daarin dat Hy op sy eie/alleen God is nie.

Jesus-verering sonder die Vader en die Heilige Gees is nie Bybels nie.

Ons noem dit Jesulatrie, ’n onbybelse Jesus-godsdiens alleen.

 

In Joh 12:45 sê Jesus ook:  “Wie My sien, sien Hom wat my gestuur het.”

Veral ogv Johannes moet ons verstaan:  Jesus en die Vader is een.

Trouens: Jesus, die Vader en die Heilige Gees is een.

Hulle het een bediening en hulle word saam verheerlik.

Dit is waarom ek sê:  Dit is God wat huil voor die graf van Lasarus.

 

Jesus het, nadat Hy die berig gekry het van Lasarus se ernstige siekte nog eers met sy bediening oorkant die Jordaan voortgegaan.  Was dit miskien doelbewus sodat Lasarus moes sterf…. sodat Jesus sy sewende wonderteken kon doen?

Jesus kom uiteindelik daar by Betanië aan.

Lasarus is al drie/vier dae in die graf.   Die balsemhandeling was maar baie primitief en die liggaam het al begin ontbind.

So kom die sussies Marta en later ook Maria by Jesus aan en albei van hulle is so half verwytend: “As u hier was, sou Lasarus nie gesterf het nie.”

Nou beskryf Johannes vir ons twee reaksies van Jesus waarby ons vanoggend moet stilstaan:

  1. “Jesus het gehuil.”
  2. “… sy gemoed het vol geskied”.

 

  1. “Jesus het gehuil.”

Waarom huil mens? ’n Mens huil as die situasie vir jou oorweldig.

Jy huil wanneer jy die emosionele impak van ’n gebeure nie kan hanteer nie.

Om te huil is wanneer die emosionele damwal breek.

Die Here het ons so gemaak!  Wonderlik!

Maar nou is dit aangrypend:  Jesus, die magtige Skeppingsmiddelaar huil.

Die situasie raak vir Jesus te veel om te hanteer.

Die situasie is te groot vir die Almagtige skepper van hemel en aarde!

Wat is te groot?

Sy hart breek oor die hartseer wat Hy daar raaksien en saam beleef.

Dit onderstreep Jesus se volledige mens-wees.  Hy weet!  Hy verstaan!  Hy voel saam!   Hy treur saam!

Sy huil maak dat die Jode ( die kritiese opposisie) verbaas die opmerking maak:

“Kyk hoe lief het Hy hom gehad.”

Weet jy, die goeie verhouding tussen mense werk dikwels op die beginsel van ruilhandel: Ek is goed vir jou sodat jy ook vir my kan goed wees.

Ek is vriedelik met jou dat jy ook met my vriendelik kan wees.

Hierdie praktyk kry ons in die werksplek tussen kollegas.

Ons kry dit selfs in die die huwelik en in die gesin.

Dit gebeur net so hier en daar dat ons vir mekaar goed is sonder om iets terug te verwag.

Maar juis dit kwalifiseer ware liefde:

Wanneer ek vir jou goed is sonder om ’n guns te verwag.

“Real love is when you don’t expect something in return.”

 

Die Bybel vertel van God se liefde vir ons!

Hy het nie gunste van ons nodig nie!   Hy is nie van ons afhanklik nie!

Hy is nie so eensaam (in die Drie-Eenheid) dat Hy ons vriendskap nodig het nie.

Daar is net een rede waarom God vir ons liefhet.

Wat is dit?

Dit is omdat Hy wil.

Dit is suiwer omgee.

Hy het jou lief net doodeenvoudig omdat jy jy is!

Desmond Tutu het by geleentheid so mooi gesê:

“Niks wat jy kan doen kan maak dat God jou meer liefhet nie.

En niks wat jy kan doen, kan maak dat God jou minder liefhet nie.”

“Nothing  you do can make God love you more.

Nothing you do can make God love you less.”

En dit is die liefde wat die omstanders in Jesus se huil raaksien.

Jesus se liefde word raakgesien in sy handelinge.

Hy huil sekerlik nie omdat hy nou so baie vir Lasarus mis nie – dit is ons treurhuil.

Ons verlang na die een wat nie meer by ons is nie.  Ons treur oor ons verlies.

 

Jesus se treur is egter omdat hy vir Maria en Marta omgee.

Hy buk liefdevol in onder hul emosionele ontsteltenis en dra dit swaar op sy hart.

Hy dra so swaar dat dit vir hom te veel word … emosioneel!

Interessant dat dieselfde van Jesus vertel word toe Hy op sy weg na die kruis later ook oor Jerusalem sou huil.

 

  1. “… sy gemoed het vol geskied”.

Hierdie tweede reaksie van Jesus is waarskynlik iets meer en iets anders as net bloot hartseer.

Letterlik kan ons dit vertaal met “kwaad word”.  Jesus raak regtig ontsteld.

Waarom word Hy kwaad?

Hy word kwaad oor hoe die sonde mense se lewens vernietig.

En die hartseer van die dood is een van daardie gevolge.

Hartseer het gewoonlik op een of ander manier met sonde te make.

Sonde verwoes lewens.

Sonde maak seer.

Sonde maak dat mense trane huil.

Lees maar weer die laaste week se koerantvoorblaaie.

Wat ook al die volle verhale is wat ons nog nie weet nie.

Kan jy jou hartseerder situasies voorstel?

 

Verstaan jy waarom Jesus trane huil?

Verstaan jy waarom Jesus (as ons die teks reg verstaan) twee maal kwaad raak?

 

Verstaan jy waarom Jesus met sy opstandingsalmag kom ingryp?

Die liefde brand so onkeerbaar in Jesus dat Hy Lasarus uitroep terug na die lewe.

Lasarus kom uitgestap met die grafdoeke om hom.

Hy gee opdrag dat die grafdoeke losgemaak word.

….. sodat hy “kan huistoe gaan”.

 

Die lewe moet voortgaan soos God dit bedoel het.

Trane en sonde mag nie meer die lewe met trane en hartseer saboteer nie.

God kom in verset!

Hy huil.

Hy raak kwaad-ontsteld!

Hy doen iets daaraan – uit liefde!

–            Want Hy kan!  Hy is God!

Dit is amper ’n kleedrepetisie vir Jesus se kruis en die opstanding uit die graf.

 

Die  kruis en opstanding is Jesus se verset teen die hartseer van hierdie wêreld.

Dit is sy verset teen die sonde en die gevolge van die sonde.

 

Ek sluit:

Ek het aan die begin gesê:

“Jesus se bediening het alles te make met die bediening van sy dissipels.”

 

Hierdie gedeelte roep jou en my om te begin huil.

…. om kwaad te word oor die gevolge van die sonde.

….. in ons eie lewens en in die lewens van mense rondom ons!

…’n gemeenskap rondom ons!

 

Maar dit roep ons ook om met Jesus se opstandingskrag in te gryp en die lewe terug  te roep.

Roep die wêreld op tot die lewe!

Roep die wêreld uit sy flenterstukke.

Roep die wêreld terug tot die lewe!

Gaan vee die trane van mense af

– met die liefde en die opstandingskrag van ons wonderlike God!

 

Weet ook:   Die wêreld is besig om te verander!

Want daar is liefde en daar is opstandingskrag!

 

Kyk verder as jou trane.

Doen meer as te huil.

Amen