Om een of ander rede is daar die afgelope jaar of twee ’n refrein wat oor en oor herhaal word in ons eredienste.

(En ek twyfel of dit die dominees se koppies is wat op een noot vasgehak het!)

Ryk leier en JesusDit is die refrein van vers 27:

“Wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik.”

Hy is die God van die onmoontlike en van die wonderwerke!

Waarom God ons herhaaldelik daaraan wil herinner, weet ek nie heeltemal nie.

Miskien is dit om vir ons nuwe hoop te gee.

Miskien is dit om geloof in God en sy omgee-almag te versterk.

Wanneer iets vir jou onmoontlik is of onmoontlik voel, dan maak dit jou total moedeloos.  Want dit beteken dat dit goed is wat buite jou beheer is.

En ons hou daarvan om in beheer te wees.

Geloof in God se wondermag neem egter die situasie uit jou hand uit en plaas dit in die hand van Iemand wat wel iets daaraan kan doen.

Een so ‘n situasie is ons redding.

En daarmee sluit ons weer aan by die hervormingsgedagtes van

Daar is baie dinge wat ons nie kan doen nie, maar die een is om jouself aan jou hare op te tel.

Of anders gesê: Om deur jou kragsinspanning of prestasies jou redding te bewerk.

En ons het verlede week gesien hoe die refrein van leë hande in hierdie hoofstuk loop:

“Wees my sondaar genadig.” (:9-14)

Hier lees ons van ‘n jongman wat blykbaar eerlik  begeer om in ‘n geredde verhouding met God te staan.   Hy wil “die ewige lewe” verkry.

Letterlik is hy ‘n “argon”, dit is een of ander leiersfiguur.

Hy het ‘n groot begeerte, maar hy het ook ‘n groot probleem waarvan hy nie lekker bewus is nie.

Hy wil ontvang, maar hy besef nie dat sy hande so vol is, dat hy niks ekstra nog kan oppak nie.

Die manier waarop Jesus die gesprek met hom voer is nogal baie interessant:

“Gaan en gaan leef volgens die wet.”

En dan noem Jesus al die wette van die 2de tafel:

“Here, maar die goed doen ek alles van kleinstyd af!”

“Nee, jongman, jy het nie mooi geluister nie.

Ek het een gebod van die tweede tafel uitgelaat.

Dit is een waarmee jy sukkel….”

“Een ding kom jy nog kort!”

–         Nou, hierdie een dingetjie was toe sy alles!

“Een ding kom jy nog kort: gaan verkoop alles wat jy het, en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy ‘n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg My.”

Vir hierdie man was die een ding wat in die pad van sy verhouding met God gestaan het sy geldgierigheid.

–       Sy liefde vir geld en besittings.

–       Sy hele hart het gehang aan hierdie kapstok van geld en besittings.

Dit mag wees dat daar ander dinge is wat jou en my hande so vol lê dat daar nie plek vir God en Sy Koninkryk ook is nie.

Jesus se raad is:  Maak leeg jou hande!

Vir hom het dit beteken: Verkoop al jou besittings en deel die opbrengs uit vir die armes.

Miskien was sy problem tweeledig:

  1.  Geldgierigheid, maar ook
  2. Geen gevoel vir die armes wat swaar kry nie.

So word die liefde vir geld die verstopping wat sy diens aan sy medemens verstop het.

En so het dit ook sy verhouding met God gesaboteer.

 

Jul ken miskien die Griekse  mite van Achilles.

By Achilles se geboorte is dit voorspel dat hy sou sterf deur ‘n pyl in ‘n oorlog.

Sy ma neem hom toe na ‘n towerrivier, die Styx-rivier, met sy wonderkragte.

As jy jonk in die rivier gedoop word, dan sou jy onsterflik/onkwesbaar wees.

So laat sak Achilles se ma hom in die rivier terwyl sy hom aan sy een hakskeentjie vashou.

Sy hele hele liggaam is toe beskerm deur hierdie mag van onkwesbaarheid.  Behalwe die plek op sy hakskeen waar sy ma hom vasgehou het toe hy in die towerwater gedoop is

Die krygsheld oorleef dan ook menige groot oorloë, tot een dag..

Toe tref ‘n giftige pyl van die vyand hom net mooi op sy kwesbare hakskeen, sy Achilles-hiel, en hy sterf kort daarna.

 

Elke mens het een of ander vorm van Achilles-hiel waar jy kwesbaar is.

Vra die Here om jou te wys waar jy kwesbaar is.

Dit kan die Achilles-hiel wees wat jou weerhou van die oorvloed wat die Here in jou lewe wil gee. (Joh 10:10)

Dit kan jou daarvan weerhou om vir ander die oorvloed te gee wat die Here deur jou aan hulle wil gee.

Vir die ryk jong leier was dit sy geld.

En geld het nogal ‘n manier om baie van ons aandag en passie op te eis.

Trouens as jy geld het, meen  jy soms jy het nie vir God nodig nie.  Jy kan jouself mos help.  Jy koop wat jy nodig het!!!

 

En moenie so gou dink jy is nie ryk nie!  Statistiek sê:

As julle in jul gesin ‘n motor het om mee te ry, tel jul onder die 20% rykstes in die wêreld.

 

Wees net gewaarsku.

Dit is baie moeilik ….om jou hande leeg te maak.

…Om jou sekuriteite weg te gee.

…Om jou gevestigde sonde-gewoontes te breek.

Dit is menslik gesproke ONMOONTLIK….!

Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê Hy: “Hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is, om in die koninkryk van God te kom.        Dit is makliker vir ‘n kameel om deur die oog van ‘n naald te kom as vir ‘n ryke om in die koninkryk van God te kom.”

 

Die kameel – die grootste dier wat die Jood geken het.

Die naald se oog – die kleinste gaatjie wat hul geken het.

 

Vir ‘n kameel om hom daar deur te wurm is menslik totaal, geheel en al ONMOONTLIK!

Maar dit is vir God moontlik om selfgenoegsame rykes te red.

En dit is vir God moontlik on nederige tollenaars te red wat vra:  “Wees my sondaar genadig.”

 

Maar vir jou wat vanoggend kon bely dat jy glo in God-drie-Enig, wat gered is….

Jy is God se wonderwerk!!!

En deur jou is God besig om wonders te doen!

 

Kom ek bewys dit:

Baie dankie vir elke lidmaat wat elke maand en ook hier in die Tiendemaand-seisoen van dankbaarheid hul hande bietjie leeg gee.

Ek is seker dat hier baie is wat saam kan getuig hoe heerlik bevrydend dit is om weg te gee.

Die gemeente het oor drie jaar sy begroting vir die bedienings kon opskuif  van R150 000 na R500 000.   Dit is ‘n wonderwerk!

Dit is wanneer God die onmoontlike doen, nie net om mense te verlos nie, maar hulle hande ook oop te maak vir die dienswerk wat ons in die gemeenskap en in die wêreld moet doen.

 

En dit is sommer deel van die beloning waarvan Jesus praat in die laaste twee verse.

Petrus sê (half spoggerig?): “Ons het alles gelos en ons kry dit reg om U te volg!”

En Jesus antwoord:  “Dit verseker Ek julle: Daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie,

of hy ontvang in hierdie tyd al baiekeer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe.”

 

God maak leë hande vol – selfs met die ewigheid.

Maar hande moet eers leeg word om te ontvang.

 

En hande wat ontvang het, is so dankbaar dat hulle “onverskillig” / “onverskrokke “ weer begin weggee.   Trouens … om jouself weg te gee.

Dit is immers wat Jesus ons kom leer het.

Presies dit is Jesus se styl!

 

Amen.

 

Kom ons luister net weer na die tweede tafel van die wet:

Miskien is daar ‘n Achilles-hiel waarop die Gees vir jou sy vinger wil lê.

Wets-moment :  Sing Ps 25: 2 “Leer my, Heer, u regte weë.”

 

Prediker:  Ds Retief Botha.  Reageer gerus na rrbotha@hotmail.com