6 Februarie 2011

Ek wonder somtyds oor God.  Ek wonder hoe regeer God die wêreld as ons vanmôre bely het ons glo in Jesus Christus wat sit aan die regterhand van God.  Ons glo Hy regeer oor almal en alles wat Hy gemaak het.  Maar vriende, kom ons wees eerlik, dit lyk nie altyd vir ons of God goed regeer nie.  Dit lyk somtyds of dinge buite beheer raak en of God nie al die toue van hierdie skepping altyd lekker bymekaar hou nie.  Regeer God vandag nog of reageer Hy maar bloot net op dit wat alles buite beheer raak en skeefloop in die wêreld?  U sien, so sit ons met die koerante op ons skoot elke dag en met ons eie vrae en worstelinge oor God se heerskappy in dit wat met en rondom ons gebeur.  

Die verhaal in Eks 2 is een van vele gedeeltes in die Bybel waar ons ’n kykie kry op die manier hoe God werk.  Maar om hierdie gedeelte te verstaan moet u eers saam met my deur die groter prentjie van hierdie stukkie geskiedenis blaai. 

Gen 37: Josef droom en sy boeties verkoop hom.  Hy beland in Egipte en ’n ander wêreld gaan oop vir die Israeliete. 

Gen 39: Josef kry toegang tot die paleis en word ’n baie belangrike skakel in die faroa se regering.

Gen 40, 41: Hy lê drome uit en profeteer

Gen 42: Daar kom groot droogte in Kanaan en Josef se boeties wend hulle tot Egipte vir hulp.  En dan die hele verhaal waar Josef sy boeties ontmoet en uiteindelik sy pa in Egipte kry Gen 46

Gen 47ontmoet Jakob die faroa en die faroa gee vir hulle ’n goeie deel van die land om in te woon. 

Gen 49sterf Jakob en Gen 50 sterf Josef, maar die Israeliete het intussen meer geword in Egipte. 

En dit is waarmee Eksodus begin.  Met hierdie probleem dat Josef se mense, die Israeliete, God se volk al hoe meer geword het.  En hoe meer hulle geword het, hoe harder het die faroa hulle laat werk. En hulle het swaargekry!  Dit was nie vir hulle lekker nie!  Hulle het dit ook nie verstaan nie.  Miskien het hulle ook gevra: Waar is God?  Hoekom regeer Hy nie self Sy volk nie?  As Hy dan so in beheer is, hoekom laat Hy toe dat die slegte farao hulle tot in die grond in werk?  Hoekom moet daar teen hulle as volk gediskrimeneer word?  Hulle het gesug en gekreun onder die onreg, dit alles terwyl God sit en toekyk?     

Dan roep en kerm hulle tot die Here.  En God antwoord, vers 24: Hy het hulle gekerm gehoor en aan hulle gedink.  Wat beteken dit?  Beteken dit dat Hy van hulle vergeet het?  Het hulle gekerm Hom nou as’t ware wakker gemaak sodat Hy ewe skielik onthou het daar is mense wat Hom nodig het?  Hoe werk Sy regering dan as God die stukkies van die legkaart van die lewe inmekaar sit? 

Kom ons bou net gou hierdie stukkie puzzle in Eks 2.  Miskien help dit ons om God se plan met ons eie lewenslegkaarte so bietjie anders te verstaan. Let net op na God se hand, Sy regering in hierdie verhaal.  Hoe Hy die stukkies bymekaar sit om die volle prentjie te voltooi.  Toe die faroa links en regs baba seuntjies laat doodmaak, hoe onregverdig en wreed en onverstaanbaar dit vir ons is, laat God Moses in ’n mandjie dryf.  Hy laat die dogter van die farao warm kry sodat sy ’n bietjie kon gaan swem.  En op daardie spesifieke tyd dryf Moses verby en sy, van alle mense, kry hom!  Hy laat Moses se eie ma hom grootmaak (nie ’n heidense vrou met ’n vreemde geloof nie, sy eie ma!).  En Moses word groot in die paleis van die farao.  Waar kan jy ‘n beter plek kry om te leer van leierskap en regering as in die paleis self!  So het God die stukkies van die legkaart inmekaargesit sodat Hy vir Moses kon roep en gebruik om Sy volk na vryheid te lei.  En as die volk nou dink hulle maak God wakker, God is ver en onbetrokke, dan sien hulle nie die groter prentjie nie!  Want God was nooit aan die slaap nie!  Hy is nie onkant gevang nie!  Hy moes nie rondskarrel om vinnig ’n haas uit die hoed te trek nie.  Hy het al die tyd regeer!  Hy was al die tyd ten volle in beheer!  En hulle was altyd in Sy gedagtes!  Daardie stukkie swaarkry onder die farao wat die volk moes beleef, was deel van ’n groter prentjie.  God se reis met Sy volk.  God se liefde vir Sy mense. 

Kyk na die volgende prentjie.  Wat sien jy?  Niks, dit blur net!  Maar as ek nou hierdie prentjie ’n bietjie uitzoom, van verder bekyk, dan begin dit sin maak.  Want jy sien die volle prentjie! 

Dit is hoe God na jou lewe kyk!  God kyk wyd en ver en breed!  Hy sien die groter prentjie en Hy kyk verder as net dit wat ek en jy hier en nou beleef!  Hy is besig om die stukkies van ’n groter prentjie van jou lewe aanmekaar te sit.  Ja, en ons verstaan nie altyd alles van hierdie prentjie nie.  Ons weet nie waarom daar kolle en strepe swaarkry op ons prentjies moet wees nie.  Miskien sit jy nou op so ’n plek of tyd in jou lewe waar jy tereg soos die Israeliete kan kla oor jou swaarkry.  Waar jy ook wonder wat God bedoel en hoe hierdie stukkie nou moet inpas in die groter prentjie.  Maar wat ek weet vanmôre en wat ek gestuur is om vir u te sê is dat ons God ten volle in beheer is!  Waar Hy op die troon sit, maak die volle prentjie sin.  En hierdie stukkie legkaar, hierdie deeltjie van jou reis is ten volle onder God se beheer, want Hy, die Koning van jou lewe, regeer! 

Daar is ’n verskriklik belangrike woord in hierdie gedeelte oor God se heerskappy.  En die woordjie is “verbond”.  Toe die volk so moan het God gedink aan Sy verbindtenis, Sy kontrak met die mens.  Du Preez en Jana, die doop is die geleentheid waar die Here weer vir ons kom herinner dat Hy aan ons en ons kinders dink.  Hoe wonderlik dat God nou alreeds aan klein Hayley dink!  Dat sy in God se gedagtes is.  Daar is ’n baie goeie advertensie van Allen Gray waar die seuntjie saam met ’n meisie-maatjie in die skool loop.  En dan dra hy haar tassie agter haar aan en die kinders spot hom daaroor en hulle boelie en slaan hom as hy haar so oppas en beskerm.  En dan aan die einde van die advertensie kom die seuntjie saam met sy meisie-maatjie by die huis aan en hier staan haar ma, ’n model van ‘n mooi vrou.  En die punchline: sy pa het hom geleer om potensiaal raak te sien en bereid te wees om daarvoor te wag! 

Die seuntjie het die potensiaal raakgesien in hierdie vaal ou meisietjie.  En dit is wat God kom doen met die doop.  Hy sien die potensiaal in sondaar mense omdat Hy deur die oë van Jesus Christus na mense kyk.  Hy kom sê: Ek kan nou alreeds wyd en ver en breed oor hierdie dogtertjie se lewe kyk omdat Ek Myself aan haar verbind om haar lewe te regeer! God kom belê Homself in haar sodat sy sal grootword onder die heerskappy van God se Gees!  En daarom sal niks of niemand haar uit Sy hand ruk nie!  Al gaan die lewe somtyds ook vir haar onverstaanbare en snaakse draaie maak, sal God sorg dat die meesterplan, die groter prentjie van haar lewe voltooi word.    

Slot

Vriende, presies hoe God die wêreld regeer, dit weet ek nie.  Maar dat Hy regeer is ’n geloofswaarheid, ‘n belydeniswaarheid waaraan ons sal moet vashou.  As ons nie vandag alles kan verstaan wat gebeur nie, sal ons dalk môre of oormôre ’n bietjie verder kan terugstaan en ’n groter prentjie sien.  Mag God jou help om nie oorweldig te word deur die onverstaanbare van die lewe vandag nie.  Al maak sommige deeltjies van die prentjie nie onmiddellik sin nie, slaap ons God nooit, vergeet Hy nooit en is jy ewig in Sy gedagtes.  Hy sit op die troon van die wêreld, maar ook op die troon van jou lewe vanwaar Hy regeer, nou, môre, tot Hy weer kom!  Amen