Picture1André Oosthuizen: andrej@webafrica.org.za

Inleiding

“Die verlede behoort die wegspringplek na die toekoms te wees, nie ’n hangmat om in te ontspan nie” (Edmund Burke 1729-1797).

Een ding wat elkeen van ons het is ’n verlede.  En natuurlik is dit so dat dit wat gister of verlede jaar of 10 jaar terug gebeur het, het op een of ander manier ’n invloed op ons elkeen, hetsy positief of negatief.  En so aan die begin van ’n nuwe jaar is die verlede mos vars in ons gedagtes.  Gewoonlik word nuwe voornemens gebore uit die ervarings van die verlede.  Ek bedoel, om hierdie jaar maerder te wees is ’n voorneme wat gebore is uit verlede jaar se vet wees.  So ons ervarings van die verlede het natuurlik ’n invloed op wie ons is vandag.

Maar hoe jy na die verlede kyk, beïnvloed jou hele lewe.  Alhoewel  die verlede jou beïnvloed, hoef dit jou nie gevange te hou nie.  En ongelukkig is baie mense vandag gevangenes van die verlede.  Selfs aan die begin van ’n skoon nuwe jaar is hulle vasgevang in die mislukkings en teleurstellings en pessimisme van verlede jaar.

Jy sien, Israel het ’n verlede gehad waarmee hulle gedurig gekonfronteer is.  Ons lees in Jesaja 43 van ’n volk wat kort-kort omgekyk het.  Hulle het gehunker terug na die verlede, na die goeie ou dae.   Die dae toe hulle nog na hulleself kon kyk, hulleself kon regeer, toe hulle nie vasgevang was in ballingskap nie.  En omdat hulle so in die verlede geleef het, het hulle regtig gesukkel om God vandag by hulle raak te sien.  God was vir hulle die God van die verlede, die Een wat lank terug daar was en wat lank terug vir ons gesorg het en lank terug wonderwerke gedoen het.  Maar of Hy vandag nog by ons is, dit was vir hulle ’n ander storie.  En is dit nie maar soos ons ook baie keer oor God dink nie?  Hy het lank terug na ons gekyk, toe het dit nog goed gegaan.  Toe kon ons nog rustig lewe, toe was daar nog heel paaie en het ons krag en water gehad.  Maar of Hy vandag nog na ons kyk, dit is ’n ander storie.

Die volk het in die verlede geleef.

En dan kom die profetiese woorde, nuwejaarswoorde in vers 18,19 en die Here kondig aan dat Hy iets nuuts gaan doen.

Vers 19: “Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom…”

Israel, wees gereed, hier kom iets nuuts!  En vir ’n volk wat vasgevang was in die roetine van ballingskap, in negatiwiteit, in moedeloosheid, in vrees soos ons aan die begin van Jesaja 43 lees, was dit vreemde woorde.  Maar voor die Here vir hulle wys wat dit is wat Hy gaan doen, wys Hy hulle eers wat Hy al gedoen het en wie Hy nog altyd vir hulle was.

Ons lees in vers 14: Hy is die Verlosser en die Heilige.  In vers 15: Hy is die Skepper en Hy is die Koning.  In vers 16 herinner die Here hulle aan wat Hy al vir die volk gedoen het.  Hy is die Een wat ’n pad gemaak het deur die see!  Wat ’n leërmag op volle sterkte met ’n oogwink soos ’n lamppit uitgedoof het.  Israel, dit is die God wat in julle lewe is en was maar dit is dieselfde God wat op die punt staan om iets nuuts te doen.  Hy kan julle lewens verander, Hy kan julle omstandighede verander, Hy kan julle gemoed verander … maar…

Maar (v18) vir die nuut om te gebeur moet daar eers in julle eie lewe en harte en gedagtes iets gebeur.  As julle die nuut van God wil ervaar mag julle nie stilstaan by die verlede nie.  Vers 18: “Moenie net aan die vroëere dinge dink en by die verlede stilstaan nie”.

Jy sien vriende, een van die wesenlike gevare vir ons vandag is dat ons by die verlede stilstaan.  Dat die verlede die hangmat word waarin ons lê.  Ons kan so by die verlede stilstaan, ons kan so by 2015 vashaak  dat ons nooit die geleentheid gebruik om die nuut van God in 2016 te beleef nie.  Verlede jaar se mislukkings, vroëere hartseer, vroëere teleurstellings, vroëere pessimisme, verlede jaar se negatiwiteit en moedeloosheid kan die goed wees wat jou rem in die nuwe jaar.  Wat gaan maak dat jy nie kan beweeg nie.  Wat gaan maak dat daar nie iets nuuts gebeur in jou lewe nie en wat gaan maak dat jy in die verlede vasgevang leef.

En dit is nie wat die Here vir sy volk wil hê nie!  Die Here sê vir Israel, ja, daar was goed en sleg in die verlede, sien dit raak, leer daaruit, maar My volk, dit is tyd om aan te beweeg!  Vers 19: “Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom…”  Interessant né, die Here skep by sy volk ’n verwagting.  Verwag dat daar iets nuuts gaan kom!  Verwag dat daar iets nuuts gaan gebeur in jou lewe!  Verwag dat God iets nuuts gaan doen!

Jy sien, dit is ’n ander verwagting as ons natuurlike verwagting.  Gewoonlik verwag ons min of meer dieselfde vir hierdie jaar as wat ons die vorige jaar beleef het.  Ja, ons het ons voornemens, maar ons verwag maar dat dinge min of meer dieselfde gaan wees.  Inteendeel, ek lees alreeds dat mense verwag dat 2016 slegter gaan wees as 2015!  Mense verwag dat dit slegter sal gaan met die politiek, met die ekonomie, met mense se moraal.  Nou vra ek jou, wat vir ‘n verwagting is dit?  Wel vriende as dit ook jou verwagting is dat alles slegter gaan word, dan moet ek vanmôre vir jou sê dit is nie ’n Bybelse verwagting nie!  Dit is nie ’n geloofsverwagting nie!  Want wat ek sien is dat die Here skep geloofsverwagting by sy volk.  Die geloofsverwagting dat Hy iets nuuts gaan laat gebeur.

En vir Israel was die nuut bevryding.  Bevryding van onderdrukking, van slawerny, van ballingskap.  Maar vir ons as Nuwe Testamentiese Christene is Jesus God se groot “Iets nuuts”.  Jesus se koms het nie net iets nuut gemaak nie, dit het alles nuut gemaak!  Dit het verhoudinge nuut gemaak, dit het die verlede nuut gemaak omdat Jesus vergiffenis gebring het en jy nie meer ‘n gevangene is van sonde en skuldgevoel nie, dit het die hede nuut gemaak omdat jy vandag met hoop kan lewe omdat Jesus by jou is, en dit het die toekoms nuut gemaak omdat Hy ewige lewe gebring het.  Jesus is God se “Iets nuuts”!  En omdat ons Jesus in ons het, Jesus by ons het, kan ek en jy nie anders as om te leef met die verwagting dat Hy nuut kan maak, nie net my lewe nie, maar ook die situasies waarbinne ek myself bevind!

Kom ek vra vir jou die vraag vanmôre: Hoeveel kans gee jy die Here om nuut te maak en nuut te begin?  Hoeveel kans gee jy Hom om iets nuuts in jou lewe te doen?  Of lê jy lekker in die hangmat van die verlede?  Glo jy nog dat God iets nuuts kan doen?  Glo jy dat, as jy vir Hom die kans gee, dat Hy dit wat oud en stukkend is in jou lewe nuut en heel kan maak?   Glo jy dat Hy iets anders kan doen in jou lewe?  Leef jy nog met die geloofsverwagting dat Hy enige donker lig kan maak?

Kind van die Here, Hy kan jou bekommernis wegvat en vir jou hoop en ’n nuwe lewe gee.  Hy kan die skuldgevoel wegvat en vir jou bevryding gee.  Hy kan jou verhoudinge nuut maak.  Hy kan jou gesondheid nuut maak.  Hy kan jou finansiële posisie nuut maak.  Hy kan jou besigheid nuut maak?  Maar dan moet jy nie toelaat dat jou lewe gebind en bepaal word deur vroeëre dinge nie en dan moet jy nie stilstaan by die verlede nie.  Gee God kans om nuut te maak!  2016 hoef nie soos 2015 te wees nie!  Jy hoef nie hierdie jaar in te gaan en te dink dit gaan slegter met jou gaan as in 2015  nie!  Want dan sê jy dat God nie iets nuuts kan doen nie.  En Hy kan!  Want Hy is die Een wat in 2016 ’n pad deur die woestyn kan maak, wat vir jou riviere sal laat ontspring en wat jou dors sal les wanneer jy dit nodig het.

Mag ek en jy hierdie jaar leef met ’n geloofsverwagting.  Ek bid dat die Heilige Gees jou en my sal help om nie in die hangmat van die verlede te bly lê nie, maar om te lewe met die geloofsverwagting dat God iets nuuts gaan doen, ook in my lewe.