Ons het verlede week gehoor dat die lewe potholes het en dat die Here ons deur sy goeie Gees deur elke pothole lei. Die gate waarin ons beland word die grotte waarin God ons versorg. So tref ons land hierdie week een groot pothole in Senekal. ‘n Slaggat wat ons al lankal sien kom het. En dit is maar een voorbeeld van ‘n nuwe slag. Jy het dalk hierdie week nuwe slaggate getref.

Vanmôre wil ek so bietjie verder gaan met die slaggate en fokus op die rol van gebed en die Heilige Gees in pothole-tye.

Gebed

Kyk na die volgende twee foto’s. Watter foto is eerste geneem? (SKYFIE)

Jy sien, die volgorde van hierdie foto’s verander natuurlik die storielyn! Bid jy voor dit brand, of bid jy na dit brand of bid jy terwyl dit brand, of bid jy sodat dit moet brand?

En ons het hierdie week gesien dat slaggate emosionele putte is. En ek wil vanmôre sê, dit is nie vreemd om in die Bybel te lees hoe die profete en digters bid teen hulle vyande, bid selfs om die straf van die Here op hulle wat boos en onregverdig en goddeloos optree, nie. (SKYFIE AF)

Maar wat bid jy as iemand vermoor en aan ‘n paal opgehang word? Wat moet die boere op die plase bid? In die week kom sien ‘n boer my wat op sy plaas aangeval is ‘n paar weke terug. Deur die genade van die Here het hy niks oorgekom nie. Moet die boere vra vir krag om hulleself te beskerm of moet hulle bid vir begrip, vir vrede en vir versoening?

Jy sien, daar is baie ander situasies waar ons met presies dieselfde dilemma sit en ook nie weet wat om te bid nie? Ek het ook dit hierdie week beleef.

Vra en vir julle sal gegee word, sê die Here Jesus. Maar, somtyds weet jy regtig eenvoudig nie wat om te vra nie! En dit bring by baie gelowiges verdere spanning en selfs skuldgevoel. Want ek bid teen die plafon vas en my woorde is altyd te min.

Romeine 8 vertel van ‘n Krag wat jou in hierdie swakheid help.

Skriflesing: Romeine8:18-30 SKYFIE

Ons lees in hierdie paar verse van die skepping wat sug van verwagting om nuut te word. Ons lees ook dat gelowiges sug oor dit wat in en rondom hulle gebeur. Sug is eintlik ‘n uitdrukking van moedeloosheid. Ons sug wanneer ons nie weet wat om te sê of wat om te doen nie.  Jy sug sommer net oor dit wat gebeur of sug oor hoe jy voel.

En dan lees ons in vers 26 dat die Heilige Gees reageer wanneer ons sug. En Hy reageer deur ook te sug! Wat ‘n teleurstelling! Dit klink soos een moedelose teepartytjie waarin almal in ‘n kring sit en sug! Ons sug en die Gees sug saam met ons. So wat help al hierdie gesug? Wat maak sug beter? Hoe verander die Gees se sug ons bekommernis en onsekerheid?

Jy sien, wanneer die Gees sug gebeur daar iets bo-natuurlik.

Die Gees se sug is nie ‘n moedelose, magtelose saam sug nie! Dit is ‘n sug waarin die wind van God, die Ruach van God in en oor jou gees geblaas word! Die Gees se sug bring die krag van God in jou lewe in beweging!

Die oomblik as jy by God sug, blaas die Gees van God lewe in jou gees!

Jy sien, as jy nie woorde het nie en eenvoudig by God sug, is dit ‘n ander vorm van gebed. Sug by God is ‘n gebed sonder woorde. Dit is ‘n afpak by God. Dit is ‘n uitblaas van jou moedeloosheid en jou bekommernis en ‘n sug om ‘n antwoord wat jy self nie het nie.

Net ‘n kantaantekening voor ek aangaan.

Dit is baie duidelik in hierdie gedeelte dat Paulus eenvoudig aanneem kinders van die Here gaan in hul swakheid en onsekerheid eerste na die Here toe. Want jy sien, gebed is die belydenis of die verklaring dat jy nie sonder God kan loop nie. En ek wil dit baie reguit stel vanmôre. As jy sonder gebed loop en sonder gebed optree is jy op jou eie! En dan moet jy verwag om droog te maak. Want dan loop jy sonder die Here en jy loop die gevaar dat jy buite die wil van die Here gaan optree. Ons het verlede week ook gese, ass jy saam met God loop, loop jy in die regte rigting!

Terug by ons sug by God.

Die tye wanneer jy nie woorde het om te sê hoe jy voel of weet wat of waarvoor om te vra nie, is die tye wanneer die Heilige Gees namens jou bid!

SKYFIE Vers 26: “… die Gees self pleit vir ons…”

Letterlik beteken die woord wat hier gebruik word vir pleit, intersessie. Intersessie is wanneer iemand absoluut net in iemand anders se belang optree. SKYFIE AF So wanneer jy by God sug, neem die Heilige Gees die intersessie rol en verantwoordelikheid vir jou lewe oor. Die Gees sien jou swakheid en bid dan namens jou tot die Vader!

Die Heilige Gees gaan sug by die Vader.

En hierdie sug is SKYFIE “to groan or sigh as the result of deep concern or stress.” Dit is nie net jy wat bekommerd is nie. Die Gees is ook bekommerd oor ons land en oor jou! Bekommerd oor hoe jy voel! Want die Heilige Gees gee vir jou om! Hy sien jou stres! En in vers 27 staan daar, God SKYFIE deurgrond jou hart. Hierdie deurgrond beteken dat die Gees amper soos ‘n speurder optree. Hy soek versigtig en saggies en deeglik deur jou lewe na dit wat die probleem is. Dit is mooi né. Hy soek na die redes en bewyse van jou gesug. En as Hy dit kry vat Hy dit na die Vader toe!

En Hy gaan sug by die Vader, want ons lees die Gees en die Vader is gesinkroniseer! SKYFIE God “weet wat die bedoeling van die Gees is.” Die Vader weet presies wat die Gees sê, wat die Gees vra, wat die Gees se plan is en wat Hy wil hê moet gebeur (v27). En wanneer die Gees jou sug na die Vader vat, vra Hy nie vir ‘n korttermyn oplossing nie. Hy vra met die oog op die toekoms. Want Hy weet wat is God se groot plan met jou lewe! SKYFIE AF Vader, Ek het gehoor hierdie kind van U sug. Sy is moedeloos en het nie woorde nie. Help haar op hierdie manier sodat U wil en doel en plan met haar lewe kan realiseer! Jy sien, daarom sal alles altyd ten goede meewerk vir dié wat God liefhet, want die Gees vra presies dit wat jy nodig het om te gebeur!

En die Vader luister!

In Handelinge 7:34 lees ons dat die Vader die sug van sy volk hoor: SKYFIE “Die mishandeling van my volk in Egipte het Ek gesien, en hulle gekerm het Ek gehoor. Daarom het Ek gekom om hulle te red.” Die Vader sien die mishandeling. Die Vader hoor ons gekerm! En die Vader gaan reageer op die Gees se sug.

SKYFIE “So kom die Gees ons ook in ons swakheid te hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie; maar die Gees tree self vir ons in met versugtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, dat Hy volgens die wil van God vir die heiliges intree.” (Nuwe direkte vertaling) SKYFIE AF

Slot:

Somtyds het ons eenvoudig nie woorde nie en ander kere weet ons nie wat om te vra nie. Maar weet jy, dit is oraait! Ons het ‘n ongelooflike geloofsvoorreg dat ons ‘n Helper het wat by die Vader presies gaan vra wat ons nodig het. En daarmee saam die versekering dat God alles ten goede sal laat meewerk.

SKYFIE – So wonder ek hierdie week wat moet ek sê, wat moet ons vra hierdie pothole tyd. En miskien is jy in jou persoonlike lewe ook op so plek. Toe bevestig die Here vanmore se boodskap op my rekenaar Vrydagoggend.

(DRUK die slide vir animation) – Draai die vraagteken om! En ek sien ‘n mannetjie op sy kniee!

Kom ons sug by God! Want op ons knieë voor God sal ons nooit struikel nie! En belofte staan vas dat die Gees ons in ons swakheid sal bystaan. Ja, potholes laat ons somtyds sonder woorde, maar nooit sonder krag en sonder God nie! Dank die Here dat ons by Hom kan sug! Dank die Here vir die Gees wat ons sug verstaan. Dank die Here dat die Gees se sug God se krag in beweging bring!  Amen SKYFIE AF

Meditatiewe oomblik

Ek gaan tyd gee dat jy ‘n oomblik by God kan gaan sit. As jy woorde het om te se is dit goed. Maar as jy vanmore nie woorde het nie, kan jy net by God gaan sug. Jy kan letterlik sug, jou bekommernis in sy teenwoordigheid uitblaas. Die Gees sal jou hart deurgrond, jou sug ondersoek en vir die Vader presies gaan sê wat jy nodig het.