Slide1Handelinge 2:36-42

Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za

Klik hier vir beeldmateriaal van die  preek

Die dag toe die Heilige Gees uitgestort is het 9 uur die oggend in die kerk begin.  Ons lees in Handelinge 1:15 in daardie tyd was daar sowat 120 gelowiges in Jerusalem.  En in 2:1, met die aanbreek van die pinksterfees, was hulle op een plek bymekaar.  Dit was sekerlik maar ’n gewone oggend biduur om 9 uur vir die 120 mense.  Maar wat gewoon begin het, het Goddelik geëindig.  Want skielik hoor hulle ’n geluid, amper soos ‘n geweldige wind wat die ruite oopmaak en deur hulle hare waai.  Toe hulle rondkyk sien hulle iets soos vlamme op mekaar se koppe en begin hulle in ander tale praat.

Daar was Jode uit al die nasies onder die son, lees ons in 2:5, en amper soos wat ’n motorongeluk mense laat saamdrom, het hierdie gebeure dadelik mense se aandag getrek.  Wat egter belangriker is as mense se nuuskierigheid, is die feit dat baie mense van die gebeure kon getuig.  Die uitstorting van die Heilige Gees was dus nie net iets wat 120 Christene uitgedink het nie.  Daar was ander mense wat dit kon bevestig.  Hulle het nie verstaan wat gebeur nie, want baie het gedink die sjebien het vroeg oopgemaak.  Want hier is baie mense dronk nog voordat die vliegtuig oorgekom het.  Hulle spot in vers 2:13: Hulle is dronk!  Maar dit was die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is.

Skriflesing: Handelinge 2:36-42

In die choas van mense wat in verskillende tale praat, ander wat rondstaan en die hele affêre bekyk en party wat spot oor die sjebien-dronkies, staan Petrus op en onder die leiding van die Heilige Gees verduidelik hy wat gebeur.  Vers 32-36: “God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies.  Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die Vader ontvang en uitgestort.  Dit is wat julle nou sien en hoor.”  Maw, dit wat julle nou sien, is die belofte van die Heilige Gees wat waar geword het!

Met ander woorde vriende, Jesus het die gawe van die Heilige Gees in die hemel by die Vader gaan ontvang en Hy het die Heilige Gees op aarde kom uitstort.  Want Hy is die Middelaar tussen God en mens en tussen God en Gees.

En dan skok Petrus die Jode in vers 36, hierdie Jesus, wat die Christus is en wat die Heilige Gees vanmôre kom uitstort het, julle Jode het Hom doodgemaak!

En toe die Jode dit hoor was hulle emosionele wrakke.  Daar staan in vers 37: “by die aanhoor hiervan is die mense diep getref… Letterlik staan daar “in die hart gesteek.” Wat beteken hulle was gestres, hulle was bekommerd en jammer oor wat hulle gedoen het, want hulle het hierdie Jesus doodgemaak!

Daarom vra hulle benoud vir Petrus: wat moet ons nou doen?  Dan antwoord Petrus onder leiding van die Heilige Gees: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees ontvang”. (v 38)  Ek wil vinnig Petrus se antwoord aan die Jode verduidelik.  Wat het die gestresde Jode gehoor as Petrus vir hulle sê:

Dit wil sê, verander julle huidige leefwyse.  Draai julle lewe na Jesus toe om!

Wanneer hulle omdraai na Jesus toe word die doop die bewys dat hulle die ou sondige wêreld agterlaat en deel word van die nuwe wêreld, God se wêreld.  Dit is die bewys dat Jesus hulle Here is!

Dan sê Petrus wat is die gevolge daarvan as jy jou bekeer en laat doop:

Natuurlik beteken die feit dat mense gedoop word nie dat hulle sondes outomaties vergewe word nie.  Maar wanneer jy ’n omkeer maak, wanneer jy ’n hartsverandering ondergaan en na Jesus draai, dan sal God jou hart raaksien en jou sondes vergewe en begin God met jou oor.

’n Gawe is mos soos ’n persent.  Dit word gegee, verniet.  God gee die persent van die Heilige Gees aan mense.  Dit is die persent van God se krag en teenwoordigheid in mense.  En wie is die mense wat die persent of gawe van die Heilige Gees ontvang?  Dit is die mense wat Jesus in hulle lewe het!  As jy nie vir Jesus in jou lewe het nie, het jy nie die Heilige Gees in jou lewe nie!  Want dit is net Jesus wat die Gees by die Vader kan gaan haal en wat die Heilige Gees in jou lewe kan uitstort.

So wat was Petrus se antwoord?  Draai om, laat julle doop, Hy sal julle vergewe en julle sal die Gees ontvang!  Nou vriende, Petrus sou nie so vir ons gepreek het nie.  Want in eerste plek is ons nie Jode nie en in die tweede plek is ons mos kinders van God.  Ons is gedoop omdat ons saam met Jesus groot word.  Daarom sal baie van ons nie ’n dag en datum van bekering kan noem nie.  Want ons het Jesus van kleins af ontvang en leer ken.  En wat die Woord sê is dat daar waar Jesus is in mense se lewens, daar is die Heilige Gees. Dit is die ongelooflike voorreg wat ons het as verbondskinders om saam met Jesus en die Heilige Gees groot te word.  Maar dit beteken nie dat ons nie ook bekering nodig is nie!  Ek sal daarna terugkom.

En 3000 mense kom daardie dag tot bekering!  Dink net watter krisis het dit veroorsaak!  ’n Kerk wat die vorige dag 120 mense gehad het, moet die volgende môre 3000 kan vat!  Ek dink die eiendomskommissie het daardie nag nie geslaap nie!

Daar is twee goed van die gedeelte waaroor ons verder moet gaan dink.

  1.  Bekering is elke gelowige se preek! 

Die woord wat vir bekering hier gebruik word is metanoia.  Dit beteken “total change, both in thought and behaviour, with respect to how one should both think and act.”  Dit is ‘n lewensveranderende gebeure wanneer iemand omdraai na Jesus toe en Hy jou lewe verander, jou gedagtes verander, jou gedrag verander, jou lewensuitkyk verander.  Jesus kan mense se skewe en sondige lewens omkeer!

En vriende ek wonder of ons enigsins nog daarop ingestel is om met mense oor bekering te praat?  Ek bedoel, aan hoeveel mense kan jy nou dink wat op ’n verkeerde pad is en wat nodig het om te hoor dat hulle lewens moet verander?  Hoeveel mense kan jy aan dink wat nodig het om te hoor dat wanneer jy na Jesus toe draai, sal Hy jou vergewe en sy Gees sal in jou kom bly en jou nuut maak?  Hoeveel mense kruis daagliks jou pad wat ook hierdie groot brandende vraag het: maar wat moet ek doen om gered te word?

Het ek en jy nog die moed of die vrymoedigheid of die oortuiging of die wil om soos Petrus onder die Gees op te staan en vir mense te sê die pad waarop jy is is die verkeerde pad.  Jy moet omdraai?  Of het gelowiges se stem in die wêreld flou en stil geword?  Jy sien, mense wat Geesvervuld is en Geesvervuld lewe is daarop ingestel om te vertel hoe Jesus lewens verander en lewens omdraai!  En dit is nie net die dominee se werk nie, dit is elke Geesvervulde kind van die Here Jesus se verantwoordelikheid!

Vriende, hoe anders word mense tot ‘n gemeente gevoeg as ons nie oor bekering wil praat nie?  Die rede waarom kerke vandag krimp is nie omdat daar nie Sondae goeie powerpoints en orkeste is nie, maar omdat Christene so min vrymoedigheid het om met mense oor Jesus en bekering te praat!

Ek moet Woensdagaand oor omgee preek.  Ek reken dat een van die diepste vorms van omgee, is wanneer jy met mense oor bekering praat.  Want Jesus kan iemand se lewe deur jou gehoorsaamheid om te praat verander!  Jy gee soveel om dat jy bereid is om te praat!

Vriende, bekering is nie net om op ’n mooi dag jou hartjie vir Jesus te gee nie.  Bekering is nodig in mense wat gedoop is en waarin Jesus en die Gees alreeds bly!   Want nadat die Heilige Gees in jou lewe ingetrek het is bekering nodig sodat Hy kan aanbly!  Want jy kan die Heilige Gees uit jou lewe uitskop ook né!  Kyk wat het met Annanias en Saffira gebeur in Handelinge 5. Hulle het vir die Heilige Gees gejok en het dood neergeslaan!

Daarom het ek en jy daaglikse bekering nodig!  Daar is daaglikse verandering in jou lewe nodig!  Verandering in terme van jou denke, verandering in jou optrede, verandering in jou gedrag!  Want jy moet word soos Jesus!  Bekering is nie net iets wat die heidene moet hoor en doen nie, ek en jy moet dit hoor!  Jy moet hoor vanmôre as die Heilige Gees vir jou sê dat jy jou moet bekeer!  Jy moet hoor dat jy nie op jou ou paadjie of met jou ou maniere kan aangaan nie!  Jy moet jou bekeer van jou slegte gewoontes! Jy moet jou bekeer van jou liefdeloosheid! Jy moet jou bekeer van jou onvergewensgesindheid! Jy moet jou bekeer van jou losbandigheid! Jy moet jou bekeer van jou selfsug!  Jy moet wegdraai van die sonde in jou lewe en elke dag na Jesus draai!  En as jy vanmôre hier sit met die gedagte dat daar niks in jou lewe is wat moet verander nie, is jy dalk baie ver van die Heilige Gees se vervulling in jou lewe!

Daarom is hierdie Pinksterweek gerig op die voortgesette bekeringswerk van die Heilge Gees in jou lewe.  Mag die Heilige Gees vir jou vul met die vrymoedigheid om oor Jesus en bekering te praat.  Maar mag jy nie net vir ander preek nie, mag die Heilige Gees jou lei in jou eie bekering van hart, gedagte en lewe.  Amen