Bid in die GeesDirek na die uitstorting van die Heilige Gees gebeur daar ’n klomp baie belangrike dinge in die eerste Christelike gemeente. Hand 2 vertel daarvan.

Die teks begin vertel vir ons van mense wat tot bekering kom.

Dan lees ons ook dat mense vir mekaar omgee en sorg .

Dit is alles deel van die wonder van die Heilige Gees wat in gelowiges se lewens aan die werk raak.

Dan is daar ’n volgende belangrike aspek wat gestalte kry:

“Hulle het hulle heelhartig toegelê op die … gebede”. (Hand 2:42)

Nou, gebed behels baie aspekte.

Ek dink aan lof, aanbidding, skuldbelydenis, danksegging, om sommer net te kom rus in die Here se troosvolle teenwoordigheid.

Maar die ander saak van voorbidding, om te kom pleit, is die saak waarby ons vandag stilstaan en dit is  waarby die Heilige Gees so intens betrokke is.

Dit is waarby ons vandag stilstaan:

Die Heilige Gees sug vir/namens jou.

Lees Rom 8:18-30

Een van die mooiste beelde van die Bybel oor die lewe van ’n gelowige, is die van ’n boom: “Hy is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie.” (Ps 1:3)

Die belangrikste deel van die boom is sy wortels. Dit is die lewensaar. Dit is die voedingsbron. Daarsonder kan die boom nie groei of vrugte dra, of die storms trotseer nie.

Wat die boom bo die grond is, word bepaal deur dit wat onder die grond gebeur.

’n Gelowige se lewe werk net so: Die gehalte van dit wat onsigbaar in die gebedslewe gebeur, bepaal die blare en die vrugte wat vir ander sigbaar en bruikbaar word.

Die wingerdstok het ’n gevreesde siekte. Phylloxera. Dit is niks as ’n wortelsiekte nie.

Boere beveg die siekte deur wingerdstokkie te kweek waarop ’n wilde wingerd se wortels ingeënt word. Die wilde wingerdstok is nie vatbaar vir die gevreesde wortelsiekte nie.

 

Wat leer ons nou in Pinkster? Die Heilige Gees is baie wonderlik aan die werk in ons geloofslewe. Hy ent as’t ware vir ons ’n nuwe gebedslewe in.

En dit is die begin van ’n geesvervulde lewe wat vrugte dra na buite.

 

Nou vertel Rom 8 vir ons van die lewe deur die Gees, en ook hoe dit ons gebedslewe raak.

Hy begin egter om vir ons te vertel hoe die onvolmaakte wêreld lyk.

En dit is ’n samelewing met baie flenterstukke.

Hy vertel van lyding.   Dan gebruik hy die Griekse woord παθήματα ( “patemata”), die patetiese dinge in die lewe.

Al die verbande, pynstillers, trane, die eina’s en antidepressante.

Dit is deel van ons lewe.

Hy beskryf dit ook met die volgende twee terme:

“Verganklikheid” en “verydeling”. (:21 en :20)

Alles is sterflik en verbygaande.

Alles het ’n mate van futiliteit en tevergeefsheid.

 

Dit is om van moedeloos te raak!

Dit is om van te sug!

Agge nee! Nie nog hiervan nie!

 

Eintlik sê Paulus dat dit nie net ons is wat sug nie, maar die hele skepping sug.

En nie net die skepping nie, maar ook die (LW) die Heilige Gees.

Weet julle waarom sug ons?

Dit is nie net omdat die trane en eina’s so seer is nie, maar omdat ons weet van iets beters!

Ons weet van ’n goeie skepping voor die flenters gekom het.

En ons weet ook van die beter wat op pad is. Dit is die “heerlikheid” wat nog moet kom by die wederkoms se nuutmaking. Rom 8:18: “Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.”

Ons is moedeloos met die NOU! Maar ook onvergenoegd omdat ons nie kan wag nie!

Daarom sug ons, en die skepping en die Heilige Gees.

Eintlik is dit ook deel van die werk van die Heilige Gees, om ons onvergenoegd te maak met die flenterstukke.

Maar dit is ook die Heilige Gees wat ons laat glo in die nuwe wat op pad is.

Hy laat ons uitsien na die nuutheid omdat hy ons in God se beloftes laat glo

 

Nou, hierdie sug is eintlik niks anders as gebed nie.

Luister hier:

“Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.”

Wanneer ons sug opraak, wanneer ons woorde opraak, dan tree die Heilige Gees in.

Selfs wanneer ons bid opraak….!

Eintlik is dit beter dat ons nie eers te hard probeer bid nie.

Ons weet tog nie regtig waarvoor ons altyd presies moet bid nie.

Dan is dit beter om die geleentheid vir die Gees oor te gee om namens ons te kom sug.

Die Gees weet tog presies wat God se bedoeling is.

Hy ken God se plan, ook met die flentertyd se bedoeling.

Die sug van die Gees se sug word genoem “’n pleit met versugting wat nie met woorde gesê word nie.”

Miskien wil die Heilige Gees ons leer om minder te praat, en meer net te sug voor die genadetroon.

 

Miskien is die Heilige Gees besig om jou te leer om woordeloos te bid:

So word jou sugte deur die Heilige Gees al meer aanbidding, belydenis en lofprysing.

Wanneer die Heilige Gees wat in jou woon jou Voorspraak/Parakleet word by die Vader en die Here Jesus aan die regterhand van die Vader.

Gebed is wanneer God die Gees I(n jou) praat met God die Vader (bo jou) op grond van wat God die Seun gedoen het.   Al wat jy doen, is om die konferensieruimte te verskaf.  

Daarom: hou aan om die konferensieruimte te verskaf, want jy weet die beter is op pad.

En dit is nie net jy wat daarna sug en verlang nie. God verlang ook daarna.

Amen

 

 

 

Amen

 

Prediker: Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.