Picture1André Oosthuizen : andrej@webafrica.org.za

Openbaring 12,13 gaan oor die Goddelose 3 eenheid, nl die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde.  Hulle is uit op oorlog!

 Skriflesing: Openbaring 12

Openbaring 12 is soos ‘n action movie met drie spanningsvolle tonele.  In die eerste toneel sien Johannes ‘n vrou.  Nou voor van julle manne te opgewonde raak oor die meisie, sy is klaar swanger!  Die vrou is simbolies die moeder van al die gelowiges.  Met ander woorde, sy stel die kerk voor.  Dit is nou elke mens, uit elke volk en taal en nasie wat met die bloed van Jesus Christus gekoop is en in Hom glo.  Natuurlik lyk sy anders as die wêreld, want sy het die son as ‘n kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop is ‘n kroon met 12 sterre.  Nou al hierdie beelde wil net vir ons sê dat die vrou soos ‘n stralende bruid is.  Sy is die bruid van Christus wat Hy op aarde sit om sy heerlikheid en lof te verkondig.

 

Nou in hierdie eerste toneel van die Openbaring 12 action movie kom hierdie swanger vrou gillend op die toneel.  Sy skree, want die geboortepyne was alreeds daar (v2).  Met ander woorde, hierdie vrou is op die punt om ‘n kind in die wêreld te bring.  En die Kind is Jesus!  Jesus wat gebore word, wat mens word en by ons, onder ons, in ons, in die kerk kom woon.  Dit waarvoor almal al vir eeue wag, die Messias se koms, is op die punt om te gebeur!  En soos met die geboorte van ‘n baba is daar opgewondenheid oor die nuwe lewe wat gebore gaan word!  Maar dan kry die mooi storie ‘n lelike draai.

 

Die 2de toneel begin waar ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings (vers 3) voor die swanger vrou gaan staan.  Vuurrooi omdat hy wil moor en vernietig.  Sewe koppe, omdat hy baie slim is en slinkse planne maak, 10 horings omdat hy valse mag en krag het.  Wat ons hier moet sien ouens, is dat die draak soos God wil wees.  Die kinders sal sê hy is ‘n copycat.  Satan probeer met sy toertjies en plannetjies om soos God te wees, so slim soos God en so sterk soos God.  Maar wat nog meer vreesaanjaend is, is dat die draak ‘n derde van die sterre van die hemel saamgesleep het.  Ons lees in vers 7-9 dat die duiwel in sy arrogansie God in die hemel probeer aanval het.  Maar ook in hierdie oorlog het die duiwel sleg 2de gekom en is hy en sy trawante verslaan en uit die hemel gegooi.  Met ander woorde, die Satan het ‘n geweldige groot aanhang.  Baie mense wat hom volg, wat van sy slinksheid hou en wat Christus en sy kerk wil verlei en vernietig.

 

En dan laai die spanning op.  Die draak gaan staan baie aggressief en moordlustig voor die vrou wat geboorte moet skenk (vers 4).  En sy plan is eenvoudig om die Kind te vermoor met sy geboorte.  Sodra sy hom in die wêreld bring moet hy Hom doodmaak.  Dit is natuurlik wat Herodes wou doen in Matteus 2:16, om al die seuntjies te laat doodmaak in die hoop dat Jesus ook iewers een van die dooies sal wees.  Want jy sien, as die duiwel dit kon regkry om die Kind by geboorte dood te maak, maak Hy die Een dood wat die wêreld moet kom red, wat versoening moet bring en wat sondaars God se kinders wil kom maak!  As die satan dit regkry om hierdie Kind te vernietig voor Hy sy werk kan begin doen, het die bose gewen!

 

Dan lees ons die Kind word veilig gebore (vers 5).  Al kry Hy ook net ‘n krip vir ‘n bed en ‘n stal vir ‘n hospitaal.  En alhoewel Openbaring 12 niks vertel van Jesus se werk op aarde nie, weet ons mos dat Jesus die werk klaar gemaak het waarvoor Hy gekom het.  Hy het die wêreld van sy sonde en verlorenheid verlos!  In vers 5 staan daar: “Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe…”  Dit verwys na Jesus se opstanding en hemelvaart.  God het Hom uit die dood geruk en Hom op die troon in die hemel gesit.  Die kind is veilig gebore en is veilig “terug” in die hemel nadat Hy sy werk as Verlosser volbring het!

 
‘n Mooi storie – as dit maar net hier geëindig het.  Want, dis nie te sê omdat die duiwel die oorlog in die hemel teen God verloor het, gaan hy rustig agteroorsit en sy nederlaag aanvaar nie.  Hy gee nie moed op nie!  Ons lees dat hy kom met ‘n plan B.  En plan B is om sy woede – omdat hy verloor het, op die kerk en op ons gelowiges uit te haal.  Ons lees in vers 6,14 dat die Satan sy aanslag toespits op die vrou en haar nakomelinge.  Hy het die hemel verloor, maar wil op aarde wen!

 

En God se plan om ons te beskerm teen die woede van die duiwel is om die kerk in die woestyn weg te steek vir 1260 dae – natuurlik simbolies dat die vervolging grense het.  Dit gaan nie vir ewig aanhou nie.

 

Maar ouens, dit het vir my half unfair gevoel.  Met respek gesê, Jesus is lekker in die hemel waar die duiwel uitgeskop is, waar die engele Hom en al die mense in die hemel beskerm en ons moet die woede van die duiwel hier op aarde trotseer!  En al plan wat God het met die kerk, is om ons in die woestyn weg te steek!  Ek bedoel, het God nie ‘n beter plan as dit nie!  Ons weet hierdie 1260 dae op aarde is nodig, dit is die genadetyd waarin meer mense tot bekering moet kom, maar hoekom steek God ons nie op ‘n beter of lekkerder plek weg as in ‘n woestyn nie?  Ek lees in die week ou Oscar speel lekker sokker in die tronk.  Selfs ‘n tronk kan beter wees, daar het jy darem ‘n dak oor jou kop en kry jy kos en kyk DSTV.  Dis beter as die woestyn!  Hoekom is die kerk in die woestyn, per implikasie, hoekom moet ek en jy in die woestyn wees?

 

Jy sien, die kerk in die woestyn is natuurlik ook nie vreemd nie.  Ons lees amper van die begin van die Bybel af van God se kinders in woestyne.  En woestyne het ‘n besondere geestelike boodskap.  Reg deur die Bybel is die woestyn ‘n plek waar niks anders kan help en sorg en beskerm nie, buiten God.  Jy kan nie vir jouself sorg in ‘n woestyn nie, jy sal doodgaan van die dors!  Dink aan die Israeliete se trek vir 40 jaar deur die woestyn.  God alleen het hulle aan die lewe gehou, Hy het vir hulle gesorg, kos gegee, water gegee, skuiling gegee.  In die woestyn het jy net vir God!  Jy kan net op Hom vertrou!  En die woestyn is die plek waar jy vir God en jouself leer ken.  Dink hoe het God vir Elia in die woestyn gesorg en hoe het Elia vir God en homself leer ken.  Dink hoe het God vir Elisa in die woestyn gesorg met die kraaie wat die kos aangedra het.  Dink hoe is Jesus in die woestyn versorg nadat Hy vir 40 dae deur die duiwel versoek is.

 

In Hosea 2:13 sê God hierdie mooi woorde vir sy volk: “ Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê.”   Jy sien, die woestyn is die plek waar God is, waar God sorg, waar Hy beskerm.  En lyk vir my ouens, die kerk en kinders van die Here en woestyne is sinoniem.  Ja, die kerk is in die woestyn.  Kerke kry swaar, gemeentes kry swaar.  Net so kry gelowiges swaar.

 

Miskien is jy vanaand in ‘n woestyn.  Miskien is die afgelope tyd in jou lewe woestyntyd, swaar, moeilik om een of ander rede.  Miskien voel dit of jou woestyn nie einde het nie.  Of jou woestyn meer onsekerheid en vrae het as troos en rigting.  Miskien word jou woestyn gekoppel aan jou geloof of dalk jou ongeloof.  Miskien is jou woestyn verhoudinge of jou werk of jou hartseer.  Gelowige mense sit in woestyne van moedeloosheid en moegheid.  Ja, ons hou nie van woestyne nie.  Dit is droog en swaar en eensaam en gevaarlik en onbekend.  Maar weet jy wat, dit is die plek waar God ons wegsteek.  Die plek waar jy God op ‘n baie besondere manier leer ken.  Die plek waar jy besef, niks of niemand anders kan my help nie, buiten God.

 

Slot

Die woestyn is toe al die tyd ‘n goeie plek om in weggesteek te wees!  Goed, nie omdat dit altyd maklik of altyd lekker is nie, maar goed omdat God daar is!  Daarom word daar aan die kerk arendsvlerke gegee (v 14).  Want in die woestyn sprei die groot Arend sy vlerke oop sodat ons onder sy vlerk kan inkruip.  ‘n Aangrypende beeld van God se beskerming.  In Deuteronomium 32:10-12 sê God: “Hy het sy volk in die woestyn gevind.  Soos ‘n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle sweef en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos ‘n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net Hy alleen, sy volk gelei.”  Ook in Jesaja 40:31 sê God: “Dié wat op die Here vertrou, vlieg met arendsvlerke.”  God beskerm ons onder sy vlerke, maar gee ook vir ons die vlerke om met geloof in die woestyn te bly lewe!

 

Dank die Here vir arendsvlerke, vir die lewende water en die ewige brood in die woestyn.  En in jou woestyn sal God vir jou sorg, soos Hy vir eeue en eeue al vir sy kerk in die woestyn sorg.  Amen.