Prediker: André Oosthuizen

Wie sê die mense is Ek?
Jy sien, mense het verskillende opinies oor mense. Deur die loop van die geskiedenis was daar verskillende prentjies en opinies oor Jesus.
• Die Jesus van die Kinderbybel is ‘n wit man met blonde hare en blou oë.
• Vir party is Jesus die soldaat met die geweer in die hand – vir ander die Een wat die lammetjies op sy skouers dra.
• Party mense glo as Jesus aan jou kant is sal jy ryk en gesond en welvarend wees. Daar sal niks sleg oor jou pad kom nie. Jesus is amper soos ‘n versekeringspolis teen alles wat sleg is in die lewe.
• Deesdae word Jesus gekaap en selfs in die politiek ingetrek met allerhande onverantwoordelike uitsprake.
Wie sê die mense is Ek? En so antwoord die dissipels uiteenlopend. Party sê Hy is Johannes en ander Elia wat opgevaar het en nou weer terugkom. Ander sê Hy is ‘n profeet wat uit die dood opgestaan het. Petrus antwoord, Hy is die Gesalfde van God, die Messias (v20). Die enigste nugter antwoord.
Maar dan verbied Jesus hulle om hierdie belydenis vir mense te vertel (v21). En dit is aanvanklik vreemd, want dit is dan so goeie belydenis! Maar hulle kon nie hierdie belydenis gaan vertel nie, want hulle het nog nie ‘n idee wat hierdie belydenis in die praktyk vir hulle inhou nie! Die belydenis van ‘n messias was nog gekoppel aan verskillende idees en verkeerde persepsies van wat Hy kom doen het. Hulle het ‘n politieke messias verwag, ‘n oorlogskoning wat hulle uit die mag van onderdrukking en ‘n slegte regering sal kom red. Dit is vandag nog die verwagting by baie Christene. Hierdie Jesus-redder, wat ons in optogte op plakkate rond waai, moet net die gemors kom uitsorteer en ons kom bevry sodat ons in gemak en in vrede, veilig verder kan lewe.
En dan stop Jesus hulle! Wag so bietjie, julle verstaan nie wie Ek is en wat Ek kom doen het nie. Ek is die Seun van die mens (v22). En die Seun van die mens beteken dat Hy die Een is wat mens geword het om sy lewe op te offer.
• Hy het sy hemelse woning opgeoffer om ‘n slawe-mens te word sonder ‘n blyplek of ‘n vaste adres te wees.
• Die doop vanmôre is ‘n teken van Jesus se opoffering. Hy offer sy lewe op ter wille van sondaars soos ek en jy en babatjies van gelowige ouers wat nog slaap en melk drink, wat nog niks verstaan nie, maar wat vanmôre deel word van die mense vir wie Jesus sê: Ek het nie net my adres opgeoffer nie, Ek het my lewe vir jou opgeoffer!
Jesus is die voorbeeld van opoffering. En dan draai Jesus na sy dissipels. So asof Hy wil sê, julle bely reg. Maar julle moet weet, as jy My wil volg, moet jy bereid wees om dieselfde te doen. Dan moet jy jouself verloën, jouself opoffer, en bereid wees om ‘n kruis te dra.
As jy die wêreld kies, ’n lewenstyl sonder Jesus, ‘n lewenstyl wat jou niks vra nie, dan sal jy tydelik beloon word met dinge soos mag en status en gewildheid. Maar om ‘n volgeling van Jesus te wees gaan van jou iets vra, maar dit het ‘n groot en ewige beloning.  Vers 24: “Wie sy lewe wil behou sal dit verloor, en wie sy lewe om Jesus se ontwil verloor, sal dit behou” .
“As jy agter Hom wil aanloop, moet jy jouself verloën, elke dag jou kruis opneem en Hom volg…” (v23)
‘n Rukkie later het Petrus, was hierdie opdrag vir Petrus te groot. Hy het nie homself nie, maar vir Jesus verloën. Hy het toe sy eie belange voor Jesus s’n gestel. Daardie aand om die vuur was sy eie eer, sy eie gewildheid, sy eie naam en reputasie vir hom belangriker as Jesus. SKYFIE Hy het Jesus benadeel twv homself. Vers 26 verwoord dit so: “Moenie maak asof julle My nie ken wanneer julle tussen ander mense is nie. Moenie dan skielik anders praat en anders optree nie. Dan gaan Ek presies dieselfde met julle doen wanneer Ek eendag na die aarde toe terugkeer.” Om Jesus te benadeel twv jouself.
Selfverloën beteken dat jy jouself benadeel ter wille van Jesus.
Die Boodskap vertaal dit so mooi:
“Dit is baie moeilik om een van my volgelinge te wees. Om dit reg te kry moet jy jou eie belange tweede stel. Jy moet as’t ware jou doodsvonnis teken deur elke dag jou kruis op te tel en agter My aan te stap. As jy egter kies om vir jouself te leef, gaan jy op die ou end alles verloor. Maar as jy bereid is om alles prys te gee ter wille van My, sal jy vir altyd lewe.”
Jesus het Homself verloën en alles prysgegee. Fil 2:6,7 sê: “Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder.” Hierdie verneder beteken letterlik: Hy het Homself leeg gemaak. Hy het Homself van die troon afgehaal.
Selfverloën beteken ek maak my leeg van myself. Ek haal myself van die troon af, ek sal myself te kort doen twv Jesus. Selfverloën beteken ek maak my leeg van my eie gedagtes, leeg van my eie begeertes, leeg van my vooroordele, leeg van my selfsug en ek laat die Heilige Gees toe om my te vul met Jesus. Jesus se voorbeeld, Sy gedagtes, Sy Woorde, Sy optrede.
AS jy agter Jesus wil aanloop, AS jy ‘n navolger van Jesus wil wees moet jy bereid wees om die moeiliker pad van selfverloëning te stap. En hierdie pad is die keuse van kruisdra waarvoor jy en ek staan.
• Jy sou goeie rede kon hê om op Sondae eerder laat te lê, maar selfverloëning vra die opoffering om op te staan, jou kinders aan te trek en kerk toe te kom. So kies jy teen jou eie gemak en gerief en verskonings.
• Jy het die reg om net vir jouself en jou gesin te sorg. Maar selfverloëning vra dat jy Jesus en sy koninkryk dien ook met jou geld en jou goed. Dit was ‘n prys wat die ryk jongman nie kon betaal nie. Hy het die wet geken, hy was ‘n belydende lidmaat, maar kon nie ‘n navolger word nie. Want sy goed was te belangrik.
• Jy sou die reg kon hê om kwaad te wees, jy sou selfs die reg kon hê om te vergeld, maar jy kies selfverloëning en soek na die moeliker pad van vergifnis.
• Jy sou jouself die vernedering kon spaar om omverskoning te gaan vra, of jy kan die eie-ek kruisig en gaan jammer sê.
• Jy sou goeie rede kon kry om mense af te skryf en te vermy, maar jy kies selfverloëning, die moeiliker pad om ‘n ekstra myl met iemand te stap.
• Jy sou tereg na die realiteit kon kyk waarbinne ek en jy vandag moet oorleef, die realiteit wat ons in hierdie week weer oorweldig het van geweld en diskreminasie en vyandskap, maar jy kies selfverloëning. Die moeiliker pad om jou gedagtes van wantroue en ongeloof leeg te maak en dit eerder te vul met geloof en vertroue op God, Sy teenwoordigheid en sorg.
• Selfverloëning beteken dat ek my gedagtes vat en dit vervang met met God se gedagtes. Ek vat my hartseer, my bekommernis, my twyfel, my mismoedigheid, my hooploosheid, my vrees, my ongeloof en ek maak myself leeg. Ek neem dit gevange en laat die Gees toe om dit te vervang met geloof en vertroue in God.
• As boere saam met hulle werkers in ‘n pad gaan sit en bid, kies hulle teen die reg om terug te veg, haat te spreek en oorlog te maak en stap die moeiliker pad van gebed en versoening – selfverloëning.
• As Adel Verster in haar hartseer oor die sinnelose moord van haar man in Stellenbosch, steeds aan God vashou ten spyte van geldige uitroepe tot woede en wraak, kies sy die moeiliker pad van selfverloëning en seëvier haar getuienis oor die Lig van die Here Jesus in donker tye.
Selfverloëning is leeg maak van myself en volmaak met God. Dit is die kruisig van die eie-ek sodat die lig op Jesus kan val. En dit is ‘n elke dag ding. As iemand agter My aan wil kom… ‘n Keuse wat ek en jy in elke liewe situasie, met elke liewe gedagte moet maak. Maar hierdie keuse vir selfverloening gee die Heilige Gees die plek en ruimte in jou lewe om jou te vul met die Gees van Jesus. Dit vra ‘n kruis, maar het ‘n onuitspreeklike beloning van vrede wat alle verstand te bowe gaan.
In ‘n wêreld waarin so baie gepraat word van ongelykhede en elke individu se regte, kom sê Christus nog steeds nie: “Vervul jouself!” Nie. Hy vra: Verloën jouself. (Walter Trobisch). Amen

Gebed
Here, om te bely is maklik, om te leef is iets anders. Ons bely vanmôre dat ons dikwels ‘n verhouding met U soek sonder opoffering. Ons rig ons lewe so in dat dit die minste opoffering vra. Maar Here ons leef nie vir onsself nie. Maak ons leeg van onsself. Leeg van ons eie ego, ons eie belange ons goed en ons geld wat ons dikwels belangriker as U maak. So baie dankie dat U Uself vir ons opgeoffer het. Leer en wys ons wat die opofferings is wat U wil hê ons moet maak. En ons hoor dit bring ‘n kruis. Maar dankie Heilige Gees dat U hierdie keuse vir selfverloëning en kruisdra sal seën. U sal ons seën met krag en moed en wysheid en liefde. U sal ons seën en beloon met skatte wat nie met geld gekoop kan word nie. Lei ons Heilige Gees tot navolgers van Jesus. Amen.