Picture1André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Hierdie is ’n verhaal wat ’n mens ontstel.  Vir ’n pa en ma is dit eenvoudig ondenkbaar en onverstaanbaar dat God so iets van ’n mens kan vra.  Eers gee Hy, en almal kon met vreugde daaroor lag soos ons verlede week gehoor het… maar nou wil Hy terugvat.  En Hy wil op so ’n wrede manier vat!  Wie is God dan?  Hoe kan ’n God van liefde so ’n offer vra?  Hoe kan Hy so iets verwag?  En as dit die manier is hoe God gehoorsaamheid en geloof wil toets, deur jou eie kind te offer, moet ek vanmôre sê sal ek met groot liefde eerder die toets druip. 

En tereg is daar baie preke en gedagtes en dagstukkies uit hierdie gedeelte oor die offers wat ons moet bring en die gehoorsaamheid wat God vra.  Maar jy sien, hierdie gedagtes los steeds nie die vraag oor God op nie.  Dit gee nie vir ons ’n verklaring waarom God so iets sal wil doen nie.  En omdat ons met Abraham besig is vir ’n paar Sondae, is ek weer gedwing om oor hierdie gedeelte te dink.  En jy sien, daar is ‘n sleutel waarmee hierdie verhaal ontsluit sou kon word.  ’n Sleutel wat vir my persoonlik hierdie week ’n nuwe verstaan van God kom oopsluit het.  En ek wil bid dat ’n nuwe verstaan van God ook vanmôre in jou hart oopgesluit sal word.

Kom ek verduidelik wat hierdie sleutel is.  Toe die Here die volk uit Egipte wou red het Hy met die 10de plaag ’n opdrag gegee.  Hierdie opdrag was om die bloed van ’n lam teen die deurkosyne te smeer sodat die eersgeborene nie sou sterf nie.  Soos die volk deur die woestyn getrek het, het hulle hierdie verlossing gevier met die Ou Testamentiese pasga.  Die pasga was die voorloper vir die nagmaal in die Nuwe Testament.  Die nagmaal wat ons herinner aan die Lam Jesus se bloed wat ons red en reinig.  En ons kan nie anders vandag as om die verhaal van die pasga te lees deur die bril van die Nuwe Testament nie.  Trouens, dit gee die pasga nuwe en dieper betekenis wanneer ons dit vanuit ’n Nuwe Testamentiese bril lees.

 

Die verhaal van Abraham en Isak kan ook met ’n Nuwe Testament bril gelees word.  En dit is dan wanneer hierdie verhaal vir my sin maak.  Want jy sien, dit is absoluut ongelooflik om die ooreenkomste dan raak te sien tussen hierdie verhaal en die kruisigingsverhaal van die Here Jesus.  Ek wil vir jou wys op die ooreenkomste.  En onthou nou, hierdie twee verhale is meer as 2 000 jaar uitmekaar geskryf!  So daar is geen manier hoe die skrywer van Genesis eers geweet het van ’n Jesus in die Nuwe Testament nie!  Hy vertel hierdie verhaal van Abraham en Isak eenvoudig soos dit gebeur het.  En in die Nuwe Testament word die kruisigings verhaal deur al die evangelies feitlik dieselfde vertel, soos dit gebeur het.  Maar let nou op die ooreenkomste:

Ongelooflik!  ’n Absolute Godswonder!  Vriende, hierdie ooreenkomste kon onmoontlik gefabriseer word of aan toeval toegeskryf word.  God het hierdie twee verhale meer as 2000 jaar uitmekaar so bymekaar gesit!  Hoekom, want Hy moes die wêreld van sonde red!  En hierdie redding het by Abraham begin!  Ek sal jou God wees Abraham en jy sal my volk wees!  Ek sal vir jou ‘n nuwe lewe gee, ‘n nuwe land, ‘n nuwe toekoms!

Maar daar is een groot verskil tussen hierdie twee verhale.  Abraham het toe nie sy seun geoffer nie.  Want die oomblik toe Abraham sy seun wou slag staan daar het ’n engel hom gestop en God het ’n plaasvervanger gegee.  ’n Bokram is in Isak se plek geoffer!  ’n Sondebok, of soos dit later bekend gestaan het, asasel.  En hierdie sondebok is algemeen in die Ou Testament gebruik wanneer die volk se sonde dan simbolies op die bok uitgestort is.  Hierdie bok is dan die woestyn ingejaag as teken van hulle vergifnis van sonde.  God stop vir Abraham omdat daar ’n Plaasvervanger moet wees.  ’n Jesus wat sou sterf, Jesus wat geoffer word in my plek en in jou plek.

En daarom is dit goed dat hierdie storie ons ontstel.  Miskien is dit hoe God wil hê ons moet voel as ons hierdie verhaal lees.  Ontsteld en geskok!  Want dan ervaar ons dalk iets van die Vaderhart toe die engele op Golgota nie aangesê is om ook hierdie keer die offer te stop nie.  Ons hemelse Vader het iets gedoen wat ek en jy nie bereid is om te doen nie. En die Vader moes toelaat dat Sy geliefde Seun oor wie Hy Hom verheug geoffer word.  Hoe moes die Vaderhart daardie dag nie gevoel het nie?

Jy sien, om te bely dat Jesus gely en gesterf het is net die helfte van die verlossing verhaal.  Die ander helfte is die verhaal van ’n Vader en ‘n Vaderhart wat moes gebreek het met hierdie offer van sy enigste geliefde Seun.

Jy sien, hierdie verhaal gaan nie in die eerste plek oor my en jou gehoorsaamheid of selfs die offertjies wat ons bring nie.  Dit gaan oor God en sy offer!  Dit gaan nie hier oor ‘n belydenis nie, dit gaan oor die hartklop van die Vaderhart vir sondaar mense.  Dit gaan oor ‘n wrede, onregverdige en selfs onverstaanbare offer wat die Vader gebring het.

Want so lief het die Vader die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het…

Slot:

Hierdie verhaal skok ons, maar weet jy, miskien skok God se liefde ons vandag heeltemal te min.  Miskien moet ons meer gereeld herinner word aan die wrede, onregverdige prys wat vir sonde betaal moes word.  Want liewe kind van die Here Jesus, as God jou dan so lief het dat Hy bereid was om sy Seun in jou plek te offer, waarom twyfel ons dan nog so dikwels oor God se liefde vir ons?  As Hy dan so duur vir jou betaal het, hoe kan ons selfs dink dat Hy ver en onbetrokke is en nie eintlik omgee wat van ons word nie?  Hoekom wonder ons of die Here sal vergewe as Sy bloed met soveel opoffering en liefde oor my lewe gevloei het?  As jy so duur vir iets betaal dan is dit mos vir jou kosbaar.  Jy is kosbaar vir God!

Maar jy sien, natuurlik daag hierdie offer ’n reaksie by ons uit.  Want hoe reageer ons op God se liefde?  En om vanuit hierdie offer-liefde te leef vra dikwels ook van ons ook ‘n offer.  Genadiglik vra die Here nie vanmôre die lewe van iemand vir wie jy lief is nie.  Maar Hy vra jou lewe!  En as jy dink oor God se offer vir jou, dan word jou offer klein, nietig.

Jy sien, jou en my offer is ’n opoffer.  Iets van jouself, nee – die opoffer van jouself ter wille van Jesus.

Hierdie wrede storie herinner moet jou vanmôre herinner hoe lief God jou regtig het.  Daarom bid ek dat God se liefde jou weer sal ontstel.  En ek bid dat jou ontsteltenis groter dankbaarheid, meer liefde en selfs groter opoffering in jou eie lewe sal ontlok.  Amen