Swak leierskap, mag wat misbruik word, gesagsposisies wat onbevoegdes inneem.  Korupsie en die wanbesteding van fondse.  Armes wat al armer word en aan die kortste ent trek van al die onreg.  Leiers wat veronderstel is om die volk te beskerm en te versorg sien eerder net na hulleself om.  Hulle sit by die banketmaaltye aan met deftige klere terwyl die res van die honger vergaan.  Die rykes word net al vetter en die armes al hoe maerder.    

 

Vriende miskien verrassend vanmôre, dit is nie net die opskrifte van die Volksblad nie, dit is die beskrywing van die leiers van Israel ’n paar duisend jaar gelede! 

U sien, Israel is tot in die grond in regeer!  Alles wat vir Isreal belangrik was, het uitmekaargeval.  Die tempel waar die Here gewoon het in Jerusalem, is verwoes.  Die volk is hulle land kwyt en moet in ‘n vreemde land onder die leierskap van ‘n vreemde koning gaan lewe.  Hulle het ontuis in hulle eie land gevoel en hierdie nuwe leiers het ’n veer vir hulle gevoel!  Al hulle drome en ideale het uitmekaar gespat.  Al hulle ankers en fondamente het in rook opgegaan.  Hulle het hulle sekuriteit verloor, hulle kerk verloor en hulle is materieël en sielkundig geknak.  Daarom beskryf Esegiël die volk soos ‘n verlore skaap wat uit die kraal uit weggeraak het (vers 7,8). 

 

‘n Skapie wat moeg en mank loop en wanhopig blêr, uitgelewer aan die gevare, sonder sekerheid en sonder skuilplek.  Sonder mense wat bereid is om na hulle om te sien.    

 

En wat die wanhoop nog erger gemaak het, was die feit dat van die skape in hulle eie kraal, ook die swakkes begin uitbuit het.  Met ander woorde, dit was erg dat hulle deur ander bedreig is, maar erger dat hulle ook mekaar begin uitbyt en vertrap het (vers 18,19).  Ons lees dat sommige in die Israel kraal, die beste gras afgewei, die beste water gedrink en wat oorgebly het, vertrap het en tot modder gemaak het.  Met ander woorde, die swakkes is uitgestoot.  En vriende, in tye van nood en krisis is dit ongelukkig ’n algemene patroon wat hom herhaal.  Elkeen vir homself!  Met die gevolg dat mense in die proses op ander trap, koue skouers draai en met vlymskerp tonge karakters aan repe skeur.  Elkeen sorg vir homself, na die duiwel met die res!  Selfs hulle eie kraal was nie meer veilig en lekker nie. 

 

En dan kom sê die Here in vers 10: “Ek gaan optree teen die herders…”  En vriende, ons kan nou lekker agteroorsit en sê: gelukkig gaan die Here iewers hierdie regering bykom!  Julle dag gaan kom, kry vir julle!  Maar ek het slegte nuus, hierdie herders van Esegiël is nie net die regering nie!  Dit is nie net mense in hoë gesagsposisies nie.   Dit is nie net die geestelike leiers nie.  Dit is nie net gemik op die dominees wat nie die skapies versorg en nie huisbesoek doen nie.  Dit wys na alle leierskapskringe!   Daarom sluit dit jou in, want jy is ook ’n leier!  Jy is mos ’n leier in jou bepaalde kring.  Daar gaan van jou leierskap ook rekenskap geeis word.  Hoe het jy gelei in jou  klas, of in jou vriendekring of in jou huis, of hoe het jy gelei by jou werk of hoe was jou leiding in jou huwelik?  Liewe ma en pa, hoe het jou kinders gelei?  Oupa en ouma, hoe lei jy jou kleinkinders?  Vriende, sien jy die mank skapies rondom jou raak, doen jy iets aan hulle, of sorg jy ook net vir jouself?  Regeer jy nie ook maar dikwels ten koste van ander nie?  Trap jy nie ook maar op ander om bo uit te kom nie?  Draai jy nie ook maar ’n koue skouer op hulle wat honger en uitgelewer is nie?  Skeur jou tong nie ook maar partykeer ander mank skapies stukkend nie?  Jy sien, Esegiël wil ons laat nadink oor ons leierskap.  Sorg ons net vir onsself of is daar by ons die roeping om ook na ander, binne en buite ons eie kraal, om te sien? 

 

Daarom kom die Here in hierdie kritiese stadium van Israel se geskiedenis en Hy kom wys hoe leierskap moet lyk.  Wat verwag die Here van ons in die kringe waar ons beweeg? 

 

Vandag is in die kerklike jaar die Goeie Herdersondag.  En die beeld of metafoor van ’n herder is natuurlik baie goed aan ons bekend.  Want dit is die manier hoe die Here reg deur die Bybel sy sorg en leierskap omskryf.  In die taal van ’n herder en skape.  Dink maar aan Ps 23 en Johannes 10, die twee bekendste gedeeltes. 

 

Vers 11: “So sê die Here my God: “Ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien.  Soos ’n herder omsien na sy kleinvee, so sal Ek omsien na my kleinvee.” 

Vers 16: “Ek sal dié soek wat weggeraak het, dié terugbring wat weggedwaal het…” 

 

Ons kan baie dinge oor die Here se sorg binne die herder-metafoor vanmôre sê, maar wat my opgeval het is die gedagte van soek.  Die feit dat die Here gaan soek.  Opvallend in Esegiël dat die Herder voortdurend op soek is… na sy skape.  Trouens die aanklag teen swak leiers is juis dat hulle nie die skape gaan soek nie.  Vers 4, “julle het nie dié wat weggedwaal het, teruggebring nie, julle het nie dié wat  weggeraak het, gesoek nie, vers 8 “sonder iemand wat na hulle soek.”  Keer op keer herhaal die gedagte van soek en terugbring. 

 

En in kontras hiermee kom sê die Here, Hy is die goeie Herder wat nie net voor die skape uitloop nie, maar kenmerkend van sy leierskap is dat Hy gaan soek dié wat swaarkry en seerkry.  Met ander woorde vriende, daar is ‘n ander kant aan die goeie Herder.  Ons het baie keer hierdie prentjie ingedagte.  Die prentjie van die Herder wat met die oop arms wag.  Ons dink baie keer die Here staan net en wag dat ons na Hom toe moet kom.  Trouens, Hy rig tog die uitnodiging dat almal wat moeg en belas is na Hom toe moet kom en Hy sal hulle rus gee.  Maar Esegiël se Herder het ‘n ander kant!  Dit is nie ‘n staan en wag Herder nie, maar ’n loop-en-soek Herder! 

 

Jy sien vriende, baie keer het die skapies nie die krag of die moed of die oortuiging of selfs die lus om na die Herder toe te loop nie.  Daar is baie skapies wat wegkruip.  Wat deur die lewe seergemaak is, wat so skaam en skuldig voel dat hulle nie eers kans sien om na die Herder toe te gaan nie.  Wat word dan van hulle?  Vriende, hier sit vanmôre mense wat bekommerd is oor kinders of kleinkinders wat vir die Here wegkruip.  Maak nou nie saak wat die rede is nie!  Wat kerklos is of wat vir die Here kwaad is om een of ander rede.  As ons Herder net ’n Herder was wat gewag het dat die skapies na Hom toe kom, wat sou dan van daardie skape geword het?  Maar Esegiël sê die Here sien wegkruip plekke raak, Hy sien die gewondes, Hy sien hulle wat vir Hom wegkruip en Hy gaan soek hulle!  Hy los hulle nie!  Hy is besorg oor hulle en versorg selfs vir hulle wat niks met Hom te doen wil hê nie, want hulle bly sy skape! 

 

Weet u, dit was vir my wonderlik toe ek weer hierdie gedeelte lees en by myself dink: Dis asof die goeie Herder wil sê, maar wees gerus, Ek sal hulle gaan soek, selfs al soek hulle My nie!  Daar waar jy wegkruip met al jou vrae en worstelinge en moedeloosheid, Ek sal jou gaan soek!  Of as jy sukkel om Bybel te lees en nie lus is om met My te praat nie, jy is nie verlore nie, jy is My skapie en Ek sal jou gaan soek! 

 

Vriende, dit is dikwels so anders as wat ons wil doen.  Ons vergeet maklik van mekaar, ons isoleer en skuif uit en skryf af.  Ons soek en bou maklike vrienskappe en sny sonder veel gewetenswroeging bande af en vermy tot in die vergetelheid in.  Miskien is een van die kenmerke van die Here se herders dat hulle nie sommer net vergeet nie, nie net afskryf nie, nie net vir hulleself sorg nie, nie net wil kry nie, maar ook wil gee en partykeer ook moet gaan help soek.    

 

Vanmôre vier ons die fees van die goeie Herder.  Hy wat kom soek.  En weet u, met die doop kom sê die Here presies dit.  Hy kom soek eerste.  Hy het al hierdie skapie gesien voor hy gebore is.  Toe al het die Here hom gaan soek en sy naam in sy handpalm gegraveer.  Die doop is niks anders as die bevestiging daarvan dat die Herder sy skape soek nie.  Selfs nog voor die skapies Hom kan soek.  En daarom pa en ma, moet ons ons kinders so grootmaak dat hulle hierdie Herder sal ken.  Sy stem sal herken tussen al die ander stemme, om agter Hom aan te loop. 

 

Vriende, dank die Here vir ’n Goeie Herder wat die wonde verbind van dié wat op die slagveld van die lewe seergekry het; wat kom soek en vind en optel en ons weer elke keer bring by waters waar rus is.  Die Here is my Herder ek kom niks kort nie.  Amen.