light_in_the_darkness_by_benjamin75-d349bxqAndré Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Die opwekking van Jesus was en is sekerlik die hoogtepunt nie net van ons eie geloof nie, maar ook van Jesus se bediening. Dit was waarvoor Hy gekom het.  Om die dood in al sy vorms en gestaltes te oorwin!  As jy mooi daaroor dink, sonder die opstanding sou daar nie ’n Nuwe Testament gewees het nie, sonder die opstanding sou daar nie ’n kerk gewees het nie!  Want waarvan sou mense moes vertel?  Al waaroor hulle sou kon praat was van nog iemand wat dood is.  Ja, en dit sou miskien vir ’n week of twee nuus gewees het, maar sou vinnig ou nuus word.

Maar wat ’n hoogtepunt moes wees het vinnig ’n laagtepunt geword.  Want in die hele verhaal van Jesus se opstanding val een woord op: ongeloof. Feitlik almal reageer met dieselfde reaksie: hulle het “nie geglo nie.”  Want vriende, wat ‘n antiklimaks moes dit nie vir Jesus gewees het nie!  En kom ons lees die verhaal vanmôre die verhaal soos Markus dit vertel en dan jy op na die ongelowige reaksie van hulle daar om die leë graf.

Skriflesing: Markus 16

Is dit nie vreeslik interessant dat feitlik al die mense rondom die leë graf op een of ander manier sukkel om dit wat daar gebeur het te glo nie?  En tog vriende, was die feit dat Jesus daardie Sondagmôre sou opstaan, nie nuwe nuus nie!  Dit kon hulle nie onverwags betrap het nie, want Jesus het meer as een keer vir hulle gesê dat Hy uit die dood sal opstaan (8:31, 9:31, 10:34)!  En nie net dat Hy sal opstaan nie, maar ook wanneer Hy sal opstaan!  Trouens Lukas vertel dat die engele by die leë graf vir die ontstelde vroue herinner het aan wat Jesus gesê het.  Lukas 24:6: Onthou hoe Hy vir julle gesê het dat Hy op die derde dag sal opstaan.  En dan lees ons in Lukas 24:8 dat hulle toe wel Jesus se woorde onthou het!  Hy het vir hulle gesê!

Maar toe dit gebeur, toe Jesus Goddelik opgewek word, skrik die vroue so groot daardie Sondagmôre dat Markus skryf in vers 8 hulle het weggehardloop en so gebewe van die skrik dat hulle vir niemand anders iets daarvan gesê nie.  Hulle was bang.

Net so kant aantekening: Baie mense sê dit is die plek waar Markus evangelie eindig (vers 8) en dat die volgende gedeelte van vers 9-20 later bygesit is.  Met ander woorde Markus eindig oop met die vrees van die vroue.  Juis sodat ons self die storie moet klaar maak.  Dis toe dat iemand die storie later klaar maak van vers 9-20.

Maar hoe ookal, ek dink dit was ‘n goeie plan om eerste aan vroue te verskyn, want vroue is die heel beste met stories aandra! J (Kan iemand my net kar toe begelei hierna asb!)

En so begin die vroue die storie van die opstanding vertel.

Skielik, na Jesus se opstanding sit Hy met ’n kerngroepie getuies wat nie glo dat Hy lewe nie!  Nou vriende ons sou baie redes kon soek waarom die mense wat die naaste aan Jesus was, nie hierdie storie van sy opwekking geglo nie.

My liturgiese werkgroep was 2 dogtertjies hierdie week en een se verklaring vir die ongeloof is dat hulle te groot geskrik het en te hartseer was om te glo dat Jesus lewe.  Dit het vir my sin gemaak.  Met ander woorde, die hartseer van die gebeure het hulle so oorweldig dat hulle nie die goeie nuus summier wou glo nie.

Die ander rede is natuurlik dat hulle kon dink dit is bloot skindernuus.  Matteus vertel juis dat toe die nuus van Jesus se opstanding by die Priesterhoofde uitkom, het hulle vergadering gehou en ’n plan gemaak om die nuus te verdraai.  Ons lees in Matteus 28:13 dat hulle die wagte omkoop en sê hulle moet vertel sy dissipels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl hulle geslaap het. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is.  “Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel.”

Die ander moontlike verklaring vir hulle ongeloof is natuurlik dat hulle eers moes sien om te glo – ’n rede waaroor daar al baie preke gemaak is, sien is glo.

Feit is vriende, dit was nie net ou Tomas wat gesukkel het om te glo nie, maar almal het op een of ander manier gesukkel om hulle geloof in hierdie storie daar rondom die leë graf te verwoord.

En so sukkel mense vandag nog om die storie te glo!  Die omkoopgeld van die leuen dat Hy dood is en dat sy liggaam gesteel of iewers anders gebêre is, loop vandag nog rente.  Ja, vir baie mense is Jesus dood!

Maar mag ek dan vanmôre vir jou vra, hoe maklik of dan hoe moeilik is dit vir jou om te glo?  Jy sien, miskien moet ons ook erken dat om te glo vir ons ook baie keer baie moeiliker is as wat ons so maklik hier op ’n Sondag saam bely.  Wanneer ons voor ons eie grafte van moeilikheid en hartseer en bekommernis staan en skielik met die werklikheid van geloof gekonfronteer word, sukkel ons ook maar om te glo in lewe en hoop.  Ek bedoel, ek sukkel partykeer om te bly glo dat die Here ons hier in ons landjie sal help om vredevol en vreugdevol te bly lewe.  Hier is vanmôre mense wat sukkel om te glo dat die Here lewe sal gee en sal genees, of wat sukkel om te glo dat Hy uit die donker van finansiële druk of familieprobleme of huwelikskonflik die grafsteen sal kan wegrol en ons na die lewe roep.  Ja, vandag glo en bely ons dat Jesus opgestaan het en lewe, maar die toets van ons geloof is in die praktyk!  Wanneer ons by die graf aankom en dit wat ons weet en wat ons gehoor het en wat ons selfs bely, moet gaan toepas en daaruit lewe.  Jy sien, en dit is daar waar ons dikwels kleitrap, net soos die vroue, net soos die dissipels, net soos ou Tomas.  Ons weet ’n klomp goed wat God gesê het, ons weet wat Hy alles belowe het, maar wanneer ons in die praktyk deur die lewe gedruk en gekonfronteer word ervaar ons elkeen ook hierdie sukkel-om-te-glo momente.

Kom ek gaan terug na die storie.  Hoe hanteer Jesus hierdie sukkel-om-te-glo mense?  ’n Kritiese vraag né!  Want die evangelie van Jesus kan nie eindig by ’n graf, bang vroue en ’n skinderstorie nie!

Jesus spreek hulle aan.  Hy verwyt hulle oor hulle ongeloof en die hardheid van harte (vers 14).  Ek dink Jesus is natuurlik teleurgesteld dat hulle Hom nie geglo het nie en dan ook nie die woorde en die getuienis van ander mense nie.  Maar tog, tog vertrou Hy hierdie belangrike boodskap en getuienis aan hulle toe.  Ongelooflik dat God die toekomstige geloofwaardigheid van die opstanding nie aan die engele toevertrou om oor te vertel nie, maar dit gee aan gewone mense, sukkel-om-te-glo mense!  In vers 15 staan daar: “Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom.”  Hy gebruik en stuur sukkel-om-te-glo mense om die waarheid van lewe na die wêreld toe te vat!

Slot:

Miskien roep die Here jou weer so bietjie nader vanmôre. Miskien spreek Hy jou eie ongeloof of sukkel-om-te-glo moment aan deur vir jou te wys dat Hy lewe, Hy in beheer is, dat Hy die klip voor enige graf kan wegrol en ook jou naam na die lewe sal roep, maak nie saak in watter graf jy is nie.

Maar as Hy jou gewys het dat Hy lewe, stuur Hy jou uit na ’n wêreld wat geloof nodig het. ’n Wêreld wat uit die mond van gewone mense moet hoor dat Jesus lewe en dat Jesus lewe gee.  ’n Wêreld wat moet hoor dat God sukkel-om-te-glo mense gebruik om sukkel-om-te-glo mense te bemoedig!  Maar Hy stuur jou nie net die wêreld in nie.  Hy stuur ons vanmôre ook na mekaar toe.  Na jou man of vrou of kinders of vriende of mede-gelowige juis om mekaar te herinner aan alles wat Jesus gesê het.  Om mekaar te herinner aan die lewende Waarheid, aan al God se beloftes, juis omdat Hy weet ons vergeet so maklik en omdat Hy weet ons laat so maklik toe dat die wêreld met sy omkoopstories en hartseer ons blind en bang en dood maak.

Kom ons bid vanmôre saam met Paulus vir oop geloofsoë.  Oë wat God lewend, kragtig en teenwoordig sien.  Dit is die lewende Waarheid wat Hy aan ons toevertrou en waarmee ons die wêreld kan instap. Amen