Prediker: Andre Oosthuizen

Inleidend

Ek is gister gekonfronteer met die “waarom” vraag. Waarom doen ons al hierdie moeite om kerk van die Here Jesus te wees in ‘n veranderende konteks? En dan lees ek die kommentaar van mense op die artikeltjie van ons gemeente. En sommige antwoord hierdie waarom vraag deur te sê:
• Nou kan die dominees weer lekker verhogings kry. Dit maak seer, want ons is nie hier vir die geld nie.
• Ander sê dit is ‘n baie goeie sakeplan waarmee ons besig is om die studente te probeer bedien, want nou gaan duisende studente hier vir die gemeente baie geld gee. Wel, ek moet nog die student ontmoet wat baie geld vir die kerk gee.
So, toe wonder ek gister, waarom? En daar is net een rede. Omdat ons die Here liefhet. En omdat ons wil hê meer mense moet Hom liefkry. Daarom het Hy vir ons die roeping en die visie gegee om ‘n geloofsentrum te wees waar mense kan kom aanbid, waar stukkende mense Goddelike heling kan vind, waar mense geestelik kan groei en vanwaar mense die Here elke dag sal dien. Dit is waarom ek vandag na 10 jaar nog deel van hierdie gemeente is. Omdat ek glo die Here is hier en omdat ek glo die Heilige Gees lei ons in hierdie opdrag wat Hy vir ons gegee het.
Waarom is jy hier? Omdat jy nuuskierig is oor wat hier gebeur? Sodat jy die hele affêre krities kan kom beoordeel om ook darem hierna jou eie kommentaar te kan lewer? Of is jy hier om die lewende Here te ontmoet en te beleef?
# “En jy, Salomo, my seun, jy moet die God van jou vader ken en Hom dien met jou hele hart en met ‘n gewillige gemoed, want die Here ondersoek alle harte en ken die bedoeling van elke gedagte. As jy na Hom vra, sal Hy Hom deur jou laat vind, maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir altyd verwerp.” 1 Kronieke 29:3
As jou bedoeling vanmôre is om met ‘n opregte hart en met ‘n gewillige gemoed die Here te soek, dan laat die Here Hom vanmôre vind. En Hy groet jou dan …

Skriflesing: (As jy dit oorweeg om die reeks oor die Ons Vader en gebed by te woon gaan lees asb verlede Sondag se preek oor Beleef en bely.)

Die Here is in Eksodus 33 op ‘n vreemde plek. ‘n Plek wat nie juis inpas binne ons venstertjies van wie Hy is nie. Hy is moeg vir die volk. Na alles wat Hy gedoen het om hulle tot by die drumpel van die beloofde land te bring, na al sy sorg en wonders, het hulle alweer gekies om Hom in te ruil op hulle eie gode. Die Here is moeg daarvoor om met afgode te kompeteer in mense se lewens. Te kompeteer met goed wat vir mense belangriker word as Hy. Daarom wil Hy nie verder saam met hulle trek nie. En daar staan Moses in die woestyn sonder God en met ‘n moedswillige volk voor hom.
En dan doen Moses eintlik ‘n baie mooi ding. Hy gaan tog maar en slaan die tent van ontmoeting op. Sekerlik met die hoop dat God van plan sal verander en tog weer met hulle sal praat. En dan kom God af, want Hy is genadig, en Hy praat met Moses direk soos ‘n man met sy vriend. Dit moes ‘n wonderlike belewenis gewees het, nie net vir Moses nie, maar ook vir die volk wat God se teenwoordigheid op ‘n bonatuurlike manier kon beleef in die wolk wat afkom en by die ingang van die tent gaan hang.
En dan konfronteer God vir Moses met ‘n vraag:
# Vers 14: “Moet Ek self saamgaan en vir jou vrede gee?”
Vriende, dit is ‘n baie diep, betekenisvolle en belangrike vraag wat God vanmôre vra: # Hoe groot en hoe belangrik is My teenwoordigheid vir julle? Moses, gaan dit vir julle net oor wat Ek vir julle kan doen, net wat Ek vir julle kan gee, net hoe goed Ek vir julle kan sorg, net oor die present van die beloofde land, of gaan dit vir julle oor wie Ek is en My teenwoordigheid?
# Soek julle My presente of soek julle My presensie?
Seek the presence of God not the presents of God.
En dit is ‘n geweldige groot ding om oor te dink. Dit breek vensters op God oop! Want ek het agtergekom dat ek dikwels meer ingestel is op die presente van God as sy presensie. En eintlik verklap my gebedslewe dit. Ek bid dikwels met ‘n eie wenslysie vir presente:
• Here help my met dit…
• Here gee vir my dit…
• Here sorg asb vir my kinders…
• Here beskerm asb…
• Here vergewe asb…
• Here voorsien asb…
Meer ingestel op die presente van God as die presensie van God. En vriende, dit is een van die redes waarom ons God nie so gereeld beleef nie. Want ons soek meer na die hand van God as die aangesig van God. En so maak ek van God ‘n Mr Delivery. Ek plaas die bestelling, God moet dit net aflewer. En dan raak ons kwaad of geïrriteerd as God nie vinnig genoeg aflewer nie. Daarom moan die Israeliete gedurig in die woestyn dat God nie goed genoeg sorg of vinnig genoeg gee wat hulle wil hê nie. Hulle beleef God nie, hulle dink Hy het hulle verlaat en Hy gee nie vir hulle om nie. HOEKOM? Want hulle is gerig op die hand van God en nie op die aangesig van God nie! Hulle dien God vir die presente. En dan sien en beleef hulle nie sy presensie nie!
Hoe belangrik is My teenwoordigheid vir julle? Dit gaan bepaal of Ek moet saamloop of nie. En dan antwoord Moses en sy antwoord reflekteer sy begeerte na die presensie van God eerder as die presente van God.
#Vers 15: “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie.”
Wat sê hy? Here, hier waar ek nou staan is U presensie groter en belangriker as die presente wat U wil gee. # Die present van die beloofde land is niks werd sonder die presensie van God nie! Presente sonder God beteken niks!
En vriende, dit is presies wat die Here Jesus leer in Matteus 6:33. Hy vertel van al die goed wat mense wil hê, die presente. En is dit nie interessant nie, die presente word die goed waaroor mense hulle dan uiteindelik bekommer – geld, kos, klere, blyplek. En dan leer Jesus hulle:
#Moenie GOED soek nie, soek GOD!
Om God te soek beteken dat jy die “e” uithaal. En die “e” staan vir “ek”. Jou eie begeertes en belange haal jy uit want jy soek God!
# “Soek allereers die koninkryk van God en die wil van God dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” (Matt 6:33).
# Soek eers die presensie van God, dan sal Hy sorg vir die presente wat jy nodig het.
Dit is ‘n totaal ander uitkyk op die lewe! Dit is ‘n groter venster op God as wat ons dikwels het. Die ryk jongman in Lukas 18 is ingestel op die presente. Trouense, sy lewe draai daarom. Hy het baie presente gekry, want hy is baie ryk. Dan vra hy vir Jesus wat hy nog kan doen. En Jesus draai sy prentjie om. Hy breek die venster uit waardeur hy na God kyk. Soek eers die presensie van God! Verkoop jou goed! Want jou goed is belangriker as jou God! En dan kan hy nie, want hierdie skuif van die presente na presensie was vir hom te groot. En in reaksie hierop antwoord Jesus sy dissipels in vers 29:
# “Daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie, of hy ontvang in hierdie tyd al baiekeer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe.”
As Jesus die venster oopbreek sê Hy nie gee jou vrou of kinders of jou werk weg nie. Hy sê, as jy eerste My presensie soek dan sal Ek sorg vir die presente! Net soos die belewenis gaan saam met die belydenis, gaan die presensie altyd saam met die presente.
# Want Hy sal dié wat sy presensie soek nooit sonder die nodige presente los nie.
# Maar ‘n hoop presente sonder God is niks werd nie.
Die meeste van ons sal vanmôre sê ons begeer die Here se presensie meer as sy presente. Dit is die regte ding om te sê, maar dit is nie altyd so nie. Want jy sien, om op die presensie van God ingestel te wees vra van ons groter vensters op God en ‘n totaal nuwe lewensingesteldheid. Dit vra vernuwing in jou gees en verandering in jou gedagtes en prioriteite. Want dit skuif die wêreld uit ons fokus en bring God in die venster.
• As jy die present soek van ‘n goeie en gelukkige huwelik, soek eers die presensie van God deur saam met jou man of vrou te bid en geestelik te groei.
• As jy die present soek van goeie, gehoorsame en gemanierde kinders, roep die presensie van God in wanneer jy hulle leer en groot maak.
• As jy die present soek van God se seën op dit wat jy beplan en aanpak, soek eers die presensie van God in elke besluit wat jy moet neem.
• As jy die present soek van goeie besigheid en toegewyde personeel, soek eers saam met jou kollegas en werksmense elke oggend die presensie van God. Soek eers die presensie van God in jou besigheid, dan sal Hy vir jou die present van nuwe besigheid gee.
Dit is ‘n ander ingesteldheid, ‘n ander venster waardeur ons na God en sy sorg kyk. Ons sal Hom dan beleef in elke ding wat ons doen en aanpak.
Slot
‘n Nuwe begin lê nie in nuwe geboue nie, maar in nuwe geestelike toewyding en groter vensters op God. Baie mense gaan kerk toe om die presente te kom afhaal, sonder om te soek na die presensie van God. Mag die Heilige Gees ons vernuwe om God eers te soek, want dan sal Hy vir ons gee wat ons nodig het.
As ek en jy die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewe wil beleef, sal ons meer by God moet gaan soek as net die presente. Want Hy is baie meer as dit! Gaan soek eers sy presensie, kom kerk toe, word voor Hom stil en jy sal sy sorg beleef in die nodige presente wat jy sal ontvang.
God’s presence is the present I need most. Amen