Prediker: André Oosthuizen

Ons het verlede week uit die Woord van die Here gehoor waarom ons dankbaar behoort te wees. Die soutverbond het ons herinner dat:
1. God Homself aan ons verbind het
2. Ons in God se oë ons sout werd is
3. Dat God vir ons sal sorg in wat ons nodig het
Ek wil vanmôre so ‘n bietjie verder gaan met die tema van dankbaarheid en begin by ‘n baie bekende verhaal in Lukas 17:11-19.
Skriflesing
Gewoonlik dink en praat ons oor die een wat omgedraai het om dankie te sê, maar ek het gewonder waarom die 9 nie omgedraai het nie? En ek reken die 9 uit 10 is seker baie naby aan die persentasie ondankbaarheid vandag. En die verhaal help ons in ons soeke na dankbaarheid.
So is daardie 10 ouens sekerlik al ‘n geruime tyd uit die samelewing geskop. Hulle loop al met die grens tussen Galilea en Samaria. Waarskynlik sodat hulle maklik van die een gebied na die ander kon beweeg as hulle gespot of bedreig word. Want jy sien, melaatses in daardie tyd, kon nie nader as 100 meter van iemand kom nie en moes dikwels buite die stad bly. Hulle is dus letterlik uitgeskop uit die samelewing. En interessant, hulle swaarkry bind hulle aan mekaar. Die grense of onderskeid tussen Jood en Samaritaan vervaag totaal en hulle was broers in die verdrukking.
Hulle sien vir Jesus. Uit die verhaal kan ons aflei dat hulle vir Jesus geken het, want hulle roep Hom in vers 13: “Jesus, Here!” En hulle het hard geroep! Amper soos ons hard bid as ons in die moeilikheid is. En toe Jesus hulle sien, het Hy hulle nie genees nie. Hy gee vir hulle ‘n opdrag. Gaan wys julle vir die priesters. En vriende, daar is ‘n groot geloofsles hierin opgesluit.
Want jy sien, ons vra dikwels vir meer. Here gee my meer geloof, gee my meer vertroue, gee my meer krag. Ons dink ons moet eers meer kry voordag iets kan gebeur! Wat Jesus sê is, gebruik dit wat jy reeds het! Dit is die voorbeeld wat Jesus ‘n paar verse terug gebruik van die mostertsaadjie. Moenie wag vir meer nie, moenie altyd vra vir meer nie, gebruik die bietjie wat jy het! So sê Jesus eintlik vir hulle: gebruik julle bietjie geloof, draai om en gaan wys julle vir die priesters!
En so draai die 10 om en terwyl hulle terugstap vind die wonder plaas! Kyk, ons vlekke is weg! Ons siekte het verdwyn! Ons bietjie geloof en harde geroep is beloon! Ons het gebid, Jesus het gehoor! Ons is vry!
Vriende vir God se ingryping in jou lewe het jy nie nodig om vir meer te vra nie, jy het nodig om met die bietjie wat jy het in die geloof te begin loop! Te veel Christene sit en wag vir meer terwyl hulle reeds met die bietjie kan begin loop!
As die storie maar net hier geeindig het. Hoekom het 9 toe aangehou loop sonder om dankie te sê?
Dit is opvallend dat 2 goed gebeur het toe hulle vir Jesus uit die oog verloor het:
1. die onderskeid is terug!
Toe die swaarkry verby is, was Jode weer belangriker en is die Samaritaan uitgeskop. Die swaarkry wat hulle verenig het is skielik vergete en die onderskeid weer sigbaar. Ek dink die profetiese stem van die kerk is een waar ons as gelowiges in swaarkry verenig en nie verder verdeel nie. Maar dit is ‘n preek vir ‘n ander dag…
2. die ritme van die lewe
Ek dink daar is ‘n 2de rede waarom 9 nie omgedraai het nie is dat die ritme van die lewe hulle meegesleur het.
Ek onthou as kind was daar agter ons huis ‘n parkie met een van hierdie rondomtalies. Daar was altyd ‘n simpel ou wat die ding al hoe vinniger gedraai het sodat jy later op daardie stuk yster klou vir lewe en dood.
Die lewe spin vir ons elkeen teen ‘n geweldige spoed. Dit is November en die jaar is op sy rug. En hierdie tyd van die jaar vang die spoed van die lewe baie mense. Mense is moeg en baie klou eenvoudig vir lewe en dood tot Kersfees.
Die wêreld waarin ek en jy leef, hou van spoed. Want spoed bring geld en geld bring geluk, so word dit verkondig. En jy sien, hoe vinniger die wiel kan draai, hoe meer geld kan gemaak word. Eintlik draai ondankbaarheid die wêreld. En ek sal jou sê hoekom.
Bemarking werk met die beginsel van dissatisfaksie. Met ander woorde, jy moet ondankbaar gemaak word met wat jy het. Want jy sien, dankbaarheid verkoop nie. Want as jy dankbaar is vir jou ou bakkie, jou ou selfoon, jou televisie wat jy 10 jaar terug gekoop het gaan jy nie nuwes wil koop nie! Daarom moet jy ondankbaar gemaak word sodat jy beter en vinniger en ligter en slimmer en sterker en mooier goed kan kry. Hou maar dop, dit werk met alles in die lewe so. Ek en jy word elke liewe dag gebombardeer met ondankbaarheid. Dit hou die ekonomie aan die gang en dit spin ons wêreld al hoe vinniger en vinniger. En weet jy wat is die gevolg? ‘n Wêreld wat alles het, maar meer as ooit in die geskiedenis ongelukkig, onvergenoegd en ondankbaar is. Soos die wêreld ons draai sukkel ons meer en meer om te weet wanneer is genoeg nou eintlik genoeg. Ons het alles, maar is groeiend ondankbaar. Ondankbaarheid draai die wêreld al hoe vinniger en vinniger.
Op ‘n dag het die wêreld vir 10 melaatses tot stilstand gekom. Want jy sien, dit is wat krisisse dikwels doen in ons lewe. Dit is soos om ‘n spanner in die speke te steek. Dit ruk jou tot stilstand. En die oomblik toe hulle wêreld stilstaan kom het iets met hulle gebeur.
• Hulle het vir Jesus langs die pad raakgesien
• Hulle het tyd gehad om na Hom te soek
• Hulle kon na Hom roep en
• Jesus kon hulle bietjie geloof gebruik om ‘n wonder te doen
Jy sien liewe kind van die Here Jesus, as die lewe stadiger draai sien jy meer dinge raak om oor dankbaar te wees. Swaarkry, krisisse, siekte, hartseer, verlies is dikwels die momente waar ons lewe tot stilstand kom. En dit word die tye waarin ons weer vir Jesus langs die pad raaksien. Tye waar ons skielik tyd het om Hom op te soek en baie keer harder as gewoonlik na Hom roep.
Dit is eers wanneer die lewe stilstaan, dat ons perspektief kry op dankbaarheid. Dan kry klein dingetjies skielik groot betekenis. Dinge wat geld toe nou nie kon koop nie soos ‘n goeie vrou, gesonde kinders, goeie gesondheid. Maar dit is dinge wat jy eers raaksien as die lewe stadiger draai of selfs gaan stilstaan.
So vriende, op ‘n manier moet ons leer en moet ons mekaar help om die wiel stadiger te maak. Ons kan eenvoudig nie toelaat dat die lewe ons onbeheersd stoot nie. Ek reken dit is een van die groot redes waarom die 9 toe nie omgedraai het nie. Die oomblik toe hulle terug gesit wAord in die samelewing het die wiel begin draai, vinniger en vinniger, soveel so dat hulle eenvoudig deur die lewe gestoot is en nie wou omdraai nie.
Dankbaarheid behoort ‘n lewensritme te wees waarin daar tyd is om stil te staan, asem te haal, te reflekteer en om te draai.
• Dankbaarheid vra ‘n stadiger ritme deur die lewe.
• ‘n Ritme waar ons nie voortdurend gestoot word deur nuwe en beter dinge nie, maar leer en weet wanneer is genoeg genoeg.
• ‘n Ritme waar ons tyd het om die klein dingetjies in die lewe raak te sien en te waardeer. Tyd om saam met jou geliefde koffie te drink, tyd om saam met jou kinders te speel, tyd om saam te bid.
En weet jy, God het jou met ‘n dankbaarheidsritme geskep. ‘n Lewensritme waarin Hy tyd geskep het om stil te staan en om te draai. God se lewensritme versteur die ritme van die lewe wat ons bly stoot. God se ritme klink so… ses dae werk een dag stilstaan. En dit gaan nie oor die dag nie, dit gaan oor die ritme! Mense baklei oor die dag en mis gevolglik die Goddelike ritme!
Dit is die ritme van dankbaarheid! ‘n Ritme wat nie toelaat dat die lewe ons onbeheersd spin nie. Jy sien, dankbaarheid vra dat jy sal afklim en stilstaan. Dit is dan wanneer jy kan omdraai en vir Jesus raaksien. En dit is eers wanneer jy Hom raaksien, dat jy dankbaar kan wees!
Slot:
Een het toe omgedraai. Hy het voor Jesus se voete neergeval en dankie gesê. Ja, 10 het gesond geword, maar net een is gered en waarlik genees.
Liewe kind van die Here Jesus, daar is genesing in dankbaarheid.
• Dankbaarheid genees jou van onvergenoegdheid
• Dankbaarheid genees jou van moegheid, want dankbaarheid laat die wêreld so bietjie stadiger draai.
• Dankbaarheid genees dikwels neerslagtigheid, wanneer jy besef wat jy het
• Dankbaarheid genees van jaloesie en afguns.
• Dankbaarheid laat jou stilstaan, omdraai en laat jou vir Jesus sien
Staan op en gaan huistoe. Jou dankbaarheid sal jou genees! Amen