Prediker: André Oosthuizen

Musiek gaan oor baie meer as note wat gespeel word. Een van die belangrikste elemente in musiek is die rustekens. Want jy sien, musiek gaan oor die kombinasie van note en stilte. En hoe langer die rusteken is, hoe groter is die intensiteit van die stilte moment in ‘n musiekstuk. Rustekens is deel van musiek. Of soos iemand so mooi sê:

Pause is the sound of the silence.

Ek wil vir julle ‘n stukkie musiek speel sonder enige rustekens. Dit word gespeel deur die beste trompetspeler in die wêreld Wynton Marsalis. Om so ‘n stuk musiek op ‘n trompet te speel sonder rustekens, het hy die kuns van circular breathing aangeleer. Op ‘n manier haal hy asem terwyl hy blaas. Ek wil hê jy moet luister na die gejaag in die musiek. Dit is hoe jou lewe klink as daar nie rustekens is nie.

Speel die snit musiek

Pause is the sound of the silence.

Jy sien, rus is ook ‘n noot om te speel. En ons dink ons rus wanneer ons:
• sê ons gaan werk sodat ons eendag kan rus as ons genoeg het om af te tree.
• of wanneer ons die gejaagdheid vervang met ‘n gejaag na die see of na die berge.

So, rus is vir ons ontvlugting. Dit is stilte iewers weg van die realiteit van my werk, of my probleme, of my siekte of my bekommernis. Die onrus is hier, die rus en stilte is iewers anders. So jaag ons week na week na die rus momente, van die een naweek na die ander. En tussen-in leef ons soos die wêreldbekende trompetspeler blaas… sonder om asem te haal. En dan vriende, vang die ritme van die lewe ons iewers as ons uit asem raak omdat ons nie rus nie.

Ps 62 leer ons van rustekens raaklees.

Skriflesing: Psalm 62

Om rustekens raak te lees en in ons lewensmusiek in te speel, vra oefening. Dit kom nie outomaties nie. Dit moet aangeleer word. Neem kinders as voorbeeld. As kinders begin lees, lyk rustekens onbenullig. Hulle wil net die woorde lees so vinnig as wat hul kan. Maar rustekens gee kleur en bedoeling aan wat jy lees. En soos kinders groter word, leer hulle om rustekens raak te lees.

As jy in die geloof groter word, groei, meer volwasse raak, moet jy God se rus leer en inoefen. En hoe meer jy God se rus inoefen hoe makliker sal jy dit in jou eie lewe raakspeel.

Net by God vind ek rus (v 2,6). Die Ou Afrikaanse Vertaling van vers 2 lui: …. “my siel is stil voor God.”

En jy sien vriende, God se rus en stilte kry jy nie iewers êrens op ‘n eiland nie. Jy kry rus wanneer jy vir God kry! God se rus is stilte binne die harde werklikheid rondom jou. Daarom vertel Dawid in vers 4,5 van die spanning wat hy elke dag ervaar. Dawid weet ‘n mens kan nie die moeilikheid van die lewe ignoreer of wegwens of wegpraat nie. Trouens, Dawid se moeilikheid is so erg dat hy op hierdie stadium van sy lewe voel soos ‘n muur wat net wil omval en gaan lê (vers 4). Hy is moeg en onrustig.

En tog vind hy rus binne-in die storm, binne in die rumoer en tussen al die note wat die wêreld oorverdowend speel. Vers 6: “Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. Net Hy is my rots…”

God is die rusteken wat ek en jy moet raaklees! As jy God raaklees sal jou lewe anders klink as net ‘n klomp note wat aaneengeryg word sonder stilte. As jy God raaklees sal jy genoeg tyd hê om asem te haal.

Ps 62 leer, om by God tot rus te kom is daar een ding wat jy moet raaksien en een ding wat jy moet inoefen.
Die een ding wat ons moet raaksien is:

1. Rus is nie te koop nie!

Vers 10 en 11 noem dat jy nie op mense of magte of rykdom of roem of geld of status moet staatmaak om vir jou rus en vrede te bring nie. Jy sien, die wêreld bied rus te koop aan. Dit word verpak as mooi plekke of lekker goed om te hê. Die wêreld se rus laat jou goed voel, maar dit is net solank as wat die vakansie duur of tot die reuk of nuutjie van nuwe goed verdwyn. So vriende, as rus te koop is, moet jy weet dit is nie regte rus nie. Want daar is nie ware rus sonder God nie. Ps 62 sê: Vertrou op God en jy sal rus vind! Gaan kyk maar hoeveel mense het alles in die lewe, maar is onrustig. Want rus is nie te koop nie, God gee dit!

2. Maak leeg

As jy jouself herinner dat net God jou ware rus kan gee, is daar iets wat jy moet oefen elke dag. En ek bid dat die Heilige Gees jou verder hiermee sal lei en help. Dit wat jy elke dag moet oefen is om jou leeg te maak van die goed wat jou onrustig maak. Vers 9 sê: “Stort julle hart voor Hom uit!” Hierdie stort uit beteken om leeg te maak of uit te gooi. As jy water uit ‘n emmer stort, gooi jy letterlik alles uit tot die laaste druppel.

Leegmaak bring rus sê Ps 62. En om jou hart uit te stort beteken dat ek alles vir die Here sê wat op my hart is. Maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. Want jy sien, jy kan eers leeg wees wanneer jy alles uitgegooi het. En vriende, om alles wat op jou hart is vir God te sê is vir baie van ons totaal vreemd en ek gaan jou sê hoekom.
Eerstens is ons gebedslewe een lang aaneenlopende musiekstuk met ‘n klomp vrae en soebat note wat een na die ander inryg is. Ons pause nie in ons gebedslewe om stil te word en ons hart uit te stort nie.
En tweedens sal ons eerder ons harte teenoor mekaar, teenoor jou beste vriend of vriendin uitstort as voor die Here. Hoeveel van die goed wat jy voor ander uitstort, stort jy ook voor die Here uit? Ons stort ons hart eerder voor ander as voor God uit.

En die gevolg is dat hier vanmôre mense sit met harte vol vrae, vol seer, vol bekommernis. Mense wat vir jare lank onrus in hul siel ervaar, terwyl God vir jou rus wil gee! En jou uitnooi om jou hart eerlik voor Hom uit te stort.

Jy sien so leer Ps 62 ons dat ware rus nie te koop is nie en dat leegmaak rus bring! Dit is dan wanneer jy die note kan bly speel, maar leer om die Rusnoot elke dag tussen-in raak te lees.

Nagmaal vanmôre gaan oor rus wat nie te koop is nie, maar rus wat vir ons gegee word. Nagmaal gaan oor ons wat leegmaak, sodat God ons kan volmaak met liefde en geloof. Daarom gee ek geleentheid vanmôre vir leegmaak. Waar jy in stilte jou hart voor die Here uitstort.
Stilte:
• Miskien wil jy dankbaarheid uitstort.
• Miskien wil jy jou hartseer uitstort
• Miskien wil jy jou sonde voor die Here uitstort.
• Miskien wil jy net jou bekommernis en vrees voor die Here uitstort.

Dit is wanneer jy leeg maak dat God kan volmaak. En leegmaak bring rus.

Gebed:
Here, ek moet vanmôre bely dat ek so maklik die rus wat die wêreld aanbied koop. Ons bely saam met Dawid, net by God vind ‘n mens rus. Here dit is ook dikwels vir my moeilik om leeg te maak by U. My gebede is die meeste van die kere een lang aaneenlopende musiekstuk met ‘n klomp vrae en soebat note wat ek een na die ander inryg. Daar is min tyd om regtig stil word, of om stil te wees in U teenwoordigheid. En dan Here, sê ons ons hoor U nie, maar Here dit is omdat die note wat die wêreld speel so oorverdowend is. Leer ons om by U te rus. Dan sal ons U kan hoor praat en sal ons rus vind vir ons siel. Maak ons vol met U teenwoordigheid, U liefde en U genade. Vergewe! Amen