Picture1Deur die jare was daar altyd een of ander lied wat ’n treffer geword het.  Ek is nie seker wat ’n treffer nou eintlik ’n treffer maak nie, maar dit is die geheim wat elke kunstenaar seker probeer ontsyfer.  Hierdie trefferliedjies het gewoonlik die vermoë om in jou kop te kom nesmaak en jy kan dit oor en oor luister sonder om daarvoor moeg te raak.  En soos jy dit luister begin jy dit saam sing of saam dans.  Ek het so ’n paar van hulle gehad, en miskien verklap ek hiermee my ouderdom, maar Roxette se Joyride, Sunay o Conner se Nothing compares to you en Dolly Parton en Kenny Rodgers se Islands in the stream!  ’n Wenner!!

So lees ons van ‘n trefferlied in Openbaring 14.  En hierdie lied word in die hemel gesing, daar voor die troon van die Here.  Die troon is simbolies van God self, so hulle sing vir God en die vier lewende wesens is die skepping en die ouderlinge is simbolies van die kerk.  So God hoor die lied, die hele skepping hoor die lied en die kerk hoor die lied.

Saam met die Lam wat geslag is vir ons sondes, dit is nou Jesus, is daar ’n koor van 144 000 mense in die hemel wat sing.

Vers 1: Toe het ek die Lam op Sionsberg sien staan en by Hom 144 000 mense met sy Naam en sy Vader se naam op hulle voorkoppe geskrywe.”  Nou Sion is in die Ou Testament die berg van God se teenwoordigheid en as Johannes dan die gelowiges op Sion sien, is dit die plek waar God is en waar ons totaal en al veilig is, maw die hemel.  Maar in die hemel is daar net plek vir 144 000 mense wat in Jesus glo en sy Naam op hulle voorkoppe dra, maw hulle tot Hom bekeer het.  As jy nou dink hoeveel mense al voor ons Christene was en gesterf het, dan is daar nie meer plek vir ons in die hemel nie!  Maar die 144 000 is ’n simboliese getal.  Dit kom ook in Op 7 voor.  12 x 12.  Dit is die 12 stamme van Israel, maw die kerk, en 4 x 3.  Vier is die windrigtings maw oor die hele aarde en drie is die getal van God.  Maw die 144 000 is al die mense van die wêreld wat in God glo en wat Hom aangeneem het!  Hulle Wat die merk van die Lam op hulle voorkoppe dra.

En ouens, dit is hierdie mense wat die trefferlied ken.  Trouens hulle sing dit uit volle bors in die hemel.  Dit klink soos donderweer as hulle sing, maar dit is so strelend soos ’n harp.

Vers 2: “En ek het ’n geluid uit die hemel uit hoor kom wat soos die gedruis van ’n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer geklink het.  Die geluid wat ek gehoor het, was ook soos dié van siterspelers wat op hulle siters speel.”

Hierdie trefferlied is anders as enige ander treffer.  En wat dit anders maak is dat net sekere mense hierdie lied kan leer.  Dit is eksklusief, net die 144 000 mense het die vermoë of die potensiaal om hierdie lied aan te leer.

Vers 3: “Niemand anders as net hierdie 144 000 mense, wat van die aarde af losgekoop is, kon hierdie lied leer nie.”

Nou die tergende vraag is natuurlik, hoe klink hierdie lied?  En wat is die inhoud en lerieke van hierdie lied?  Hoekom kan net die mense wat deur God uitgekies is hierdie lied leer sing?  En gelukkig vir ons, staan daar in hierdie gedeelte wat die lied behels.  Ons kan die simboliek van Openbaring 14 ontsyfer vanaand om te luister na hoe hierdie lied klink.

Hierdie lied het 4 versies.  Elkeen met ’n eie betekenis.  Die versies van hierdie lied gaan oor hoe die lewe lyk van mense wat aan God behoort.  Of kom ek stel dit anders, hoe die lewenslied klink van kinders van die Here!

Die eerste vers: Getrou tot die dood!

Vers 4: “Dit is hulle wat hulle nie met vrouens besoedel het nie; hulle het kuis gebly.”  Maw ouens die mense in die hemel sing oor die feit dat God se kinders nie soos die wêreld geword het nie!  Hulle het hulle nie deur die wêreld en sy verleidelikhede besoedel nie.  Soos ’n meisie wat haar vir haar man kuis hou of afsonder, so is kinders van die Here getrou aan Jesus!  Hulle lewe afgesonder vir Hom.  Hulle neem nie deel aan die versoekinge van die wêreld nie omdat hulle aan Jesus getrou wil bly!  Hulle beskou hulleself as die bruid van Jesus wat hulle bruidsklere nie wil vuil maak met die gemors van die wêreld nie.  Dit is die eerste vers.

Tweede vers: Volgelinge tot die dood!

Vers 4: “Hulle volg die Lam waar Hy ook al gaan.”  Kinders van die Here het net een Baas.  Hulle luister net na een Iemand.  Hulle volg net een Waaarheid.  Prakties beteken dit, hulle loop net daar waar Jesus sou loop en waar Jesus wys hulle moet loop.  Waar Jesus ookal stuur, waar Jesus ookal wys, daar loop hulle!  Selfs al is dit ’n alleen paadjie, selfs al is dit ’n gevaarlike paadjie, selfs al is die paadjie teen die stroom, hulle volg vir Jesus tot die dood toe!

Derde vers: Vrygekoop!

Vers 4: “Hulle is onder die mense uit losgekoop as eerstelinge vir God en vir die Lam.”  Die derde versie gaan nie soseer oor wat ons moet doen of hoe ons moet lewe nie, maar wat God gedoen het!  Dit is asof die lied onderbreek word om ons net weer te wys hoe lief God vir ons het, voordat ons aangaan om vir Hom te sing en te lewe.  Ons is onder die mense losgekoop.  Die Here het letterlik, uit al die duisende en miljoene mense wat in die dood en verlorenheid vasgevang is, vir jou losgekoop as Sy kind!  Jy behoort nou aan Jesus!  Hy het ’n duur prys vir jou betaal en daarom is jy vir Hom kosbaar.  Jy is letterlik gekies en gekoop om in die koor te sing!  Nie omdat jy so mooi kan sing nie, maar omdat Jesus jou gekies het en lief het.

Vierde vers: Goeie getuies tot die dood!

Vers 5: “Uit hulle mond het daar nooit ’n leuen gekom nie.  Hulle is onberispelik.”

Die mense wat hierdie lied sing, is mense wat die waarheid lief het.  Mense wat die waarheid praat en mense wat die waarheid van God se Woord glo!  En omdat die waarheid vir hulle belangrik is, is hulle lewe ’n getuienis vir ander.  Hulle steek niks weg nie, doen niks agterbaks nie, pleeg nie bedrog nie, maar lewe in die lig soos Jesus in die lig is!

Dit is die lied wat in die hemel gesing word waarvan Johannes ons vertel.  Getrou aan Jesus, volg Hom orals, vrygekoop en goeie getuies.  Maar ouens, hierdie lied word nie net in die hemel gesing nie.  Want jy sien, ons lewe mos nou alreeds voor die troon van die Here.  Ons is mos deel van die 144 000!  Ons word nou alreeds aangemoedig om dit so stukkie vir stukkie te begin aanleer en saamsing.

Slot:

Die Here sit op die troon, ons lewe voor Hom, Hy sien ons raak en Hy hoor hoe klink die lied van ons lewe.  Ek moet vanaand bely dat my lewenslied nie altyd ’n treffer is nie.  Ek en jy kan dalk nog nie uit volle bors al vier die versies saamsing nie.  Ons sukkel maar somtyds om getrou te wees aan Jesus in dit wat ons doen, om Hom te volg is nie altyd maklik nie, ons word nog maklik verlei deur die leuens van die wêreld, en maak ons bruidsklere vuil deur die goed wat ons aanvang.  Maar ten minste weet ons vanaand hoe die lied klink wat ons moet aanleer en wat in die hemel gesing word.

Ek bid dat die Heilige Gees ons sal help om ten minste net nou alreeds saam te begin neurie.  En as hierdie koortjie op aarde saam neurie, sal dit gehoor word tussen die geraas en geskree van die wêreld.  En soos ons hierdie lied begin aanleer en al harder begin sing, word ons stemme by die hemelse koor gevoeg wat dit onophoudelike uit volle bors vir God sing.

En daarom roep die Here sy koortjie bymekaar en leer Hy hulle geduldig die lied van getrou wees tot die dood, volgelinge en goeie getuies tot die dood!  Hy is self die dirigent wat ons leer en wys waar om in te val, waar om hard en vors te sing en waar om saggies en teer te fluister.

En wanneer jy dit hier op aarde begin saam sing bring jy ’n stukkie hemel saam met jou af.  Dit maak ons lewe dan ’n trefferlied tot eer en verheerliking van God!  Amen

André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za