Ek wonder wat ek met die e-tol gaan doen as ek Januarie my oorsee-kinders op Oliver Tambo lughawe moet gaan haal?

Gaan ek mooi gehoorsaam wees aan die amptelike landswette of gaan ek ook probeer om deel te wees van die gemeenskap se weerstand teen ‘n onbillike nuwe belastingstelsel?

Wyd-oop armsSo was tolgeld in Jesus se tyd ook nie baie populêr nie.   En Matteus, die tollenaar, was ook nie die mees populêre genooide vir Mug & Bean-koffie in die gemeenskap nie.

Mettertyd het hy maar die etiket en die verwerping begin aanvaar.  Die eensaamheid en die gluur-kyke was nie lekker nie, maar die gerief van die ekstra weelde in sy groot huis met die hoë heining daarom, het darem so bietjie gekompenseer.

Totdat daar een dag uit die bloute ’n Man voor sy toltoonbank staan.

Dit het sy hele lewe kom omkeer.  Dit het veral ook sy sosiale lewe kom verander.

Dit het gemaak dat hy ’n heeltemal nuwe verstaan van God en mense rondom hom gekry het.

Dit het gemaak dat hy sy Jesus-verhaal wat hy later skryf op ’n baie vreemde manier begin… met ’n genealogie (’n stamboom)!

 

SKRIFLESING:  Mat 1

 

Tema:   Die vreemde familie van die wyd-arm God

Andre Jansen is leraar in  Woerden Nederland.

Hy skryf in die Volksblag van 25 Nov ’n baie interessante artikel oor die vraag waarom mense nog Sondag kerk toe sal gaan, en dit in hierdie digitale era!!

Kan jy nie maar alles fantasies digitaal aflaai nie?

Kan jy nie op die beste predikers inskakel waar jy met jou selfoon of iPad in die moltrein ry – of in jou bed sit nie?

Kan jy nie die beste christelike musiek op Twitter en LinkedIn luister nie?

Kan jy nie maar net die stimulerendste geloofsgesprekke met interessante mense op internet volg nie?

Waarom dan nog die moeite van kerk toe gaan waar jou vervelige en verveelde dominee nie die “amen”-knoppie kan kry nie?

Kom ons probeer die antwoord hierop kry in Mat 1:1-18:

’n Genealogie is ’n interessante stokperdjie.  Maar dit is ook ’n ontdekking.

Dit help jou om meer van jou eie identiteit en “roots” te verstaan.

Een van my kinders speel ook so met die stamboom-inligting-   altyd op soek na nog familie-verbintenisse.

En dan kom die e-pos van die Geni-program by my aan en ek raak elke keer so bietjie senuweeagtig want net miskien het hy êrens in my voorgeslagte uitgevind van Gerhardus van Pollsmoor of Sofia van die Kaapse rooiliggebied….!

En ek wonder wat gaan sulke obskure ontdekkings nou aan my selfbeeld en selfvertroue doen.

Mat 1 se geslagsregister is ’n stukkie literatuur wat vir ons 3 groot dinge wil sê:

  1.   “Dit is die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham…”
  2. Dit is ’n geslagsregister wat vir ons vertel van God wat ’n wonderlike plan het wat Hy besig is om uit te voer.
  3. Dit is ’n geslagsregister met ’n klompie baie “vreemde” en obskure karakters in.

 

  1.   “Dit is die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham…”

Die evangelie begin deur te sê oor Wie die evangelie (goeie nuus) handel.

Dit handel oor Jesus.  Die naamgewing word in die volgende perikoop pertinent beklemtoon.  Lees die opdrag van die engel aan Josef in Mat 1:21.

Jesus se Naam is die duidelikste omskrywing van sy opdrag, nl om “sy volk van hul sondes te verlos”.

Die dag as ons Jesus se primêre missie miskyk, dan verloor ons die diepste betekenis van Sy koms vir ons lewens, nl:

“Ek is ’n sondaar-mens”.

“Ek is iemand wat verlossing nodig het.”

“Net deur Jesus, die Verlosser, kan ek vry raak  van alle kettings wat bind ….om God se doel en missie vir my lewe te vind.”

Sy “van” is Christus.  Hy is deur God gesalf vir hierdie hoë roeping.  Hy is gesalf en geoormerk tot Profeet, Priester en Koning.  (Met die rykheid van daardie betekenisvelde, maar waarby ons nie nou kan stilstaan nie.)

 

2.  Dit is ’n geslagsregister wat ook vir ons vertel van God wat ’n wonderlike plan het wat Hy besig is om uit te voer.

Waarom sê ek so?

Kyk na die interessante manier waarop Matteus skryf:

Daar is ’n bepaalde skema wat aangedui word:

14 geslagte van Abraham tot Dawid.

14 geslagte van Dawid tot by die ballingskap.

14 geslagte van die Ballingskap tot by die geboorte in Betlehem.

Tegnies, as ons sou gaan soek, sou ons nog ander verbondsvaders ook in die genealogieë kon opspoor, maar vir Matteus is die skema van die patroon belangrik.

Hier is ’n patroon van 3×14.

En die merkers in daardie plan is die

So tussen die merkers van God se uitreik, Sy beloftes en die realiteite van die geskiedenis, is God met ’n plan besig.

Matteus wil sê: God werk planmatig!

En op vreemde maniere word mense se lewens deel van God se plan.

Gewoonlik verstaan ons nie eers dat ons lewens ingeskryf is as deel van ’n goddelike plan nie.

Ons ontdek dit soms eers later.

Maar weet dat God met jou lewe ’n plan het.

Jy is ’n ratjie in die plan wat God het om verlossing en hoop vir die wêreld te bring.

Soos wat God sy plan deur die moeilike tye van die ballingskap deur steeds gestuur het, so kan jy vertrou dat God nie jou uitdagings gaan toelaat om Sy plan te laat ontspoor nie.

 

3.  Daar is ’n derde belangrike element wat ons in die geslagsregister moet raaksien:

Dit is ’n geslagsregister met ’n klompie baie “vreemde” en obskure karakters in.

Jesus se menslike familie sluit ’n klompie interessante karakters in.

Eerstens val die paar vroue-name ons op.

Dit is totaal ongehoord.

Die man was die verbondsdraer.

Die vrou was eintlik maar net gereken as as nog een van die man se besittings, saam met die perde en donkies.

Maar God het in Christus Jesus die vrou kom oplig uit haar eiendom-status na ’n regmatige verbondsdraer.

Daarom is iets soos die 16 days of activism of violence against women and children  ( tot 10 Des) so belangrik.

Ons mag nooit weer toelaat dat die vrou onder die man (of enigeen!) se voetsool kom nie.

 

Maar die kosbaarste is die individuele vroue wat uitgesonder word.

Vier vroue se name word genoem.

Hierdie vier vroue het elkeen ’n unieke verhaal:

Tamar:  Tamar is die skoondogter van Juda.  Toe haar deugniet man sterf, doen sy haar voor as tempelprostituur, sy verlei vir skoonpa Juda en ’n verbondsvader word uit die verhouding gebore.   Eina! (Gen 38)

Ragab – Die stad Jerigo se prostituut wat die verkenners huisves en gered word as die stad ingeneem word.

Rut – die Moabitiese uitlandse meisie wat so lief was vir haar skoonmoeder Naomie en wat guns vind in die grondmagnaat Boas se oë.

Die vrou van Urija (Batseba) – nog ’n skandelike verhaal van owerspel en moord.  Koning Dawid (van alle mense!) laat hierdie mooi vrou se man op die slagveld vermoor en hy neem haar vir hom as vrou.

 

Elkeen van die vroue verteenwoordig ’n skinderstorie en ’n verhaal van skande.

En mens raak bewus daarvan dat God se arms groot en wyd oop is vir sondaars en vir mense met skinderverledes.

Dit is die wonderlike van God:  soos die Rio-beeld van Jesus.

Ek dink die rio-beeld is die mooiste simbool van God se hart.

Dit is ’n hart wat oop is vir elke vreemde karakter, elke skandelike sondaar, elke slagoffer van geweld.

En natuurlik is minstens drie van die vier vroue van uitlandse herkoms.

Hier kry ons die universele motief.   God se wye arms nooi almal vanoor die hele wëreld in

 

En dit moes vir Matteus die tollenaar hoop gegee het!

Daar was selfs vir hom ’n plekkie in Jesus se familie.

As daar mense deel vas van Jesus se stamboom wat maar vreemd en sondig voorgekom het, dan was daar vir hom ook ’n plekkie!

 

Ek sluit.

Kersfees nooi ons dus uit om weer nuut na Jesus te kyk.

Dit nooi ons uit om God se wyd-oop arms raak te sien!

Dit nooi ons in na hierdie nuwe familie van Jesus Christus.

Ons is maar vreemd.

Ons is maar sondig.

Ons het verledes.

Maar ons is deel van Jesus se familie deur die geloof!

Miskien wil Kersfees ons die geleentheid gee om mekaar opnuut te ontdek en te waardeer.

Miskien is daar ’n paar randfigure wat jy kan innooi om fees te vier oor ons gemeenskaplike genealogie.

 

En juis dit, het ds Andre Jansen in Nederland geskryf, is wat ons nie op die digitale media kan kry nie.

Ons kom met hier in ’n erediens byeen en ons vier fees oor ons verlossing.

Ons is Jesus se nuwe  vreemde familie.

Ons omhels mekaar met gasvryheid, warmte en hartlikheid.

Ons mag nie toelaat dat een persoon vandag (en elke feesdag!) vreemd, ontuis, ongemaklik voel as ons dan familie van die Here is nie

Dit is jou roeping as jy in die kerk inkom en as jy uitloop, om warmte, belangstelling en liefde te gee.

En as dit ’n goeie verskoning is, dan nooi jy jou buurman vir ’n koppie gratis tee.

Amen