Picture1Jeremia 30-33 staan bekend as die klein troosboekie binne die profesie van Jeremia. Die groter profesie van Jeremia is immers ‘n profesie van oordeel. Binne hierdie profesie van oordeel en skynbare hooploosheid, kom Jeremia 30-33 met ‘n boodskap van hoop. Maar Jeremia moes nie net praat oor hoop nie, hy moes ook ‘n daad van hoop uitvoer om hierdie boodskap te bevestig. Kom ons kyk wat was hierdie simboliese handeling…

Lees Jeremia 32:1-25

Die een ding wat ons in SA vandag nodig het is HOOP. Die een ding wat ons meer nodig het as ooit tevore, is HOOP. Hoop is om met ‘n geloofsoog te kyk. En dan sal jy meer sien as wat die gewone oog raaksien.

Wat is dit wat die gewone oog in Jeremia se tyd raakgesien het? Hulle het polities gesien hoe die Babiloniese magte op die toneel verskyn – al meer en meer dreigend. Wat meer is: Jeremia met sy onpopulêre boodskap van oordeel sê dit is die Here se manier om die volk se wegdraai van Hom af te straf. Daarvoor smyt hulle Jeremia in die tronk. Toe probeer Israel om politieke hulp by Egipte te gaan soek teen Babilon. Maar dit loop op niks uit nie, want die bondgenootskap hou vir Egipte geen voordeel in nie. En die arme Juda is militêr nie bestand teen die naderende Babiloniese magte nie. Dit was net ‘n kwessie van tyd voordat Jerusalem geplunder is en nog mense in ballingskap weggevoer is. Dit gebeur dan later in 587 vC.

Nou is dit juis in herdie donker tyd voor die verwoesting van Jerusalem dat God vir hom ‘n baie vreemde opdrag gee. “Gaan koop vir jou ‘n stuk grond!” Dit is ‘n absolute gekke ekonomiese daad. “Gaan koop vir jou ‘n plasie as die markpryse besig is om te val!” Dit is so gek soos om vandag ‘n belegging te maak in Griekeland se staatseffekte.   So koop Jeremia ‘n stuk grond

Waarom hierdie swak belegging? Luister mooi: Jeremia sit op rekord – met ‘n juridiese kooptransaksie: DAAR IS LEWE NA BABILON!

Trouens, God bevestig dit in vers 15: ‘ … so sê die Here die Almagtige, die God van Israel: Daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word.’” Die normale ekonomiese aktiwiteite van huiskoop, grond koop en wingerde koop sal weer na normaal terugkeer. In wese is Jeremia se kooptransaksie ‘n geloofsdaad. Hy belê in die toekoms. Dit is ‘n daad van hoop. Wanhoop spreek nie die laaste woord nie. Ten diepste is dit ‘n geloofsdaad – omdat God daar in die toekoms sal wees en God sal sorg! Ek en jy soek ook hoop in ons dag. Ons weet:

Politiek is nie ‘n hoopgewer nie.

‘n Goeie ekonomiese belegging is nie ‘n hoopgewer nie.

Net bloot optimisme is nie ‘n betroubare hoopgewer nie.

Wat is ‘n goeie hoopgewer? Kyk weer na Jeremia. Jeremia handel op grond van sy visie op God. “Nadat ek die koopkontrak vir Baruk seun van Nerija gegee het, het ek tot die Here gebid: Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur u groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. God alleen is ‘n betroubre hoopgewer. Jeremia sien vir God self. God is in die toekoms. God is die sorgende God. Hy is die God van die onmoontlike wat moontlik word. En as jy nog nie hierdie God so leer ken het nie, dan daag ek jou uit om weer die verhale van hoop in die Bybel gaan lees. Gaan lees weer van die verhaal van

En net miskien groei geloof by jou om soos Jeremia te sê: “Ag Here, my God…! Net miskien maak die Here jou oë oop om die handelinge van die Hoopgewer in jou eie lewe weer duideliker raak te sien. Daar is hoop wanneer ons nie na die geskiedenis kyk wat voorhande is nie, maar na dié God wat die geskiedenis in Sy hand hou.

Die Suid-Amerikaner, Ruben Alves skryf: ” … reality is less real than it looks.” Dit wat ons as realiteit sien, is miskien baie minder die realiteit as wat ons dink. Daar is ‘n groot onsigbare stuk van die realiteit wat ons nie sien nie. En God is deel daarvan. Dit is die God van die hoop en van die nuwe toekoms. Hy is die God wat meer doen as net om die oordeel te bring wanneer dit nodig is. Hy kyk by die wanhoop en moedeloosheid verby en Hy is besig om alreeds met ‘n nuwe toekomsplan te werk. Ons, daarenteen, kan nie so ver sien nie. Ons staar ons blind teen die tekens van moedeloosheid. En dit weerhou ons daarvan om die werklikheid raak te sien agter die skynbare werklikheid. Ja. Dit wat ons as realiteit sien, is miskien baie minder die realiteit as wat ons dink. Veral as ons in die geloof daarna kyk!

Nou, as die Here vandag vir ons help om die realiteit meer objektief raak te sien, met God as deel daarvan – hoe raak dit ons leefstyl? Jeremia moes ‘n geloofsdaad gaan uitvoer. Hy moes dus meer doen as om net te preek/praat. Die vraag is wat is die geloofsdade/die hoopdade wat ons in ons dag moet gaan doen? Ek weet nie wat dit is wat ek en jy moet gaan doen nie. En dit gaan ook van persoon tot persoon verskil. Al wat ek weet is dat mense ons ook maar gaan skeef aankyk as ons dit gaan begin doen. Mense gaan dink ons is van lotjie getik. Hulle gaan dink ons is ON-realisties. En inderdaad gaan ons handel ogv ‘n ander en dieper realiteit. Dit is die realiteit wat God ook insluit in ons werklikheidsperspektief.   Ek sluit af. Dieselfde Ruben Alves vergelyk die lewe met ‘n dans.

Die vraag is: Op watter ritme en melodie dans ons? Ons kan nie dans as daar twee teenstrydige ritmes en melodieë is waarop ons moet beweeg nie. Die twee melodieë is

As jy begin dans op die ritme van die onsigbare hoop, dan word die lewe vir jou minder wanhopig. Maar dit is ook die dans waaroor die hooploses hul wenkbroue gaan lig. Watter dans gaan jy begin dans? Luister mooi na die melodie van hoop. Laat die Heilige Gees toe om jou liggaam al meer op daardie ritme te laat beweeg. Of anders gestel: Gaan koop die aandele waarin niemand met realisme vandag sou belê nie. Gaan koop aandele waarby mense betrokke is. Gaan koop aandele waar daar nood is. Gaan koop aandele waar mense moed verloor het. Gaan koop aandele in die verkondiging van die evangelie van Hoop.  

Maar weet: Ander gaan sê jy is baie onnosel, want hulle kan mos nie sien wat jy sien nie. Hulle kan nie die melodie hoor wat jy hoor nie. Amen

Gebed: Here, Jesus, ons onthou die wanhoop van die Vrydag van die kruisiging. Ons weet van die moedeloosheid van die Saterdag. Maar … ons weet van die Goeie nuus van Paassondag en die nuwe hoop wat die opstanding gebring het. Ons weet ook u sit op die troon van waar u regeer. Dit gee vir ons nuwe hoop in ons hooploosheid. Dit gee vir ons nuwe krag in ons uitsigloosheid.   Inderdaad. Die wêreld is nie soos dit lyk nie. Ons weet U is reeds in more. En U is die Een met die wonders en die almag en die omgee en die liefde.   Help ons om op ‘n nuwe ritme te dans. O Heilige Gees laat ons die nuwe melodie van hoop hoor. Help ons om die onsigbare te sien. Help ons om grond te koop in ons dag. Amen.

Prediker: Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.